Natrag

Pogledi

Autoritet organizovanog naroda – stranka AON

Sami stvaramo šanse za opstanak

Pomozite, organizujte se u okviru stranke AON iz razloga, da bi sami neposrednim odlučivanjem stvorili sebi i svojoj porodici šanse za opstanak i život.

Boško Žilić

Problemi na lokalnom, regionalnom i globalnom nivou.

Lokalni nivo - Skupština je donela klasne zakone kojima se enormno velikim i planskim zahvatanjem iz budžeta pojedinca i porodice, isti siromaše, a porodice razbijaju. Potom, u jedinstvu tri vlasti (zakonodavne, izvršne i sudske) državni aparat se takvom neustavnom i protivzakonitom fiskalnom politikom bogati, a narod kao zatočenik svojih nekretnina i skromnih primanja siromaši spektrom modaliteta fiskalne politike. Međutim, Zakon o poreklu imovine će biti donet posle donošenja leks specijalis-a Zakona o dostupnosti informacija od javnog značaja, a kojim će postoje osnovane indicije - vladajuća stranka svoje štititi, a bogate pojedince drugih stranaka promovisati primereno interesima.

Regionalni nivo - svi redom političari drže tenziju u odnosu na narode u okruženju, a iz razloga da za slučaj svoje neuspele unutrašnje politike imaju priliku da prebace odgovornost na druge. U takvim situacijama se služe izmišljenim podeljenostima kao što su nacionalna, rasna i verska pripadnost. Iste suštinski ne postoje, a samo postoje klasne podele prema novcu i autoritetu funkcija koje neko obavlja.

Globalni nivo - Sa novim svetskim poretkom promovisanim 1990. od strane Džordža Buša starijeg, potencira se centralizam i apsolutna kontrola nad širokim narodnim masama i to pravo na život i zdravlje, na edukaciju i mišljenje, javnim nastupima, fiskalnoj politici i tokovima novca.

Grupa je uvek jača, pljačkala je i ubijala pojedinca. Istorija je svedok rezultata pohlepe i novca, zakona mača i nemerljivo mnogo prolivene nevine krvi.

Mi smo neorganizovani pojedinci i kao takvi, lak plen svih kriminogenih i zakulisanih radnji i interesa. Oni svoje pravo na ponašanje temelje u svojoj organizovanost i svojim nametnutim sankcijama. Moramo se organizovati u skladu sa postojećim Zakonom o političkim strankama ( čl. 8 Zakona o političkim strankama ) te mirnim putem na izborima dobiti prvu demokratsku vlast u svetu. Potrebno nam je 10.000 pristalica i overenih pristupnica kod javnog beležnika. Overa pristupnice je cca 5 eur -a u dinarima. Morate želeti sebi i drugima dobro, te verovati i prepoznati pozitivnu energiju teksta.

Vlast ćemo preuzeti na bazi opšte organizacije naroda. Vlast ćemo jačati finansijskim putem, a ne krađom novca i ličnim benefitom. Ekonomska moć je izvorište svih moći, političke, vojne, emancipacije pojedinca i grupe. Ekonomskom krizom nas drže pokorenima, razbijaju nam porodicu, teraju nas da činimo krivična dela sa protivpravnim imovinskim cenzusom i da smo bez prava na mozak, mišljenje i pravo javnog nastupa. Niko nas u ime države Srbije, a za svoj račun neće moći više pljačkati, držati obespravljen za naše dobro. Vlast ćemo organizovati na bazi društvenih mreža sveopštom povezanošću na bazi elektronskog glasanja. Moramo biti nosioci promena novog svetskog poretka najnovijim svetskim poretkom na lokalnom, regionalnom i svetskom nivou.

Program stranke AON

* Ukinućemo Skupštinu kao klasni zakonodavni organ vlasti.

* Izmenićemo Ustav RS kao nedovoljno precizan dokumenat -primer - čl. 151, čl. 3 Ustava RS. )

* Narod će biti zakonodavno telo i donosiće zakone za koje bude hteo i glasao.

* Fiskalnu politiku države ćemo revidirati u skladu sa standardom naroda, ukinućemo porez na imovinu, JKP.-a, javne beležnike, privatne izvršitelje, porez na oružje i sve što budemo hteli. Izglasaćemo porez na poreklo imovine.

* Suzbićemo povlastice po osnovu autoriteta funkcije koju neko obavlja i po osnovu novca.

* Ukinućemo više stranački sistem jer se biračko telo u spektru modaliteta na lak način deli i manipuliše. Biće bitan zbir glasova vezano za problematiku koju će isključivo narod da rešava.

* Uvešćemo referendumski oblik odlučivanja na bazi elektronskog glasanja.

* Suzbićemo kriminal 100% jer nema više beganja. Narod će imati uvid i kontrolu pravosuđa.

* Uvešćemo smrtnu kaznu za najozbiljnija krivična dela protiv naroda.

* Organizovaćem se sa drugim narodima bez obzira na dosadašnje predrasude o nacionalnoj, rasnoj i verskoj pripadnosti.

* Bogougodnost i božje učenje je osnov ponašanja društva, naroda i države.

* Kontrolisaćemo dosadašnjeg kontrolora naroda i nj. kontrolora - izvršnu i sudsku vlast.

* Stvorićemo sve što većina odluči, a Vi ste kritična masa koja će svojom angažovanošću izgraditi monolitni dignitet, te prestati da se kupuje za 1.000,oo dinara u vreme izbora. Budite svoj gospodar novca i novčanika, zdravlja, lične sudbine i sudbine svoje porodice i narednih generacija, a na lokalnom, regionalnom i globalnom nivou.

* Organizujte se za samo 5 eur - a, troškova overe pristupnice stranci AON.

* Birajte, ili i dalje budite kolateralna šteta ili uzmite sudbinu u svoje ruke, ili će da vas uništi pravna i stvarna anarhija.

* Oduzmimo im pravo na grešku i imunitet.

* Više vrh piramide nije novac nego opstanak izabranih kao povlastica novca i funkcija. Mi nismo kolateral.

1zilicbosko@gmail.com

Autoritet organizovanog naroda- AON Boško Žilić

Fb-grupa- Autoritet organizovanog naroda (AON)

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane