Kucni lijekovi za astmu elicea 10 mg Lijekovi za žgaravicu
Lijekovi za upalu grla ivermectin gdje kupiti Lijekovi za žgaravicu
Lijekovi za valunge Lijekovi za lijecenje oteklina. lexilium cijena Lijekovi za tinitus
lijekovi protiv raka. Lijekovi za trovanje hranom lorsilan cijena prirodni lijekovi za prehladu
prirodne tablete za spavanje lunata bez recepta Proizvodi za njegu masne kože
organizirati modafinil hrvatska Lijek za morsku bolest
lijek za suha usta normabel bez recepta lijek za artritis
lijekovi za zatvor Lijek za akne rivotril cijena sredstvo za zadržavanje vode
Lijekovi za rast kose. Sredstva za suhi kašalj xanax cijena Lijekovi za bolesti zuba.
lijek koji spašava život Lijecenje akni kod kuce. zaldiar bez recepta pojedinacni cvjetovi

  https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Akcionarska društva u privredi Srbije

Iz akcionarskih u društva ograničene odgovornosti

Akcionarstvo u privredi Srbije nije zaživelo. Danas od 1.175 AD, u stečaju je 318, a u likvidaciji 43 društva.

Miodrag K. Skulić

Krajem februara ove godine u Centralnom registru hartija od vrednosti evidentirano je samo 1.261 akcionarska društva, od čega 27 aktivnih banaka, 21 dilersko-brokersko društvo, 24 osiguravajuća društva i 16 društava za upravljanje fondovima penzijskog i životnog osiguranja. Prema tome, aktivno je samo 814 privrednih društava koja posluju u realnom sektoru privrede.

U poslednjih šest godina broj svih akcionarskih društava bio je:

-1.841 AD u 2013. godini; 1.656 AD u 2014. godini;1.540 AD u 2015. godini;1.457 AD u 2016. godini; 1.359 AD u 2017. godini; 1.261 AD u 2018. godini.

Dakle, u ovih pet godina broj akcionarskih društava je smanjen za 580, ili za 46 odsto. Ali, pored toga broj aktivnih društava u realnom sektoru srpske privrede znatno je smanjen odlaskom akcionarskih društava u stečaj i likvidaciju. Samo u 2018. godini u stečaju i likvidaciji nalazi se 361 akcionarsko društvo, što iznosi više od 39 odsto u odnosu na aktivna akcionarska društva u realnom sektoru privrede.

Analiza poslovanja akcionarskih društava u 2018. godini

Agencija za privredne registre po godišnjim obračunima za 2018. godinu obuhvatila je kako aktivna akcionarska društva u realnom sektoru privrede, tako i akcionarska društva u stečaju i likvidaciji. Evo vrednosti iskazane imovine, kapitala i obaveza ovih 1.261 akcionarskog društva:

Iz iznetog se jasno pokazuje da akcionarska društva sopstvenim kapitalom pokrivaju samo 34,88 odsto ukupne vrednosti poslovne imovine, dok ostali oblici privrednih društava pokrivaju sopstvenim kapitalom nešto viši nivo, tačnije 38,58 odsto.

Ako raščlanimo ukupne pokazatelje o imovini, sopstvenom kapitalu i ukupnim obavezama akcionarskih društava u tri grupe, i to: AD državna velika preduzeća; AD u vlasništvu inostranih firmi i AD u vlasništvu domaćih pravnih lica i građana, dobijaju se sledeći analitički pokazatelji, po te tri grupe:

AD državna velika preduzeća

Infrastruktura železnice, AD, Srbija kargo, AD, Srbija voz, ad, i Železnice Srbije, AD, raspolažu sa 403 milijarde dinara vrednosti ukupne imovine, a nju finansiraju sopstvenim kapitalom 235 mlijardi dinara, ili sa više od 58 odsto, dok su obaveze ovih akcionarskih društava iz oblasti železničkog saobraćaja 168 milijardi dinara.

U drugu grupu velikih državnih akcionarskih društava spadaju: Air Srbija, AD, sa 51 odsto vlasništva Repblike Srbije i 49 odsto Ujedinjeni Arapski Emirati, zatim EMS, AD, društvo koje obavlja prenos električne energije, sa sto odsto kapitala u vlasništvu Republike, HIP-Petrohemija, AD, Pančevo sa 32,18% akcija JP Srbijagas, 30 odsto akcija Republike, 20,86 odsto akcija NIS-a, 13,26 odsto akcija pet državnih društava i fondova i deset malih akcionara, Transnafta, AD, sto odsto u vlasništvu Republike, Zastava oružje, AD, u vlasništvu Fonda za razvoj i Republike, Aerodrum Nikola Tesla, AD 84,56 odsto u vlasnštvu Republike, Telekom Srbija, AD 58,11 odsto u vlasništvu Republike i 20 odsto akcija u vlasništvu Telekoma, verovatno kvota koju Telekom treba da raspodeli zaposlenima i bivšim zaposlenima.

Ova podgrupa raspolaže sa 522 milijarde dinara ukupne vrednosti poslovne imovine, koju finansira sa 321 milijardu dinara sopstvenog kapitala, što čini 61,50 odsto, dok obaveze ove pogrupe dostižu 201 milijardu dinara.

90 AD u inostranom vlasništvu

U ovu podgrupu svrstani su: NIS, AD, Novi Sad, u kome Republika Srbija ima 29,87 odsto akcija, Hemofarm, AD, Vršac, Filip Moris, AD, Niš, Messer Tehnogas, AD, Beograd, PIK Bečej, AD, Bečej, Zdravlje, AD, Leskovac, Impol Seval, AD, Sevojno, Napredak, AD, Stara Pazova, Galenika, AD, Zemun i drugih 81 akcionarskih društava.

Ova podgrupa raspolaže sa 2.099 milijardi dinara ukupne poslovne imovine, koja se finansira sopstvenim kapitalom ovih 90 akcionarskih društava sa 1.292 milijarde dinara. Sa tim kapitalom ova društva finansiraju 61,55 odsto ukupne vrednosti poslovne imovine, dok su obaveze 807 milijardi evra.

AD u vlasništvu naših firmi i građana

U ovoj podgrupi ostalo je 1.171 akcionarsko društvo, uključivo u to i 361 akcionarsko društvo u stečaju i likvidaciji.

Ova podgrupacija koristi 820 milijardi dinara poslovne imovine, za koju nema ni dinara sopstvenog kapitala, već, naprotiv, ima gubitak iznad kapitala 650 milijardi dinara, tako da u ovoj podgrupaciji su obaveze veće od vrednosti imovine i one na kraju 2018. godine, iznose 880 milijardi dinara.

Prema tome, ova podgrupa, uzeta zajedno, nema ni dinara sopstvenog kapitala i kao takva predstavlja izuzetan teret za srpsku privredu.

Analitičke materijale o imovini, kapitalu, posebno negativnom i obavezama, kao i podatke o broju zaposlenih, poslovnim prihodima i finansijskom rezultatu, bio on pozitivan ili negativan, biće prikzano u narednom broju Tabloid-a.

Bežanje iz akcionarstva u društva sa ograničenom odgovornošću

Najbolji primer bežanja privrednih društava iz pravnog oblika akcionartva u društva sa ograničenom odgovornošću je primer tri cementare (Beočin u vlasništvu francuskog Lafarga, Popovac, sada u vlasništvu britanske firme i Titan,Kosjerić u vlasništvu istoimene grčke firme), koje su prodate isti dan kao akcionarska društva, a novi inostrani vlasnici su nakon kupovine promenili pravnu formu u d.o.o. Isto su učinili i Apatinska pivara, Tarkett, Bačka Palanka i drugi.

Ugroženo poslovanje Beogreadske berze

Beogradska berza, AD, upisana je u Registar APR-a 31 decembra 2003. godine, njena osnovna delatnost su finansijska berza.

Očekivalo se cvetanje rada ove finansijske berze a dobili smo skoro ništa. U 2018. godini ostvaren je ukupan promet 534 miliona evra, ili dnevno u proseku oko 2,2 milion evra, što je nedovoljno za rad berze. Vlasnici Berze su 38 akcionara, od kojih dva najveća su Republika Srbija sa 430 akcija, odnosno 10,33 odsto ukupnog broja akcija, koliko ima i Beobanka, AD u stečaju.

Zakonski zastupnik Berze je Siniša Krneta, a zamenik zakonskog zastupnika je Olivera Zdravković, koja je ujedno i predsednik Upravnog odbora Berze. Berza zapošljava 20 lica, a u 2018 godini je ostvarila ukupan prihod 640 hiljada evra i na tom prihodu iskazala gubitak u poslovanju 112 hiljada evra.

Akcionarski fond sa 213,5 miliona evra

Akcionarski fond Srbije, registrovan je 2 jula 2010. godine, a ne obavlja operativne poslove Fonda, već u njegovo ime to obavlja Ministarstvo privrede, koje u ime i za račun Akcijskog fonda, stara se o akcijama i udelima, koje čine imovinu Fonda, novčana sredstva Fonda prenosi bez naknade građanima koji su stekli status nosioca prava i vrši prodaju akcija i udela koji čine imovinu Fonda.

Ukupna imovina Fonda vredi na kraju 2018. godine 213,5 miliona evra. Pretežan deo ove imovine nalazi se oročen kod pet banaka: Komercijalne banke, Inteza banke, Eurobanke, AIK banke i Societe Generali banke.

Zakonski zastupnik Fonda je Jelena Matejić. Fond nema zaposlenih. Simbolični su ukupni rashodi Fonda, koji su u 2018 godini iznosili samo 82 hiljade evra, a iskazana je u toj godini neto dobit 94,5 hiljada evra, uglavnom iz naplaćenih kamata.

Akcionarska društva u vlasništvu inostranih firmi

Ovih 72 akcionarska društva u vlasništvu su inostranih firmi iz 24 zemlje sveta, i to: 11 sa Kipra, iz Holandije, pet iz Slovenije, po četiri iz Švajcarske, Italije, Bugarske i Crne Gore, po tri iz SAD, Nemačke, Grčke, Irske, Hrvatske i BiH, po dva iz Ruske Federacije, Rumunije i Luksemburga i po jedan iz Austrije, Emirata, Švedske, Poljske, Portugala, Izraela, Velike Britanije i Kazahstana.

Imovina, kapital i obaveze, poslovni prihodi i finansijski rezultat u 2018 godini ovih AD u inostranom vlasništvu

Od ovih akcionarskih društava prikazaćemo gore navedene pokazatelje o poslovanju u 2018. godini nekoliko najznačnijih akcionarskih društava u vlasništvu inostranih firmi

NIS, AD, Novi Sad

Ukupna vrednost poalovne imovine 401 milijarda dinara, sopstveni kapital na kraju 2018. godine 249 milijardi dinara, pa je stepen pokrivenosti ukupne poslovne imovine sopstvenim kapitalom 62,10 odsto. Ukupne obaveze društva na kraju decembra 2018. godine iznosile su 1‚52 milijarde dinara.

Sa 4.099 zaposlenih u 2018. godini ovo akcionarsko društvo u vlasništvu Gaspromnjefta - Ruska Federacija ostvarilo je 258,5 miijardi dinara ukupnog prihoda, uz iskazanu neto dobit u iznosu od 26 milijardi dinara. To je oko11,2 odsto prinosa na kapital koji je bio na kraju 2017. godine.

Sa tom profitnom stopom i Republika Srbija, kao vlasnik 29,87 odsto akcija i manjinski akcionari građani Srbije, koji su dobili besplatne akcije u ovoj raniji državnoj firmi, a deo njih je već prodao svoje akcije koje kupuje ruski većinski akcionar, tako da je su sada građani ostali vlasnici 13,98 odsto akcija, a i većinski vlasnik koji poseduje 56,15 odsto akcija.

Hemofarm, AD, Vršac

U vlasništvu sto odsto je holandske firme Stada Service Holding, nemačkog porekla. Ukupna poslovna imovina ovog akcionarskog društva iz Vršca, na kraju 2018 godine iznosila je 44,8 milijardi dinara i bila je pokrivena sopstvenim kapitalom 31,5 milijardi dinara, što čini 70,39 odsto ukupne vrednosti poslovne imovine društva. Ukupne obaveze Hemofarma na kraju te godine iznosile su 13,3 milijarde dinara.

U 2018. godini sa 2.255 zapopslenih ostvarila je ukupan poslovni prihod u iznosu od 31,4 milijarde dinara, uz iskazanu neto dobit u iznosu od 2,9 milijardi dinara. U odnosu na kapital na kraju prethodne godine Hemofarm, AD, Vršac ostvario je u 2018. godini prinos od 13,6 odsto. To je izuzetno visok nivo, pa i za farmaceutsku industriju.

Messer Tehnogas, AD, Beograd

Vlasnik sto odsto kapitala je austrijska firma Messer. Na kraju 2018. godine ukupna vrednost poslovne imovine ovog akcionarskog društva iznosila je 18,4 milijarde dinara, a sopstvenim kapitalom ta imovina bila je pokrivena sa 93,78 odsto. To je izuzetno visok nivo finansiranja imovine sopstvenim kapitalom, jer su obaveze samo 1,1 milijardu dinara, što predstavlja kratkoročne obaveze koje se izmiruju u zakonski dozvoljenom roku.

Sa 250 zaposlenih u 2018. godini akcionarsko društvo Messer Tehnopgas ostvarilo je ukupan poslovni prihod u iznosu od 8,8 milijardi dinara i na tom prihodu iskazalo neto dobit u iznosu od 1,8 milijardi dinara. To predstavlja prinos na kapital na kraju 2017. godine od 11,8 odsto, što je sasvim zadovoljavajuće.

Filip Moris, AD, Niš

Niška industrija duvana u vlasništvu je istoimene holandske firme. Na kraju 2018. godine koristila je 22,2 milijarde dinara ukupne poslovne imovine, koju je finansirala sopstvenim kapitalom u iznosu od 15 milijardi dinara, što daje stepen od 67,70 odsto pokrivenosti sopstvenim kapitalom ukupne vrednosti imovine. Obaveze ovog akcionarskog društva na kraju te godine iznosile su 7,2 milijarde dinara.

Sa samo 594 zaposlena, za razliku kada je Niška duvanska industrija imala dve hiljade zaposlenih ovo akcionarsko drušvo ostvarilo je u 2018 godini 21,3 milijarde dinara poslovnih prihoda, i na tom iznosu iskazalo neto dobitak u iznosu od 3,7 milijardi dinara. To je prinos na kapital na kraju 2017 godine od 32,6 odsto. Sa tako visokom profitnom stopom, bez obzira što se u konkretnom radi o duvanskoj industriji, vlasnik kapitala ne može naći tako mesto u privrednom raju. Ali treba imati u vidu da se na jugu Srbije, više ne seje duvan za potrošnju u niškoj industriji, već se uvozi, pa čak ima indicija da se uvoze gotove cigarete i da se one samo pakuju u ovoj Filip Moris fabrici.

PIK Bečej, AD, Bečej

U vlasništvu poslovnog sistema Miodraga Kostića, sa prikazom većinskog kapitala iz Švajcarske, PIK Bečej nakon poništaja kupovine na tenderu Đorđiju Nicoviću, kupac je SISTEM Miodraga Kostića. U 2018. godini u PIK Bečej imao je ukupnu vrednost stalne i obrtne imovine 8,7 milijardi dinara, uz prikazan sopstveni kapital u iznosu od 7,7 milijardi dinara, što predstavlja samofinansiranje u visini od 88,14 odsto. Obaveze su svedene na tekuće operativne i iznose samo milijardu dnara.

U 2018. godini sa 627 zaposlenih PIK, AD, Bečej ostvario je 4,5 milijardi dinara ukupnog prihoda i na tom prihodu iskazao 830 miliona dinara neto dobiti. Projekcirana neto dobit na visinu kapitala na kraju 2017 godine dala je godišnji prinos nešto veći od 12 odsto, što je u poljoprivrednoj proizvodnji veoma visok nivo.

Zdravlje, AD, Leskovac

Ova leskovačka farmaceutska industrija finansira se holandskim kapitalom. Ukupna vrednost poslovne imovine koju ovo akcionarsko društvo koristi, na kraju 2018 godine, iznosila je 8,8 milijardi dinara, a bila je pokrivena sopstvenim kapitalom 7,6 miliona evra, odnosno sa 85,63 odsto, što je veoma visok nivo, pa i za farmaceutsku industriju, koja ima obavezu da po nekoliko meseci finansira distributere lekova i bolničko-kliničke centre. Ukupne obaveze Zdravlja, AD, na kraju te godine iznosile su samo 1,21 milijarde dinara.

U 2018 godini sa 402 zaposlena Zdravlje, AD je ostvarilo 5,9 milijardi dinara ukupnog poslovnog prihoda i na tom prihodu iskazan je neto dobitak u visini od 758 miliona dinara. To je prinos na kapital na kraju 2017 godini od 11,1 odsto, što je zadovoljavajuće.

Impol Seval, AD, Sevojno

Ova aluminijumska industrija kupljena je kao društvena svojina od istoimene slovenačke firme;Napred, AD, Stara Pazova;Dijamant, AD, Zrenjanin; Galenika, AD, Zemun; Napred Razvoj, AD, Beograd; Šećerana, AD, Crvenka; Eko Srbija, AD, Beograd; Alumil Yu Industry, AD, Nova Pazova;Victoria GP, AD, Beograd; Hotelska BMP, AD, Beograd; JT Internaztional, AD, Senta; BAT, AD, Vranje; Vojvodinaput-Bačkaput, AD, N. Sad; Lukoil Srbija, AD, Beograd

Napred, AD, Stara Pazova

Ovaj poljoprivredni kombinat u vlasništvu je Miroslava Miškovića i kao sva privredna društva finansiran je kapitalom ovog biznismena, poreklom sa ostrva Kipar. Na kraju 2018 godine ovo akcionarsko društvo koristilo je poslovnu imovinu u ukupnoj vrednosti od 8,9 milijardi dinara, a sopstvenim kapitalom u iznosu od 6,1 milijardu dinara, finansiralo je 68,83 odsto vrednosti te imovine, što je za poljoprivredne kombinate sasvim zadovoljavajući nivo, jer su obaveze na kraju te godine samo 2,7 milijardi dinara.

U 2018. godini sa 199 zaposlenih ostvaren je ukupan poslovni prihod 2,03 milijarde dinara i na tom prihodu iskazana neto dobit u iznosu od 92 miliona dinara, što je prinos na kapital sa kraja 2017. godine od 1,52 odsto. Svakako da se može konstatovati da je to nedovoljan profit. Ako se ima u vidu da je poslovni prihod ovog kombinata u 2017 godini iznosio 1,9 milijardi dinara i da je na tom prihodu iskazan gubitak u poslovanju te godine od 36 miliona dinara, profit ostvaren u 2018 godini možće biti pomak napred. U 2016 godini Napredak, AD, je iskazao pozitivan rezultat u iznosu od 103 miliona evra.

Dijamant, AD, Zrenjanin

Ovo akcionarsko društvo u vlasništvu je hrvatske firme Agrokor sa 99,34 odsto akcija, dok 99 malih akcionara ima samo 0,66 odsto akcija. Ukupna vrednost poslovne imovine na kraju 2018 godine iznosila je skoro 14 milijardi dinara i finansirana je sopstvenim kapitalom u iznosu od 5,7 milijardi dinara, ili sa 41,12 odsto, dok su ukupne obaveze na kraju te godine dostigle 8,2 milijarde dinara. Za proizvođače jestivog ulja i drugih pratećih proizvoda ovaj nivo sopstvenih sredstava je nedovoljan, a obaveze visoke, što značajno umanjuje pozitivan rezultat društva.

Sa 657 zaposlenih u 2018. godini akcionarsko društvo Dijamant, AD iz Zrenjanina ostvario je 11,7 milijardi dinara poslovnih prihoda i na tom prihodu iskazana je neto dobit u iznosu od 416 miliona dinara, što je prinos na kapital prethodne godine 7,80 odsto.

Galenika, AD, Zemun

Ova poznata naša farmaceutska industrija posle brodoloma koji je preživela sa kadrovima Socijalističke partije Srbije prodata je inostranoj firmi iz Južne Amerike, preko njenog kapitala iz Luksemburga. Akcionarsko društvo Galenika na kraju 2018. godine raspolagalo je sa 13,7 milijardi dinara ukupnih poslovnih prihoda koje je finansiralo sopstvenim kapitalom u iznosu od 5,25 milijardi dinara, ili sa 38,44 odsto vrednosti te poslovne imovine. Ukupne obaveze su smanjene u odnosu na period totalne zaduženosti, ali su i dalje veoma visoke i na kraju te godine dostigle su 8,4 milijarde dinara.

Sa 877 zaposlenih u 2018. godini Galenika, AD je ostvarila 4,07 milijardi dinara ukupnih poslovnih prihoda i na tom iznosu iskazala neto gubitak u iznosu od 1,2 milijarde dinara. Imajući u vidu da je u 2017 godini bilo 1.367 zaposlenih, a u prethodnoj godini 1.412, i da je kretanje ukupnog prihoda bilo pet milijardi dinara (2017), 6,25 milijardi (2016) I 5,6 milijardi dinara (2015), a da je iskazani gubitak u dve godine iznosio i 26 milijardi dinara (2016) i 1,84 milijarde dinara (2015). Treba ovde istaći da je iz drugih prihoda u 2017 godini iskazana neto dobit od čak 6,5 milijardi dinara. Izvršena dokapitalizacija i efikasnije poslovanje treba u narednom periodu da doprinesu boljem poslovanju.

Napred Razvoj, AD, Beograd

Napred Razvoj u vlasništvu je crnogorskog državljanina Dobrosava Bojovića. Naime vlasnik 79,85 odsto kapitala je njegova firma Utma komerc, doo, a 20,15 odsto Dobrosav Bojović. Ovaj biznismen ušao je pre godinu dana u preuzimanje Energoprojekta, AD, Beograd. Svoju finansijrsku snagu zasniva na kupovini ranijeg vojnog državnog građevinskog preduzeća Napred sa Novog Beograda, koje je nakon preuzimanja imalo veliki broj otkupljenih lokacija na N. Beogradu.

U ovom pravnom licu Dobrosav Bojović na kraju 2018 godine imao je 6,25 milijardi dinara koje je finansirano sopstvenim kapitalom akcionarskog društva od 4,22 milijarde dinara. Time je sa 67,59 odsto finansirana imovina sopstvenim kapitalom.

Sa tri zaposlena društvo je u 2018 godini ostvarilo 162 miliona dinara ukupnih poslovnih prihoda i na tom prihodu iskazalo 50 miliona dinara neto dobiti.

Šećerana, AD, Crvenka

Vlasnik ovog akcionarskog društva 89,50 je grčka firma Hellenic Sugar, a 10,01 samo ovo akcionarsko društvo, verovatno otkupom akcija od malih akcionara. Na kraju 2018 godine ukupna vrednost poslovne imovine ovog društva iznosila je 5,4 milijarde dinara i bila je finansirana sopstvenim kapitalom društva 4,04 milijarde dinara, što predstavlja 74,65 odsto ukupne vrednosti poslovne imovine.

Sa 141 zaposlenim u 2018 godini ostvaren je ukupan poslovni prihod u iznosu od 4,6 milijardi dinara i na tom prihodu u toj godini iskazan neto gubitak u iznosu od 245 miliona dinara.

Ostala akcionarska društva

Ostala akcionarska društva su 34 bivša društvena preduzeća, 18 njih koje su formirale inostrane firme ili inostrani građani, dok su njih 11 akcionarska društva koja su ostala bez dinara sopstvenog kapitala. Naravno da bi potpuno opteretili ovo istraživanje ako bi čitaocima prikazali imovinu,kapital i obaveze ovih 52 akcionarska društva. Smatramo dovoljnim i gore navedeni prikaz za 12 najznačnijih akcionarskih društava u inostranom vlasništvu.

Nadalje prikazujemo tri akcionarska društva u inostranom vlasništvu ostala bez dinara sopstvenog kapitala, od njih 11 koliko smo snimili.

BAT, AD, Vranje

U vlasništvu je Britansko-američkog kapitala. Na kraju 2018 godine ovaj proizvođač duvanskih prerađevina iz Vranja imao je 16 milijardi dinara ukupnu vrednost poslovne imovine. Udled godinama iskazivanih gubitaka izgubio je celokupan sopstveni kapital i nastali su gubici iznad vrednosti kapitala 13,4 milijarde dinara. Iz toga proizlazi da BAT, AD, Vranje koristi tuđe imovine u vrednosti od 29,4 milijardi dinara. Sa 154 zaposlena ostvaren je u 2018 godini ukupan poslovni prihod u iznosu od 6,9 milijardi dinara i na tom prihodu iskazan neto gubitak u iznosu od, čak, 542 miliona dinara.

Vojvodinaput-Bačkaput, AD, N. Sad

Ovo akcionarsko društvo u vlasništvu je 95,77 odsto akcija ove firme iz BiH-a, i 213 malih akcionara sa 4,23 odsto akcija. Ukupna poslovna imovina koju koristi ovo akcionarsko putarsko preduzeće na kraju 2018 godine iznosila je samo 913 miliona dinara, dok je gubitak iznad visine kapitala dostigao, čak, 6,6 milijardi dinara, ili više od sedam puta veća sredstva sadržana u tim gubicima od vrednosti imovine. Sa 158 zaposlenih u toj godini ostvaren je poslovni prihod od samo 689 miliona dinara, uz iskazani gubitak u toj godini od 461 milion dinara, što dostiže 67 odsto godišnjeg prihoda.

Lukoil Srbija, AD, Beograd

Ovo akcionarsko društvo koje građani smatraju AD sa ruskim kapitalom, po poreklu prvog nivoa kapital potiče iz Holandije. Na kraju 2018 godine Lukoli, AD je raspolagao sa 5,4 milijardi dinara ukupne vrednosti poslovne imovine, bez dinara sopstvenog kapitala sa gubicima iznad vrednosti kapitala od, čak, punih šest milijardi dinara.

Proizlazi da ovo akcionarsko društvo posluje u Srbiji sa isključivo tuđim kapitalom koji koristi u vrednosti od 11,4 milijarde dinara. Sa 158 zaposlenih Lukoil je u 2018 godini ostvarilo 33,5 milijardi dinara poslovnih prihoda uz iskazani gubitak u poslovanju i te godine od 249 miliona dinara.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane