https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Mediji

Poslovanje štampanih medija u Srbiji u 2018. godini

DNEVNE NOVINE, NEDELJNICI, ŠTAMPARIJE

Kompanija Novosti prešla u sto odsto vlasništva Štamparije Borba, Adria Media Group, izdavač Kurira nije više u vlasništvu porodice Rodić, Dragan Vućićević, za tri godine stekao kapital preko dnevnog lista Informer od 2,5 miliona evra

Miodrag K. Skulić

Ovim istraživanjem obradili smo devet dnevnih novina u Srbiji, i to:Politika Novine i magazini; Večernje novosti; Dnevnik; Kurir; Blic; Informer; Danas; Srpski Telegraf; Alo.

Četiri izdavača dnevnih novina su u 2018. godini na ukupnom prihodu od 28,5 miliona evra iskazala gubitak u poslovanju te godine u iznosu od 5,2 mliona evra, dok su pet izdavača na promtu od 37,5 miliona evra iskazali dobitak u poslovanju te godine u iznosu od 1,9 miliona evra. Prema tome, devet izdavača dnevnih novena ostvarilo je ukupan prihod u 2018. godini u iznosu od 66 miliona evra i na tom prihodu gubitak, u prebijenom iznosu, od 3,3 miliona evra.

Sedam nedeljnika ima značajno učešće na tržištu, i to: Nin; Nedeljnik;Vreme; Pečat; Ekspres; Dnevnik Poljoprivrednik i Svedok.

Ovih sedam izdavača nedeljnika u 2018. godini ostvarilo je ukupan prihod od svega 3,5 miliona evra i na tom prihodu iskazalo dobit u prebjenom iznosu od samo 67.800 evra.

Privredna društva koja štampaju dnevne i nedeljne novine, za koje su ovde prikazani rezultati poslovanja ostvareni u 2018. godini su: Politika Štamparija, Politika AD i Štamparija Borba.

Politika Novine i magazini

Vlasnici ovog privrednog društva upisanog u sudski registar 29. januara 2001, godine, danas su po 50 odsto AD Politika i privredno društvo iz Ruske Federacije OOO East Media Group, čiji je vlasnik Koncern Farmakom M.B., privredno društvo u vlasništvu propalog biznismena Miroslava Bogićevića, koje se duži niz godina sa svim zavisnim društvima nalazi u stečaju. Društvo ima 293 zaposlena. Zakonski zastupnik društva je Mira Glišić Simić.

Na kraju 2018. godine ukupna vrednost poslovne imovine koju ovo društvo koristi iznosila je 26,9 miliona evra. Ta imovina fnansirana je sopstvenim kapitalom društva u iznosu od 18,7 miliona evra, što čini 69,8 odsto. Međutim, u imovini i u kapitalu društva nalazi se u Registar APR-a upisana vrednost zaštitnog znaka dnevnog lista Politika u vrednosti od 6,7 miliona evra, pa ako se ta fingirana vrednost izuzme iz imovine i kapitala, sopstvenim kapitalom Politika Novine i magazni pokriva 59 odsto ukupne imovine.

U 2018. godini Politika Novine i magazini, doo osvarila je ukupan poslovni prihod u iznosu od 8,3 miliona evra, što je manje nego u prethodnoj godini za skoro šest odsto. Na tom prihodu iskazan je gubitak u poslovanju u iznosu od 424 hiljade evra.

U prehodnoj godni ovo privredno društvo iskazalo je neto dobit u iznosu od 6,1 milion evra. Analizom smo utvrdili da toliko visok iznos neto dobiti ne potiče iz poslovnog prihoda ostvarenog u toj godini, već iz ostalih prihoda po osnovu smanjenja obaveza i otpisa dugoročnih rezervisanja, koje sada otpisane obaveze potiču iz odnosa sa WAZ-om, kao ranijem vlasnikom polovine udela društva, a prema konačnoj presudi suda u Nemačkoj. Tih 6,1 milion evra predstavlja značajan iznos za ovo privredno društvo prihodovan u 2017. godini.

Večernje novosti

Novi vlasnik Kompanije Novosti, AD, je Kompanija Borba sa 98,06 odsto akcija, koji je konverzijom potraživanja u kapital, postala većinski vlasnik. To je prihvatio Centrralni registar hartija od vrednosti i APR na dan 7. juna 2019. godine. Ovom transformacijom brisani su dosadašnji vlasnici ovog akcionarskog društva, tri ino firme, povezane sa gospodinom Milanom Bekom, sa 62,44 odsto ukupnog vlasništva na akcijama, i to:

Timax Investments GmbH, Beč, sa 24,99 odsto vlasništva akcija

Ardis Holding GmbH, Beč,sa 24,90 odsto vlasništva akcija i

Karamat Holdings Ltd, Kipar, sa 12,55 odsto vlasništva akcija, kao i akcije Republike Srbije u visini 29,51 odsto, Fonda PIO 7,15 odsto i malih akcionara koji su posedovali 0,90 odsto akcija.

Na ovj način GP Štamparija Borba, postal je vlasnik akcijskog kapitala Kompanije Novosti u iznosu od 998.375.000 dinara, jer je svoja celokupna potraživanja za štamparske usluge od Kompanije Novosti pretvorila u kapital, po Unapred prihvaćenim planom reorganizacije, čime su tri ino firme i Republika Srbija, kao i Fond PIO izgubile pravo upravljanja i raspolaganja.

Kompanija Novosti u prošloj godini imala je 337 zaposlenih. Pored dnevnog lista Večernje novosti, Kompanija izdaje i sledeće listove: nedeljnike Oglasi i TiP, dvonedeljnik ZOV, Treće oko, Zdravlje i mesečnike Enigma i Kalibar. Zakonski zastupnik Kompanije je Nedeljko Krsmnović, generalni direktor, a izvršni direktori su Branko Vukićević i Radomir Vidaković.

Kompanija je vlasnik 50 odsto Štamparije Novosti dok je vlasnik drugih 50 odsto Štamparija Borba, AD, u kom privrednom društvu nema zaposlenih, već je uneto kupljeno polovno štamparsko postrojenje, na kome radnici Štamparije Borba obavljaju svoju redovnu delatnost pružanja usluga štampasnja novina. Kompanija je vlasnik sto odsto sledećih privrednih društava: NIP Sport, Agencija Novosti, Novosti press - Podgorica, Novosti press komerc - Banjaluka i 50 odsto vlasništva u privrednom društvu Radio Novosti.

Ukupna vrednost poslovne imovine koju Kompanija Novosti koristi na kraju prošle godine iznosila je 2,9 miliona evra. Kompanija ne raspolaže sopstvenim kapitalom, već ima gubitak iznad vrednosti ukupne imovine od, čak, 14 miliona evra, te su ukupne obaveze na dan 31. decembra 2018. godine dostigle 16,9 miliona evra.

Poslovni prihodi ostvareni od prodaje u 2018. godini iznosili su 10,6 miliona evra, uz gubitak u poslovanju te godine u iznosu od 247 hiljada evra. Prihod u odnosu na prethodnu godinu niži je za oko 5,5 odsto, Treba istaći i da je neto gubitak ostvaren u poslovanju 2017. godini iskazan u iznosu od, čak, 1,6 miliona evra. Na taj nivo gubitaka posebno je uticao otpis nenaplativih potraživanja od 3,9 miliona evra u 2018. godini i nešto više od million evra u 2017. godini.

Dana 6 jula 2018. godine nepravomoćno je usvojen Unapred pripremljen plan reorganizacije (UPPR), očišćeni su bilansi problematične imovine i druga sporna potraživanja, posebno privrednog društva u Podgorici. Privredni sud u Beogradu je krajem 2017. godine, da bi omogućio uspeh UPPR, zaštitio blokadu od strane poverilaca tekućeg računa Kompanije, do konačne pravosnažnosti UPPR-a..

Dnevnik

Izdavač ovog dnevnog lista je istoimeno akcionarsko društvo u vlasništvu: Galens Invest, doo, N. Sad 27,48 odsto, Biljni lekar, doo 24,50 odsto, Contex Energy, doo, N, Sad 24,24 odsto, Promist, doo, N. Sad 17,15 odsto i razlika od 11,63 odsto je u vlasništvu 28 malih akcionara. U Dnevniku, AD i novinsko-izdavačkoj delatnosti bilo je 19 zaposlenih. Zakonski zastupnik društva je Gordana Živković. Unet kapital je 711.790.000 dinara, ali je usled iskazivanja gubitaka u poslovanju sveden na samo 125 miliona dinara, ili na 17,5 odsto njegove početne vrednosti. Ukoliko društvo iskaže gubitak u poslovanju u 2019. godini, kao na nivou prethodne 2018. godine, Dnevnik, AD će ostati bez dinara sopstvenog kapitala.

Pored zavisnog društva Dnevnik Poljoprivrednik, doo, Dnevnik, AD ima i 45 odsto kapitala u zavisnom društvu Dnevnik - Vojvodina press, doo, dok drugih 55 odsto sada je u vlasništvu Novosadske TV, doo, a ranije je bio u vlasništvu nemačko-austrijskog WAZ-a. Vojvodina press ima 124 zaposlena.

Ukupna vrednost poslovne imovine koju je Dnevnik, AD koristio na kraju prošle godine iznosila je 5,6 miliona evra i bila je finansirana sopstvenim kapitalom u iznosu nešto manjem od 19 odsto, dok su obaveze dostigle više od 4,5 miliona evra.

Sa prihodom ostvarenim u 2018. godini manjim od 280 hiljada evra, na kome je iskazan gubitak u poslovanju te godine u iznosu od 1,16 miliona evra, ovo novinsko-izdavačko društvo ne može uspešno poslovati, imajući u vidu toliko visok stepen zadužnosti. Dnevnik, AD poseduje u vlasništvu sopstvenu poslovnu zgradu u Novom Sadu, od čega u investicionim nekretninama vodi 2.516 m2, ili 59 odsto ukupne površine zgrade, koju investicionu nekretninu izdaje drugim, od čega najveći deo zavisnom društvu Vojvodina press, doo.

Kurir

Vlasnik ovog izdavača dnevnih novina je Kurir Info, doo, Radisava Rodića i članova njegove porodice, a od 13 februara 2014 godine vlasnik ovog izdavača je Adria Media Group, čiji je jedini vlasnik Aleksandar Rodić. Privredno društvo Adia Media Group vlasnik je i sledećih privrednih društava: 75 odsto Adria Media Zagreb, sa po sto odsto: Adria Media Invest, Adria Media Magazini, Admatic Media i sa 50 odsto u Adria Media Balkan, Skoplje. Dana 19 maja 2017 godine društvu Color Media International, doo iz Novog Sada prodato je pravo na izdavanje Magazina Story u Republici Srbiji za 700 hiljada evra.

Novi vlasnik sto odsto privrednog društva Adria Media Group je privredno društvo Mondo Inc, doo, Beograd. Dana 4. januara 2019. godine umesto Aleksandra Rodića, u Registar APR-a upisan je Igor Žeželj. Novi vlasnik Adria Media Group, doo, privrednog društva koje izdaje dnevni list Kurir je Mondo Inc, doo, vlasnika Igora Žeželja, koje privredno društvo je osnovano od straner Wireless Media, doo, društva za pružanje telokomunikacionih usluga, čiji je osnivač Mobil Media, doo. U prošloj godini u matičnom društvu bio je 201 zaposlen.

Ukupna vrednost poslovne imovine koju koristi Adria Media Group, doo je nešto veća od 12 miliona evra i pokrivena je sopstvenim kapitalom u iznosu od 8,3 miliona evra, ili sa 69 odsto. Međutim u tom kapitalu, kao i u vrednosti same inovine nalazi se upisana vrednost zaštitnog žiga lista Kurir u iznosu od 4,7 milliona evra, pa ako se ta fingirana imovina i taj fingiran kapital isključe iz bilansa društva, ostaje pokrivenost realne imovine sa 49 odsto sopstvenog kapitala. Prema tome, na dan 31. decembra 2018. godine ukupne obaveze Adria Media Grupe iznose 3,7 miliona evra.

U 2018. godini Adria Media Group ostvarila je ukupan poslovni prihod u iznosu od 9,3 miliona evra i na tom prihodu iskazala gubitak u poslovanju te godine u iznosu od 3,8 miliona evra. Ukupan pihod manji je u 2018. godini od prihoda ostvarenog u prethodnoj godini za 11 odsto, ali to nije izazvalo toliko visok gubitak, već on potiče iz otpisa nerealno ranije prikazanih potraživanja i vrednosti druge imovine.

Informer

Izdavač ovog dnevnog lista je privredno društvo Insajder tim, doo u vlasništvu Dragana Vučićevića, registrovano u APR-u, marta 2012. godine. Zakonski zastupnik društva je Damir Dragić. Društvo je registrovano sa 100 dinara osnivačkog uloga, a na kraju 2018. godine raspolaže sa kapitalom u iznosu od 2,5 miliona evra, od čega je u gotovini, na tekućem dinarskom i deviznom računu, na dan 31 decembra 2018. godini društvo imalo 206.255.000 dinara.

Ukupna vrednost poslovne imovine, uključivo u nju i vrednost gotovog novca na tekućem računu, na kraju prošle godine, iznosila je 2,9 miliona evra i bila je finansirana sopstvenim kapitalom u iznosu od 87 odsto, što je za ovu delatnost izuzetan rezultat.

U 2018. godini izdavač dnevnog lista Informer je ostvario 5,6 miliona evra ukupan poslovni prihod i na tom prihodu skoro šestotina hiljada evra čiste dobiti. U odnosu na prerthodnu godinu prihod je veći za 4,6 odsto, a neto dobit za 38 odstro.

Osnivač Informera, Insajder tim, doo, ostvarena neto dobit po godinama:

Blic

Izdavač ovog dnevnog lista je švajcarska kompanija Reingter Axel Springer, doo, registrovana u Srbiji marta 1996. godine. U prošloj godini u ovom dnevnom listu bilo je 218 zaposlenih. Zakonski zastupnik društva je Jelena Drakulić Petrović i Jovan Protić.

Ukupna vrednost poslovne imovine koju je ovo privredno društvo koristilo na kraju prošle godine iznosila je 17,4 miliona evra i bila je finansirana sopstvenim kapitalom u visini od 61 odsto, što je zadovoljavajući nivo raspolaganja visinom sopstvenog kapitala. Ukupan poslovni prihod ovog privrednog društva odstvaren prošle godine iznosio je 24,8 miliona evra i na tom prihod iskazana je neto dobit u iznosu nešto manjem od million evra. U odnosu na prethodnu godinu prihod je manji za 4,2 odsto, dok je čista dobit manja 2,5 puta.

Danas

Izdavač dnevnog lista Danas je privredno društvo Dan Graf, doo, čiji su vlasnici: Dušan Mitrović 26,67%), Zdravko Huber (24,22%), Radomir Ličina (20,92%), Vesna Ninković (13,94%), Grujica Spasović (11,19%) i Rade Radovanović (3,15%). Zakonski zastupnik društva je Dušan Mitrović. Društvo je u prošloj godini imalo 63 zposlena.

Ukupna imovina sa kojom je društvo raspolagalo na kraju 2018. godine je nešto veća od million evra, i bila je pokrivena sopstvenim kapitalom sa 47 odsto. U toj godini ostvaren je ukupan prihod u iznosu od 1,7 miliona evra i na tom prihodu iskazana neto dobit u iznosu od 28 hiljada evra. U 2018. godini primljene su donacije u iznosu od 255 hiljada evra, koje su sadržane u gore navedenom prihodu.

Srpski Telegraf

Izdavač ovog lista je privredno društvo "Medijska mreža", doo, upisano u Registar APR-a 29 januara 2016. godine. Osnivači ovog društva su: 55 odsto Ljubomir Dabović i po 15 odsto: Lazar Simić, Saša Milovanović i Milan Lađević. Zakonski zastupnik društva je Ljubomir Dabović. Društvo ima 55 zaposlenih.

Ukupna vrednost poslovne imovine koju je društvo koristilo na kraju prošle godine iznosila je 972 hiljade evra. Društvo je izgubilo svoj uneti kapital i ima 219 hiljada gubitak iznad vrednosti kapitala, pa su ukupne obaveze 31. decembra prošle godine dostigle 1,2 miliona evra. Ukupan prihod ostvaren prošle godine iznosio je 3,5 miliona evra i na tom prihodu iskazan gubitak u poslovanju te godine u iznosu od 190 hiljada evra.

Alo

Vlasnik društva je Alo Media System, doo, upisana u registar APR-a 27 marta 2017. godine, u vlasništvu Saše Blagojevća. Društvo nije za 2018. godinu podneli ispravan, niti neispravan godišnji obračun, a u 2017. godini je imalo 48 zaposlenih. U toj godini koristilo je poslovnu imovinu u vrednosti 723 hiljade evra, koju je finansiralo sopstvenim kapitalom u visini od 38 odsto. U 2017 godini ostvaren je ukupan poslovni prihod 1,78 miliona evra i na tom prihodu iskazana neto dobit u iznosu od 114 hiljada evra.

NIN, Nedeljne informativne novine

Vlasnik ovog privrednog društva kupljenog na akciji kao bivše društveno preduzeće nastalo izdvajanjem iz Kompanije Politika, je njegov kupac švajcarska firma Ringer Axel Springer 99,73 odsto i 18 malih vlasnika 0,27 odstto. Zakonski zastupnik društva je Jelena Drakulić Petrović. Društvo ima 12 zaposlenih.

Ukupna vrednost poslovne imovine koju je ovo privredno društvo koristilo u 2018. godini, na kraju decembra te godine, iznosila je 482 hiljade evra i bila je pokrivena sopstvenim kapitalom u iznosu od jedne trećine, dok su obaveze društva iznosile više od 318 hiljada evra. Ukupan prihod društva u celoj 2018. godini iznosio je 795 hiljada evra i na tom prihodu iskazana neto dobit od samo osam hiljada evra.

Nedeljnik

Izdavač ovog nedeljnika je NIP Nedeljnik, doo u vlasništvu Veljka Lalića. Zakonski zastpnik društva je Veljko Lalić. Društvo je registerovano na kapitalu od samo 500 dinara, a na kraju prošle godine je imalo 11 zaposlenih. Ukupna imovina sa kojom je društvo raspolagalo na kraju prošle godine iznosila je 539 hiljada evra. Kapital sa kojim je društvo raspolagalo formiran iz ostvarene dobiti na kraju decembra prošle godine dostigao je 310 hiljada evra i sa tim kapitalom finansirano je 58 odsto vrednosti ukupne poslovne imovine, koju društvo koristi. Ukupan prihod ostvaren u 2018. godini iznosio je nešto više od miliona evra i na tom prihodu iskazana je neto dobit u iznosu nešto višem od sto hiljada evra.

Vreme

Izdavač ovog nedeljnika je istoimeno privredno društvo registrovano još jula 1991. godine, veoma interesantno da je u Agenciji za privredne registre osnivač ovog društva samo privredno društvo "Vreme" koje ima matični broj 07737912, što je praktično nemoguće, da samo društvo osnuje sebe. Zakonski zastupnik društva Stevan Ristić, direktor. U prošloj godini društvo je imalo 28 zaposlenih.

Ukupna imovina koju društvo koristi na kraju prošle godine iznosila je 343 hiljade evra i bila je pokrivena sopstvenim kapitalom sa samo pet odsto, dok su obaveze društva na dan 31 decembra prošle godine dostigle iznos od 325 hiljada evra. Sa ukupnim poslovnim prihodom ostvarenim u 2018. godini u iznosu od 539 hiljada evra i nultom dobiti u toj godini od sanmo 584 evra, ovo privredno društvo mora ugasiti svoje poslovanje ili naći novog vlasnika, kao finansijera, jer sa samo 17 hiljada evra sopstvenog kapitala ne može se finansirati izdanje nedeljnika koji pretenduje da bude štampan u extra opremi.

Pečat

Izdavač ovog nedeljnika je privredno društvo Naš pečat, AD, međutim u Centralnom registru hartija od vrednosti nema upisanog tog akcionarskog društva, tako da je faktički vlasnik društva sa uplaćenih pet hiljada evra 17. decembra 2009. godine nepoznat. Zakonski zastupnik društva je Nataša Francisti, generalni direktor. Društvo ima 12 zaposlenih.

Ukupna imovina sa kojom društvo raspolaže na kraju prošle godine iznosila je 190 hiljada evra i bila je pokrivena sopstvenim kapitalom samo osam odsto. Na ukupnom prihodu ostvarenom u 2018. godini u iznosu od 458 hiljada evra iskazana je neto dobit od samo hiljadu ipo evra. Ukupne subvencije primljene u toj godini iznosile su četir miliona dinara.

Ekspres

Izdavač ovog nedeljnika je Publisher, doo, osnovan novembra 2015. godine od strane Gorana Veselinovića, sa kapitalom od million dinara. Zakonski zastupnik društva je Slobodan Orlić. Društvo ima 20 zaposlenih. Na kraju prošle godine ovo privredno društvo imalo je ukupnu vrednost poslovnih sredstava u iznosu od 395 hiljada evra, a kako društvo nema ni dinara sopstvenog kapitala, već gubitak iznad kapitala u iznosu od 225 hiljade evra, obaveze društva su 620 hiljada evra. U 2018. godini ovo privredno društvo je ostvarilo ukupan poslovni pihod u iznosu od 519 hiljada evra i na tom prihodu iskazan je gubitak u poslovanju, te godine, u iznosu od sto hiljada evra. U 2017. godini društvo je imalo veći ukupan prihod 35 odsto i iskazanu neto dobit u iznosu od 80 hiljada evra

Dnevnik Poljoprivrednik

Izdavač ovog nedeljnika je istoimeno akcionarsko društvo u vlasaništvu Dnevnik, AD, sa uplaćenim kapitalom u iznosu od tri miliona dinara. Društvo je imalo 16 zaposleih. Zakonski zastupnik društva je Gordana Radović. Ukupna vrednosrt poslovne imovine na kraju prošle godine iznosila je 58.400 evra i sopstvenim kapitalom bila pokrivena 48 odsto. Ukupan prihod ostvaren u prošloj godini iznosio je 317. hiljada evra, a neto ostvaren dobitak 24.000 evra. U prošloj godini društvo je primilo subvencije u iznosu od 2,2 miliona dinara, koje su uključene u iskazani prihod.

Svedok

Izdavač ovog nedeljnika je privredno društvo Melon, doo registrovano januara 1993. godine, vlasnik društva Vladan Dinić. U društvu je stalno zaposleno jedno lice. Ukupna vrednost poslovne imovine koju društvu koristi, krajem prošle godine, iznosila je 105 hiljada evra i u celini je finansirana tuđim sredstvima. U prošloj godini društvo je ostvarilo ukupan poslovni prihod u iznosu od 25.700 evra i na tom prihodu iskazalo gubitak u poslovanju od osam hiljada evra.

Politika, AD

Vlasnici ovog akcionarskog društva prema Centralnom registru hartija od vrednosti su:

39,45 % Republički Fond PIO

18,56 % Republika Srbija

10,06 % Akcionarski fond

10,00 % Republički zavod za zdravstvo

7,62 % Grad Beograd

5,97 % JP Elektroprivreda Srbije

1,76 % Nacionalna služba zapošljavanja

9.66 % u vlasništvu 6.507 građana

6,92 % ostala pravna lica.

Na kraju prošle godine u društvu je bilo 245 zaposlenih.

Upisan akcijski kapital ovog privrednog društva iznosi 1.406.612.000 dinara. Međutim, na kraju decembra 2018. godine akcionarsko društvo nema ni dinar sopstvenog kapitala, već ga je u celosti izgubilo u gubicima iz ranijig godina, pa je gubitak iznad kapitala dostigao 10,9 miliona evra.

Ukupna poslovna imovina koju ovo akcionarsko društvo koristi na kraju prošle godine iznosila je 30,6 miliona evra i činili su je: 11,1 milion evra građevinski objekti, 1,33 miliona evra oprema i poslovni inventor, 8,5 miliona evra investicione nekretnine, 6,5 miliona evra kapital uložen u zavisna društva, 2,5 miliona evra obrtna imovina. Obzirom da je akcionarsko društvo Politika, AD ostalo bez dinara soptvenog kapitala, pa da, čak, ima obaveze veće od vrednosti imovine za 10,9 miliona evra, kumulirane obaveze na dan 31 decembra 2018. godine dosigle su 41,5 miliona evra. U tim obavezama krartkoročne obaveze iznose više od 37 miliona evra.

Ostvareni ukupan prihod ovog privrednog društva u 2018. godini iznosio je samo 6,3 miliona evra i bio je manji od prihoda ostvarenog u prerthodnoj godini za 2,6 odsto. Na tako malom prihodu u 2018. godini iskazan je gubitak u poslovanju u toj godini u iznosu od 4,4 miliona evra, koji je dostigao 70 odsto ukupnog prihoda. Gubitak u poslovanju u prethodnoj godini bio je veći 13 odsto.

Jasno je da sa ukupnim godišnjim prihodom od 6,3 miliona evra, krakoročne tekuće obaveze iz poslovanja ne mogu biti 14,3 miliona evra, već da većina tekućih obaveza nije izmirena skoro pune tri godine. Akcionarsko društvo u cilju konsolidovanja poslovanja sastavilo je Unapred pripremljen plan reorganizacije (UPPR), kojim želi da proda deo nepokretnosti u centru grada i da konvertuje visok iznos potraživanja u kapital. Za ovako prezaduženo društvo, bez ikakvog izgleda za povećanje prihoda, sa ovolikim brojem zaposlenih, taj UPPR može prihvatiti samo država i njena javna preduzeća i fondovi, jer očekivanog profita u toj delatnosti na ovako malom tržištu preopterećenom ovom vrstom grafičke usluge, nema.

Ovo akcionarsko društvo pored savremene štamparije za štampanje posebnih izdanja, izvan dnevnih novina, izdaje i listove: Politikin zabavnik, Mali Politikin zabavnik, Bazar, Svet komjutera, Enigmu i Razbibrigu.

Štamparija Politika, AD

Vlasnik sto odsto ovog privrednog društva su Politika Novine i magazini, doo. Zakonski zastupnik društva je Anđelko Ilić. Štamparija Politika je u prošloj godini imala 76 zaposlenih.

Ukupna vrednost poslovne imovine koju je Štamparija Politika koistila na kraju prošle godine iznosila je 12,7 miliona evra i bila je pokrivena sopstvenim kapitalom u vrednosti od 11,3 miliona evra (89%), što je izuzetno visok nivo. Ukupan prihod ostvaren u prošloj godini iznosio je 1,2 miliona evra i na tom prihodu ostvarena je neto dobit u iznosu 55 hiljada evra.

Štamparja Borba, AD

Vlasnik ovog akcionarskog društva je Republika Srbija 79,42 odsto i 908 malih akcionara 20,58 odsto. Štamparija Borba, AD do danas nje privatizovana, već poreklo akcija ovih 908 malih akcionara potiče iz otplate akcija ostvarenih prodajom dela društvenog kapitala iz 1990 i dve naredne godine, otplaćivanog obustavom preko platnih spiskova. Štamparija Borba, AD postala je vlasnik skoro sto odsto (98,06%) Kompanije Novosti, AD konverzijom potraživanja u kapital, što je iznosilo 998 miliona dinara, ili više od 8,4 miliona evra. Štamparija Borba, AD je i vlasnik 50 odsto vrednosti unete štamparske mašine u privredno društvo Štamparija Novosti, dok je ostatak od 50 odsto u vlasništvu Kompanije Novosti, AD. Zakonski zastupnik Štamparije je Vladimir Gudurić.

Ukupna vrednost poslovne imovine koju Štamparija Borba, AD koristi na kraju prošle godine iznosila je 8,5 miliona evra i pokrivena je sopstvenim kapitalom samo u iznosu od 2,4 miliona evra, ili samo 28,9 odsto. U 2018. godini Štamparija je ostvarila ukupan poslovni prihod u iznosu od 2,4 miliona evra i na tom prihodu iskazala gubitak u poslovanju u visini od 703 hiljade evra, dok je u 2017. godini na prihodu većem za 8,6 odsto gubitak bio, čak, 1,1 milion evra.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane