Natrag

Kosjerić: pismo o teroru pravosudne mafije

Nezakonite osude, nezakonita hapšenja

......

Molimo Vas da objavite ovaj zahtev svetskoj i domaćoj javnosti, o sramnom bezvlašću koje se sprovodi u Republici Srbiji, od strane kriminalizovanog Prekršajnog suda Požega - Odeljenje Kosjerić i kriminalizovanog sudije Prekršajnog suda Požega - Odeljenje Kosjerić, odgovorne Vesne Kostić, koja kao rekorder u periodu od 10.10. 2012. do danas, jer je nezakonito donela osam falsifikovanih presuda, iako je svesna postojanja svoje krivice, i umišljaja o činjenju, nastavila sa vršenjem lažne overe i grubih falsifikata, ponavljajući nanovo svoju dokazanu krivicu.

Nadležni u Republici Srbiji nepravedno je i dalje drže na slobodi i ništa ne čine da sankcionišu, kriminalni rad Kostić Vesne.

Odgovorna vuče krivicu za uništenje tri lica i smrt preranu i nasilnu jedne osobe za koju institucionalno i sudski postoje saznanja, i prikrivena krivica ubistva od strane Kostić Vesne, zločinački udružene sa pripadnicima kriminalne Policijske stanice Kosjerić (koju i dalje predstavljaju kao državni organ); sa kojima se Kostić Vesna udružila u zločinačkom poduhvatu radi vršenja nasilja i terora u kriminalnu grupu 10.10. 2012. godine zajedno sa kriminalnim načelnikom Policijske stanice Kosjerić, okrivljenim Kolović Aleksandrom, komandirom Policijske stanice Kosjerić Rogović Milovanom i kriminalnom bandom koju su formirali, pored vršenja nasilja i terora, i za prikrivanja zločinačkog rada, gde odgovorna lica se odaju lažnom podnošenju, davanju lažnog iskaza i podmetanju dokaza o krivici, osobama prema kojima vrše nasilje.

U taj spektar zla i državnog terora, uključuju se i kriminalizovani zamenik javnog tužioca Požega Aleksandar Đorđević i veštak Doma zdravlja Požega Aleksandar (treći) Antonijević sa svojim falsifikovanim aktima (KTO.br. 179/18 od 31.07.2018.) i zloupotrebe Osnovnog suda Požega (K-276/18 od 15.08.2018. godine) u političke svrhe.

Uz ranije falsifikovane isprave, zamenika tužioca OJT Požega 1. Marka Dimitrijevića i Slađana Grbića, koji su sakrili falsifikovanim aktima lice koje je nanelo teške telesne povrede nad dvojicom lica, koji su i najnovija meta, kriminalnog rada OJT Požega i njihovog zlonamernog podnošenja o izmišljenoj krivici i kao dokaz zločina protiv čovečnosti, trideset-godina vođenje lažnih, falsifikovanih službenih beleški (o izmišljenoj krivici) kriminalizovanih pripadnika Policijske stanice Kosjerić, protiv dva lica, neosnovanim i izmišljenim navodima. Nezakonitim osudama, nezakonitim hapšenjima.

Samo za sebe govori, dokle ovakvo vođenje politike i zloupotrebe zakona i pravnih normi može da uništi ljudskih života.

(Imena autora poznata redakciji)

podeli ovaj članak:

Natrag