https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Akcionarska društva u privredi Srbije

Akcionarska društva u privredi Srbije - (2. deo)

VEĆ CVETA KLASIČNA DEVIZNA ŠTEDNJA

Akcije, kao hartije od vrednosti nisu zaživele u Srbiji. U stečaju je 318 društava, a u likvidaciji 44, godišnji obračun za 2018 godinu nije dostavilo 69 društava, a 90 društava ima gubitak veći od kapitala, od kojih njih 25 koristi poslovnu imovinu u vrednosti 1,11 milijardi evra, a ima gubitke iznad vrednosti kapitala 1,37 milijardi evra, tvrdi eko0nomski ekspert Miodrag K. Skulić

Miodrag K. Skulić

Broj akcionarskih društava u privredi Srbije smanjio se od 1.841 društva iz 2013. godine, na 1.261 društvo u 2018. godini. Prema tome u ovih šest godina njihov beoj se smanjio za 580 ili za 46 odsto. Kada od preostalih društava 1.261 odbijemo odbijemo aktivne banke, osiguravajuća društva, brokersko-dilerska društva i fondove za upravljanje penzijskim i investicionim fondovima, njih 88, preostaje broj aktivnih društava od 1.173.

Međutim, danas je u stečaju 318 akcionarskih društava i njih 44 u likvidaciji, pretežno u prinudnoj. Prema tome, aktivnih društava u privredi Srbije je samo 811.

Mi smo uspeli da analiziramo poslovanje njih 600, ili oko 74 odsto. Prema podacima Agencije za privredne registre od tih 600 analiziranih godišnji obračun za 2018. godinu nije dostavilo njih 69, a izjavu o neaktivnosti APR-u dostavilo je njih sedam. Analizu rezultata poslovanja izvršili smo za njih 524 najveća. Evo rezultata te analize.

A 90 privrednih društava nema ni dinara sopstvenog kapitala, već ima gubitke znatno veće od visine sopstvenog kapitala. Od tih 90 društava posebno smo specificirali njih 25 najvećih gubitnika i utvrdili da milijardu i 368,4 miliona evra ovih 25 akcionarskih društava ima iskazan gubitak znad vrednosti kapitala, kao id a milijardu i 111,3 miliona evra ima vrednost poslovne imovine koju finansira tuđim sredstvima. Ova akcionarska društva imaju ukupne obaveze skoro 2,5 milijardi evra, jer ne samo vrednost poslovne imovine, nego i iskazani gubitak iznad vrednosti kapitala finansiraju tuđim sredstvima.

Železnice Srbije, AD, Beograd

Ovo akcionarsko društvo, u vlasništvu Republike Srbije, osnovano je maja 2005. godine, a nakon deset godina odlukom Vlade Srbije, iz ovog društva, nastaju tri nova akcionarska društva, u vlasništvu Republike Srbije: Infrastruktura železnice, AD, Srbija kargo, AD i Srbija voz, AD. Tim osnivanjem pretežan deo imovine prenet je na nova tri akcionarska društva, ali deo stalne imovine koja je ostala na Kosovu i Metohiji (infrastruktura, objekti železničkih stanica i opreme, lokomotive, teretni i putnički vagoni) zadržan je u Železnicama Srbije, AD, pa je na kraju 2018. godine ta poslovna imovina iznosila 189,7 miliona evra, bez dinara sopstvenog kapitala, uz gubitak veći od vrednosti kapitala u iznosu od 405 miliona evra.

Na toj imovini preostao je broj nepreuzetih radnika od njih 112, koji su u toj godini imali 4,7 miliona evra poslovnih prihoda, uz iskazani gubitak u poslovanju te godine od skoro devet miliona evra. Prema tome, ovom akcionarskom društvu nedostaju novčana sredstva za finansiranje ukupne vrednosti preostale poslovne imovine i za finansiranje iskazani gubitaka iznad vrednosti kapitala od, čak, 594,7 miliona evra.

Holding kablovi, AD, Jagodina

Vlasnici Holdinga su 3.889 građana, od kojih najveći ima samo 25 akcija, i učestvuje sa 0,14 odsto u ukupnom broju akcija. Nije nam do danas poznato kako su ovih skoro četiri hiljade građana, bez obzira da li su bili zaposleni ili penzioneri bivši zaposleni, postali jedini vlasnici i koji državni organ je ovu privatizaciju mogao, kao takvu da verifikuje.

Naime, u Centralnom registru ukupan akcijski kapital vredi nešto manje od 45 hiljda evra, a u knjigovodstvu Holdinga oko 171 hiljadu evra. Ko je mogao da izvrši ovu verifikaciju imovine na tako niskoj osnovi. Uvereni smo da je Centralni registar hartija od vrednosti, prilikom upisa akcionara u taj registar, prihvatio podnetu dokumentaciju kao ispravnu. Problematična je činjenica da ova industrija kablova koja je bila perjanica srpske industrije, sa domaćim bakrom, bude izbačena sa evropskog i svetskog tržišta i da na kraju 2018. godine ostane sa ukupnom poslovnom imovinom (stalnom: zemljište, objekti, postrojenja, oprema, i obrtnom: zalihe, potraživanja...) u vrednosti od 79,3 miliona evra, na jednoj strani, uz izgubljen ceo sopstveni kapital i gubitak iznad vrednosti kapitala od, čak, 104,6 miliona evra. Prema tome ukupne obaveze ovog Holdinga dostigle su na kraju te godine 183,9 miliona evra. Sa 346 zaposlenih u toj godini ostvareno je manje od deset miliona evra poslovnih prihoda i na tom prihodu u toj godini iskazan gubitak u poslovanju u iznosu od, čak, 15,5 miliona evra.

kolikim kumuliranim gubicima se radi najbolji podatak je da je do kraja 2018. godine u

Holdingu kablovi kumuliran ukupan gubitak u iznosu od 245 milion evra, od čega na teret kapitala 84 miliona evra, a 161 milion evra gubitak iznad visine kapitala.

Za Holding Kablovi nekoliko pokazatelja iz Unapred pripremljenog plana reorganizacije najbolje govori o gubljenju svrhe usvajanja ovakvih planova. Na primer, do kraja 2019. godine stiču se uslovi iz usvojenog UPPR da se dugoročne obaveze pretvore u kapital, i to: 8,4 miliona evra potraživanja Agencije za osiguranje depozita, sedam miliona evra potraživanja Fonda za razvoj, 6,2 miliona evra potraživanja Republičkog fonda PIO, kao i 8,9 miliona evra potraživanja Investbanke, u stečaju.

Ovako olako se pretvaraju potraživanja državnih agencija i fondova, a na drugoj strani ostaju građani vlasnici akcijskog kapitala, njih 3.889 u vrednosti upisanoj u Registar hartija od vrednosti od oko 45 hiljada evra. Pretvaranjem obaveza u kapital sa navedenih 30,5 miliona evra tih 3.889 malih akcionara, koji su do sada bili i jedini vlasnici akcija Holdinga kablovi, postaće vlasnici samo 0,15 odsto akcijskog kapitala. Ali zato, kako vlasništvo prati i upravljanje ovi državni fondovi preuzeće i upravljanje Holdingom.

Air Srbija, AD, Beograd

Vlasnici ovog akcionrskog društva su Republika Srbija 51 odsto i Ujedinjeni Arapski Emirati 49 odsto. Ukupna vrednost poslovne imvine na kraju 2018. godine iznosila je 193,1 milion evra. Air Srbija nema ni dinara sopstvenog kapitala, već ima iskazani gubitak iznad visine kapitala 138,3 miliona evra.

Prema tome, ukupne obaveze ovog akcionarskog društva su dostigle iznos od 331,4 miliona evra.

Društvo ima 1.370 zaposlenih i 2018. godini ostvarilo je 338 miliona evra poslovnih prihoda, što predstavlja skoro million evra, u proseku, dnevno, uz iskazanu neto dobit u toj godini 12,2 miliona evra, ili oko 3,62 odsto ostvarenog prihoda u toj godini.

BAT, AD, Vranje, duvanska industrija

Sto odsto je u vlasništvu je Brtish-american Tabacco i već duži niz godina iskazuje poslovanje sa gubicima. Na kraju 2018. godine ovo akcionarsko društvo je koristilo poslovnu imovinu u vrednosti od 136 miliona evra, a obzirom da društvo nema nikakav sopstveni capital, već naprotiv ima gubitak iznad visine kapitala u visini 113,3 miliona evra, ukupne obaveze BAT, AD, Vranje su dostigle 249,3 miliona evra.

U 2018. godini ovo akcionarsko društvo imalo je samo 154 zaposlena i u toj godini ostvarila 58,4 miliona evra poslovnih prihoda, na kojima je i u ovoj godini iskazala gubitak u poslovanju u iznosu od 4,6 miliona evra.

Simpo, AD, Vranje

Ovo akcionarsko društvo u vlasništvu je 43,21 odsto države i državnih fondova (Fonda za razvoj 22,81%, Republike Srbije 15,15%, 5,25% Fonda PIO), a ostatak od 56,79 odsto je u vlasništvu 480 malih akcionara, od kojih većinski paket pripada pravnim licima, a manjinski paket građanima. Ova industrija nameštaja, sa 1.668 zaposlenih, koristi poslovnu imovinu u ukupnoj vrednosti od 88,5 miliona evra, koja finansira isključivo tuđim sredstvima, jer ne poseduje ni dinara sopsrvenog kapitala, već naprotiv ima gubitak iznad vrednosti kapitala, u iznosu od 73,2 miliona evra. Prema tome, Simpo, AD, ima obaveze 161,7 miliona evra.

U 2018. godini ovo akcionarsko društvo ostvarilo je 16,7 miliona evra poslovnih prihoda i na tom prihodu iskazalo guitak u toj godini u iznosu od, ča, 13,4 miliona evra, što čini gubitak viš od 80 odsto tog prihoda.

PIM - Ivan Milutinović, AD, Beograd

Ova građevinska kompanija u vlasništvu je 65,70 odsto Republike Srbije, a razlika od 34,30 odsto u vlasništvu je 1.506 malih akcionara. Ukupna vrednost poslovne imovine PIM-a iznosi 12,3 miliona evra, a obzirom da i ovo akcionarsko društvo nema ni dinara sopstvenog kapitala, kumulirani gubitak iznad vrednosti kpitala, dostigao je krajem 2018. godine na 71,8 milion evra. Tuđa sredstva koja PIM koristi iznose 84,1 milion evra.

Sa 182 zaposlena ovo još neprivatizovano akcionarsko društvo u 2018. godini ostvarilo je ukupan poslovni prihod dva miliona evra i na tom prihodu iskazalo gubitak u poslovanju 1,1 milion evra.

Holding Kompanija Yumco, AD, Vranje

I ovo neprivatizovano akcionarsko društvo u vlasništvu je države i državnih fondova 62,75 odsto (21,20 Akcijski fond, 18,43% Republike Srbije, 16,63% Fond za razvoj i 6,49 %Fond PIO), dok je razlika od 37,25 odsto u vlasništvu 12.367 mali akcionara - građana.

To je akcionarsko društvo sa najvećim brojem građana akcionara, ne računajući četiri državna AD, u kojima je država svakom građaninu podelila besplatne akcije. Ukupna vrednost poslovne imovine koju ovo akcionarsko društvo koristi, na kraju 2018. godine, iznosila je 41 milion evra. Obzirom da i ovo akcionarsko društvo nema ni dinar sopstvenog kapitala, celokupnu vrednost ovih poslovnih sredstava finansira tuđim sredstvima. Pored toga i gubitke kumulirane u prethodnim godinama, kada su prešli iznos sopstvenog kapitala, koji predstavcljaju gubitke iznad vrednosti sopstvenog kapitala, finansirani su tuđim sredstvima, što za Yumco, AD, Vranje predstavlja još 57,2 miliona evra, pa su ukupne obaveze na kraju te godine dostigle 98,2 miliona evra.

U 2018. godini Kompanija Yumco, imala je 1.481 zaposlenost i u toj godini iskazala ukupan poslovni prihod u iznosu od 16,3 miliona evra i na tom prihodu iskazan je gubitak u poslovanju od 2,9 miliona evra.

Vojvodinaput - Bačkaput, AD, N. Sad

Osmo akcionarsko društvo na rang listi društva sa najvećim iznosom ostalim bez dinara sopstvenog kapitala koristi poslovnu imovinu u vrednosti od 7,7 miliona evra i ma iskazanu gubitak iznad vrednosti sopstvenog kapitala od 55,7 miliona evra, te sa tuđim sredstvima finansira 63,4 miliona evra. Društvo je u vlasništvu 95,77 odsto inostrane firme Baumeister, doo iz BiH-a i 4,23 odsto 213 malih akcionara.

U 2018. godini društvo je imalo 158 zaposlenih i u toj godini ostvarilo je 5,8 miliona evra ukuonog poslovnog prihoda, uz iskazani gubitak u poslovanju te godine u iznosu od 3,9 miliona evra, koji gubitak čini 67 odsto ostvarenog prihoda.

Luxoil Srbija, AD, Beograd

U ovom akcionarskom društvu uložen je ruski kapital, koji je nominovan kao sto odsto holanski kapital firme Luxoil Europe Holding. Na kraju 2018. godine ovo akcionarsko društvo koristilo je 45,4 miliona evra ukupne poslovne imovine, a obzirom da nema ni dinara sopstvenog kapitala, već su kumulirani gubici premašili sopstveni kapital za iznos od 50,8 miliona evra, društvo koristi tuđa novčana sredstva u celokupnom iznosu od 6,2 miliona evra.

U 2018. Godini u društvu je bilo 158 zaposlenih koji su ostvarili 283 miliona evra poslovnih prihoda i na tim prihodima iskazali gubitak u poslovanju od 2,1 miliona evra.

Livnica, AD, Kikinda

Ovo privatizovano bivše društveno preduzeće u vlasništvu je 93 odsto slovenačke firme Cimos iz Kopra i sedam odsto 2.848 malih akcionara. Na čudan način slovenački vlasnik je sklonio imovinu ovog društva i prestao sa aktivnim radom u livnici, obrazujući drugu livnicu sa sedištem u Kikindi. Livnicu Kikinda Cimos iz Slovenije kupio je na tender 5 septembra 2005 godine, kada je zapošljavala 2.538 radnika. Novu Livnicu, Cimos je registrovao 13 decembra 2006 godine kao društvo sa ograničenom odgovornošću, koja je u 2018. godini imala 479 zaposlenih, pod nazivom Livnica Kikinda

Automobilska industrija, doo.

Akcionarsko društvo Livnica u 2018. godini imalo je po knjigovodstvu i godišnjem obračunu akcionarskog društva poslovnu imovinu u vrednostzi od samo 42 hiljade evra, dok je iskazani gubitak kumuliran iznad vrednosti kapitala iznosio, čak, 47,1 milion evra.

Prema tome, ta Livnica koristi tuđ novčani kapital 47.142.000 evra. Smatramo da ovde treba istići da je u novembru mesecu 2016 godine novoj livnici pripojeno i društvo FAM Sečanj.

U 2018. godini u toj Livnici nije bilo nijednog zaposlenog, a ni ostvarenih poslovnih prihoda, dok je gubitak iskazan u toj godini iznosio nešto manje od million evra.

Nova Livnica u 2018 godini koristila je poslovnu imovinu u vrednosti 21,4 miliona evra i nju je finansirala sopstvenim kapitalom u visini od 10,9 miliona evra, dok su tuđa sredstva učestvovala u finansiranju ovog akcionarskog društva sa nešto manje od polovine, odnosno sa 10.5 miliona evra. Na ostvarenom prihodu u 2018 godsini u visini od 21,2 miliona evra, koji je za 34 odsto niži nego prihod ostvaren u prethodnoj godini, iskazana je neto dobit 1,37 miliona evra.

Vino Župa, AD , Aleksandrovac

Društvo je 58,03 odsto u vlasništvu Radomira Šljivića, a 41,97 odsto akcija u vlasništvu je 604 mala akcionara. Na kraju 2018 godine ukupna vrednost poslovne imovine koju ovo akcionarsko društvo koristi iznosila je 38,7 miliona evra. Gubitak iznad kapitala u Vino Župa, AD, na kraju te godine iskazan je u iznosu od 39,7 miliona evra. Tako su tuđa novčana sredstva u ovom akcionarsakom društvu dostigla 78,4 miliona evra.

U 2018. godini u Vino Župa, AD bilo je 490 zaposlenih i oni su ostvarili 26,3 miliona evra ukupnog poslovnog prihoda i na tom prihodu iskazan je gubitak u poslovanju te godine u iznosu od 7,6 miliona evra.

Invej, AD, Beograd

Vlasnik ovog akcionarskog društva je Srđan Sredojević. Poslovna imovina društva na kraju 2018. godine iznosi 44,3 miliona evra. Ukupne obaveze 77,3 miliona evra, jer se njima pokriva ukupna vrednost poslovne imovine i gubitak kumuliran iznad vrednosti sopstvenog kapitala od 30 miliona evra. Sa 50 zaposlenih u 2018 godini ostvaren je ukupan poslovni prihod od 1,33 miliona evra in a tom prihodu iskazan neverovatno visok gubitak od 13,6 miliona evra, što je deset puta veći gubitak od ostvarenog prihoda.

RDP B92, AD, Beograd

Vlasnik sto odsto akcija je beogradsko društvo sa ograničenom odgovornošću Astonko, čiji je osnivač istoimena kiparska firma. U 2018. godini B92, AD koristilo je 13,9 miliona evra poslovne imovine i finansiralo tuđim sredstvima, pored ukupne vrednosti te imovine i kumulirani gubitak iznad vrednosti kapitala od 30 miliona evra, tako das u tuđa sresva koje društvo koristri dostigla 43,9 miliona evra. Pored toga gubici su "pojeli" i 800 miliona dinara unetog novčanog kapitala.

U 2018 godini B92, AD sa 116 zaposlenih ostvarilo je 9,7 miliona evra ukupnog prihoda na tom prihodu iskazalo neto dobit u toj godini u iznosu od 615 hiljada evra, a to je znatno poboljšanje poslovanja, jer je u prethodnoj godini iskazan gubitak u visini od 1,2 milion evra. Kako je ovo akcionarsko društvo do sada kumulirano gubitke u iznosu od ukupno 4,25 milijardi dinara, ili više od 36 miliona evra, a radi se o delatnosti prikazivanja TV programa, sa nacionalnom frekvencijom, jasno je da se radi o inostranom punku koji ima neke druge ciljeve, a ne ostvarivanje profita i poslovanje ovog kiparskog vlasnika u Srbiji jasno ukazuje o kojoj se delatnosti radi, a verovatno i da je javna tajna ko finansira ovaj punk u zemlji koju NATO Alijansa nadzire u svim porama njenog delovanja.

Ikarbus, AD, Beograd

Vlasnik akcija u ovom akcionarskom društvu je država i državni fondovi 45,69 odsto (29,62%Republika Srbija, 4,56% Fond za razvoj, 9,69% Fond PIO, 5,46% Grad Beograd) i 1.311 malih akcionara. Ukupna tuđa novčana sredstva na kraju 2018 godine su 43,6 miliona evra, od čega 14,5 miliona evra u poslovnim sredstvima i 29,1 miliona evra u gubicima iznad vrednosti kpitala. Sa 258 zaposlenih u toj godini ostvaren je ukupan poslovni prihod od 2,25 miliona evra in a tom prihodu iskazan gubitak u poslovanu te godine u izniosu od 5,6 miliona evra.

Srpska fabrika stakla, AD, Paraćin

Vlasnik SFS, AD 67,84 odsto je bugarska firma Rubin Glass,a a 32,04 odsto Glass Industry, takođe iz Sofije, dok je 3.834 mala akcionara vlasnik samo 0,12 odsto akcija. Ukupnatuđa novčana sredstva u SFS, AD su 70,7 miliona evra, od čega u poslovnoj imovini 49,6 miliona evra i gubicima kumuliranim iznad kapitala 21,1 milion evra. Sa 527 zaposlenih u 2018 godini ostvaren je ukupan poslovni prihod od 14,5 miliona evra in a tom prihodu, u toj godini, iskazana dobit u poalovanju u iznosu od 44 miliona evra, kao korekcija ranije iskazivanih gubitaka u poslovanu.

Kompanija Novosti, AD, Beograd

Ovu posrnulu novinsku kuću preuzeo je novi vlasnik - Media 026, doo iz Smedereva 98,06 odsto i jedan manji akcionar. Na kraju 2018. godine ukupna vrednost poslovne imovine Kompanije iznosila je 2,9 miliona evra, a gubici iznad vrednosti kapitala14 miliona evra, pa su ukupne obaveze narasle na 16,9 miliona evra. Sa 337 zaposlenih i poslovnim prihodima od 10,6 miliona evra rezultati poslovanja u 2018. godini svedeni su na iskazan gubitak u poslovanju te godine od samo 247 hiljada evra.

PPT Hidraulika, AD, Trstenik

Vlasnik sto odsto akcija ovog društva je Prva Petoletka Trstenik. Ukupna poslovna imovina društva na kraju 2018 godfine iznosi 5,8 miliona evra, a iskazani gubitak iznad vrednosti kapitala 13,8 miliona evra, pa su ukupne obaveze PTT-Hidraulika, AD dostigle 19,6 miliona evra. U 2018 godini društvo nije imalo ni jednog zaposlenog, a uz minimalni poslovni prihod od 47 hiljada evra, iskazan je gubitak u poslovanju te godine od oko 23 hiljade evra.

Industrija obuće, AD, Beograd

Vlasnik Industrije obuće Beograd, AD, je beogradska firma UNO, doo 82,15 odsto, Akcijski fond 10,43% i 2.257 malih akcionara 7,42 od registrovanog marta 2010 godine, sa osnivačkim kapitalom 59.780 dinara, su: 60% Ana Anasijević, 10% Dragiša Anasijević, 10% Nebojša Mijović, 10% Miomir Radović i sa po pet odsto Slađana Jakovljević i Gojko Mališić, koji su Industriju obuće kupili za 176 hiljada evra. Lokaciju ove fabrike obuće na ulazu u Zemun sa novobeogradske strane, u ulici Aleksandra Dupčeka, kupio je, pre toga, Invej za 7,4 miliona evra. Nakon prve prodaje u Industriji obuće, preostala je poslovna imovina u vrednosti 8,5 miliona evra i obaveze koje čine gubitke iznad kapitala kumulirane iz prerhodnih godine od 12 miliona evra.

Proilazi da su kupci vlasnici društva UNO, doo kupilki obaveze 20,5 miliona evra za 176 hiljda evra, uz imovinu društa koja se void po knjigovodstvenoj vrednosti od 8,5 milion evra.

Industrija obuće je u 2018 godini imala samo osam zaposlenih i ukupan poslovni prihod od 1,1 milion evra, uz iskazani gubitak u poslovanju te godine od 225 hiljada evra.

FRA, AD, Čačak

Republika Srbija je vlasnik AD FRA, Čačak (47,86% Akcijski fond, 9,79 % Fond PIO i

42,35% mali akcionari, njih 3005). FRA, AD na kraju 2018 godine koristi poslovnu imovinu, koja po knjigovodstrvenoj vrednosti, iznosi 31,1 milion evra ii ma kumulirane obaveze nastale iskazivanjem gubitaka iznad vrednosti kapitala, u iznosu od 11,4 miliona evra, pa tako ukupne obaveze dreuštva čine 42,5 miliona evra.

FRA, AD u 2018. godini ima 535 zaposlenih i ostvareni poslovni prihod u iznosu od 2,2 miliona evra, sa iskazanim gubitkom u poslovanju te godine u iznosu od 3,8 miliona evra.

Zastava oružje, AD, Kragujevac

Vlasnik ovog akcionarskog društva je država (49,60& Fond za razvoj, 47,92% Republika Srbija dva mala akcionara). Poslovna imovina Zastava Oružje, AD, na kraju 2018 godine iskazana je po vrednosti od 12,8 miliona evra, dok su kumulirani gubici veći od kapitala dostigli 11,1 miliona evra, te proizlazi da su ukupne obaveze društva 23,9 miliona evra.

U 2018 godini bilo je 2.506 zaposlenih koji su ostvarili ukupan poslovni prihod 47,8 miliona evra, uz iskazani gubitak u poslovanju te godine od 14,3 miliona evra.

Politika, AD, Beograd

Ova novinska kuća koja posluje duže od 117 godina, na kraju 2018 godine imala je ukupnu poslovnu imovinu, preostalu nakon otuđenja poslovne zgrade za dugove Komercijalnoj banci, od 30,6 miliona evra, sadržane u poslovnoj zgradi u dvorištu firme i nepokretnostima u Krnjači, uključivo i iskazanoj vrednosti štamparije. Međutim, u toj vrednosti sadržana je i 12,2 milion evra pripadajućih 50 odsto procenjenje vrednosti loga, koje, po našem mišljenju, nema, jer desetinama godina, nema nekogog značajnog prinosa, već, naprotiv, iskazivanja gubitaka. Uz tu iskazanu vrednost poslovne imovine

Politika, AD, ima i obaveze koje su kumulirane u gubicima iznad kapitala, u iznosu od 10,9 miliona evcra, pa ukupne obaveze ovog AD,, bez dinara sopstvenog kapitala, su na kraju 2018 godine dostigle, 41,5 miliona evra.

U 2018 godini sa 245 zaposlenih ostvaren je poslovni prihod u visini od 6,3 miliona evra i na tom prihodu iskazan je gubitak 4,4 miliona evra.

Tigar, AD, Pirot

U većinskom je državnom vlasništvu (39,90% Republik Srbija, 10,62% Fond PIO, 5,27% Akcijski fond, Banka Poštanska Štedionica 17,75%) i 26,46 odsto 4.354 mala akcionara.

Ukupna knjigovodstveno iskazana vrednost poslovne imovine, na kraju 2018 godine, iznosila je 45 miliona evra, dok su obaveze bile iznad toga za još kumlirane gubitke iznad vrednosti kapitala od 7,9 miliona evra, što sve skupa iznosi 52,9 miliona evra.

U 2018 godini bilo je 812 zaposlenih koji su ostvarili ukupne poslovne prihode 18,2 miliona evra i na tom prihodu iskazan je gubitak u poslovanju te godine, u iznosu od 3,6 miliona evra.

Hidrotehnika - Hidrogradnja,AD, Bgd

Vlasnik ovog akcionarskog društva je inostrana firma Aqua Mont Service sa 77,57 odsto Akcija i 2.189 malih akcionara koji su vlasnici razlike od 22,43 odsto akcija. Ukupna poslovna imovina ovog hidrotehničkog akcionarskog društva, na kraju 20218 godine, iznosila je 10,2 miliona evra, uz obaveze nastala kumuliranjem gubitaka iz prethodnih godina, veće od kapitala, 7,2 miliona evra, te ukupne obaveze dostižu 17,4 miliona evra.

U 2018 godini sa 214 zaposlenih ostvaren je poslovni prihod u iznosu od 4,7 miliona evra i na tom prihodu iskazan gubitak u poslovanju od 3,4 miliona evra.

ATP Vojvodina, AD, Novi Sad

Vlasnik ovog akcionarskog društva 42,81 odsto je državni Registar akcija i udela, 38,84 odsto Dević Ilija i 943 mala akcionara 18,35 odsto akcija. Vrdnost ukupne poslovne imovine na kraju 2018 godine iznosi devet miliona evra, a kumulirani gubici iz ranijih godine, koji su iznad vrednosti kapitala čine 6,6 miliona evra. Društvo nema sopstvenog kapitala, te su obaveze društva dostigle 15,6 miliona evra.

Sa osam zaposlenih društvo je ostvarili samo 274 hiljade evra poslovnih prihoda i na tom prihodu iskazalo gubitak u poslovanju te godine u iznosu od 122 hiljade evra

Duvan, AD, Ljubovija

Većinski vlasnik država (54,79% Akcijski fond, deset odsto Fond PIO), 24,99 odsto vlasnik akcija je Vladimir Jugović, dok su vlasnici razlike mali akcionari. Ukupna vrednost poslovne imovine na kraju decembra 2018 godine iznosila je 1,4 miliona evra, dok su kumulirani gubici iznad vrednosti kapitala dostigli 6,6 miliona evra. Sa 15 zaposlenih u 2018 godini ostvaren je poslovni prihod 911 hiljada evra i na tom prihodu iskazan gubitak u poslovanju te godine u iznosu od 382 hiljade evra.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane