https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Su(lu)dovanje

Koja mafija vlada u srpskom pravosuđu (178)

Koliko sudija treba čisto, da bismo svi mislili isto

Srpski sudovi još donose presude "U ime naroda". I, uglavnom, protiv naroda, odnosno običnih građana, koji ne pripadaju gornjoj strukturi društva, niti organizovanim kriminalnim grupama koje drže na vezi i apanaži veći broj sudija i državnih tužilaca. Za razliku od državnih tužilaca, koji svojim zamenicima mogu da izdaju obavezujuća uputstva, sudije su potpuno samostalne u svom radu i odlučivanju. Na žalost, najveći broj delilaca pravde tako se i ponaša - nasilno, priprosto, ne poštujući zakonitost ni javni moral. Za tužioce i delioce pravde u Srbiji birani su podobni i prepodobni, loši studenti i još lošiji ljudi. Zašto se nemo posmatra propadanje i sunovrat Srbije i pravosuđa? Zašto je za ministra postavljena Nela Kuburović, koja za svojih 36 godina života nije donela nijednu presudu, nije podigla nijednu optužnicu? O tome piše urednik Milan Glamočanin, bivši načelnik uprave u saveznoj policiji, u saradnji sa istraživačkim timom Magazina Tabloid

Milan Glamočanin

Visoki savet sudstva oglasio se 28. januara saopštenjem u kojem '''izražava ozbiljnu zabrinutost zbog ponašanja i izjava visokih državnih funkcionera, kojima se u javnosti stvara nepoverenje u pravosuđe i ruši autoritet suda i sudija. Time se podriva Ustavom zagarantovana podela vlasti, kao temeljni osnov pravne države.

Visoki savet sudstva podseća da su svi državni organi i funkcioneri dužni da svojim postupanjem i ponašanjem održavaju poverenje u nezavisnost i nepristrasnost sudija i suda, kao i da im je zabranjeno korišćenje javnog položaja i javno istupanje kojim se utiče na tok i ishod sudskog postupka. Stoga je i nedopustivo pre pravnosnažnog okončanja sudskog postupka bilo koga javno oglašavati krivim ili javno proglašavati nevinim, a takođe je nedopustivo javno prozivati sudije za pravni stav izražen u pravnosnažnoj sudskoj odluci.

Takođe, zabrinjavaju izjave pojedinih narodnih poslanika kojima se dovodi u pitanje pravo sudija na slobodu mišljenja, izražavanja i udruživanja. Kada se navedeno poveže sa najavom uvođenja „eksterne kontrole sudske vlasti" može se zaključiti da je na delu namera da se sudstvu oduzmu atributi ravnopravne grane vlasti.

Visoki savet sudstva podseća da je Predlogom Strategije razvoja pravosuđa za period od 2019-2024. godine, kao opšti cilj definisano dalje jačanje pravne države, jačanje nezavisnosti pravosuđa i podizanje nivoa poverenja u pravosudni sistem''.

Saopštenje Visokog saveta sudstva podseća na najmračnija vremena jednopratijske vladavine. I tada je kritika bila sve u stili - ''neki ljudi, u nekim sredinama, na nedopušten način, dovode u pitanje temeljne vrednosti našeg društva...''

Saopštenje Visokog saveta sudstva potvrđuje da smo dotakli samo dno, da i ovaj najviši pravosudni organ pseći služi kartelu na vlasti.

Skoro svakom građaninu je danas jasno da nam je sudstvo partijsko, korumpirano, razvaljeno, da su sudije nestručne, većina nemoralna, a neki zdravstveno nesposobni da sudijsku funkciju vrše.

E, pa da dodamo, da sve njih bira Visoki savet sudstva, većinom glasova, da je on nadležan da ''sudi sudijama'' kada se ogreše o zakon, da o tome obaveštava javnost, da pruža snažan otpor konkretnim saopštenjima, da održe javne konferencije u punom sastavu, kada od sudija odbijaju protivpravne napade izvršne vlasti, pa i od medijske propagande, ako je ona neosnovana i podređena stranačkim interesima, da brane, poimenično, delioce pravde ...

Zar Visoki savet sudstva u ovakvom sastavu može bilo koga da brani?

Visokim savetom sudstva predsedava V.D. predsednik Vrhovnog kasacionog suda sudija Dragomir Milojević, koji ovu funkciju vrši od 20. februara 2013. godine, a od tada predsedava i Visokim savetom sudstva, koji je pod njegovim predsedavanjem doneo odluke koje su uništile za duži period srpsko pravosuđe.

Na opštem re/izboru odlukom Visokog saveta sudstva br.06-00-37/2009 od 25. decembra 2009. godine sudija Milojević nije izabran za sudiju Vrhovnog kasacionog suda, a po odbijanju njegovih prigovora obavljao je advokatsku delatnost u periodu od 12. decembra 2011. godine do 12. oktobra 2012. godine.

Odlukom Ustavnog suda Republike Srbije od 24. jula 2012. godine usvojena mu je žalba i poništena odluka Visokog saveta sudstva, tako da je u postupku postupanja po odluci Ustavnog suda izabran za sudiju Vrhovnog kasacionog suda, na koju funkciju je stupio 16. oktobra 2012. godine.

Na Opštoj sednici svih sudija Vrhovnog kasacionog suda od 20. februara 2013. godine postavljen je za vršioca funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda.

Na funkciju predsednika Suda stupio je 6. decembra 2013. godine na Opštoj sednici, pošto je prethodno izabran na Prvoj sednici Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije 2013. godine, održanoj 31. oktobra 2013. godine. Danas je, opet, v.d. predsednika suda. Rođen je 1954. godine i stekao je uslove za penziju, odnosno radni odnos bi mu morao prestati po sili zakona. A nije.

Članovi Visokog saveta sudstva su, po funkciji, ministarka pravde Nela Kuburović (38), Petar Petrović, poslanik iz Palmine stranke, po funkciji, kao predsednik Odbora za pravosuđe, kao i profesor dr Ranko Keča (70), koji je, takođe, nezakonito član VSS, jer je izabran u 66 godini života, dakle, kao penzionisani profesor!

U VSS je i sedmoro sudija. Dvoje njih (Branislava Gorovica i Ivan Jovičić), poznato je stručnoj javnosti, da su časno vršili sudijske dužnosti.

Da li članovi VSS sudstva snose krivičnu odgovornost za zlo koje su naneli srpskom pravosuđu?

U ovom sastavu Visoki savet sudstva (nije poznat rezultat glasanja, ha, ha, haaa) izabrao je Aleksandra Stepanovića za sudiju Vrhovnog kasacionog suda. Kao eksponent najkriminalnijeg dela Vučićevog kartela, Stepanović je sa mesta istražnog sudije Višeg suda u Beogradu, postavljen za v.d. predsednika ovog suda, mada nije doneo nijednu presudu. Zatim je izabran za sudiju Apelacionog suda u Beogradu, u kojem nije sudio nijedan dan, ali su ga članovi Visokog savtea sudstva, u sadašnjem sastavu, izabrali i za sudiju Vrhovnog kasacionog suda, a predsednik VSS Dragomir Milojević imenovao ga je opet za v.d. predsednika Vušeg suda, a potom i za predsednika tog suda.

Samo zbog ovog izbora svi članovi Visokog saveta sudstva bi trebalo i da krivično odgovaraju! Ali, njihovim zlodelima tu nije kraj!

U istom sastavu VSS je za sudije Apelacionog suda u Beogradu izabrao prošle godine i Ivana Ilića, zamenika predsednika Višeg suda u Beogradu i Radmilu Radić, predsednicu prvostepenog parničnog odeljenja ovog suda.

Da Visoki savet sudstva pomenuti Stepanović koristi kao toalet papir, svedoči i izbor sudije Maje Čogurić za sudiju Apelacionog suda, nakon dve godine presuđivanja u Višem sudu u Beogradu. Ona je sestra Stepanovićevog kuma, koji je advokat i građevinski preduzimač. Ovih dana je Stepanović u sudu u kome je predsednik, za sudiju izabrao i Bojanu Čogurić, kumovu suprugu, koja je dve godine sudila u Lazarevcu!

Sve ove prohteve Vučićeve mafije i Stepanovića, sprovodio je Visoki savet sudstva!

Viši sud u Beogradu je mafijaška organizacija koju Stepanović koristi za ostavrivanje svojih pljačkaških poduhvata. Zato mu je potrebno da ima sudije koje psećom odanošću izvršavaju njegove naloge. Tako je, za sudiju za posebne namene, doveo iz Vranja sudiju Marinu Anđelković, koja može građanima, po koje dolazi Stepanovićeva pravda, da oduzme i život, poslovnu sposobnost, strpa ih u ludnicu, na višegodišnju kaznu zatvora...

Aleksandar Stepanović je najpriprostiji čovek u srpskom pravosuđu. Suprugu je zaposlio u Ministarstvo pravde, u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija, tako da on, pored sudova, kontroliše i zatvore, ko ne plati pojede ga mrak. Aleksandra, žena njegova, tipuje osuđenike, koji imaju novca, da im njen suprug skrati izdržavanje kazne. Ako ne plate, tu su upravnici zatvora da im zagorčaju život.

Njenu kriminalnu ulogu opisao je zatvorenik Dragutin Vidosavljević, koji tamnuje u KPZ Niš. Više nam se ne javlja, ni pismom, ni telefonom, plašimo se da ga je bračni par Stepanović surovo kaznio, preko upravmnika zatvora.

U svom kabinetu Stepanović ugovara poslove sa advokatima, razrezuje tarife za plaćanje. On predsedava vanraspravnim većem koje odlučuje o žalbama na pritvore , na podignutu optužnicu podnetu u odeljenjima za organizovani kriminal i ratne zločine.

Koliko je ubistava Stepanović zatašako, direktno utičući na sudije da oslobađaju ili osuđuju nevino optužene.

U kabinet pomenutog Stepanovića bivši kum Aleksandra Vučića Nikola Petrović je ulazio nogom. Umeo je da odreši kesu, da u kabinet dovede Andreja Vučića. Rasulo u kartelu Vučićevom uneo je Stepanović, jer je Andrej samovoljno stavljao pod svoju zaštitu Stepanovića, Nikolu Petrovića i druge kriminogene elemente.

Aleksandar Stepanović drži na povodcu i Natašu Krivokapić, tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Ova podgoričanka nije korumpirana, ali odano služi Stepanoviću i Vučićevom kartelu. Često plače od straha, zbog loših odluka, ali su joj noge u glibu, odakle ne može da pobegne. Nikom nije slomnila vrat, ako to kartel od nje nije izričito tražio.

Gospođa Krivokapić je pokrila Nikolu Petrovića, za ubistvo pevačice Jelene Marjanović, svesno optužujući njenog muža Zorana. Stepanović je odlukom vanpretresnog veća potvrđivao njene optužnice, koje je ukidalo veće Višeg apelacionog suda.

Odzimanje slobode licima koje na ''nišan'' stavlja Više javno tužilaštvo je specijalitet sudija za predhodni postupak Višeg suda u Beograda. Oni se, čak i javno hvale da su servis tužilaštva, a ne sudije koje moraju da primenom zakonitosti odlučuju da li ima mesta određivanju pritvora. Kada dežura pijana Darinka Šćepanović, svako ko bude priveden stavlja se u pritvor. A o žalbi na rešenje o određivanju pritvora odlučuje veće kojim predsedava sudija Tatjana Sretenović.

Kako se biraju ovako zle žene za sudije? Tatjanin muž je bio advokat, pijanac i narkoman. Nikome nažao nije učinio, ali je uhvaćen da pomaže klijentu, tako što mu je uneo pakovanje heroina u zatvor. Tatjana se morala razvesti. Jedno vreme, nakon toga, smanjila je ''dozu doživljaja'' pa se kao sudija korektnije ponašala prema optuženima. Sada, sa mesta a kojem odlučuje o pritvoru, određivanju, produžavanju, ili ukidanju, opet ''štiti svim srcem državu''.

Aleksandar Stepanović je toliko privatizovao sud, da se kod njega presude mogu kupovatai i preko menadžera, njegovih kumova, advokata. Cifre su velike, od kojih boli glava.

Od kada je postao predsednik Višeg suda u Beogradu, na tu funkciju ga je postavio v.d. predsednik Apelacionog suda u Beogradu Duško Milenković, a njega tadašnji ministar pravde Nikola Selaković, Stepanović je vodio kadrovsku politiku okupiranja Apelacionog suda u Beogradu svojim sudijama.

Preko žalosnog Visokog saveta sudstva, Stepanović je birao za sudije ovog suda kumove, kume, prijatelje, zamenike.

Opasna kriminalna banda sada sudi i u Apelacionom sudu u Beogradu. Spremni su na sve. Mogu da oduzmu imovinu, decu, da osude na doživotni zatvor.

Posebno su opasna pranično i odeljenje za radne sporove. Njihov rad nije javan, u većini slučajeva nije dozvoljena nikakva žalba, osim ustavne žale, od koje nema vajde.

U Apelacionom sudu u Beogradu vrti se u ovim odeljenjma relativno mala suma novca. Sudije za napoj nicu od hiljadu evra mogu građaninu da upropaste život. Ili, često, zbog osećaja nadmoći, da su važne karike u lancu ove zločinlčke vlasti, najgrublje krše zaklon, boreći se ''protiv onih koji nisu za predsednika Vučića, ili su protiv predsednika suda Milenkovića.''

Objavjujemo spisak sudija koje sude u drugostepenom građanskom odeljenju i odeljenju za radne sporove, za koje srpska javnost treba da zna da oni tumače zakon, a ne pimenjuju ga.

Reč je o opasnoj kriminalnoj grupi koju predvode sudije Dragana Boljević, koja je i doživotna vlasnica Društva sudija Srbije. Ova opasno luda žena spada među najbogatije pravnike u zemlji, jer je njen suprug, advokat Branko Pavlović, ojadio male akcionare u Srbiji, koje je zastupao, za nekoliko miliona evra koji su završili na njegovom računu. O kavoj moralnoj osobi je reč govori i podatak da je kolegu, koji je Draganu zastupao pred Visokim savetom sudstva, jer nije bila, zbog kriminala, reizabrana, kada je postala sudija Apelacionog suda u Beogradu, izložila neviđenom progonu. Ukidala je sve njegove presude, da bi ostao bez posla. On se spasio zahvaljujući razumevanju Stepanovića, koji ga je prmestio u drugo odeljenje. A reč je o čestitom sudiji i čoveku.

Magazin Tabloid je pisao i o opasnom delovanju sudija Milanke Vukčević, Nevenke Romčević, Branke Dražić, Vesne Obradović. Posebno se ističe sudija dr Dragica Popesku.

Kada treba da se odrade ''neprijatelji'' njihovi predmeti se dostavljaju na presuđenje ovim sudijama.

Navodimo kako besprekorno funkcioniše Stepanovuićeva mašinerija za mlevenje mesa.

Protiv izdavača Magazina Tabloid i njenog urednika Milovana Brkića bila je podneta tužba dvoje policijskih službenika PS Voždovca, koji su svojevremeno, odredili prtivor građaninu Žarku Grujiću, pod optužbom da je fizički napao sudiju Višeg suda u Beogradu Zorana Šeišća. Drugi osnovni sud u Beogradu, uprkos izvedenim dokazima, koji su ukazali preko snimka video kamera da je sudija Šešić napao 20 godina starijeg čoveka i tukao ga, osuđuje Žarka na ulsovnu kaznu zatvora, koju, pogađate, potvrđuje Viši sud u Beogradu, u kojem je Šešić zaposlen. Visoki savet sudstva smatra da je Šešić kriv u ovom događaju i kažnjava ga javnom opomenom, oglašavajući ga odgovornim zbog kršenja Etike sudija.

Dvoje policijskih službenika iz PS Vračar, koji su uhapsili Šešića, osećaju duševnu bol zbog pominjanja njihovog imena, traže naknadu nematerijalne štete, predlažu dokaze, svedoke, tužioca, i pomenutog sudiju. Ali, sudija Višeg suda odbija izvođenje dokaza, osuđuje urednika da plati njihovu duševnu bol, samo na osnovu njiihovog svedočenja. Dokazi je ne zanimaju. Presudu je donela 27. 2. 2018. godine. Zbog dobro obavljenog posla izabrana je za sudiju Apelacionog suda u Beogradu, u koji dolazi jula prošle godine. A 22 meseca kasnije iz Višeg suda u Beogradu stiže za njom i njena presuda (13. decembra 2019. godine). Kako je slučaj delikatan, predmet dobija sudija dr Dragica Popesku, čije je izuzeće traženo uz žalbu.

Zamenica predsednika Apelacionog suda u Beogradu odbija 17. janauara ove godine zahtev za izuzećem, tako da će gospođa Popesku potvrditi ekspresno presudu. Šta je košta, uprava suda je uz nju!

U ranijim brojevima smo, opisali zašto se urednik zamerio ovoj nekadašnjoj pijanici i kraljici kafanskih toaleta, u kojima je volela da spolno opšti.

Zbog zauzetosti drugim temama, nismo u ovom broju mogli da odvojimo više prostora za biografije sudija Apelacionog suda u Beogradu. Učinićemo to u sledećem broju, dok analitičari klasifikuju sva njihova zlodela i analiziraju presude koje su donosili, unovčavali i ostavljali građane u očaju, upropašćavajući im živote.

Sudije Apelcionog suda u Beogradu

Građansko odeljenje

3. Begović Pantić Svetlana

4. Belović Jasna

5. Boljević Dragana

6. Bulajić Zorica

7. Vukčević Milanka

9. Dražić Branka

10. Đaković Zorica

13. Živković Snežana

14. Ilić Ivan

24. Obradović Vesna

25. Pavić Svetlana

26. Pejović Sanja

27. dr Popesku Dragica

28. Radić Radmila

29. Romčević Nevenka

30. Santovac Melanija

32. Stanković Vesna

34. Stojnov Lovorka

36. Filipović Vesna

37. Čogurić Maja

Građansko odeljenje za radne sporove

42. Veljić Zorica

43. Vitošević Snežana

45. Jovanović Zorica

47. Kokotović Radomir

50. Martinović Vesna

59. Tošić Gordana

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane