https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

U Kraljevu obdanište služi samo da bi se finansijski namirili najverniji članovi SNS-a

Predškolske lekcije o krađama iz budžeta

Direktorka predškolske ustanove u Kraljevu Gabrijela Čmerić bi po preporuci Agencije za borbu protiv korupcije trebalo da bude smenjena, ali je ona još uvek na istoj funkciji, jer je tako isplativo lokalnom odboru SNS-a. Do sada je direktorka osuđena za nepropisno trošenje oko 100.000 evra iz gradskog budžeta i upravo to ju je preporučilo da postane nesmenjiva, kako bi nastavila da finansijski obezbeđuje, pored sebe, i funkcionere vladajuće partije.

M. Hadžić

Ništa nas, kažemo često, više iznenaditi ne može, bar kad je u pitanju ova vlast i njene odluke. Sve smo to već videli tokom poslednje tri decenije, pa ipak...

Na izgled ustanova nevina i naivna, korisnici deca koja su zaista nevina i roditelji koji prestaju da budu naivni, je OBDANIŠTE ili Predškolska ustanova "Olga Jovičić Rita" u Kraljevu. Direktorka, nekadašnja članica G17 koja, kao i mnogi iz tog članstva, prelazi u SNS. Uostalom, to je, bar kad je ova ustanova u pitanju, uvek tako i bilo. Kad je 2000. godine postavljen direktor koji je bio lokalni funkcioner DS-a, najveći broj zaposlenih postaju preko noći članovi DS-a. Kad je direktor postao kandidat G17 (čuvena direktorka Mandićka podržana od tadašnjeg narodnog poslanika Nešovića) zaposleni polako prelaze u redove G17. Neki se odmah deklarišu kao članovi prosperitetne i perspektivne Dinkićeve partije, dok drugi, zadržavajući članstvo u DS-u postaju tajni članovi G17. Ipak, vratimo se vremenu sadašnjem i okolnostima koje su nas primorale da se pozabavimo obdaništem.

Gabrijela Čmerić, aktuelna direktorka Predškolske ustanove, po mišljenju Agencije za borbu protiv korupcije, postupila je suprotno odredbama člana 27 i 32.stav 1. na taj načim što je u svojstvu v.d. direktora odlučujući po konkursu za prijem u radni odnos, donela Odluku br 2202-7 od 02.04.2015.g kojom je od ukupno 26 kandidata koji su ispunjavali uslove konkursa, na radno mesto službenika za javne nabavke sa punim radnim vremenom, na neodredjeno vreme, izabrala Albina Dolamića, supruga Dušanke Dolamić koja je do tog momenta bila predsednik Upravnog odbora Predškolske ustanove.

Dušanka Dolamić od trenutka kad joj je suprug primljen u ustanovu na neodredjeno vreme sa punim radnim vremenom postaje odbornik vladajuće koalicije u Skupštini grada Kraljeva. Ugovor o radu koji zakljućuje direktorka Predškolske ustanove sa Albinom Dolamićem je zaveden pod brojem 6932, a zaveden je 25.o8.2015.godine. Iteresantno je da pitanje evidentnog sukoba interesa koji je postojao i koji je naknadno verifikovan, Agenciji za borbu protiv korupcije nije bilo dostavljeno kako zakon nalaže, u pismenoj formi.

Na osnovu odredbe člana 51 stav 1 Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije izrečena je mera javnog objavljivanja PREPORUKE za razrešenje sa javne funkcije direktora predškolske ustanove u Kraljevu. Istovremeno se nalaže da se ova mera, o trošku Gabrijele Čmerić objavi u Sl. glasniku RS i Sl. glasniku grada Kraljeva.

Takodje je i odluka 2202-7 od 02.04.2015.g ništava. Pokušaj Gabrijele Čmerić da se odbrani činjenicom da je Dušanka koja je bila predsednik UO ustanove postala odbornik nije prihvaćen od strane Agencije, jer je osnivač Predškolske ustanove grad Kraljevo, odnosno Skupština grada u kojoj je Dušanka Dolamić postala odbornik vladajuće većine.

Naravno, ono što je interesantno nije povezanost lica koja su u medjusobnoj bračnoj, upravnoj ili pak političkoj vezi več i činjenica da je mesto službenika za javne nabavke posebno interesantno kako za v.d. direktorku tako isto i za političku stranku u čijem "posedu" se nalazi Predškolska ustanova.

Ova praksa obavljanja nabavki je ustanovljena od 2000. godine, mada je sasvim moguće da je postojala i deceniju pre promena od petog oktobra. Verovatno je zbog toga SE, ali i EU insistirala na donošenju zakona o javnim nabavkama. Ranije su nabavke hrane bile aktuelne, ali i sredstva higijene kao i sve ostale potrebe ustanove ovog tipa.

Direktori su imali svoje omiljene mesarnice, pekare uz nabavku mleka i mlečnih proizvoda, meda, slatkiša za decu. malo ko je imao mogućnost da ostvari uvid u promet i nabavku robe. Sredstva kojima je nabavka plaćana uopšte nisu zanemarljiva i to je najverovatniji razlog ogorčene borbe izmedju DS-a i G17 svojevremeno kao i danas unutar SNS-a o tome kome pripada mesto direktora, ali i koja osoba od velikog poverenja mora da bude službenik za javne nabavke.

Predškolska ustanova u Kraljevu, tokom trajanja vlasti G17,bila je samo jedna od onih ustanova koje su vodili po mnogim gradovima članovi G17 gde su se obavljale nezakonite naplate usluga. Roditeljima je ponudjeno svojevremeno vansudsko poravnanje. Afera oko nezakonitog naplaćivanja usluga (naplaćivanje je trajalo od 2013. godine do 2015. godine) izbila je kasnije.

Skupština grada Kraljeva nije donela odluku o podizanju cene usluga i to onog dela koji plaćaju roditelji, a uprava Predškolske ustanoive je to radila i ne samo u Kraljevu. Očigledno se radilo o sinhroniizovanom pljačkanju roditelja dece koja su korisnici usluga u Predškolskoj ustanovi. Samo u Kraljevu je Predškolska ustanova naplatila više od 40 miliona dinara koje mora da vrati uz zakonom propisanu kamatu.

Predškolska ustanova se po objavi koja je data 24.05.2019. godine od 14.09.2017 do 15.09.2017, od 17.10.2017 do 19.10, 14.12.2017 do 18.12.2017 kao i od 10.01.2018 do 16.01. te od 16.03 2018 do 19.03.2018 i na kraju od 11.01.2019 do 14.01.2019.godine nalazila u blokadi.

Naravno, nedostajuća sredstva zbog lošeg poslovanja nadoknadjuje služba Društvenih delatnosti Grada Kraljeva, na taj način se kroz PERMANENTNI REBALANS GRADSKOG BUDŽETA saniraju posledice loše uprave ustanovama. Možda i nedozvoljenim odlivom finansijskih sredstava.

Ono što je posebno iritirajuće kad su finansijski prekršaji, nedozvoljene finansijske radnje ili pak malverzacije u pitanju jeste RUPA u zakonu koju gradska vlast, ne samo u Kraljevu, za svoje funkcionere stalno koristi. Ukoliko, na primer, imate zloupotrebu budzetskih sredstava u višemilionskom iznosu nadležan je danas jedan od četiri specijalna suda od kojih je jedan u Kraljevu, a ranijih godina je nadležnost pripadala Višem sudu, odnosno tužilaštvu.

Rupa u zakonu se sastoji u činjenici da se za jedno odredjeno delo može samo jednom pravosnažno neko osuditi . To i nije sporno. Sporno je međutim što nadležni sud za sumu od preko 10 miliona dinara nikako ne može da bude PREKRŠAJNI SUD već VIŠI ili danas SPECIJALNI.

Kad se pri tom ima u vidu da predmet "težak" preko 10 miliona dinara bude prebačen u odeljenje Prekršajnog suda Vrnjačka Banja, jasno je da neko pokušava da sakrije krivicu i da ishitrenom presudoom koja je "naručena" kod prekršajnog sudije predmet zatvori i onemogući dalji adekvatan postupak pred za to nadležnim sudom.

U konkretnom slučaju Gabrijela Čmerić, naša već poznata direktrorka Predškolske ustanove odgovarala je prekršajno A NE KRIVIČNO pred odeljenjem Prekršajnog suda u Vrnjačkoj banji, a ne Kraljevu te je iz člana 103.st. 1 i 4 Zakona o budzetskom sistemu RS proglašena ODGOVORNOM jer je u budzetskoj godini 2016.tokom cele kalendarske 2016. izvršila rashode za plate, dodatke, naknade i socijalne doprinose na teret poslodavca u ukupnom iznosu od 10.564.000.00 dinara i to na osnovu :

uvećanja koeficijenta i to korektivnog za plate što je iznosio neopravdani momenat isplate uvećan za 7.185.000. 00dinara.

2.isplata za socijalna davanja na teret poslodavca iznosila su 1.286.000.00 dunara

3.Pojedinim radnicima je uvećavala u pojedinm mesecima plate za po 10% od osnovne plate što je iznelo 1.012.000.00 dinara

4. na to treba dodati i socijalne doprinose od 181.000.00 dinara što sa već pomenutom sumom sad ukupno iznosi 1.193.000.00 dinara

Pomoćnik direktora, diplomirani profesor fiskulture, dobio je kao funkcioner SNS-a i kasnije postavljeni direktor Dečjeg odmarališta GOČ razliku u iznosu od 46.000 dinara, a za dane u kojima je menjana direktorka ustanove zbog odsutnosti, ako se na to doda i 8000 dinara za socijalne doprinose na teret poslodavca, dobijamo sumu od 54.000 dinara.

Za sva navedena dela (nedela) direktorka je kažnjena stravičnom cifrom od 20.000 dinara (dvadeset hiljada dinara).za još od nekih navedenih dela kažnjena je sa po 10.000 dinara i to dva puta što iznosi ukupno 20.000 dinara. Da ne bismo dalje nabrajali ove neverovatne pojedinačne iznose završavamo sa cifrom ukupne kazne od 70.000 dinara.

Postavlja se pitanje da li je ova kazna bila dovoljna za direktorku kako bi, pošto je i posle svega ostala na mestu direktora, kako bi se izbegavale buduće "greške", ali avaj... U drugom delu ovog teksta koji posvećujemo Predškolskoj ustanovi navešćemo nalaze republičke budzetske kontrole, a koji sud će biti nadležan ovog puta preostaje nam da vidimo.

A1

Novac uvek ide u privatne džepove

IZVEŠTAJ REPUBLIČKOG REVIZORA je zaveden pod brojem 400-314/2017-04 u kom se navode sledece pojedinosti (izdvojeno iz celine da bi čitaoci imali jasniji uvid u finansijsku kontrolu koja je izvršena):

9.06.2015.godine od preduzeća HELGA nabavljeno je više jaja za potrebe kuhinje obdaništa u iznosu od 145.000 dinara dok je istovremeno od ILA PROMET-a nabavljeno više robe za 91.000 dinara, a po ugovoru 5687 od 15.06. 2015.g

2.Pileće meso je nabavljeno od INTERKOMERCA po ugovoru br 5743 od 18.06.2015.g ali je prekoračena narudzbina za 287.000 dinara koliko je više plaćeno i naručeno, inače snabdevač mesa i mesnih preradjevina je preduzeće KOTLENIK.

Pecivo je nabavljano od MLADOG RADNIKA po ugovoru br. 4176 od 18.maja 2015, a cena je prekoračena (plaćeno više) za 167.000 dinara.,

Posebno je obradjena dodela korektivnih koeficjenata koje inače dodeljuje direktorka. Tako je stranačkom kolegi koji je primljen na mesto pomoćnika direktora (iako tog momenta po zakonu nije imao neophodne kvalifikacije za rad u obdaništima) određen korektivni koeficijenat u iznosu od 20 odsto, šefu finansijske službe (nepoznata politička odnosno stranačka pripadnost) 10 odsto, sekretaru obdaništa 10 odsto kao i višem saradniku za opšte, pravne i kadrovske poslove (iako je opis poslova zapravo onaj koji obavlja sekretar ustanove uz napomenu da je i saradnik član SNS-a). saradnik za bezbednost i prevenciju bolesti (?) dobija po nalogu direktora 15 odsto stimulacije u vidu korektivnog koeficijenta, nutricionista 5 odsto, a šef kuhinje 25 odsto što isti smatra jako malim pa deo onih poslova koje bi morala da obavlja kuhinja obdaništa (na primer proizvodnja peciva) prebacuje se u postupak nabavke kod preduzeća MLADI RADNIK..

Kad se sve sabere pada u oči da je samo za direktorku izvršena nezakonita isplata od 530.000 dinara na bruto lični dohodak, a pomoćniku je isplaćeno više 191.000 dinara.

Još jedna, u najmanju ruku opskurna stvar, se dogodila u Kraljevu u poslovima gde je angažovan glumački ansambl lokalnog pozorišta koje je dobio zadatak da nastupa za decu koja se nalaze na odeljenjima dečje hirurgije i pedijatrije Bolnice u Kraljevu. Glumci su se javili u Bolnicu,odigrali prigodnu predstavu i ostali su šokirani kad su shvatili da je predstava namenjena ne oboleloj deci već zdravoj deci koja koriste usluge privatne predškolske ustanove čiji je vlasnik bila supruga direktora Bolnice.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane