https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Do koske

Raskrinkavanje čerupanja namenske industrije Vučić i Brnabićka proglasili veleizdajničkim činom

Pljačka bez ispaljenog metka

Aleksandar Vučić, Ana Brnabić, Nebojša Stefanović i ostali predstavnici vlasti tvrde da uzbunjivač Aleksandar Obradović i mediji koji izveštavaju o trgovini oružjem "u interesu stranih firmi uništavaju srpsku namensku industriju". Ko su lopovi i koliko su ukrali pokazuje izveštaj Državne revizorske institucije o poslovanju valjevskog preduzeća za proizvodnju naoružanja "Krušik". Poželjno je i nije kažnjivo surovo pljačkati namensku industriju, kažnjivo je da se te krađe otkrivaju, jer su oni koji pljačakju u samom vrhu državne vlasti.

potpukovnik Goran Mitrović

Revizija finansijskih izveštaja za 2018. godinu otkrila je brojne nepravilnosti, kršenje zakona i propisa od strane menadžmenta Holding korporacije "Krušik", resorsnih ministara i ostalih državnih funkcionera, koji su učestvovali u spornoj prodaji oružja.

Otkriveno je da su trgovačke firme, posrednici u poslu, naneli štetu "Krušiku" separatnim izmenama odredbi ugovora i prikrivanjem i falsifikovanjem dokumentacije.

Rukovodioci "Krušika" prikazali su umanjenu vrednost imovine, u poslovnim knjigama, nisu evidentirali pet lokala, a za stanove koji su u vlasništvu preduzeća nisu naplaćivali kirije. Smanjili su odložene poreske obaveze za oko 38,7 miliona dinara i neraspoređeni dobitak za oko 32,6 miliona dinara, a precenili su zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda za 65 miliona dinara.

U poslovnim knjigama nisu zabeležene zatezne kamate od 430,7 miliona dinara. U finansijskom izveštaju za 2018. godinu "Krušik" nije iskazao prihod od prodaje robe i usluga na instranom tržištu preko komisionara u iznosu od oko šest milijardi dinara.

- Državni revizor Duško Pejović je prikrio da je firma GIM, u kojoj je angažovan Branko Stefanović, otac ministra policije, opljačkala fabrike za proizvodnju oružja za 20 miliona dolara - tvrdi Miroslav Aleksić, potpredsednik Narodne stranke, koji je najavio krivične prijave protiv revizora, Državne revizorske institucije i bivšeg direktora "Krušika" Mladena Petkovića.

Aleksićeve optužbe su na mestu, ali valja priznati da je revizor u izveštaju precizno opisao načine na koje je opljačkan "Krušik", raskrinkao je sve saučesnike u tom zločinu, samo je izbacio cifre.

Kao ogledni primer spornog poslovanja istaknuta je firma GIM. Na ime komisione provizije, GIM je 2017. i 2018. godine uzeo 16.403.778 dolara više nego što je predviđeno ugovorima sa "Krušikom" i još 1.920.000 dolara u čačanskoj "Slobodi" i 1.640.560 dolara s trsteničkom "Prvom petoletkom". Bez saglasnosti proizvođača i prodavca, GIM je menjao ugovorenu prodajnu cenu, iako to zabranjuje Zakon o obilgacionim odnosima.

"Prema Zakonu, dobra koja se prodaju preko komisionara su u vlasništvu komitenta sve do momenta prodaje trećem licu. Komisionar je dužan položiti račun komitentu o obavljenom poslu bez nepotrebnog odlaganja, dužan je predati komitentu sve što je primio po osnovu posla izvršenog za njegov račun, a takođe je dužan preneti na komitenta potraživanja i ostala prava prema licu sa kojim je obavio posao u svoje ime i za njegov račun. Sva postignuta korist pripada komitentu", navodi se u izveštaju DRI.

Na osnovu dokumentacije koju je "Krušiku" dostavio GIM utvrđene su fakturisane vrednosti i troškovi u vezi izvršenja komisionog posla. Odgovorna lica u "Krušiku", kao i revizor, prihvatili su te podatke zdravo za gotovo. Niko nije osporio čak ni navedenu cenu avio transporta, koja je očigledno prenaduvana. Razliku od 16,5 miliona dolara GIM je pravdao cenom avio transporta, koja je iznosila nešto više od sedam miliona dolara.

Poznato je da jedna tura, u kojoj se prevozi 35 tona robe, maksimalno košta 280.000 dolara, što jasno pokazuje da je GIM prikazao uveličane troškove. Naprosto nije moguće da prevoz košta skoro koliko i sama roba. Revizor je zanemario obavezu da od GIM-a zatraži fakture avio-prevoznika, na osnovu koje bi utvrdio cenu svakog leta ponaosob. Ipak, podaci koji nedostaju u ovom, nalaze se u izveštaju o poslovanju "Prva petoletka - namenska" iz Trstenika. Tamo je revizor utvrdio da je transport prodatog oružja vršen preko preduzeća TPS i TGT, čiji pravni zastupnik je bio Mladen Petković, bivši direktor "Krušika".

Takođe, GIM nije dostavio dokumentaciju o troškovima posrednika, koji iznose oko 8,5 miliona dolara. Uvođenje posrednika u posao predstavlja izum GIM-a, koji jedini smisao ima u lakšem naduvavanju računa. Profit od 8,5 miliona podelelili su GIM i nepoznati posrednici, na štetu fabrike oružja "Krušik".

Revizor je utvrdio da u "priloženoj dokumentaciji nisu dostavljeni aneksi ugovora o posredovanju, kojima se precizira visina i način utvrđivanja posredničke provizije za određeni posao" i da su na računima iskazani "iznosi posredničke provizije koji se ne mogu dovesti u direktnu vezu sa iznosima u dostavljenim podacima, jer nije dokumentovan način na koji je određena visina provizije".

Ugovorima o komisionoj prodaji između "Krušika" i GIM-a nije predviđena mogućnost da komisionar zaključuje ugovore sa posrednicima u inostranstvu i da se naknadno trošak, nastao tim ugovorima, nadoknađuje iz postignute kupoprodajne cene.

Bez obzira na sve nedostatke i kršenje zakona i propisa kojim je regulisana trgovina oružjem, odgovorna lica u "Krušiku" potpisala su saglasnost na podnete obračune izvoza za 2017. i 2018. godinu. Na taj način, zatvoren je krug prevarnih radnji. Uvrđeno je ko je, kako i za koliko novca oštetio fabriku oružja "Krušik" i ostala preduzeća iz namenske industrije.

Izveštaj revizije poslovanja "Krušika" kasnio je s izdradom dva meseca. Stručnjaci Državne revizorske institucije pokušavali su da pronađu trikove kojima bi sakrili manjak od 16 miliona dolara i pojedince na čijim računima je završio taj novac.

U izveštaju je navedeno da se računi "Krušika", osim onih koji su izuzeti odlukama Vlade Srbije, nalaze u neprekidnoj blokadi od 16. novembra 2011. godine.

"Krušik" je javnom izvršitelju Nemanji Protiću na ime avansa od 5.196.000 dinara dodelio pokretne stvari i materijal, opremu i alate. Navedeno je koliko kirija nije uzeto za stanove u vlasništvu "Krušika", kao i propusti u proceni korisnog veka sredstava za rad i utvrđivanje vrednosti škartirane robe. Takvim primedbama prikrivani su podaci o pljački 20 miliona dolara.

Detaljno je analiziran samo poslovni odnos "Krušika" i firme GIM. U priloženim tabelama istaknut je uporedni pregled fakturisane robe koju je GIM prodao kupcima u inostranstvu. Ista procedura nije urađena za ostale komisionare. Preduzeće "Krupnik" ostvarilo je 2,9 milijardi dinara prihoda od prodaje "Krušikovih" proizvoda, skoro duplo više od GIM-a (1,56 milijardi dinara), a SDPR Jugoimport 1,52 milijarde dinara, međutim DRI nije izvršila analizu njihovih poslova.

Na spisku komisionara "Krušika" nalaze se i preduzeća u vlasništvu ili pod kontrolom Slobodana Tešića "Partizan Tech" i "Vectura Trans", koje su ostvarile ukupni prihod od oko 1,55 milijardi dinara. Osim njih, oružjem iz valjevske fabrike trgovali su "Falcon Strategic Solutions" i "Romax Trade".

Kao što je naglašeno u izveštaju, ugovorima između "Krušika" i komisionara određene su cene, prava i obaveze, koje traju do potpune realizacije, a mogu se menjati samo na osnovu obostrane saglasnosti ugovornih strana, isključivo u pisanoj formi. Tu obavezu nisu ispunili GIM, "Krupnik" i SDPR Jugoimport, koji su "Krušiku" dostavili samo podatke Jedinstvene carinske isprave.

Izveštaj revizora usmeren je, nimalo slučajno, prema spornim postupcima GIM-a, kako bi se pažnja javnosti usmerila na Branka Stefanovića, oca ministra policije Nebojše Stefanovića. Na taj način stariji Stefanović je određen za žrtvenog jarca.

Zbog svih kršenja Zakona o obligacionim odnosima, domaćih i međunarodnih propisa i ostalih propusta u poslovanju može se očekivati da GIM i Stefanović budu isključeni iz trgovine oružja, a verovatno i izloženi istrazi nadležnog tužilaštva.

Branko Stefanović će snositi odgovornost za sve sporne poslove, kojima je naneta ogromna šteta "Krušiku" i drugim fabrikama za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, iako su u korupcionaški lanac uključeni i mnogi drugi trgovci i državni funkcioneri. Dozvole za svaki pojedinačni posao izdavalo je pet državnih institucija, koje nisu ništa preduzele kako bi sprečile GIM i druge komisionare da prave štetu "Krušiku" i budžetu.

To se ne pominje u izveštaju DRI, ali ostavljeno je dovoljno tragova koji će poslužiti u budućoj istrazi, koju će, pre ili kasnije, morati da sprovede tužilaštvo. Za potpuno utvrđivanje istine o pljačkanju namenske industrije nije dovoljno istragu usmeriti samo na 2017. i 2018. godinu.

U pravu je Miroslav Aleksić, narodni poslanik i potpredsednik NS, kad kaže da su podaci iz ovog izveštaja DRI poznati Aleksandru Vučiću i Ani Brnabić, što "dokazuje da iza pljačkanja namenske industrije stoji vrh režima".

Tačno je da Vučić kontroliše aktuelnu pljačku, nijedan metak nije mogao da se proda bez njegove dozvole. Naravno, i bez provizije koja je završila u njegovom džepu. Međutim, pljačkaški sistem nije uspostavio Vučić, on ga je nasledio i razvio do razmera koje uništavaju namensku industriju.

Na isti ili sličan način "Krušik" i ostale proizvođače oružja čerupali su predstavnici svih prethodnih vlasti. Svi su prolazili nekažnjeno, kako ministri odbrane u vreme vladavine Slobodana Miloševića, tako i kasnije, kad je tu funkciju vršio Dragan Šutanovac.

Aleksanda Vučić sada uništava posao Branka Stefanovića, kako bi naneo što veću političku štetu njegovom sinu Nebojši Stefanoviću. Ta borba može da bude korisna za Srbiju. Možda će Branko Stefanović, kad bude priteran uza zid, da spas potraži kroz status svedoka saradnika. Ako odbije da potone bez glasa, stariji Stefanović će otkriti kakvu je ulogu u pljačkanju "Krušika" imao Vučić.

Za taj posao značajan je ovaj izveštaj Državne revizorske institucije, kao i najavljene krivične prijave lidera opozicije. Vučić to, zloupotrebom funkcije, može da odloži, ali ne i da trajno spreči. Kad se suoči s dokazima i iskazima svedoka, Vučić će eksplodirati kao minobacačka granata.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane