Kucni lijekovi za astmu elicea 10 mg Lijekovi za žgaravicu
Lijekovi za upalu grla ivermectin gdje kupiti Lijekovi za žgaravicu
Lijekovi za valunge Lijekovi za lijecenje oteklina. lexilium cijena Lijekovi za tinitus
lijekovi protiv raka. Lijekovi za trovanje hranom lorsilan cijena prirodni lijekovi za prehladu
prirodne tablete za spavanje lunata bez recepta Proizvodi za njegu masne kože
organizirati modafinil hrvatska Lijek za morsku bolest
lijek za suha usta normabel bez recepta lijek za artritis
lijekovi za zatvor Lijek za akne rivotril cijena sredstvo za zadržavanje vode
Lijekovi za rast kose. Sredstva za suhi kašalj xanax cijena Lijekovi za bolesti zuba.
lijek koji spašava život Lijecenje akni kod kuce. zaldiar bez recepta pojedinacni cvjetovi

  https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Su(lu)dovanje

Koja mafija vlada u srpskom pravosuđu (176)

Zatvori kao državni radni logori

Srpski sudovi još donose presude "U ime naroda". I, uglavnom, protiv naroda, odnosno običnih građana, koji ne pripadaju gornjoj strukturi društva, niti organizovanim kriminalnim grupama koje drže na vezi i apanaži veći broj sudija i državnih tužilaca. Za razliku od državnih tužilaca, koji svojim zamenicima mogu da izdaju obavezujuća uputstva, sudije su potpuno samostalne u svom radu i odlučivanju. Na žalost, najveći broj delilaca pravde tako se i ponaša - nasilno, priprosto, ne poštujući zakonitost ni javni moral. Za tužioce i delioce pravde u Srbiji birani su podobni i prepodobni, loši studenti i još lošiji ljudi. Zašto se nemo posmatra propadanje i sunovrat Srbije i pravosuđa? Zašto je za ministra postavljena Nela Kuburović, koja za svojih 36 godina života nije donela nijednu presudu, nije podigla nijednu optužnicu? O tome piše urednik Milan Glamočanin, bivši načelnik uprave u saveznoj policiji, u saradnji sa istraživačkim timom Magazina Tabloid

Milan Glamočanin

Sprega sudija, javnih izvršitelja, advokata i mafije svih boja, postala je neraskidiva. Sudije kršenjrem zakona daju mogućnost javnim izvršiteljima da pljačkaju savesne građene, u korsit špekulanata i prevaranata, a tužilaštvo, ćutanjem, sve to pokriva.

tome svedoči i ovaj slučaj.

Boris Krivokuća iz Beograda i TAŠ 011 INŽINjERING doo u stečaju, Beograd, ul. Požeška br.87, MB:20449039, PIB:105746813, čiji je zakonski zastupnik stečajni upravnik Aleksa Nađ iz Beograda, ul.Ulcinjska br.1A

2/ MALBEX WBI doo, iz Beograda, ul.Gavrila Principa br.57, MB:20452757,PIB:105754522,čiji je zakonski zastupnik direktor Gorica Avramović

Boris Krivokuća, u svojstvu kupca , i TAŠ 011 Inžinjering, u svojstvu prodavca su 23.04.2014 godine zaključili, i u Drugom osnovnom sudu u Beogradu pod OV I br. 21530/2014 dana 23.04.2014 godine overili Predugovor o kupoprodaji u izgradnji dvosobnog stana broj 12, površine 48,04 kvm, koji se nalazi na trećem spratu stambeno-poslovnog objekta u ul. Vojvode Savatija br.16a u Beogradu

Po tom Predugovoru Krivokuća je ugovorenu kuporodajnu cenu u iznosu od 60.500,00 evra u dinarskoj protivvrednosti ,u celosti isplatio investitoru 23.04.2014. i 24.04.2014 godine .

Dana 15.04.2017 godine TAŠ 011 je Krivokuću uveo u posed označenog stana, o čemu je sačinjen zapisnik o primopredaji.

Presudom Privrednog suda u Beogradu 30 P. br. 5033/16 od 10.05.2017 godine, što je NAKON IZVRŠENjA PREDUGOVORA O KUPOPRODAJI STANA U CELOSTI jer je isti u pismenoj formi overen u Sudu, po istom isplaćena kuporodajna cena u celosti i izvršena primipredaja stana, obavezan je TAŠ 011 da firmi MALBEX WBI doo, na ime duga isplati iznos od 5,885,614,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom od 01.01.2016 godine pa do isplate.

Na osnovu te presude Privrednog suda u Beogradu, kao izvršni poverilac MALBEX WBI je podneo dana 12.04.2018 godine Predlog za izvršenje Privrednom sudu u Beogradu, odredivši za izvršitelja Javnog izvršitelja Marka Palamarevića, koji je Rešenjem o izvršenju II 601/18 od 13.04.2018 godine isti usvojio u celosti i odredio namirenje navedenog novčanog potraživanja na nepokretnistima u VLASNIŠTVU TAŠ 011, i to na stanu broj 7 i na stanu broj 12 koji se nalaze u zgradi u ul. Vojvode Savatija broj 16a u Beogradu , uz sprovođenje izvršnog postupka od strane izvršitenja Marka Palamarevića.

Po navedenoj presudi Javni izvršitelj Marko Palamarević sprovodi postupak u svom premetu Ii 158/18, tako što Zaključkom od 12.06.2018 godine određuje za dan 10.07.2017 godine prvu javnu prodaju oba navedena stana, dakle stana broj 7 i stana broj 12.

Saznavši za navedeni izvršni postupak koji sprovodi izvršitelj Marko Palamarević iz Beograda, Krivokuća je kao vlasnik navedenog stana broj 12, dana 13.06.2018 godine javnom izvršitelju PRIGOVOR TREĆEG LICA da se utvrdi da je izvršenje na stanu broj 12 nedozvoljeno , dana 06.07.2018 godine podneo je PREDLOG trećeg lica za odlaganje izvršenja .

I pored reagovanja Krivokuće, javni izvršitelj je nastavio s izvršnim postupkom te je Zaključkom od 10.07.2018 godine predmetni stan broj 12 dodelo MALBEX WBI doo i Zaključkom, takođe od 10.07.2018 godine, predao predmetni stan broj 12 firmi MALBEX WBI doo uz nalog neposrednim držaocima tog stana da taj stan predaju MALBEX WBI doo.

U obrazloženju navedenog Zaključka od 11.07.2018 godine navedeno je da za stan broj 7 otkazana prodaja usled novonastalih okolnosti i to izjavljivanja prigovora od strane trećeg lica Jelene Zakić.

Iz prednjih činjenica, nepobitno se utvrđuje da Javni izvršitelj nije otkazao prodaju predmetnog stana broj 12 iako je izjavljen i prigovor trećeg lica-ovde tužioca iako je javni izvršitelj sa tim prigovorima bio upoznat 13.06.2018 godine i 06.07.2018 godine.

Zahtev za otklanjanje nepravilnosti u radu imenovanog izvršitelja i poništaja javne prodaje stana broj 12 Krivokuća je podneo 16.07.2018 godine.

Rešenjem Privrednog suda u Beogradu 8 St. 71/2019 od 31.05.2019 godine otvoren je stečajni postupak nad TAŠ 011, pa je na osnovu čl. 93 stav 1 Zakona o stečaju, člana 222 i 225 ZPP-ea, Javni izvršitelj Marko Palamarević 12.08.2019 godine Rešenjem PREKINUO IZVRŠNI POSTUPAK u predmetu Ii 158/18.

I pored navedenog Prekida izvršnog postupka , MALBEX WBI doo pismenima od 08.10.i 25.10.2019 godine vrši pritisak na Krivokuću traženjem da Krivokuća preda stan .To isto MALBEX WBI doo čini i pismenima od 08.11.2019 godine i 18.11.2019 godine u kome navodi i to da ima nameru da predmetni stan proda i sa kupcem su već ugovoreni elementi kuporodaje .

Zbog stečajnog postupka nad TAŠ 011 Prvi osnovni sud u Beogradu Rešenjem 66 P. br. 19831/19 od 30.09.2019 godine PREKINUO je postupak u predmetu Krivokuća Borisa i TAŠ 011 i MALBEX WBI u kom Krivokuća traži da se utvrdi da je on vlasnik predmetnog stana i da se utvrdi da je nedozvoljeno izvršenje na njegovom predmetnom stanu, stanu broj 12 u izvršnom predmetu II 158/18 . Podneskom od 02.12.2019 godine Krivokuća je povukao tu tužbu izbog navedenog stečaja nad prvotuženim i pokrenuo je istog dana postupak pred Privrednim sudom u Beogradu sa istim zahtevom i predlogom da Sud odredi privremenu meru zabrane raspolaganja sa predmetnim stanom broj 12.

MALBEX WBI je sa trećim pravnim licem, konkretno firmom VIZIJA PROJEKT KONSALTING doo Beograd, Vojvode Stepe 414a, koju zastupa direktor Jelena Nikolić, zaključio PREDUGOVOR O KUPOPRODAJI NEPOKRETNOST i kojim je predmet prodaje predmetni stan broj 12 u ulici Vojvode Savatija broj 16a u Beogradu

Tim predugovorom ugovorena je kuporodajna cena, način plaćanja iste,predaja nepokretnosti kupcu-firmi VIZIJA PROJEKT KONSALTING doo Beograd,po isplati poslednje rate tj 01.02.2020 godine.

Direktor kupca firme VIZIJA PROJEKT KONSALTING doo Beograd, je po saznanju Krivokuće je ćerka vlasnika prvotuženog tj firme TAŠ 011 INŽINjERING doo u stečaju, Beograd, ul. Požeška br.87.

Dana 12.12.2019 godine Javni izvršitelj donosi Zaključak Ii -158/18 kojim ODREĐUJE SPROVOĐENjE IZVRŠENjA iseljenjem trećeg lica iz predmetnog stana broj 12 i isto zakazauje za 24.12.2019 godine u 13 časova na adresi predmetnog stana. I u obrazloženju ovog zaključka Javnog izvršitelja ne iznosi se postojanje prigovora tužioca kao trećeg lica, postojanje Rešenja o prekidu izvršnog postupka zbog postupka stečaja itd.

Sledom iznetog, Treće lice-Krivokuća podnosi prigovor koji je po svojoj prirodi izlučni prigovor, kao posebno pravno sredstvo, jer na predmetu izvršenja ima PRAVO koje sprečava izvršenje. Krivokuća podnosi i predlog za odlaganje sprovođenja izvršenja.

Fakat je da Krivokuća ima punovažan pravni posao za sticanje prava svojine na predmetnom stanu KOJI JE IZVRŠEN ,jer ima pismeni i u Sudu overen kupoprodajni ugovor , po kojem je ugovorena kupoprodajna cena isplaćena u celosti i on je kao kupac tog stana od strane ovde izvršnog dužnika, uveden u posed tog stana, i to sve pre presude koja je isprava na osnovu koje je ovaj izvršni postupak.

Krivokuća nije to svoje pravo upisalo u katastar nepokretnosti jer je izvršni dužnik odbijao da zaključi Ugovor i izda potvrdu o isplati kuporodajne cene u celosti , ali imajući u vidu da Treće lice kao kupac na osnovu punovažnog, napred navedenog, pravnog posla drži predmetni stan, Treće lice ima i tzv kvalifikovanu državinu, i to pravo Trećeg lica SPREČAVA IZVRŠENjE.

Dana 24.12.2019 godine prinudno iseljnje tužioca iz predmetnog stana nije sprovedeno, usled intervencije građana.

TAŠ 011 je u vreme donošenja pomenute presude o dugu, kao i u vreme donošenja Rešenja o izvršenju na nepokretnostima, ZNAO da predmetna nepokretnost nije u njegovom vlasništvu niti u njegovom posedu.

Nepobitna je činjenica i ta da je o postojanju navedenih činjenica javni izvršitelj znao, da je on i prekinuo postupak izvršenja na predmetnom stanu u vlasništvu i u državini tužioca zbog stečajnog postupka nad prvotuženim te da bi bezobrazno nastavio sa tim istim izvršnim postupkom zakazivanjem isljeljenja tužioca 24.12.2019 godine najverovatnije znajući da predmetni stan je u postupku da isti kupi firma u vlasništvu kerke firme TAŠ 011.

Krivokuća 27.12.2019 godine Privrednom sudu u Beogradu podnosi PRIGOVOR TREĆEG LICA protiv Rešenja Javnog izvrštelja Marka Palamarevića Posl.br.I.I.158/18 od 19.12.2019 godine kojim je odbijen zahtev za otklanjanje nepravilnosti učinjenje u toku i povodom sprovođenja izvršenja trećeg lica Borisa Krivokuće podnet dana 17.12.2019 godine.

Sprega sudija Privrenog suda u Beogradu, kao i drugih izvšnih sudova, javnih izvršitelja i građevinske mafije je neraskidiva.

U ovom slučaju reč je o udruživanju u vršenju krivičnih dela, kao i krivičnog dela prevare.

Krivokuća Boris je podneo Tužilaštvu za organizovani kriminal krivičnu prijavu protiv vlasnice preduzeća TAŠ 011 doo, koja mu je prodala stan, a nakon useljenja stan je prodala firmi svoje kćerke,, koja je taj stan uzela za sebe.

U svakoj pravnoj državi ova kriminalna družina bi dobila višedecenijske kazne zatvora.

Ovu pljačku preko izvšitelja osmislio je bivši ministar pravde Nikola Selaković, danas generalni sekretar Predsednika Srbije.

Građani Srbije više nisu zaštičeni od pljačke i prevare. Redakcija Magazina Tabloid svakodnevno dobija više pisama, sa dokazima, da su javni izvršitelji surovo i nezakonito oteli imovinu građana

Ubijanje u prokletim avlijama

Ministru unutrašnjih poslova Nebojši Stefanoviću prosleđena je prijava osuđenog Dragutina Vidosavljevića, zatvorenog u Kazneno popravnom zavodu u Nišu.

Podneta je protiv članova državne kriminalne organizacije čiji identitet mu nije poznat, koji iz senke, pored zvaničnih organa faktički deluju: kontrolišu rad Uprave za izvršenje krivičnih sankcija i zatvorskih bandi, koje pored zvaničnih organa, kontrolišu zatvore u Srbiji i radi sprečavanja pljačke budžeta i zatvorenika u srpskim zatvorima, sprovođenjem potražnih radnji radi podnošenja krivičnih prijava.

''Gledam Vas iz zatvora, kako stalno govorite o efikasnosti srpske policije. Da nema zaštićenih u Republici Srbiji o čestitosti i ugledu srpske policije kad hapsite trgovce narkoticima, ubice, silovatelje i slično. Što je za svaku pohvalu.

Međutim, primećujemo da su od ispitivanja njihove delatnosti i privođenju na odgovornost od strane srpske policije zaštićeni Uprava za izvršenje krivičnih sankcija u Beogradu ( u daljem tekstu Uprava) i kazneno popravni zavodi, (KPZ) okružni zatvori i zaposleni u njima.

Njihov rad nijedna vlast, pa ni vlast koju Vi predstavljate, nije kontrolisala najmanje 20 (dvadeset) godina unazad, nema hapšenja odgovornih za kriminal u njima. Njihov rad i rad grobalja u Srbiji nije predmet redovne nezavisne državne kontrole, niti se o njima redovno raspravlja u skupštini što im je omogućilo da se pretvore u tajna društva za pljačku budžeta, zatvorenika koje drže u položaju sličnom ropstvu faktički u praksi bez bilo kakvih prava, i za nezvanično izvršenje smrtne kazne na neformalan način nad zatvorenicima, koji ne odgovaraju pojedinim članovima neformalnih grupa samostalno, ili udruženi radi realizacije takvih zločinačkih projekata, sa pojedinim kriminalizovanim članovima srpske policije -organizacije kojom Vi upravljate.

Dostavljam Vam jedan od 6 zapisnika po mom nezvaničnom saznanju pod br.092-1131-00-00182/2014-15520-a od 18.06.2014. godine, ostale ćete pribaviti po službenoj dužnosti, koje je Poreska uprava filijala Smederevo pri Ministarstvu finansija, sačinila u postupku kontrole umanjenja neto prihoda lica zaposlenog u javnom sektoru, koja se nalazila na izdržavanju kazne zatvora u kaznenom popravnom zavodu Požarevac u Zabeli kao radno angažovanim u javnom sektoru.

Po osnovu Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru, pravilima o načinu umanjenja neto prihoda lica zaposlenog u javnom sektoru, iz koga se utvrđuje da taj zavod u budžet Republike Srbije od prihoda zatvorenika nije uplatio nijedan dinar, a trebalo je da uplati 3.052,37 dinara.

Uvidom u akt Ministarstva finansija 19 broj: u 4-00-7/2019 od dana 04.02.2019. godine utvrdićete da to Ministarstvo poseduje podatke da je KPZ Požarevac u Zabeli uplaćivao umanjenja neto prihoda radno angažovanih osuđenih lica u budžet Republike Srbije za period od 2014. do 2017. godine, dok će te uvidom u rešenje tog zavoda br.24-365-2/4/2019-01 od 16.01.2019. godine i rešenja KPZ u Nišu br. 24-8-156/2019-06/2-10 od 18.01.2019. godine, rešenje KPZ u Beogradu zatvorenog tipa sa posebnim obezbeđenjem br. 211-12-1/19-05/1 od 23.01.2019. godine, utvrditi da ti zavodi smatraju da nemaju osnova da po napred navedenim propisima i onako kako je utvrdila poreska uprava za jedan zavod uplaćuju umanjenja neto prihoda radno angažovanih zatvorenika u budžet, a uvidom u akt br.24-45-231/19-06 od 23.01.2019.godine KPZ u Sremskoj Mitrovici utvrdićete da njima po tom pitanju ništa nije jasno.

Ukoliko pođemo od činjenice da u zatvorima u Srbiji ima 2.400 radno angažovanih zatvorenika, puta 3.000 koje zatvori ne uplaćuju u budžet na ime umanjenja neto prihoda, te je 7.200.000 dinara na mesečnom nivou, ili 86.400.000.dinara na godišnjem nivou, a za pet (pet) godina računajući od početka 2014.godine, ukupan iznos umanjenja koji nije uplaćen u budžet bio bi 432.000.000. dinara za šta postoji osnovna sumnja da taj iznos nije uplaćen u budžet.

Uvidom u rešenje Ministarstva finansija, Poreske uprave - centrala u Beogradu br.037-102-00066/2019-K 160 od 04.03.2019.godine utvrdićete da je Poreska uparva odbila da mi dostavi obaveštenje po mom zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja, iz kojih razloga od zatvora u Srbiji ne naplaćuje navedene prihode u budžet, kako je to utvrdila njihova ekspozitura u Smederevu i da li na taj način omogućava pljačku budžeta da bi se njime neko neosnovano bogatio.

Dok se zvanično zalaže za naplatu poreza, što daje osnova za sumnju da pljačku budžeta vrši neka neformalna grupa pod pokroviteljstvom poreske uprave, policije i tužilaštva, što bi vi trebali da istražite.

Zatvorenici u srpskim zatvorima davno su angažovani bez rešenja o radnom angažovanju ili bez ugovora o radu, što znači da „rade na crno" rade noću i posle 23 sati rada po čl.66 st.3 Pravilnika o kućnom redu kazneno popravnih zavoda i okružnih zatvora (S. Glanik RS br.110/14, moraju da spavaju, što će te utvrditi uvidom u rešenje kazneno popravnog zavoda u Nišu br. 24-8-1206/2017-06/2-1 od 01.03.2017.godine, zatvorenicima u velikoj većini slučajeva ne isplaćuje se naknada zarade u iznosima koji nisu manji od 20% od najniže cene kada u Republici Srbiji po čl.105 st.2 Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, što ćete utvrditi uvidom u obračune zarada zatvorenika kao zaposlenih u javnom sektoru, a u cilju ekonomske eksploatacije zatvorenika u srpskim zatvorima uveden je na perfidan način rešenjem čl.26 st.3 i st. 4 Ustava prinudni rad.

U koju svrhu se zloupotrebljava uslovni otpust - institut uslovnog otpusta da bi se njime zatvorenici ucenama primorali da rade po principu. Ko želi da koristi pravo na uslovni otpust mora da se nalazi u poluotvorenom odeljenju zatvora i da ima „B1" tretmansku grupu. A da bi to stekao mora da radi i radna obaveza za čije zanemarivanje se zatvorenici disciplinski kažnjavaju, što ćete utvrditi uvidom u rešenje KPZ u Nišu br. 116-14-393/2018-06/2-1 od 07.07.2018.godine - umesto dobrovoljnog rada po Ustavu u akte tog zavoda br.24-8-5209/2018-02/1-1 od 15.06.2018.godine i br.24-8-4614/2018-02/1-1 od 01.06.2018.godine, kao u radnom logoru.

Ekonomska eksploatacija i držanje zatvorenika u podčinjenom položaju sličnom ropstvu.

Primenom sile i neregulisane privatne pravde bez faktičke mogućnosti da u praksi koriste prava koja su im data deklarativno Ustavom, ratifikovanim međunarodnim ugovorima opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava.

Domaćim zakonima i podzakonskim propisima sprovodi se u javnom sektoru od strane neformalne interesne grupe koja je Upravu za izvršenje krivičnih sankcija pretvorila u državnu kriminalnu organizaciju, koja funkcioniše bez bilo kakve kontrole policije, tužilaštva za organizovani kriminal i bez odgovornosti koja sama sebe kontroliše, a njen rad - je tajna, dok ona kontroliše rad Vlade, Ministarstva pravde i sudova, tužilaštva i policije.

Neformalna interesna grupa je toliko moćna u kontroli nad Vladom i ministarstvom pravde da je onemogućila realizaciju zaključaka Narodne skupštine br.3569 sa četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja u 2014.godini od 23.10.2014.godine (Sl.glasnik RS br.114/2014, br.8 kojim se nalaže Vladi da što pre predloži Narodnoj skupštini izmene zakona kojim bi se službe za zdravstvenu zaštitu u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija izmeštaju iz nadležnosti ministarstva pravde - Uprave i prenose se u nadležnost ministarstva zdravlja, i pod 9 je naloženo ministarstvu pravde da predloži izmene zakona i drugih propisa radi izmeštanja odeljenja za nadzor nad radom KPZ i Uprave iz okvira Uprave. Tako da nadzor nad njihovim radom vrši odeljenje za nadzor kao posebna organizaciona jedinica Ministarstva pravde.

Vlada i Ministarstvo pravde nisu smeli da sprovedu zaključke Narodne skupštine ni pet godina nakon donošenja, tako da Uprava i dalje sama sebe kontroliše, kao i rad zatvora. A rezultati kontrole su TAJNA, po čl. 273 Zakona o izvršenju krivičnih sankcija - dalje ZIKS i po aktu Uprave br.7-00-56/2017-03 od 26.05.2017.godine, što se utvrđuje i iz akta Narodne skupštine 03 br.9-2730/16 od 16.11.2016. akta ministarstva pravde br.7-00-170/2017-32 od 02.06.2017.godine, akta uprave br.07-00-37/2017-05 od 21.02.2017.godine i akta Narodne skupštine 01 br.07-3662/18 od 10.12.2018.godine.

Kako funkcioniše "samokontrola u Upravi utvrdićete uvidom u akt uprave br.7-00-87/2016-03 od 29.07.2016.godine: akt odeljenja za borbu protiv korupcije , odnosno Agencije za borbu protiv korupcije br.014-07-00-0808/16-11 od 10.10.2016.godine, prema kojima koordinatora za sve poslove u Upravi Velimira Vidića i njegov rad kontroliše njegova kćerka Maja Vidić, kao član odeljenja za inspekciju.

Nije vam teško , kao i Vašim operativcima da uvidom u akte Uprave br.011-00-2/2018-05 od 30.03.2018.godine, br.07-00-210/2018-05 od 11.06.2018.godine, akt ministarstva pravde br.službeno od 21.05.2018.godine, akt uprave br.011-00-2/2018-05 od 13.06.2018.godine, akt ministarstava pravde odeljenja za nadzor u pravosudnim organima br.071-00-1145/2017-02 od 22.05.2018.godine, akt kabineta predsednika Vlade br.07-00-01047/2018-01 od 06.03.2018.godine, akt br.07-00-256/2018-05 od 05.07.2018. godine, akt ministarstava pravde - sektora za normativne poslove br.011-00-14/2018-05 od 16.03.2018.godine, kao i predmete pod tim brojevima utvrdićete da vlada Republike Srbije i Ministarstvo pravde ne smeju da vrše ovlašćenja i dužnosti iz čl.56 Ustava i čl.81 Zakona o državnoj upravi, da ni ministarstvo pravde ne sme da postupa po žalbama podnetim u upravnom postupku po čl.65 st.3 zakona o opštem upravnom postupku - ZUP - i da vrše druge poslove po zakonu o ministarstvima, već poslove iz svoje nadležnosti:kada su u pitanju zatvorenici, prenose na Upravu - bez pravnog osnova.

Uvidom u akte Poverenika za zaštitu ravnopravnosti br.07-00-255/2018-02 od 16.04.2018. godine dostavljen upravi za izvršenje krivičnih sankcija dana 20.04.2018.godine pod br.230-05-07-00-127/18 u pisarnici republičkih organa, i akt pod istim brojem dostavljen meni dana 24.04.2018.godine, utvrdićete da taj institut ne sme da obavlja poslove iz svoje nadležnosti u odnosu na Upravu, već ih prenosi na Upravu da ona obavlja poslove iz nadležnosti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Uvidom u akt Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti br.072-03-1320/2018-05 od 05.03.2018. godine i predmet u kome je akt nastao utvrdićete da poverenik poslove iz svoje nadležnosti prenosi na upravu, odnosno ne sme da ih vrši prema upravi.

Po kojoj prijavi podnetoj Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beogradu - ministru policije protiv nepoznatog službenika Uprave - zaposlenog u KPZ u Beogradu zatvorenog tipa, sa posebnim obezbeđenjem, zbog krivičnog dela povreda tajnosti pisma i drugih pošiljki iz čl.142 st.3 u vezi sa st.1 Krivičnog zakonika, radi sprovođenja potražnih radnji u cilju otkrivanja počinioca, policija kojom rukovodite nije smela da postupa, već je, da bi zaštitila počinioca, povredom čl.281 ZKP umesto nadležnom tužilaštvu prijavu dostavila ministarstvu pravde - Upravi, bez navođenja pravnog osnova po kome je Uprava nadležna da sprovodi .

Predkrivični postupak i potražne radnje po prijavama podnetim zbog postojanja osnova sumnje da su njeni službenici i počinili krivična dela.

tome da je policija moju prijavu podnetu protiv nedodirljivih službenika uprave pustila niz vodu, obavestio me je glavni policijski savetnik Srđan Paskvali aktom direkcije policije uprave kriminalističke policije u Beogradu 03/2/7 br.231-2230/15 od 23.12.2015.godine, koji Vam je dostupan, figurativno, kao da me je kao robijaša poslao po glavu od dželata, a potvrdio mi je direktor Uprave aktom br.07-00-381/2015-05 od 18.01.2016.godine koji možete da pribavite , da od prijave nije bilo ništa i da je službenik Uprave zaštićen od krivične odgovornosti.

Uprave u ovom trenutku i vremenu državna banda koja posluje pod plaštom Uprave, kao neformalna interesna grupa, u saradnji sa pojedinim krvoločnim zlikovcima i kriminalcima iz srpske policije, kojom Vi rukovodite, realizuje udruženi zločinački projekt protiv mene, koji ima za krajnji cilj da živ ne izađem iz zatvora, da u zatvoru daleko od očiju javnosti, kada nadamnom bude nezvanično i na neformalan način izvršena smrtna kazna, a da pre toga budem dodatno nezakonito kažnjavan i ponižavan od njihovih eksponenata svirepim, nečovečnim i ponižavajućim postupanjem, obzirom da ubica koga je policija pokušala da angažuje da me ubije 2011.godine, to nije hteo da učini, kako stoji u njegovom priznanju br.364 koje je preko uprave Okružnog zatvora u Leskovcu dana 13.10.2016.godine poslao ministru pravde iz straha da ne bude ubijen, što je odbio zahtev policije za ubistvo advokata .

To ga nije spasilo , niti mu je sačuvalo život.Nakon toga je ubijen - pod nerazjašenim okolnostima.

Neophodno je da Vaše službe utvrde pod kojim okolnostima su u KPZ Požarevac u Zabeli usmrćen Aca Matić, a u KPZ u Beogradu zatvorenog tipa sa posebnim obezbeđenjem Dejan Milenković . U suprotnom ubijaće siromašne zatvorenike, radi prodaje njihovih organa.

Neophodno je da vaši operativci uvidom u upisnine "---" osnovnim, višim, apelacionim sudovima i Vrhovnom kasacionom sudu, provere i utvrde pod čijim nalozma i pod čijom kontrolom prilikom odlučivanja o molbama zatvorenika za uslovni otpust ne primenjuju čl.46 Krivičnog zakonika i preporuku (2003) 22 komiteta ministara Saveta Evrope, državama članicama o uslovnom otpustu i ko ih je primorao na takvu poslušnost da odluke donose na osnovu - mišljenja zatvora, slepo podčinjeni zatvorskim vlastima, uz vrlo retke izuzetke.

Neformalna interesna grupa koja iz senke upravlja državnom kriminalnom organizacijom prikriveno pod nazivom Uprave ... i zatvorskim bandama , direktoru Uprave oduzela je parvo de fakto da u skladu sa čl.39 st.1 i st.2, čl.141 st.1 ZUP-a donosi i potpisuje rešenja i akte kojim bi trebalo da odlučuje , već umesto njega neko drugo lice donosi rešenja i druga akta kojima odlučuje o zahtevima i pravima zatvorenika u srpskim zatvorima , na koja akta se protivno čl.1414 st.5 ZUP-a , stavlja njegov faksimil. Dok je primoran da napred navedena svoja ovlašćenja koja su mu zakonom data prenese na Aleksandru Stepanović (suprugu predsednika Višeg suda u Beogradu), po osnovu ovlašćenja br.021-02-5/2018-03 od 31.01.2018.godine, u koje lako možete da izvršite uvid i saslušati navedenu državnu službenicu, koje nije objavljeno u skaldu sa čl.39 ZUP-a i što je ne sprečava da na osnovu njega de facto rukovodi upravom.

Fiktivni KPZ u Beogradu zatvorenog tipa sa posebnim obezbeđenjem ministarstva pravde i Uprave ...

Vlada Republike Srbije je dana 07.05.2010.godine donela uredbu 05 broj 110-3286/2010, oblavljeno u Službenom glasniku Republike Srbije br.32/2010 od 14.05.2016.godine, o dopuni Uredbe o osnivanju Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u Republici Srbiji, kojom je osnovala KPZ u Beogradu, koji počinje sa radom dana 01.09.2010.godine sa posebnim obezbeđenjem.

Uvidom u akte Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove gradske uprave grada Beograda IX -01 br.07-1539/2015 od 17.11.2015.godine i ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture br.06-00-00862/2015-02 od 14.11.2015.godine utvrdićete da KPZ u Beogradu kao pravnom subjektu i investitoru nije izdato odobrenje za izgradnju objekata i zgrada zatvora sa posebnim obezbeđenjem od osnivanja do 01.02.2012.godine.

Uvidom u akt službe za katastar za nepokretnosti Palilula u Beogradu br.02 broj: 952-3-2535/15 od 01.07.2015.godine utvrdićete da se u bazi podataka katastra nepokretnosti ne nalaze snimljeni i evidentirani objekti KPZ u Beogradu izgrađeni u 2011.godini.

Uvidom u akt Agencije za privredne registre BD 76873/2015 od 15.09.2015.godine utvrdićete da kod te agencije na taj datum nije registrovan taj KPZ.

Uvidom u akt ministarstva pravde br.7-00-417/2015-32 od 22.12.2015.godine utvrdićete da to ministarstvo na taj datum ne poseduje informaciju da su objekti KPZ u Beogradu zatvorenog tipa sa posebnim obezbeđenjem registrovani.

Uvidom u akt uprave za izvršenje krivičnih sankcija br.7-00-14/2015-03 od 17.03.2015.godine utvrdiće te da ta uprava na taj datum ne poseduje podatak da su objekti i zgrade Kazneno popravnog zavoda u Beogradu zatvorenog tipa sa posebnim obezbeđenjem upisani u katastar nepokretnosti.

Uvidom u akte ministarstva finansija - uprave za trezor br.401-00-490/2017-001-007 od 16.06.2017.godine. U akt uprave za izvršenje krivičnih sankcija br. Službeno od 19.05.2011. godine potpisan od koordinatora Velimira Vidića, utvrdićete da je uprava tražila od ministarstva finansija, Uprave za trezor da u stvarnosti nepostojeći KPZ u Beogradu zatvorenog tipa sa posebnim obezbeđenjem - Zavod fantom koji postoji samo na papiru - fiktivno upiše u spisak korisnika javnih sredstava iz budžeta, kao indirektnog korisnika preko podračuna 840-0000001153621-310i 840-0000002873721-34, što je ministarstvo finansija sa poreskom upravom i učinilo dajući zatvoru fantomu pravni subjektivitet sa matičnim brojem 17819801 i poreskim identifikacionim brojem 107082672 i omogućili mu da parazitira na državnom budžeta, ko zna u čijem interesu.

Uvidom u akte uprave za izvršenje krivičnih sankcija br.112-01-3/1/2011-03 od 18.05.2011.godine i akt ministarstva pravde br..112-02-3/1/2011-03 od 18.05.2011.godine, utvrdićete da je na predlog direktora Uprave, ministarstva pravde Snežana Malović za upravnika državnog fantoma - fiktitivnog KPZ u Beogradu, koji kao takav na terenu nije sagrađen i ne postoji, već figurira samo u papirima , postavila državnog službenika Milana Pavlovića. o Uvidom u Pravilnik o upućivanju osuđenih, prekršajno kažnjenih i pritvorenih lica u zavode za izvršenje krivičnih sankcija u Beogradu br.7-00-15/2016-03 od 01.03.2016.godine, utvrdićete da je tadašnji ministar pravde Nikola Selaković, čl.9 st.1 Pravilnika nepostojeći KPZ u Beogradu, koji kao takav nikad nije sagrađen i upisan u katastar nepokretnosti - proglasio postojećim -živim i odredio da se u fantomski državni zatvor -upućuju osuđena lica, falsifikovanjem pravilnika.

Tajni specijalni istražni zatvor ministarstva pravde i uprave za izvršenje krivičnih sankcija u krugu kazneno popravnog zavoda u Beogradu-Padinskoj skeli otvorenog tipa.

Sektor za sprovođenje planova i pripremu za građenje - sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove gradske uprave grada Beograda rešenjem IX - 04 br.351-179/07 od 03.05.2007.godine izmenjenim delimično rešenjem pod istim brojem od 04.08.2010.godine odobrio je ministarstvu pravde - Upravi, da u krugu KPZ u Beogradu - Padinska skela otvorenog tipa , da na građevinskoj parceli koja je formirana od kp.br.1770/1 u Kovilovo, izgradi objekat specijalno namenjen za smeštaj lica lišenih slobode, odnosno uhapšenih i pritvorenih lica, - ili objekat Specijalnog istražnog zatvora.

Na osnovu tog odobrenja nije se moglo pristupiti građenju objekata , odnosno izvođenju radova, već se na osnovu njega može raditi glavni projekt, a objekat je morao biti sagrađen do 29.05.2009.godine tj.u roku od dve godine od pravosnažnosti rešenja dana 28.05.2007.godine, kako stoji u rešenju.

Nemam podatak da je objekat izgrađen u roku iz odobrenja za gradnju, što nije smetalo ministarstvu građevinarstva i urbanizma da pravosnažnim rešenjem br.351-03-00091/2019 od 08.10.2015.godine dozvoli investitoru -ministarstvu pravde -Upravi, upotrebu objekta specijalno namenjenog za smeštaj lica lišenih slobode - uhapšenih i pritvorenih po čl.2 T23 ZKP. izgrađenog u krugu KPZ u Beogradu otvorenog tipa u Padinskoj skeli, bez dokaza da je objekat specijalnog istražnog zatvora izgrađen u roku, uz navođenje činjenica u obrazloženju da je objekat izgrađen na osnovu i u skladu sa rešenjem kojim se odobrava gradnja,kojim je zabranjeno da se na osnovu njega izvode radovi, a ne i na osnovu Glavnog projekta na osnovu koga se moglo graditi po odobrenju za gradnju, jer se broj i datum Glavnog projekta ne pominje niti ovlašćena organizacija koja je uradila glavni projekat i neistinitog podatka da je izvršeno geodetsko snimanje, što daje osnova za sumnju da je upotrebna dozvola falsifikovana.

Uvidom u upotrebnu dozvolu za objekat ministarstva pravde -Uprave, specijalno namenjen za smeštaj lica lišenih slobode u krugu KPZ Beograd -Padinska skela, kao javnu ispravu na strani 3 i utvrdićete da je njihov specijalni istražni zatvor izgrađen u skladu sa rešenjem sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda .

Sektor za građevinske poslove boj IX br.351-179/2007 od 03.05.2007.godine, po osnovu koga se nije moglo pristupiti izvođenju radova, bez glavnog projekta na osnovu koga se po odobrenju može vršiti građenje objekta i na osnovu tehničke dokumentacije koja je potvrđena od strane tog sekretarijata IX -18 br.351-2-2016/2010 od 28.12.2010.godine, i više od dve godine od pravnosnažnosti rešenja kojim se odobrava gradnja dana 29.05.2007.godine, na osnovu odobrenja za gradnju kada je ono prestalo da važi, što znači da je objekat specijalnog istražnog zatvora Ministarstva pravde-uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Beogradu vredan više miliona evra - nelegalno izgrađen i da je falsifikovanom i nelegalno izgrađen državni specijalni istražni zatvori.

Vaše je da utvrdite ko je u ovom kriminalu učestvovao, i ko je pribavio protivpravnu imovinsku korist nekvalitetnim izvršenjem radova na nelegalnom objektu do te mere da dve godine od davanja upotrebne dozvole isti prokišnjava , zidovi, plafoni pucaju po horizontali, vertikali, dijagonali i davanju upotrebne dozvole.

Uvidom u rešenje službe za katastar nepokretnosti Palilulabr.952-02-010-5092/2013 od 16.03.2016.godine, utvrdićete da je objekat investitora ministarstva pravde -Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Beogradu specijalno namenjen za smeštaj lica lišenih slobode -pritvorenih i uhapšenih, ili specijalni istražni zatvor sa pratećim objektima na KP.br.228/2 upisan u list nepokretnosti broj 425 u KO Kovilovo upisan kao javna svojina u korist Republike Srbije , a vlasnik zemljišta je grad Beograd. Iako na njih ne glasi ni odobrenje za gradnju, ni upotrebna dozvola, niti su oni investitori - bez pravnog osnova.

Ko to može da radi osim vlasti, ili neformalne interesne grupe duboko ukorenjene i sa jakim pozicijama u vlasti.

Objekat Ministarstva pravde -Uprave i države Republike Srbije specijalno namenjen za smeštaj uhapšenih i pritvorenih lica, odnosno njihov specijalni istražni zatvor sagrađen u krugu KPZ u Beogradu -Padinskoj skeli otvorenog tipa, kao takav Srbija, Ministarstvo pravde i Uprava nisu registrovali zvanično u nijednom javnom objavljenom aktu o upućivanju osuđenih prekršajno kažnjenih i pritvorenih lica u zavode niti kao bilo kog drugog državnog organa, osim kao katastra nepokretnosti Palilula, tako da kao specijalni istražni zatvor za smeštaj uhapšenih i pritvorenih lica on u Republici Srbiji zvanično ne postoji.

Protivno smernicama za politiku Evropske unije prema trećim zemljama u odnosu na torturu i druge oblike svirepog , nečovečnog i poražavajućeg postupanja ili kažnjavanja, po kojima sva lica lišena slobode moraju biti smeštena u zvanično registrovanim zatvorima. Taj zavod osim u katastaru, zvanično u Srbiji -ne postoji.

Postojanje na terenu u krugu KPZ Beograd - Padinska skela otvorenog tipa i specijalnog istražnog zatvora u svojini države Republike Srbije negira i Ministarstvo pravde-Uprava za izvršenje krivičnih sankcija u Beogradu - iako je upisan u katastar nepokretnosti, a potvrđuje da nije registrovan, odnosno negira njegovu registraciju, što će te izvesno utvrditi na osnovu izveštaja uprave na koje se poziva poverenik za informacije od javnog značaja u obrazloženju rešenja br.071-04-2676-1/2017-03 od 25.09.2017.godine, i u akte republičkog Geodetskog zavoda - službe sektora za pravne poslove 07 br.07-444/2015-4 od 23.09.2016.godine I 06 br.07-1526/2016-5 od 02.04.2018.godine, akt uprave br.7-00-47/2015-03 od 07.07.2015.godine, I br.7-00-82/2015-03 od 29.09.2015.godine, utvrditi:

Da neformalna interesna grupa koja posluje prikrivena pod nazivom Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, i da facto kontroliše rad te ustanove, mimo zvaničnih organa, nelegalno izgrađen objekat tajnog specijalnog istražnog zatvora u svojini države Republike Srbije u krugu KPZ - Padinskoj skeli otvorenog tipa. Na osnovu falsifikovane upotrebne dozvole nezakonito i nenamenski koristi od 01.02.2012.godine, i da u njemu masovnom, nezakonitom, kontinuiranom, faktičkom primenom posebne mere bezbednosti i smeštaj pod pojačani nadzor, nezakonito izvršava kazne zatvora prema osuđenim licima koja ne odgovaraju grupi ili pojedinim članovima grupe, njihovim dodatnim nezakonitim kažnjavanjem nečovečnim i ponižavajućim postupanjem kako je u svojstvu nacionalnog mehanizma za prevenciju torture utvrdio Zaštitnik građana preporukom del. br. 25085 od 01.07.2016.godine, a u funkciji nezvaničnog eksperimenta za uništavanje psihičkog i fizičkog zdravlja , ličnog i porodičnog života i životne perspektive takvih zatvorenika u uslovima koji ne omogućavaju njihovu socijalnu rehabilitaciju, i da bi bili izbačeni na ulicu kao izlizani zatvorski brojevi-ako prežive .

U takvim uslovima u 2016.godini dva zatvorenika su ubijena, Dejanu Milenkoviću je prekraćen život, a u 2019.godini jedan zatvorenik je nađen otrovan, po mojim nezvaničnim saznanjima koje ćete vi proveriti. Pokušano je trovanje i zatvorenika Bogdana Ljubojevića, koji je preživeo.

Eksperiment grupa koja realizuje bez bilo kakve efektivne kontrole ili odgovornosti za grupu, njene organizatore, članove pod visokim pokroviteljstvom Vlade Republike Srbije , Ministarstva pravde,tužilaštva, sudova, policije kojom vi rukovodite, i ostalih državnih organa koje kontroliše grupa i ministarstva finansija.

Finansiranje tajnog državnog specijalnog istražnog zatvora

Uvidom u akte Uprave za izvršenje krivičnih sankcija br.7-00-81/2015-03 od 29.09.2015.godine, i br.7-00-97/2015-03 od 26.11.2015.godine, u rešenje fiktivnog KPZ u Beogradu br.24-4178/2015-05/1 od 02.10.2015.godine utvrdićete da grupa novcem poreskih obveznika iz budžeta koji Upravi za izvršenje krivičnih sankcija dodeljuje vlada Republike Srbije finansira rad tajnog specijalnog istražnog zatvora u svojini Republike Srbije, na način što odlukama koje su tajna jer se ne objavljuju, novac dobijen iz budžeta preko računa kazneno popravnog zavoda u Beogradu zatvorenog tipa sa posebnim obezbeđenjem, kao fiktivnog korisnika javnih sredstava koji u stvarnosti na terenu ne postoji, u iznosima koji su tajna jer se ne objavljuju, koristi za svoje delatnosti u tajnom istražnom zatvoru, i održavanje u životu svog i državnog monstruma u obliku hibrida između fiktivnog KPZ i tajnog specijalnog istražnog zatvora, kao jedinstvene protiv pravne tvorevine.

Pranje novca i pljačka budžeta „sivom ekonomijom", obavljanjem trgovine robom na malo i veliko, i pljačka zatvorenika

Uvidom u rešenje Poverenika za informacije od javnog značaja br.071-04-963/2017-03 od 18.04.2017.godine, strana br.2-dopis od 07.04.2017.godine, u Ugovore o kupoprodaji nabavka robe široke potrošnje za snabdevanje kantina lica lišenih slobode u KPZ u Beogradu, od firmi „Interkomerc" d.o.o. Rača, PIB:101226807, „Luki komerc" iz Pećinaca, PIB: 101427058, „Božilović-Luxor" d.o.o. iz Svilajnca, PIB:104633130, i druge, u obaveštenje KPZ u Beogradu br.07-693/17-05/1 od 09.03.2017.godine, u akte Ministarstva finansija Republike Srbije 19 broj: 4-00-44/2016 od 26.04.2016.godine, i br.430-00-00206/2010-04 od 23.08.2010.godine, u akt Agencije za privredne registre BD 76873/2015 od 15.09.2015.godine kao javnih isprava.

Vi i vaši operativci ćete utvrditi, da je grupa preko fiktivnog KPZ u Beogradu zatvorenog tipa, sa posebnim obezbeđenjem, koji kao takav nije registrovan, novcem dobijenim iz budžeta kupovala robu široke potrošnje na veliko, od veletrgovaca, koju je kasnije preko kantine te fantomske ustanove prodavala osuđenim licima na malo, po monopolskim cenama bez fiskalne kase i bez izdavanja fiskalnih računa i evidentiranja prometa, kršenjem zakona na osnovu „STAVA" i pod pokroviteljstvom ministarstva finansija.

- Ovo u vreme kada ste Vi i tadašnji predsednik Vlade, a sada predsednik države Aleksandar Vučić i Ministarstvo finansija u ravnopravnoj borbi protiv sive ekonomije, na sva usta, javno i deklarativno promovisali demagoški stav „Da svi moraju da plaćaju porez i da imaju fiskalne kase, da izdaju fiskalne račune", kada je Ministarstvo finansija zatvaralo radnje malim trgovcima samo zato što komšiji nisu izdali račun za kupljeni hleb i mleko.

Izgleda da ste i vi, kao i ministarstvo finansija „zauzeli stav" da obaveze za imanja fiskalnih kasa , i izdavanje fiskalnih računa ne važi za one iz grupe 84.23 svojne i pravosudne delatnosti, upravljanje zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, koji pljačkaju budžet i roblje po zatvorima, baveći se nezakonitim prometom robe na malo i veliko za koju delatnost nisu registrovani.

Na vama je da utvrdite gde je završio ogroman novac, i gde i dalje završava - novac pljačkom budžeta i roblja po zatvorima, kod stranaka na vlasti ili pojedinaca iz grupe ili se deli između vlasti i grupe.

Dokaz za ove navode je i skoro hapšenje upravnika i službenice u Okružnom zatvoru u Leskovcu koji su krali novac iz depozita zarobljenika.

Zamislite koje pljačke i sredstva ćete naći ukoliko imate hrabrosti da uđete u megasisteme kakvi su KPZ u Nišu, KPZ Požarevac u Zabeli, KPZ Sremska Mitrovica, u fiktivni fantomski KPZ u Beogradu zatvorenog tipa... Okružni zatvor u Beogradu, od kojih su prva tri pretvoreni u državno-privatne radne logore.

Uvidom u akt KPZ u Nišu br.24-8-49221/2019-0612-1 od 17.05.2019.godine, potpisanog od načelnika službe opštih poslova Vladana Kitanovića, utvrdićete da je taj načelnik pravdajući se sistemskom nemogućnošću - odbio da u odsustvu fiskalne kase i fiskalnih računa, na bilo koji način evidentira gotov novac koji Zavod uzima od posetioca zatvorenika, prodajući im u posetnoj Sali, kafu, sokove, kiselu i običnu vodu, sladoled, odnosno promet koji ostvaruje baveći se obavljanjem ugostiteljske delatnosti, za čije obavljanje nije registrovan-na crno. Niko ne zna kod koga završava taj novac od „sive ekonomije" u srpskom zatvoru.

Uvidom u transakciju br.322 dok.28737 od 03.12.2018.godine utvrdićete da mi KPZ u Nišu na kantini prodaje ulje -zejtin „Sunčica" koje je napolju koštalo 89 dinara, za monopolsku cenu od 130,70 dinara, što se vidi u mom depozitu, uvidom u transakciju br.402550, dok.13479 od 27.09.2018.koju vam dostavljam. Utvrdićete da KPZ u Nišu zatvorenicima naplaćuje 300 dinara za pranje i sušenje odeće, rublja, posteljine, što mora da radi besplatno u zajedničkoj perionici po čl.21 st.7 pravilnika o kućnom redu KPZ i okružnih zatvora, a bavi se i pružanjem telekomunikacionih usluga, i prodaje svoje kartice za telefoniranje, umesto kartica „ORION TELEKOMA", bez izdavanja fiskalnih računa.

Javnost nezna gde završava taj novac.

- Uvidom u akt KPZ u Nišu br.24-3888/2016-06/1-01 od 08.06.2018.godine utvrdićete da KPZ u Nišu, protivno odredbama čl.81 st.2 Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, i čl.21 st.1 i st.7 Pravilnika o kućnom redu KPZ i okružnih zatvora, utvrdićete da u tom zavodu zatvorenici moraju da sami peru odeću, rublje i osuđeničke uniforme, i ako je zavod dužan da im to pere besplatno u zajedničkoj perionici, kao podršku zatvorenicima, a da im zatvorska vlast ne obezbeđuje ni sredstva za održavanje lične higijene, takođe kao podršku zatvorenicima za koju su u budžetu obezbeđena sredstva, već pribor za ličnu higijenu, sapuni i dr.moraju da kupuju suprotno aktima uprave br.7-00-139/2016-03 od 29.12.2016.godine i br.7-00-28/2019-03 od 25.04.2019.godine - programska aktivnost 0002-.

Niko nezna ko koristi i uzima sredstva iz bužeta, namenjena kao podrška osuđenim licima za nabavku higijenskih sredstava za održavanje lične higijene, za pranje odeće, rublja i posteljine i druge namene, što vi i tužilaštvo za borbu protiv korupcije trebate da utvrdite, ko krade od robova .

Znači li to da je ova vlast ušla u lešinarski odnos prema svojim građanima u srpskim zatvorima.

Uvidom u akt ministarstva pravde br.7-00-26/2016-32 od 08.01.2016.godine, koji ćete pribaviti, izveštaj odeljenja za materijalno finansijske poslove Uprave... o iznosima potrošenih sredstava iz budžeta za rad fiktivnog KPZ u Beogradu, koji vam u prilog dostavljam. Utvrdićete da je Uprava svoje fantomsko čedo u periodu od 2012.do 2015.godine finansirala na godišnjem nivou u iznosima od 243.829 do 273.419 hiljada dinara, koliko iznosi mesečna plata direktora dobrostojeće firme, a da ministarstvo pravde ne poseduje odluku o tome i ako uprava posluje u sastavu ministarstva pravde.

Uvidom u akte ministarstva pravde br.7-00-20/2016-32 od 28.01.2016.koji ćete pribaviti, i akte br.7-00-390/2015-32 od 12.11.2015.godine, br.7-00-347/2015-32 od 26.12.2016.godine , koje vam u prilog dostavljam. Izvesno ćete utvrditi da to ministarstvo ne poseduje izvornike pravilnika koje je navodno doneo i potpisao ministar pravde, za sprovođenje zakona o izvršenju krivičnih sankcija, a da se izvornik pravilnika o uručivanju osuđenih prekršajno kažnjenih i pritvorenih lica u zavode... nalazi u Upravi

Imamo situaciju da je neko iz ministarstva pravde oduzeo akte ministra - a ministarstvo, policija i tužilaštvo ćute, utvrdićete.

Uvidom u rešenje ministarstva zdravlja - sektora za inspekcijske poslove - odeljenja za zdravstvenu inspekciju - odsek u Beogradu br.53-00-0023/2015-07 od 15.07.2015.godine, da je to ministarstvo fiktivnom KPZ u Beogradu dozvolilo da u ordinaciji opšte medicine i stomatološkoj ordinaciji i „Ambulanti za zdravstvenu negu „koja ne postoji, kao ni stacionar, da pruža zdravstvene usluge „licima koja su sudskom odlukom lišena slobode", što su pritvorena lica koja po ćl.2 t.23 ZKP i čl.9 Pravilnika o upućivanju osuđenih, prekršajno kažnjenih i pritvorenih lica , uopšte ne smeju biti držana u ovom tipu zavoda, a nije mu dalo odobrenje za pružanje zdravstvenih usluga osuđenim licima, koja su u fantomu nezakonito zarobljena od 01.02.2012.godine, od strane grupe, i koje grupa „leči" pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja.

Između ostalog i u četiri samice na „B1 bloku" i označene kao „sobe za zdravstvenu negu i rehabilitaciju".

Uvidom u akt zaštitnika građana del.br.37435 od 28.09.2016.godine, utvrdićete da taj mučenik kada je utvrdio da izvršenje kazne zatvora nad osuđenim licem u objektu fiktivnog KPZ u Beogradu,-predstavlja nečovečno postupanje, nije smeo da po čl. 20 st.2 Zakona o zaštitniku građana i čl.5, čl.10, čl.12, čl.13 i čl.16 Konvencije Ujedinjenih nacija protiv mučenja i drugih svirepih nečovečnih ponižavajućih kazni i postupanja, protiv grupe podnese krivičnu prijavu.

Uvidom u akte Osnovnog javnog tužilaštva Kt.4031/15 i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu KTPO br.100/17 i spise tih predmeta utvrdićete da ta tužilaštva nisu htela i nisu smela da protiv grupe pokrenu krivični postupak za nečovečno i ponižavajuće postupanje prema osuđenim licima fiktivnog KPTZ u Beogradu.

Uvidom u akt-odnosno spise predmeta Už.2153/2017 Ustavnog suda Srbije, koji se po mom mišljenju ponaša više kao „uslužni" sud - bez namere da vređam samu instituciju Ustavnog suda, utvrdićete da taj sud više od dve ipo godine ne sme da stavi na papir ono što je Zaštitnik građana u svojstvu nacionalnog mehanizma za prevenciju torture utvrdio svojom preporukom del.br.25085 od 01.07.2016.godine pod neposrednim uticajem grupe.

Protiv grupe nije smeo da preduzme ništa ni nekadašnji predsednik Vlade, a sada predsednik države Aleksandar Vučić, po predstavci koja mu je dostavljena dana 14.01.2016.godine, ili postupanje po predstavci i razotkrivanje grupe i prestanak njenog delovanja nije bilo u njegovom interesu i interesu vlasti koju predstavlja.

Po prijavi koja mu je doneta dana 24.02.2016.godine Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal, nije smelo da pokrene istragu, a redovna tužilaštva su stvorila i sa velikom pažnjom neguju kulturu neodgovornosti i nekažnjivosti „GRUPE" i pojedinih članova grupe, jer se ne pamti da je pokrenuta istraga protiv zaposelnih u Upravi, ili zaposlenih u srpskim zatvorima, a pogotovu ne da je neko od krupnih igrača osuđen, osim ako izuzmemo hapšenje i procesuiranje upravnika i službenice Okružnog zatvora u Leskovcu, što je samo jedan mali indikator postojanja velikog kriminala u Upravi...

Nad robljem smešteno u srpskim zatvorima koji su pretvoreni u savremene radne logore, nezvanično i na neformalan način izvršavaju smrtne kazne nad zarobljenicima koji im ne odgovaraju , kao što vidite pod pokroviteljstvom svih državnih organa. Niko ništa ne vidi.

Čekam da na televiziji objavite hapšenja u ministarstvu pravde,Upravi i srpskim zatvorima i u „firmama" sa kojim sarađuju.

Podnosilac prijave zarobljenik

Dragutin Vidosavljević

KPZ Niš

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane