https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Propadanje

Kako se sto najvećih privrednih društava našlo u blokadi na dan 28.02.2019. godine

Firma radi, a račun blokadi

U Srbiji je u dužem vremenskom periodu u blokadi oko trideset hiljada preduzeća, a iznos blokade iz godine u godinu varira, od jedne do blizu tri milijarde evra. Magazin Tabloid ekskluzivno za svoje čitaoce nudi pregled sto najvećih privrednih društava sa blokiranim tekućim računima na dan 28.02.2019. godine. Ukupna blokada ovih sto privrednih društava iznose više od milijardu evra, a od njih sto, čak 90 su kompanije u privatnom vlasništvu. Sve to ukazuje da Vlada i Ministarstvo privrede, odnosno finansija, do danas pravno nisu regulisali mere za blokadu dužu od dve godine, kod privrednih društava, kao što je to regulisano kod preduzetnika.

Miodrag K. Skulić

Prvi na listi sto najvećih privrednih subjekata sa blokiranim tekućim računom je sa iznosom od 8,48 milijardi dinara, odnosno više od 71 milion evra, je Novi Sad-Gas, društveno preduzeće iz Novog Sada. Privredno društvo koje je na stotom mestu privrednih društava sa blokiranim računom sa 451,8 miliona dinara, odnosno 3,8 miliona evra je Nova Luka, doo, Beograd, osnovana od Luke Beograd u vlasništvu Milana Beka.

Privredno društvo sa najdužim brojem dana blokade računa je NIP Borba, AD, Beograd koje društvo ima neprekidnu blokadu tekućeg računa 4.930 dana, što čini 13 i po godina. Ako se rekapituliraju ukupne blokade najvećih sto privrednih društava proizilazi da je ukupan njihov iznos blokade tekućih računa na dan 29. februara ove godine dostigao iznos od 900 miliona evra, što čini više od dva odsto bruto nacionalnog dohotka Srbije. Evo te rekapitulacije:

Ako se uzme i ukupna blokada računa svih privrednih društava, koja se meri sa više milijardi evra, jasno je da ovu bolest privrede Srbije, skoro da niko i ne konstatuje, a kamoli da propisuje pravne lekove za njeno sprečavanje, ili, kad se već dogodi za njeno otklanjanje da u dužem period ne zagađuje privredu i njeno okruženje. Nemanje volje Vlade Srbije da reši ovo pitanje najbolje pokazuje primer NIP Borbe, koja je u neprekidnoj blokadu više od 13 i po godina.

Kad bi bi postojao propis da posle dve godine neprekidne blokade Narodna banka Srbije pokreće postupak prinudne likvidacije, veoma brzo bi se otkrili uzroci blokade, a državni organi bi mogli da pokrenu postupak krivične i svake druge odgovornosti, jer uništiti 50 ili deset miliona evra bogatstva društva, pa taman i kad se radi o sopstvenom kapitalu, a ne o tuđem, znači privredni kriminal, koji se samo u nekim slučajevima može opravdati dejstvom tržišnih zakona, ili više sile.

Za ovih pet društava utvrđeno je da su im osnivači iz inostranstva, bez obzira što su neka od njih osnovali naši građani, prikrivajući se kao osnivači inostranih firmi.

Star Immobiliare, doo, Beograd

Društvo za razradu građevinskih projekata registrovano maja 2006. godine sa holandskim kapitalom firme Elgin B.V. sa samo 42.553 dinara. Dosadašnji kumulirani gubitak dostigao je iznos od 4,3 milijarde dinara, a ukupne obaveze 5,6 milijardi dinara. Ovo je očit primer kumuliranja obaveza, čak, do iznosa od 48 miliona evra.

Mitropolitan Project, doo, Beograd

Mitropolitan Project Properties, doo u prin. likv. Beograd

HHI (Hertige Holding Investment) doo u prind. Likv. Beograd

Mitropolitan Project, doo, sada u likvidaciji, osnovala je inostrana firma Hertige Holding sa Devičanskih ostrva (Britanskih), koja sada nema ni upisanog zakonskog zastupnika, niti je za 2017 godinu predala godišnji obračun, a u prethodnoj godini nije imala nijedno zaposleno lice. Račun društva blokiran je 7,9 miliona evra, neprekidno duže od 1.640 dana. Mitropolitan Project Properties, doo u prin. likv. Beograd registrovan maja 2011 godine od privrednog društva Mitropolitan Project, doo iz Beograda, za delatnost redovnog čišćenja zgrada. Sada je u prinudnoj likvidaciji, nema upisanog zakonskog zastupnika, niti je društvo predalo godišnje obračune za tri poslednje godine. Račun društva u blokadi 3,9 miliona evra.

HHI (Hertige Holding Investment), doo u prin. likv. iz Beograda čiji je osnivač Koper International Limited sa Devičanskih ostrva (Britanskih), društvo je osnovano sa samo 39.806 dinara, a ima blokiran tekući račun za iznos od 3,9 miliona evra, pa se stiče utisak da su ova drva društva blokirana po istom obligacionom poslu. Sva ova tri društva registrovana su na istoj adresi u Beogradu, Miše Vujića 2, opština Palilula.

Prodexim, doo, Beograd

Osnovan od kiparske firme Aqua Deep, za nespecijalizovanu trgovinu na veliko, sa osnivačkim kapitalom od samo hiljadu dinara. Zakonski zastupnik društva Nikola Gluščević. U 2017 godini društvo nema zaposlenih. A, 53 privredna društva osnovali su naši građani, sa blokadom računa u iznosu od 436 miliona evra, ili u proseku po jednom društvu 8,2 miliona evra. Za ova 53 društva čiji su osnivači naši građani dajemo pored tabelarnog pregleda iz koga je vidljiv iznos blokade u dinarima i broj dana koliko traje neprekidna blokada računa, dajemo i kratki prikaz osnivača, a po potrebi i zakonskog zastupnika i broja zaposlenih.

Agencija za krizni menadžment, doo, Novi Sad

Gordan Bašić registrovao je ovu Agenciju decembra 2005. godine uplatom novčanog uloga u iznosu od 21.575 dinara. Gordan Bašić je i zakonski zastupnik društva.

Finan Skin, doo, Beograd

Uloga 145 hiljada dinara i unos akcija privrednog društva Agroseme Panonija, AD iz Subotice u vrednosti 75,7 miliona dinara. Zakonski zastupnik društva je Nikola Živković.

Industrija vode Aqua Com, doo, Beograd

Društvo je osnovao Željko Mitrović, nakon što je ustupio osnivačka prava privrednom društvu Proxim Invest, čiji je osnivač kiparska firma Aqua Dep Lmited. Zakonski zastupnik društva je Nikola Gluščević. Društvo je blokirano 21,5 milion evra neprekidno duže od deset godina.

GP Auto-Shop, doo, Medveđa

GP Motors, doo, Beograd

Laguma, doo, Lazarevac

Vlasnik društva GP Auto-Shop Goran Petrović 50 odsto, a druge polovine vlasnik je Predrag Radosavljević. Registracija izvršena decembra 1998. godine. GP Motors, doo je privredno društvo čiji je osnovač GP Auto-Shop, doo iz Medveđe za trgovinu lakim automobilima upisanu u Registar APR-a 2007. godine Nije predate godišnji obračun za 2017. godinu, a u dve prethodne godine iz predatog bilansa vidi se da društvo nije imalo nijednog zaposlenog, dok mu je zakonski zastupnik bio Goran Petrović. Privredno društvo GP Auto Shop osnovalo je i zavisno društvo Laguma, doo, Lazarevac sa sto odsto uplaćenog kapitala 145.750 dinara, čiji je zakonski zastupnik Goran Petrović. Društvo nije predalo godišnji obračun za 2017. godinu, a u prethodnoj godini imalo je samo jednog zaposlenog. Ova tri društva imaju blokirane tekuće račuune za ukupno 29,7 miliona evra.

Magma prom, doo, Šabac

Osnivač Milan Trnavčević novembra 2011. godine sa novčanim kapitalom od 54.632 dinara.

Dunav Grupa Agregati, AD, Novi Sad

Jedini akcionar Dunav Grupa Agregati, AD je Dunav Grupa, doo sa akcijskim kapitalom 3,5 milijarde dinara.

Ventura, doo, Beograd

Osnivači su: Nikola Kostadinov (41%), Dejan Gojković (31%) i samo o vo društvo sa ulogom od 28 odsto.

ITH Beograd, doo, Beograd

Unifarm, AD, Beograd

Nautica, doo, Beograd

Elektrometal, AD, Beograd

Ova četiri privredna društva međusobno su povezana, a sedište njih tri je na istoj adresi u Beogradu, Vlajkovićeva 12. Ukupna blokada ova četiri privredna društva je više od 33 miliona evra. Osnivač IHT je Dejan Babić sa novčanim ulogom 339.630 dinara. Vlasnici akcija Unifarm, Zemun su Žitoprodukt, doo, Zemun, koji je nakon stečaja brisan iz Registra APR-a februara 2019. godine, Sa 24,98 odsto, IHT sa 24,87 odsto, Republika Srbija sa 23 odsto, sam Unifarm 8,62 odsto i 63 mala akcionara 18,53 odsto. Osnivač Nautica, doo, je firma sa Devičanskih Ostrva - Mandex Enterprises Ltd. Nema zaposlenih i nema upisanog zakonskog zastupnika. I na kraju, Elektrometal, AD, Beograd čiji su vlasnici: 24,83 odsto IHT, 2028 odsto Međunarodna distribucija šećera, 20,12 odsto Akcionarski fond, Nautica 10,48 odsto i brisani Žitopromet, doo Zemun 9,75 odsto i 436 malih akcionbara koji drže 5,36 odsto akcija.

Lane M Derm, doo, Ada

Društvo je osnovao Ljuboslav Urošević sa 25.830 dinara novčanog uloga. Zakonski zastupnik je Dragomir Drulović.

SEE Agro, doo, Novi Sad

Društvo je registrovao Branko Ristić za gajenje useva septembra 1991 godine, sa ulogom od 750 miliona dinara.

Borovica Transport-Put, doo, Ruma

Nekada kupac društvenog preduzeća Kruševac put, AD bio je Dušan Borovica, ta kupovina poništena je 2005. godine. Borovica Rekonstrukcija brisan je iz Registra APR-a januara 2007. godine, Borovica Komerc brisan je juna 2012. godine, a Borovica Transport novembra 2018. godine. Ostali su aktivni Borovica Transport - Put, doo iz Rume, koje ima uplaćen novčani kapital 162.488 dinara, a u 2017. godini ovo društvo nije imalo nijednog zaposlenog, dok je njegov tekući račun blokiran 11 miliona evra, neprekidno 2.425 dana. Dušan Borovica osnivač je i poluaktivnog privrednog društva Borovica Roads, doo iz Tršanovca za putogradnju, koje je umesto godišnjeg obračuna za poslednje tri godine dostavilo izjavu o neaktivnosti.

Sarachem, doo, Novi Sad

Društvo registrovano 2000. godine za trgovinu na veliko hemijskim proizvodima, osnivača Ivana Jovovića, sa novčanim ulogom 289.480 dinara. Zakonski zastupnik Željko Jovović, kao jedini zaposlen u društvu.

Landing, doo, Beograd

Društvo za inženjering i izgradnju registrovano 2006. godine osnivača Jelene Bratić (60%) i Sare Prišunjak (40%) za ukupan novčani ulog od samo 39.500 dinara. U 2017 društvo nema zaposlenih.

Tržni centar NS, doo, Novi Sad

Osnivač privredno društvo Rodić M&B, doo, Novi Sad jula 2007. godine, danas u stečaju, čiji je osnivač sa novčanim ulogom od samo 40.315 dinara. Osnivači su nakon stečaja brisani iz Registra APR-a, poslednji osnivač istoimenog Holdinga bila ja firma iz Lihenštajna.

Olimpic šped, doo, u likvidaciji Beograd

Društvo za trgovinu na veliko osnovano marta 2013. godine, sa 500 dinara. Osnivač Denis Armački.

M.G.F. Promo, doo, Niš

Društvo je osnovao Grada Nikolić sa 291.325 dinara, upisano u Registar APR-a septembra 2002. godine.

Epolon IBR, doo, Petrovaradin

Registracija izvršena 2010. godine za delatnost destilacije, mešanja i prečišćavanja pića. Osnivač Igor Branković sa novčanim kapitalom od samo 24.732 dinara.

Agrokop Group, doo, Beograd

Registrovan juna 2010. godine za uzgoj svinja, osnivača EMC Holdinga iz Beograda sa novčanim ulogom u iznosu od 13.892 dinara, kada je pri registraciji, pre promena imena bila ADI Grupa, Ukupan gubitak kumuliran je na 115 miliona dinara.

Unibel, doo, Novi Sad

Društvo registrovano 2000. godine za proizvodnju talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona, bez ijednog zaposlenog. Osnivač ovog društva je privredno društvo Leut, doo iz Novog Sada, čiji je osnivač Sonja Kilibarda.

Inoto, doo, Beograd

Društvo osnovao Dragan Koprivica registrujući društvo 2008. godine za trgovinu automobilima i lakim motornim vozilima uplatom novčanog uloga 766 hiljada dinara i unosom prava svojine nad nepokretnosti u vrednosti od 33,7 miliona dinara.

Ekofarm, doo, Užice

Društvo registrovano 1996. godine za proizvodnju osvežavajućeg pića, mineralne vode i ostale flaširane vode, osnivača Miroljuba Baletića sa unetom nepokretnosti u vrednosti 27 miliona dinara.

Mesopromet, doo, Beograd

Društvo registrovano 1993. godine za preradu i konzerviranje mesa od strane osnivača Đoke Lisičića uz uplatu 363.270 dinara novčanog uloga i unite nepokretnosti u iznosu od 242,5 miliona dinara.

Europark,doo, Beograd

Društvo registrovano decembra 2001. godine za usluge uređenja i održavanja okoline od osnivača Milojice Markovića, sa uplaćenim kapitalom od samo 166.847 dinara.

Aerošped, doo, Niš

Ovo privredno društvo registrovano je 1991. godine za nespecijalizovanu trgovinu na veliko od strane osnivača Grade Nikolića sa uplaćenim osnivačkim ulogom u iznosu od 3.328.957 dinara.

Društvo registrovano decembra 2009 godine za nespecijalizovanu trgovinu na veliko, osnivača Branka Kužića sa uplaćenih 23.767 dinara.

Juveli commerc, doo, Beograd

Osnivač ovog društva za nespecijalizovanu trgovinu na veliko osnovao je Milivoj Drpić sa ulogom od 353 hiljade dinara. Za poslednje tri godine Juveli commerce nije dostavljao godišnje obračune APR-u.

Slobex Oil, doo Buštranje, Preševo

Osnivač ovog privrednog društva je Velisav Đorđević, sa novčanim ulogom od 20.257 dinara uplaćenih aprila 2007. godine.

Beoshoes, doo, Beograd

Ovu trgovina na veliko odećom i obućom registrovala su tri osnivača: Snežana Petrović (51%), Dejana Kovačević (29%) i Dejan Bulatović (20%), sa ukupnim osnivačkim ulogom od hiljadu dinara. Društvo je u 2017. godini imalo 16 zaposlenih.

Exalibur-Pro, doo, Brzi Brod-Niš

Društvo je registrovano za nespecijalizovanu trgovinu na veliko. Osnivač društva je Zoran Mihajlović, sa 41.010 dinara. U poslednje tri godine nije predavan godišnji obračun.

Interdil-plus, doo, Beograd

Društvo je registrovano 2004. godine za delatnost konsultantskih usluga, stim što osnivač Vojislav Mijailović poseduje 60 odsto uloga, a ostatak od 40 odsto uloga u vlasništvu je Milana Mladenovića, sa novčanim ulogom od 321 hiljadu dinara.

YS plus, doo, Mirilovac, Paraćin i

R.S.A.V., DOO, Mirilovac, Paraćin

Društvo je registrovano za preradu i konzerviranje voća i povrća. Osnivač ovog privrednog društva je Veterina, doo, Varvarin, sa uplatom novčanog uloga u iznosu od 4,9 miliona dinara. Osnivač Veterine, doo je Tamol CO, doo, Paračin, u stečaju.

Privredno društvo P.S.AV. je registrovano februara 2007. godine za preradu mesa i proizvodnju sireva, sa kapitalom 39 hiljada dinara, osnivača Veterina, doo iz Varvarina, osnovana od Tamol CO, doo u stečaju.

Trio Home, doo, Beograd

Društvo registrovano 2008. godine za delatnost razrade građevinskih projekata, čiji su vlasnici Dragan Ilić (55%) i Jelena Petrović (45%), koja je ujedno i zakonski zastupnik. Unet novčani kapital od ukupno samo 21.467 dinara. U 2017. godini bio je samo jedan zaposlen.

PS Bonita, doo, Vladimirci

Ovaj poslovni sistem je registrovan 2002. godine za trgovinu na veliko živim životinjama. Osnivač je Borivoj Jakovljević sa novčanim ulogom 7,5 miliona dinara, kao u unetoj vrednosti u stvarima u iznosu od 200 hiljada dinara, koji je istovremeno zakonski zastupnik. U 2017. godini društvo nije imalo zaposlenih.

Sigma, doo, Šabac

Ovaj distributivni centar registrovan je 2004. godine registrovan od osnivača Dušana Jovičića sa minimalnim novčanim ulogom u iznosu od 38.900 dinara. Zakonski zastupnik ovog društva je Milena Jovičić.

DMG Invest Group, doo, Beograd

Društvo regisatrovano 2008. godine za skladištenje. Osnivač je Predrag Čarapić sa minimalnim novčanim ulogom od 44 hiljade dinara i unetim nenovčanim ulogom u iznosu od 70,4 miliona dinara. Umesto godišnjeg obračuna dostavljena APR-u izjava o neaktivnostima. Zakonski zastupnik Dragan Mitić.

Hadži Invest, doo, Beograd

Društvo registrovano 2010. godine za nespecijalizovanu trgovinu na veliko. Osnivač Stojan Marković, sa novčanim kapitalom od samo 26.406 dinara, koji je ujedno i zakonski zastupnik. Za 2016. godinu predate izjava o neaktivnostima, a za 2017. godinu nisu predate APR-u, ni godišnji obračun ni izjava o neaktivnostima.

Sremski putevi, doo, Ruma

Društvo registrovano novembra 2009. godine za delatnost izgradnje puteva i autoputeva, osnivača Nade Zmijanac, uz uplatu 23.425 dinara osnivačkog uloga. U 2017. godini u društvu nije bilo zaposlenih, društvo nema ni dinara sopstvenog kapitala. Gubitak iznad vrednosti kapitala iznosi 317 miliona dinara, dok su ukupne obaveze dostigle 611 miliona dinara. Beli put, doo, Beograd

Ovo privredno društvo registrovano je decembra 2004. godine za delatnost izdavanja knjiga. Osnivač Milan Vuletić sa uplaćenim osnivačkim ulogom od samo 29.014 dinara.

Sanch, doo, Vranje

Društvo registrovano za proizvodnju obuće maja 2001. godine od privrednog društva YU- Shoes, doo Vranje, čiji je vlasnik Srđan Dejković. Društvo je osnovano sa velikim iznosom osnivačkog kapitala, novčanog 17,4 miliona dinara i nenovčanog u iznosu od 78 miliona dinara.

Interdil-Invest, doo, Beograd

Društvo je registrovano 2004. godine za konsultanske usluge u vezi sa upravljanjem od osnivača Vojislav Mijailović sa novčanim ulogom od 192.810 dinara. Zakonski zastupnik ovog društva je Radosav Bogićević. U 2017. godini bilo je četiri zaposlena.

Knin-commerce, doo, Beograd

Ovo privredno društvo za pretežnu delatnost registrovalo je hotele i sličan smeštaj. Društvo su osnovali sa 70 odsto Živojin Šarić sa nenovčanim ulogom 1.619.014 evra i Ugostiteljsko preduzeće Pomoravlje sa unosom nepokretnosti u iznosu od 689.269 evra. Ugostiteljsko preduzeće Pomoravlje, je društvo sa ograničenom odgovornošću, čiji su većinski vlasnici: 49,47 odsto Villach, doo, Beograd, 24,54 odsto Žaljevo Trade i 18,82 odsto Veselin Rutović. Zakonski zastupnik Knin-Commerce, je Živojin Šarić.

Štamparija Valjevac, doo, Valjevo

Registrovano društvo januara 2003. godine sa registracijom delatnosti štampanja novina. Osnivači Jordan Radovanović sa ulogom 74,6 odsto, Dragan Jovanović sa ulogom 15,4 odsto i Ljubomir Pavićević sa razlikom uloga od deset osto, uz ukupnu uplatu novčanog uloga u iznosu od 733,4 hiljade dinara.

Investment Engineering, doo, Beograd

Društvo je registrovano 2005. godine od strane Investment Energineering plus, novčanim ulogom 1,99 miliona dinara i nenovčanim ulogom 237,9 miliona dinara. Zakonski zastupnik društva je Branislav Andrić.

Tim Gold, doo, Brvenik, Raška

Vladimir Damljanović je registrovao marta 2015. godine ovo privredno društvo sa novčanim ulogom od samo 100 dinara. Postavlja se razumno pitanje kako je ovom društu poverovano u 3,8 miliona evra, i da li je nešto vredno ovo društvo založilo. Ako naše Komisije za suzbijanje pranja novca ne ispitaju ovo dugovanje i još desetak njih iz ovog prikaza, Srbija nikad neće postati zemlja vladavine prava, već zemlja uveliko ukorenjene korupcije.

Star Pharmacy, doo, Beograd

Slavko Veselinović je jedini osnivač ovog privrednog društva jula 2012. godine sa novčanim ulogom od 100 dinara.

Igmin Oil, doo, Beograd

Osnivači društva sa po 50 odsto su Mišić Nenad i Predrag, sa novčanim ulogom od 277 hiljada dinara.

Nova Luka, doo, Beograd

Društvo registrovano oktobra 2006. godine, osnivač Akcionarsko društvo Luka Beograd, čiji je vlasnik u sporu sa izvršenom privatizacijom Luke, kupca Worldfin.

U prvih sto sa blokiranim računima su i dve zemljoradničke zadruge. To su: ZZ Lovćenanin iz Lovćenca sa blokiranim računom u iznosu od 980,8 miliona dinara, neprekidno duže od 793 dana i ZZ Lux in Agrar iz Krčedina sa blokiranim tekućim računom za iznos od 838,7 miliona dinara, sa neprekidnom blokadom tekućeg računa od 2.088 dana.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane