https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Tabloid je pozvan

Meštani tri sela opštine Krupanj pripremaju se za trovanje

Jadi od jadarita

***

Gospodine Brkiću,

Javljam Vam se povodom našeg telefonskog razgovora u vezi rudnika jadarita u okolini Loznice i otvaranja, odnosno zauzimanja i stavljanja pod kontrolu teritorije 3-4 sela (Dvorska, Krasava i Gornje Brezvice u opštini Krupanj), za deponiju jalovine i drugog otpada od buduće eksploatacije istog rudnika.

Delovi ova tri sela se nalaze na nadmorskoj visini od 400-450 metara u još uvek netaknutoj prirodi. Ovo za i slično i od njih se kriju prave posledice ovog „poduhvata" a koji je po priči zamenika predsednika opštine Krupanj Vesne Marjanović od nacionalnog značaja i da oni u opštini Krupanj nemaju nikakve ingirencije osim što će mi obezbediti uvid u nekakve planove i skice u urbanizmu.

Kad su zvali na sastanak u vezi sa deponijom vlasnike parcela mnoge od nas nisu zvali, pa ni mene. Po kazivanju jednog koji je bio prisutan na sastanku, mi koji smo iz Gornjih Brezovica smo na udaru u drugoj turi, te za sada ne smemo graditi ni ulagati u naša domaćinstva, jer nam to navodno, kad budemo iseljavani neće niko priznati, iako će nam dotle deponija biti tik uz naša imanja.

Na moje pitanje da li je nadležna bilo koja inspekcija, dobio sam odrečan odgovor, a ponuđeno mi je da navodno možemo zajednički da se obratimo nekom ministarstvu.

Navodim još i ovo, da su ovde u neposrednoj blizini rađene bušotine a da mi kao žitelji ovdašnji nismo mogli dobiti odgovor o čemu se radi. Prošle godine su danima vršena snimanja terena iznad naših imanja i kuća helikopterom (saznali smo da su to neka dubinska snimanja i da mi kao žitelji nismo smeli biti tada pristuni jer je to štetno za zadravlje).

Ovim terenom često dolaze neki ljudi sa džipovima i uz pomoć topografskih karti pretražuju teren, a da opet niko neće da nam ništa o tome kaže. Smatram da ako se krene sa dovlačenjem jalovine i otpada na ovaj teren da nama ovde dalje nema života, jer će između ostalog biti zagađene i vode koje mi koristimo kako za piće, tako i za ostale potrebe.

Takođe smatram da je poslednji momenat da reagujemo na ovu pošast jer kad krenu u posao tad će biti kasno. Kako pratim Vaš MagazinTabloid i vidim da nemate straha od objavljivanja ovakvih tema, to Vam se i obraćam da se pozabavite ovim slučajem, a ukoliko Vam treba još kakvih informacija, biću Vam na raspolaganju i na terenu

Pozdrav,

Alimpić Momčilo,

Gornje Brezovice

podeli ovaj članak:

Natrag