Natrag

Tenderi u Srbiji služe za legalizaciju pljačke

Pobednik je uvek poznat

Rigorozni zakoni su beskorisni, ako ih se niko ne pridržava i ako ne postoji volja države da se prekršioci kazne. Tri četvrtine korisnika javnih sredstava nema interne revizije, a skoro trećina njih se oglušava o preporuke Državne revizorske institucije i to bez ikakvih posledica. Čak ni oni koji su uhvaćeni na delu kako pokušavaju da nameste tender za javne nabavke ne moraju da brinu da će biti kažnjeni. U Srbiji se vlast i oni bliski vlasti, ne kažnjavaju.

M. Hadžić

Državna revizorska institucija (DRI) utvrdila je da više od 70 odsto korisnika javnih sredstava, nema uspostavljen sistem interne revizije, kao i da njihovi finansijski izveštaji nisu u dovoljnoj meri istiniti i objektivni.

Predsednik DRI Duško Pejović ukazao je na sednici skupštinskog Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, održanoj 13. maja 2019. da je ustanovljeno 90 odsto grešaka u finansijskim izveštajima. Prošle godine svega 70 odsto preporuka DRI-a je izvršeno, ostale su ignorisane.

Veliki broj grešaka je utvrđen u sektoru javnih nabavki, između ostalog i jer Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki još uvek nije kompletno popunjena.

Ministarstvo zdravlja je, primera radi, kao naručilac u postupcima javnih nabavki u poslednjih dvanaest meseci raspisalo ukupno 30 tendera, za koje je pristigla 171 ponuda zainteresovanih ponuđača.

Interesantan podatak, koji pomenuta Komisija nije dalje istraživala, je da u svim sprovedenim postupcima samo tri kompanije nisu uspele da se upišu na listu pobednika, dok su svi ostali ponuđači ostvarili maksimalan rezultat učešćem na tenderima posmatranog naručioca., odnosno davali su ponude "na sigurno" kako kaže narod.

Najuspešniji ponuđači bile su beogradske firme „Kula Projekt", „Magna Pharmacia" i „Telekom Srbija", koje su ostvarile po tri pobede od isto toliko dostavljenih ponuda.

"Kula Projekt" je uvek dobijao tendere za nabavku usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na krečenju prostorija zdravstvenih ustanova i adaptaciji mokrih čvorova i vodovodne i kanalizacione mreže, kao i usluge nadzora nad izvođenjem mašinskih i elektroinstalacija.

Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode" je kao naručilac u postupcima javnih nabavki u poslednjih 12 meseci raspisalo ukupno 178 tendera, od čega je svega njih 11 imalo procenjenu vrednost manju od pet miliona dinara. Na svakom tenderu su učestvovalia u proseku po dva ponuđača, što pokazuje izuzetno malu zainteresovanost privrednika. Ovo se često dešava kod naručilaca poznatih po tome da javne konkurse nameštaju za već unapred poznatom pobedniku.

Tenderi se najčešće nameštaju tako što se odabrani ponuđač obaveštava o ponudama konkurencija, tako da po tome može da uskladi svoju ponudu. JKP "Put" iz Novog Sada je sasvim slučajno uhvaćen u jednom takvom montiranju tendera.

"Put" je objavio konkursnu dokumentaciju za nabavku dobara Svetlosna signalizacija JN 09/19. U okviru redovnih analiza konkursnih dokumentacija, nasumično odabranih metodom slučajnog uzorka, Institut za javne nabavke uputio je naručiocu zahtev za dodatnim pojašnjenjima, u skladu sa članom 63. ZJN, a sve prema uputstvu i roku datom u konkursnoj dokumentaciji.

Još pre nego što je "Put" odgovorio, Institutu se javio jedan od učesnika tendera raspitujući se o razlozima interesovanja Instituta, pa se tako videlo da pomenuto javno-komunalno preduzeće ne ume da čuva tajnu.

Institut je od "Puta" posle toga zatražio informacije kako je moguće da jedan interni dopis dospe do trećih lica i dobio zapanjujući odgovor. Naime, naručilac javnih nabavki svu poštu pristiglu u vezi tekućeg tendera šalje Upravi grada i licima koja daju odgovore u vezi sa tehničkom specifikacijom, a u tom lancu negde postoji neko ko se ne pridržava zakonom propisane obaveze čuvanja podataka.

JKP "Put" isto kao i gradska uprava Novog Sada nisu obezbedili zakonitost rada konkursne komisije, ali nisu bili ni zainteresovani da saznaju preko koga je u konkretnom slučaju procurela informacija. Očigledno je da postoji interes da se zadrži postojeća situacija i nastavi sa montiranjem pobednika na tenderima.

Zbog toga ozbiljni ponuđači ne žele da gube ni vreme, a ni novac dostavljajući ponude za koje se unapred zna da će biti odbijene.

Da li je onda slučajno da P.T. „Meteor Still" d.o.o. iz Kragujevca redovno pobeđuje na tenderima koje uprava tog grada raspisuje za vatromet o velikim praznicima? Ponuđači izvan Kragujevca nemaju nikakvih šansi da dobiju makar jedan od tri godišnja tendera (Nova Godina, srpska Nova Godina i gradska slava Đurđevdan), od kojih svaki vredi po milion i po dinara.

Tabloid je pozvan

Nema brata, bez predsednika sindikata

Obaveštavamo Vas radi daljeg informisanja javnosti i transparentnosti rada policije, o događaju koji se desio u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova, indirektno u Policijskoj upravi u Pančevu, čijeg direktnog postupanja nije bilo, ali je bilo po nalozima viših nivoa u lancu komandovanja u okviru Ministarstva.

Naime, oficir policije Lukić Vladimir koji je radio u Policijskoj upravi u Pančevu, rođeni brat predsednika Nezavisnog sindikata policije Lukić Velimira, u toku marta ili aprila 2019. godine otišao je u invalidsku penziju, što i ne bi bilo ništa alaramntno i zanimljivo, da imenovani nije gotovo osam godina koristio pravo na neplaćeno odsustvo, i to u periodu dok se policajcima i starešinama nisu odobravala neplaćena odsustva ni iz krajnje ozbiljnih i opravdanih razloga, a pogotovo ne u vremenskom trajanju od osam godina neprekidno.

Sledeće pitanje jeste, da li je rešenje o penzionisanju, i sam postupak penzionisanja sproveden u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima.

Jedan od osnovnih postulata neplaćenog odsustva, po Zakonu, jeste činjenica da za vreme odustva miruju prava i obaveze zaposlenog, te se sami tim postavlja pitanje da li je Lukić Vladimir imao pravo da izađe pred invalidsku komisiju, s obzirom na mirovanje prava i obaveza, ili se pre toga morao vratiti u radni odnos kako bi aktivirao prava i obaveze, pa tek nakon toga podneo dokumentaciju i izašao pred invalidsku komisiju.

Takođe, budući da je od 01.01.2019. godine na snagu stupila nova sistematizacija radnih mesta u MUP-u Republike Srbije, po kojoj Lukić Vladimir nije imao rasporedno mesto, već je bio neraspoređen, pitanje je koje radno mesto mu je navedeno u aplikacijskom obrascu.

Navedeno je jako bitno, jer je zbog odlaska u penziju Lukić Vladimiru isplaćena otpremnina u priličnom iznosu, ali je diskutabilno koji iznos je uzet za osnovicu isplate, s obzirom da imenovani nije primio lični dohodak gotovo osam godina, a da bi se ostvario lični dohodak, neophodno je da zaposleni ima rasporedno rešenje za konkretno radno mesto, jer svako radno mesto povlači poseban koeficijent, bez koga se zarada ne može obračunati.

Mi ovo pišemo s aspekta laičkog tumačenja, bez namere da se ikome nanese nepravda. Međutim, ukoliko se radi o zloupotrebama i nekom vidu nepotizma, smatramo da o ovome treba informisati i upoznati širu javnost, ukoliko Vaši saradnici iz stručnog ugla utvrde da postoje mahinacije bilo koje vrste.

Posebno treba uzeti u obzir činjenicu da predsednik Nezavinsknog sindikata policije Velimir Lukić, neretko kritikuje druge sindikate i postupke pojedinaca, kroz prizmu morala i zakonitog postupanja.

Otpremnina je isplaćena u jednom danu, par dana nakon izdavanja rešenja o penzionisanju, takođe ne bi bilo čudno da policajci i ostali zaposleni na otpremine ne čekaju mesecima.

(Zaposleni u PU Pnaačevo)

Napomena: Proverom smo ustnovili da je akciju penzionisanja sprovela državni sekretar u MUP-u Dijana Hrkalović.

A.1: U Policijskoj upravi Smedereva policija ne uspeva da sačuva oduzeto

Kako je isparila nafta

Iz rezervoara koji se nalazi u hali Utve (Stara železara) Smederevo, lopovi su ukrali 250 tona nafte, vrednost oko 350 000 evra , a isti je non stop obezbeđivala policija!?

Pre oko dve godine, nafta koja je oduzeta od lica koje je nezakonito posedovalo, u količini od 4 tone, smeštena u rezervoaru na placu gde je zgrada stanice Saobraćajne policije u Smederevu. Nakon izvesnog vremena ukradena je od strane NN lica!? Vrednost oko 55 hiljada evra.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane