https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Albanci nastavljaju svoja falsifikovanja bez presedana u istoriji čovečanstva

Piše: Prof. dr Kaplan BUROVIĆ, akademik

Dnevni skopski list KOHA, koji izlazi na albanskom jeziku, od vremena se afirmirao kao jedno glasilo koje se preokupiralo i posvetilo borbi i panjkanju protiv mene i mog stvaranja. Naravno - ne kojom istinom, već svakakvim lažima, intrigama, falsifikatima, novinarkim patkama, veliko-albanštinom, šovinizmom i rasizmom, kao i atavitičkom nacionalističkom netrpeljivošću, mržnjom, koja izbija iz njih indirektno i direktno, posredno i neposredno. Prisutan je tu i očigledni enverizam.

Pisao je u tom listu poglavito Daut Dauti, dvojni agent jugoslovenske UDB-e i albanskog SIGURIMI-a. Moj demant njegovih laži nisu mi objavili.

Sada, na WEB tog lista od dana 25. april 2018. vidim dopis Poezia e parë e Fishtës (1892) dedikuar lirikut kroat Kranjčević (Prva Fiština poezija (1892) posvećena hrvatskom liričaru Kranjčeviću).

Ovaj dopis nije potpisan od nikoga. Ako njegov autor nije D.Dauti, mora da je sama Redakcija. Sa par uvodnih reči pretstavljen je kao fragmenat monografije GJERGJ FISHTA - jeta dhe vepra, 1998 (ĐERĐ FIŠTA - život i stvaranje)), poznatog albanskog književnika Vehbi Balja (1923-1990). Vrlo-vrlo kratak fragmenat, iz kojega se jasno vidi da se tu donosi ni za što drugo do samo za ove reči:

Kapllan Resuli, në Fishta dhe të tjerë (2001), e përmend këtë poezi nëpërmjet citimit të një artikulli të studiuesit boshnjak (Brčić, 1982) dhe, me të njëjtën lente vetanake me të cilën interpreton eposin e Fishtës, pa konsultuar tekstin, shprehet se autori kroat Silvie Strahimir. Kranjčević nuk ka ndikuar në poetikën e Fishtës.

PREVOD : Kaplan Resuli, u delu FIŠTA I DRUGI (Tirana, 2001), spominje ovu poeziju preko citiranja jednog dopisa bosanskog naučnika (Brčić, 1982) i, istom personalnom lentom, kojom interpretira epos Fište, bez konsultacije teksta, izražava se da hrvatski autor Silvie Strahimir Kranjčević nije uticao u poetiku Fište.

Da li je potrebrno da vas pozovem da pregledate "citiranu" monografiju Vehbi Balje da biste se uverili da se tamo ja i ne spominjem, kamo li i da se kritikujem za nekakvu " personalnu lentu ", kojom navodno " interpretiram epos Fište ". Šta više - i " bez konsultacije teksta ".

Ili je moguće bolje da pitamo ove Albanske konsultante teksta kako je to mogao Vehbi Balja da u njegovoj monografiji od 1998.godine govori o meni i mojoj studiji FISHTA DHE TË TJERË, koja je objavljena 2001.godine ?! Znači - tri godine kasnije.

Rečeno pravnim jezikom ovde imamo jedno HYSTERON PROTERON. Dok na našem svakodnevnom jeziku ovo se nazima falsifikat, ali i bumerang, za onoga koji je to učinio.

Mislim da je sasvim jasno da imamo jednu zlonamernu montažu-falsifikat protiv mene i mog stvaranja, obična stvar ovih Albanaca u relaciji sa mnom. Ovo nije prvi put što Albanci sa barikade Mula Envera, u nedostatku dokumenata, činjenica i zdravih naučnih argumenata protiv mene i mog stvaraja, evo čemu su spremni da pribegnu. Oni falsifikuju sve i svašta i - time se ponose. To je njihova nauka, njihovo čojstvo i herojstvo.

Pre 4-5 godina ja sam demaskirao Albance Dashnor Kaljoči i Ismail Kadare (Ne manje i albanske vlasti !) za njihov monstruozni falsifikat ne samo preko periodične štampe na njihovom, albanskom jeziku, već i preko mog dela na srpskom jeziku ALBANSKI MORBIDNI FALSIFIKATI (Ulcinj, 2017). Busajući se u prsa da su ČAST albanskog naroda, oni - kako vidite - nastavljaju sa novim falsifikatima, jedan bestidniji od drugog.

Koliko da se zna, a u vezi sa pretendiranjem albanskih sveznalaca da ja nisam konsultirao tekst Fištinog dela LAHUTA E MALCISE, kažem da sam to delo ne samo pročitao, već i delimično naučio napamet još 1956, praćen na svaki korak od UDB-e i njenih provokatora.

Redakciju lista KOHA ne prati UDB-a, jer su moguće svi u njenoj službi. I pored toga nijedan od njih dan-danas ne zna ni jedan jedini stih te poeme, iako se busaju u prsa da su Albanci, i to - super nacionalisti.

Neka se zna i ovo: komunistički književnik Vehbi Balja bio mi je jedan od najbližih albanskih drugova, porodični prijatelj. Pred moje hapšenje u Albaniji, on - čim je saznao da se protiv mene intrigira, pošao je u CK Patije rada Albanije i intervenirao u moju korist.

Istina je da sam ja u mom delu rekao da Fišta nije potpao pod uticaj Silvija Strahimira Kranjčevića (1865-1908), nasuprot Albanca dr Martina Camaj, koji pretendira da je pao.

Bar u delu LAHUTA ja nisam primetio bilo kakav uticaj. Na jednom drugom mestu ja sam rekao da je Fišta pao pod jakim uticajem Njegoša. Ustali su protiv mene Albanci da mi izvade oči. Jedan od njih piše i ovo: "A zašto da ne kažemo da je Njegoš imitirao Fištu ?! " Kako god da kažemo, Albancima nećemo ugoditi, jer toliki je njihov diapazon znanja, pa nas njime i mere. Posebno u mom slučaju, kad se zna da sve što ja kažem oni će to okrenuti naopako i zaurlati kao besni psi.

Fišta se ne može uporediti sa Kranjčevićem, jer Kranjčević je realista, pa i pesnik Rada, dok je Fišta jedan zakasneli romantičar, pa i pesnik Mržnje. Ne samo da se razlikuju po svetu, kojemu pripadaju, već se razlikuju i po svojoj duhovnoj nastrojenoti. Dok kod Kranjčevića nemamo ni senku nacionalne mržnje prema nijednom narodu, ponajmnje prema Albancima, Fishta je albanski kolovođa najbesnije mržnje prema Slovenima.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane