Natrag

Propadanje

Imovina i obaveze privrednih društava u stečaju

"Umrli" gomilaju gubitke

Železara Smederevo, Železnica Srbije, ZASTAVA Kragujevac i ostala preduzeća u stečaju u 2018. godini - više od tri milijarde evra su veće obaveze od vrednosti ukupne imovine ovih 21 društvenih preduzeća u stečaju . Sve to opisuje ekonomski ekspert -istraživač Magazina Tabloid Miodrag K. Skulić

Miodrag K. Skulić

Železara Smederevo, doo u stečaju, ostatak bilansa nakon prodaje imovine kineskom partneru, Železnice Srbije, AD, nakon izdvajanja 10. avgusta 2015. godine tri nezavisna akcionarska društva (Infrastruktura železnice, AD, Srbija Kargo, AD i Srbija Voz, AD) i četiri privredna društva Zastave Kragujevac (Grupa Zastava vozila, Zastava Automobili, Zastava Kamioni i Zastava Specijalna vozila Sombor) imaju veće obaveze od imovine - milijardu i 715 miliona evra, to je ogroman iznos i sa gubicima 15 drugih velikh društvenih preduzeća u stečaju, za još milijardu evra, izazvaće, nakon zaključenja stečajnog postupka, ne male poremećaje u bilansima banaka i privrede, ali ne i u tom iznosu, jer su banke, a i neki privredni subjekti još od ranije otpisali svoja potraživanja od ovih društvenih preduzeća, u celosti ili delimično.

Železara Smederevo, doo u stečaju sa gubitkom većim od imovine 328 miliona evra

Republika Srbija je jedini vlasnik ovog akcionarskog društva, ostatka imovine, nakon prodaje zemljišta, drugih nepokretnosti, postrojenja, opreme, zaliha i neke druge imovine kineskom partneru. Posle tog obligacionog odnosa ostala je imovina ovog državnog privrednog društva koja se sastoji jedino od šljake, koju je ovo državno preduzeće preuzelo kao obavezu da izmesti izvan kruga Kombinata, pa to radi već treću godinu u tri smene.

Pored te imovine, u imovini Železare Smederevo, AD ostala su i nenaplaćena potraživanja. Sva ta preostala imovina u knjigovodstvu Železare vodi se u vrednosti od 2,2 milijarde dinara, ili 19,1 milion evra. Ukupan poslovni prihod koji je Železara ostvarila u 2018. godini iznosio je manje od 80 miliona dinara, ili 676.000 evra, a broj zaposlenih je 16 lica. Zakonski zastupnik društva je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, a njen poverenik je Željko Mijušković. Ukupne obaveze Železare , a preostale imovine Železare za 328 miliona evra.

Od stalne imovine u Železari Smederevo, AD ostala je vrednost od samo 38.000 evra, dok je obrtna imovina na kraju decembra prošle godine, nešto više od 19 miliona evra.

Kumuliran gubitak ovog akcionarskog društva na kraju prošle godine dostigao je iznos od 559 miliona evra, ali je nakon umanjenja za dosadašnji kapital društva sveden na gubitak iznad vrednosti imovine od 328 miliona evra.

Železnice Srbije, AD sa gubitkom većim od vrednosti imovine 595 miliona evra

Vlasnik ovog akcionarsakog društva je 56,43 odsto je Republika Srbija, a Fond za razvoj 43,57 odsto. Zakonski zastupnik Železnica Srbije, AD je Goran Adžić. Dana 10. avgusta 2015. godine iz sastava ovog akcionarskog društva izdvojena su tri samostalna i nezavisna akcionarska društva u kojima je Republika Srbija osnivač i jedini vlasnik, i to: Železnička infrastruktura, AD, Beograd; Srbija Kargo, AD, Beograd i Srbija Voz, AD, Beograd.

Nakon izdvajanja ova tri akcionarska društva preostala je imovna u Železnicama Srbije, AD, koja se nalazi u pružnoj infrastrukturi, vozovima i lokomotivama i drugim nepokretnostima na Kosovu i Metohiji, kao i imovina u zavisnim društvima, sve u vrednosti na kraju decembra prošle godine od oko 190 miliona evra.

Zavisna društva koja sui dalje ostala u upravljanju Železnica Srbije, AD su: Saobraćajni institute CIP, doo, Beograd, sa 427 zaposlenih; Preduzeće za izgradnju železničkog čvora, doo, Beograd sa 16 zaposlenih; Srbija kombi, doo, Beograd sa 124 zaposlena, sva tri društva sa sto odsto vlasništva; Železnčki integralni transport sa 134 zaposlena i 92,52 odsto vlasništva; Zaštitna radionica, doo sa 33,76 odsto vlasništva i Zavod za zdravstvenu zaštitu železničara Srbije.

U matičnom društvu Železnice Srbije, AD, zaposleno je samo 112 lica i u 2018. godini ostvaren je ukupan prihod od samo 4,7 miliona evra. Na kraju decembra prošle godine Železnice Srbije, ostale su bez dinara sopstvenog kapitala, a imala su veće obaveze od ukupne vrednosti poslovne imovine 594 miliona evra.

Zastava, Kragujevac sa četiri preduzeća u stečaju ima obaveze veće od ukupne imovine društva 792 miliona evra

Četiri privredna društva u stečaju pripadaju grupaciji Zastava iz Kragujevca, a to su; Grupa Zastava vozila, AD u stečaju, Kragujevac; Zastava Automobili, AD u stečaju, Kragujevac; Zastava kamioni, doo u stečaju, Kragujevac i Zastava Specijalna vozila, doo u stečaju, Sombor.

U ovim privrednim društvima nema zaposlenih, izuzev u Specijalnim vozilima gde su prošle godine ostala dva zaposlena.

Ukupna preostala vrednost poslovne imovine koju ova četiri Zastavina društva koriste, na kraju decembra prošle godine, iznosila je 77,5 miliona evra, a kako su ova društva ostala bez dinara sopstvenog kapitala i imaju ogromne gubitke iznad vrednosti imovine, odnosno iznad vrednosti kapitala, 792 miliona evra. Te obaveze su u; 484 miliona evra u Zastava automobile,199 miliona evra u Grupi Zastava vozila; 80 miliona evra u Zastava kamioni i 28,8 miliona evra u Specijalnim vozilima.

A 15 velikih društvenih preduzeća u stečaju,

po godišnjim bilansima za 2018. godinu imaju veće obaveze od vrednosti imovine milijardu i 295 miliona evra

U ovoj grupi od 15 velikih društvenih preduzeća u stečaju obuhvatili smo samo grupu velikih privrednih giganata u stečaju, i to:

HIP-Azotara, doo u stečaju, Pančevo

Rudnik Lece, doo u stečaju, Šabac

IMR, AD u stečaju, Beograd

Zorka Mineralna đubrva u stečaju, Šabac

IMK 14 oktobar, AD u stečaju, Kruševac

Prva Iskra - Bazna hemija, AD u prin. likv. Barič

21 maj Fabrika automotora, doo u stečaju, Beograd

Zorka Obojena metalurgija, AD u stečaju, Šabac

Lola Sistem, AD u stečaju, Beograd

HK Prva iskra, AD u stečaju Barič

IKL, AD u stečaju, Beograd

Industrija stakla, DP u stečaju, Pančevo

Jagodinska pivara, AD u stečaju, Jagodina

Hipol, AD u stečaju, Odžaci

BIP, AD u stečaju, Beograd

Na osnovu godišnjih bilansa za 2018. godinu snimili smo na kraju decembra te godine bilanse imovine ovih 15 društvenih preduzeća, bez obzira što je najveći broj njih postao akcionarsko društvo, te paralelno ukupne njihove obaveze i utvrdili da su im obaveze veće od imovine za miliona evra.

HIP-Azotara, doo u stečaju, Pančevo

Većinski vlasnik ovog privrednog društva, sada ponovo u stečaju, je Javno preduzeće Srbijagas, Novi Sad sa 85,06 odsto vlasništva proisteklog iz pretvaranja potraživanja za isporučeni gas u kapital, dok su svi drugi poverioci iz Unapred pripremljenog plana reorganizacije stekli 14,94 odsto udela u vlasništvu HIP-Azotare, doo, Pančevo, pretvaranjem svog potraživanja u kapital.

Ovo akcionarsko društvo pre usvajanja Unapred pripremljenog plana reorganizacije izgubilo je celokupan svoj kapital, pa je odlaskom u stečaj iskoristilo zakonsku mogućnost da predloži sudu i poveriocima usvajanje UPPR, koji su poverioci usvojili 30 septembra 2011. godine.

Time su poverioci pretvorili svoja potraživanja u iznosu od 192 miliona evra u kapital društva, od čega JP Srbijagas čitavih 163,5 miliona evra.

I taj iznos ukupnog kapitala HIP-Azotara je u celosti izgubila u narednih pet godina i novim gubicima iskazala u tih nekoliko godina obaveze veće od ukupne vrednosti imovine za čitavih 223,6 miliona evra. HIP-Azotara je do danas izgubila oko pola milijardi evra i to privredno društvo je upadom u ovaj poslednji stečaj, očekivalo da neko stane iza njegivih dugova i njegovog lečenja.

Rudnik Lece, doo u stečaju, Šabac

Vlasnik udela u ovom privrednom društvu, sada u stečaju, je Koncern Farmakom M.B. iz Šapca, koji je sedište ovog privrednog društva sa juga Srbije, preselio u Šabac. Međutim, i sam Koncern je upao u stečaj i ceo taj sistem poljoprivrednih, rudarskih i prerađivačkih delatnosti, se raspao. Kapital Rudnika Lece upisan je u APR-u sa 6,5 miliona evra, ali on je u celosti izgubljen, pa je Rudnik Lece na kraju decembra 2018. godine iskazao obaveze Rudnika veće od vrednosti svoje imovine za 200,8 miliona evra.

IMR, AD u stečaju, Beograd

Vlasnici ovog akcionarskog društva, sada u stečlaju je Beobanka, u stečaju 40,16 odsto, Fond za razvoj 15,67 odsto i Vojvođanska banka 15,17 odsto, dok 351 mali akcionar poseduje razliku od 28,50 odsto. IMR, AD je izgubio ceo svoj kapital i na kraju decembra prošle godine ukupne obaveze IMR, AD u stečaju veće su od ukupne vrednosti celokupne imovine za oko 109 miliona evra.

Zorka Mineralna đubriva, AD u stečaju, Šabac

Vlasnik ovog akcionarskog društva, sada u stečaju, je matično društvo Holding Zorka, AD, Šabac, sa 97,10 odsto akcija, dok 141 mali akcionar poseduje razliku od 2,90 odsto akcija. Zorka Mineralna đubriva na kraju decembra prošle godine imala je veće obaveze od celokupne vrednosti imovine društva za 104,2 miliona evra.

IMK. 14 oktobar, AD u stečaju, Kruševac

Vlasnici ovog akcionarskog društva sada u stečaju su: Republika Srbija 79,33 odsto, Fond za razvoj 6,65 odsto, Akcijski fond sa 4,68 odsto i 11 malih akcionara sa 9,34 odsto akcija. Celokupan dosadašnji kapital u iznosu od 11,5 miliona evra izgubljen je u dosadašnjem poslovanju, a negativni rezultati uticali su da ukupne obaveze na kraju decembra prošle godine budu veće od celokupne vrednosti imovine društva za 96,7 miliona evra.

Prva Iskra - Bazna hemija, doo u stečaju, Barič

Vlasnik ovog privrednog društva je matični holding sa 2,8 miliona evra upisanog kapitala, koji je u dosadašnjem poslovanju u celosti izgubljen, a po godišnjem bilansu za prošlu godinu ukupne obaveze su veće od vrednosti celokupne imovine društva za 85,8 miliona evra.

Zorka Obojena metalurgija, AD u stečaju, Šabac

Vlasnik ovog privrednog društva je matični holding Zorka, Šabac sa oko 99 odsto, dok je 389 malih akcionara vlasnik manje od jedan odsto akcija. Na kraju prošle godine ovo privredno društvo, sada u stečaju, imalo je veće obaveze od ukupne vrednosti imovine društva za oko 75 miliona evra.

21 maj - Fabrika automotora, AD u stečaju, Beograd

Vlasnik ovog privrednog društva, sada u stečaju, je matični Holding, koji je imao upisani kapital u tom društvu veći od 1,6 miliona evra. Taj kapital je u celosti izgubljen usled poslovanja sa gubicima, pa sun a kraju decembra prošle godine obaveze društva bile veće od vrednosti celokupne imovine društva za skoro 85 miliona evra.

Lola Sistem, AD u stečaju, Beograd

Društveni kapital ovog perivrednog društva u stečaju je 95,52 odsto, a capital malih akcionara čini razliku od 4,48 odsto. Ukupan upisani capital itnosi sam 35.600 evra. Ukupne obaveze ovog pretežno društvenog preduzeća veće sun a kraju decembra prošle godine od ukupne vrednosti imovine društva za više od 73 miliona evra.

Holding Kompanja Prva Iskra, AD u stečaju, Barič

Vlasnici ovog akconarskog društva, sada u stečaju, su 537 malih akcionara, od kojih akcionar sa najvećim brojem akcija poseduje samo 1,75 odsto akcija. Holding ima u svom posedu i više zavisnih društava, ali je većina njih u stečaju. Na kraju decembra prošle godine, usled višegodišnjeg poslovanja sa gubicima, obaveze ovog privrednog deruštva su veće od ukupne imovine društva za skoro 61 milion evra. U Holdingu je bilo zavisno društvo LAB, koje je iz Registra obrisano 15. januara2019. godine. Tri zavisna društva i dalje nisu u stečaju, dva nemaju nijednog zaposlenog (Frank i Energetika), a u FIM-u ima dva zaposlena u 2017 godini, dok za prošlu godinu FIM nije predao uredan godišnji obračun. Bazna hemija je bez zaposlenih, ali je u stečaju i ovde prikazana kao jedna od 15 prezaduženih.

IKL, AD u stečaju, Beograd

Vlasnik IKL, AD u stečaju je Stečajna masa Euromont-a 23,77 odsto i dva sa tim društvom povezana privredna društva sa još 29,85 odsto, te 1.751 mali akcionar poseduje 46,38 odsto akcija. Na kraju prošle godine obaveze IKL, AD veće su od preostale celokupne imovine društva, nakon prodaje većeg del ate imovine, za 48 miliona evra.

Industrija stakla, DP u stečaju, Pančevo

Društveni neprivatizovan kapital u Industriji stakla, Pančevo iznosio je 81,77 odsto, dok razliku u vlasništvu nad kapitalom čine Republika Srbija 14,82 odsto i Fond za razvoj 3,41 odsto. Ukupna vrednost tog kapitala iznosila je 6,7 miliona evra. Taj kapital je izgubljen u dosadašnjem poslovanju, i ovo društveno preduzeće ostalo je bez dinara sopstvenog kapitala, a na kraju decembra prošle godine obaveze su bile veće od celokupne vrednosti imovine za 40,7 miliona evra.

Jagodinska pivara, AD u stečaju, Jagodina

Većinski vlasnici ovog akcionarskog društva, sada u stečaju, su tri državna fonda 65,21 odsto (Fond za razvoj 45,74 odsto, Akcijski fond 14,04 i Fond PIO 5,43 odsto), dok 912 malih akcionara ima u vlasništvu 34,79 odsto akcija ove pivare. Na kraju decembra prošle godine Jagodinska pivara, privredno društvo ostalo je bez dinara sopstvenog kapitala, imala je veće obaveze društva od celokupne vrednosti svoje imovine u vrednosti većoj od 39 miliona evrta.

Hipol, AD u stečaju, Odžaci

Vlasnik ovog akcionarskog društva, sada u stečaju, je državni Registar udela i akcija, koji poseduje 99.17 odsto ukupnog broja akcija, dok 499 malih akcionara poseduje samo 0,83 odsto akcija. Na kraju prošle godine ovo akcionarsko društvo, koje nema ni dinara sopstvenog kapitala, ima obaveze veće od celokupne vrednosti njegove imovine za skoro 36 miliona evra.

Beogradska industrija piva, AD u stečaju, Beograd

Od svih ovih 15 društvenih preduzeća jedino je BIP, AD u stečaju ostao sa delom svog sopstvenog kapitala, koji je mali i čini svega 5,7 miliona evra i sa tim kapitalom BIP, AD pokriva 24,85 odsto ukupne vrednosti poslovne imovine koju Beogradska industrija piva koristi. I poret toga što poseduje deo sopstvenog kapitala, na kraju prošle godine ukupne obaveze ovog akcionarskog društva, veće su od celokupne vrednosti njegove imovine, za više od 17 miliona evra.

Ako bi se ovde prikazala sva društvena preduzeća u stečaju koja su ostala bez sopstvenog kapitala, i njihove obaveze veće su od vrednosti celokupne imovine, iznos gubitaka iznad kapitala, odnosno iznos obaveza većih od vrednosti imovine, dostigao bi, bar, pola milijarde evra.

Ovde treba posebno istaći i kumulirane gubitke u Javnom preduzeću Srbijagas, Novi Sad, koje javno preduzeće u sto odsto vlasništva Republike Srbije, na kraju decembra prošle godine, sa 1.071 zaposlenim, ima sledeće pokazatelje u poslovanju; milijardu 434 miliona evra ukupnu vrednost imovine; nema dinara preostalog sopstvenog kapitala; milijardu i 665 miliona evra ukupne obaveze; 671 miliona evra ukupan prihod u 2018. godinu, pa obaveze čine 2,5 godišnja ukupna prihoda.

I pored tako teške finansijske situacije JP Srbijagas je preuzelo upravljanje, a time i finansiranje sledećih zavisnih društava; HIP-Petrohemija, AD, Pančevo; Metanolsko-sirćetni kompleks, AD, Kikinda; Toza Marković, doo, Kikinda; Specijalna luka, doo, Pančevo; Informatika, AD, Beograd, koja nisu morala biti u ovom javnom preduzeću, dok su tehnološki povezana zavisna društva: Podzemno skladište Banatski Dvor, Transportgas, doo, Novi Sad, Distribucijagasa, doo, Novi Sad, kao i Loznica-gas, Gas-Bečej, Prirodni gas Pančevo, Progres Trejding, doo, Beograd i Jugorosgas, AD, Beograd.

Zavisna su i sledeća dva privredna društva u inostranstvu: South Stream Srbija, AG, Švajcarska i Energogas, doo, Podgorica.

Metanolsko-sirćetni kompleks, AD, Kikinda

JP Srbijagas vlasnik je 88,23 odsto ovog akcionarskog društva, Republika Srbija 11,68 odsto i 26 mlih akcionara 0,09 odsto. JP Srbijagas postalo je vlasnik pretvaranjem svog potraživanja za isporučeni gas u kapital MKS, AD. U prošloj godini u ovom akcionarskom društvu bilo je 532 zaposlena. Ukupna vrednost imovine društva je nešto veća od 65 miliona evra i nakon pretvaranja potraživanja u Kapital sopstvenim kapitalom MKS, AD, pokriva 82,63 oidsto vrednosti ukupne imovine društva.

HIP-Petrojhemija, AD, Pančevo

JP Srbijagas vlasnik je ovog akcionarskog društva 32,18 odsto, Republika Srbija 30 odsto, NIS, AD 20,86 i 15 malih akcionara 16,96 odsto. U prošloj godini bilo je 1.433 zaposlena radnika. Ukupna vrednost poslovne imovine na kraju prošle godine iznosila je 233,5 miliona evra, a sopstvenim kapitalom HIP-Petrohemija pokrivala je, nakon sprovedenog pretvaranja potraživanja u capital, sa 87,62 odsto.

Toza Marković, doo, Kikinda

I u ovom privrednom društvu došlo je do usvajanja Unapred pripremljenog plana reorganizacije, prihvatanjem poverilaca da svoja potraživanja pretvore u kapital društva. Na kraju prošle godine u društvu je bilo 602 zaposlena. JP Srbijagas vlasnik je 80,43 odsto udela. Ukupna vrednost poslovne imovine na kraju godine iznosila je u ovom privrednom društvu 26,2 miliona evra i obzirom das u gubici posle UPPR pojeli deo kapitala, preostao je sopstveni kapital kojim se finansira samo 3,17 odsto ukupne imovine društva.

Specijalna luka, doo, Pančevo

Je privredno društvo sa sto odsto kapitala JP Srbijagas. U društvu je u prošloj godini bilo 59 zaposlenih. Ukupna vrednost poslovne imovine u decembru prošle godine iznosila je 34,5 miliona evra i bila je pokrivena sopstvenim kapitalom društva sa 98,26 odsto.

Informatika, AD, Beograd

JP Srbijagas vlasnik je 30,55 odsto akcija, a 404 mala akcionara 69,45 odsto. U prošloj godini u društvu je bilo 142 zaposlena. Ukupna vrednost poslovne imovine na kraju decembra prošle godine iznosila je 17,3 miliona evra i sopstvenim kapitalom društva bila je pokrivena samo sa 5,50 odsto.

Konsolidovani bilans JP Srbijagas za 2018. godinu

Nakon ovog opširnog prikazivanja imovine, kapitala, obaveza JP Srbijagas, ukupni rezultati u kosolidovanom bilansu stanja na dan 31 decembra 2018 godine, mogu se svesti na sledećih pet pokazatelja:

milijardu i 578 miliona evra je vrednost ukupne poslovne imovine,

u konsolidovanom bilansu nema sopstvenog kapitala,

milijardu i 669 miliona evra su ukupne obaveze,

717 miliona evra je ukupan konsolidovani prihod,

2,32 puta su veće ukupne obaveze od godišnjeg konsolidovanog prinosa, a 64,2 miliona evra je čista dobit, što je za 3.998 zaposlenih veoma pozitivan rezultat, zahvaljujući uspešnom poslovanju HIP-Petrohemije, nakon rasterećenja dugova, usvajanjem UPPR-a.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane