Kucni lijekovi za astmu elicea 10 mg Lijekovi za žgaravicu
Lijekovi za upalu grla ivermectin gdje kupiti Lijekovi za žgaravicu
Lijekovi za valunge Lijekovi za lijecenje oteklina. lexilium cijena Lijekovi za tinitus
lijekovi protiv raka. Lijekovi za trovanje hranom lorsilan cijena prirodni lijekovi za prehladu
prirodne tablete za spavanje lunata bez recepta Proizvodi za njegu masne kože
organizirati modafinil hrvatska Lijek za morsku bolest
lijek za suha usta normabel bez recepta lijek za artritis
lijekovi za zatvor Lijek za akne rivotril cijena sredstvo za zadržavanje vode
Lijekovi za rast kose. Sredstva za suhi kašalj xanax cijena Lijekovi za bolesti zuba.
lijek koji spašava život Lijecenje akni kod kuce. zaldiar bez recepta pojedinacni cvjetovi

  https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Tabloid je pozvan

Loznica: jedan čovek, jedan grad, jedan budžet

Kome raja plaća harač

Čitalac Magazina Tabloid iz Loznice Marko Jovanović, poslao je Magazinu Tabloid pismo koje je on lično uputio kancelariji za predstavke Predsednika republike u vezi protivpravnih radnji gradonačelnika Loznice, Vidoja Petrovića. Uz pismo je i izveštaj Državne revizorske institucije, koja se bavila stanjem u gradskoj upravi Loznice. Pismo očigledno nije zanimalo onoga kome je bilo namenjeno, pa ga redakcija objavljuje kako bi upoznala širu javnost sa stanjem u ovom gradu.

***

Poštovani, po ko zna koji put pismeno sam se obraćao da se hitno preduzmu mere protiv odgovornih u gradskoj upravi, a posebno gradonačelnika koji već 15 godina krši propise na štetu gradskog budžeta, nas građana, te protivpravnim radnjama toliko očigledno uvećava svoju ličnu imovinu, reketira privatna loznička preduzeća, naplaćuje radna mesta, zloupotrebe u javnim nabavkama su toliko krupne da je sramota da do sada nije razrešen i uhapšen. Nedavno je sprovođen tender za rekonstrukcije škola gde je izabran izvođač koji ne ispunjava nijedan uslov, a ponuđač koji je osnovano podneo zahtev za zaštitu prava nateran je da ga povuče, sramno je šta on radi u ovom gradu. U prilogu Vam dostavljam Izveštaj DRI o svim utvrđenim nezakonitostima u radu pa ukoliko smatrate da treba i dalje da upravlja ovim gradom, nadamo se da neće dugo jer narodu je dozlogrdila trgovina uticajem i zloupotrebe Vidoja Petrovića. Sve što je vredelo u ovom gradu, sve je počistio najbrutalnije a da ljudi nisu imali greške u radu što su nadležni i utvrdili.

Zahvaljujem na saradnji i duboko verujem u Vaš rad, ozbiljnu nameru da ovom narodu prezentujete zloupotrebe koje vrši jedan čovek već deceniju i po a sve na teret svih nas i niko mu ništa ne može. Vreme ističe, a strpljenje je već odavno potrošeno...

Iz izveštaja DRI, o radu gradske uprave Loznica: "...Grad Loznica nije u potpunosti uspostavio sistem internih kontrola koji obezbeđuje razumno uveravanje da će postavljeni ciljevi biti ostvareni kroz poslovanje u skladu sa važećim propisima, da je obezbeđena realnost i integritet finansijskih izveštaja, dobro finansijsko upravljanje i zaštitu sredstava i to: (1) kod kontrolnog okruženja nisu doneta strateška dokumenta i interna akta kojim bi se uspostavile i primenile adekvatne pisane procedure, kako bi sproveli ciljeve u određenom vremenu na odgovarajući način, Gradsko veće i načelnik Gradske uprave doneli su više opštih akata, što nije u njihovoj nadležnosti, (Napomene tačka: 3.1.1); (2) kod upravljanja rizicima nije usvojena strategija upravljanja rizikom niti se na odgovarajući način sprovode kontrole, koje služe za svođenje rizika na prihvatljiv nivo i iste se ne analiziraju i ažuriraju najmanje jednom godišnje ( Napomene tačka: 3.1.2.); (3) kontrolne aktivnosti nisu uspostavljene odnosno nisu u potpunosti efikasne tako da: deo imovine nije evidentiran u poslovnim knjigama grada, popis imovine i obaveza nije sveobuhvatan i nije izvršen na osnovu verodostojnih dokumenata, nije izvršeno redovno usaglašavanje obaveza sa dobavljačima, a najmanje jednom godišnje deo prihoda nije uplaćen na propisan uplatni račun javnih prihoda; nije vršen obračun i naplatu zakonske zatezne kamate zakupcima koji su kasnili sa plaćanjem zakupnine, grad Loznica nije obezbedio u potpunosti postupanje po odredbama Pravilnika o bližem uređivanju postupaka javne nabavke, što se posebno odnosi na način utvrđivanja tržišne i procenjene vrednosti prilikom planiranja postupaka javnih nabavki, nije uspostavljena evidencija u kojoj su evidentirana sva akta i radnje tokom planiranja javnih nabavki (Napomene tačka 3.1.3); (4) kod informisanja i komunikacija utvrđene su sledeće nepravilnosti: deo nefinansijske imovine evidentiran je u pripremi umesto u upotrebi, evidencija nepokretnosti u pomoćnoj knjizi ne sadrži sve propisane podatke, ni podatke o amortizacionim grupama, deo rashoda je planiran, izvršen i evidentiran nepravilnom primenom budžetske klasifikacije, deo datih avansa nije evidentiran, prenos sredstava iz budžeta indirektnim korisnicima budžetskih sredstava nije evidentiran zaduženjem odgovarajućeg konta u kategoriji 490.000 - Administrativni transferi iz budžeta, aplikativni softver za glavnu knjiga trezora nije pouzdana osnova za obezbeđivanje tačnih i potpunih knjigovodstvenih podataka, jer ne obezbeđuje evidentiranje poslovnih promena hronološki, uredno i ažurno i ne postoje tragovi internih računovodstvenih kontrola koje dokazuju koji korisnik aplikacije je kontrolisao i odobrio knjiženje poslovnih promena, kao ni datum i vreme kada je to izvršeno .

U postupku revizije utvrđene su sledeće nepravilnosti: - nije doneta Strategija bezbednosti saobraćaja za 2017. godinu, što nije u skladu sa članom 13. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, - korišćenje, održavanje i upravljanje stvarima u javnoj svojini nije bliže uređeno propisom nadležnog organa kako je uređeno članom 49. Zakona o javnoj svojini, - Gradsko veće i načelnik Gradske uprave doneli su više akata, koja po pitanjima koja uređuju spadaju u opšta akta, što nije u skladu sa nadležnostima utvrđenim članom 46, 52. a u vezi sa članom 66. Zakona o lokalnoj samoupravi, - odredbe opštih akata kojima se uređuje isplata naknada troškova izabranim i postavljenim licima i zaposlenima za dolazak i odlazak sa rada (Odluka o radno pravnom statusu izabranih i postavljenih lica od strane organa grada Loznice i Pravilnik o radnim odnosima u Gradskoj upravi grada Loznice) nisu usklađene sa propisima koji regulišu navedenu oblast, - odredbe opšteg akta Predškolske ustanove „Bambi" kojima se uređuje isplata naknada troškova zaposlenima za dolazak i odlazak sa rada (Pravilnik o platama zaposlenih u Predškolskoj ustanovi „Bambi") nisu usklađene sa propisima koji regulišu navedenu oblast..."

podeli ovaj članak:

Natrag