https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Tabloid istražuje

U Novom Sadu prevarili građane Srbije - Vojvodine i arape

Naprednjački haos na Dunavu

Naprednjačka vlast je zaboravila na narodnu izreku " Zaklela se zemlja raju da se sve tajne doznaju." Zaboravili i da možeš jedno vreme sve da varaš, ali ne možeš sve vreme sve da varaš.Funkcioner SNS-a Aleksandar Milovančev, godinama (2013 - 2019), kao generalni direktor Luke Novi Sad, zajedno sa drugim funkcionerima SNS-a, uveravao je građane Srbije da Luka Novi Sad, poslednja u vlasništvu države, uspešno posluje, obara sve rekorde u količinama pretovara, da postoji velika zainteresovanost stranih kompanija za kupovinu, da je vrednost Luke Novi Sad 16 miliona evra. Kako je opljačkana i ova srpska luka, koja je pala u ruke Arapa, opisuje istraživač Magazina Tabloid u dva nastavka, pokazujući kriminalno lice Vučićevog kartela

Igor Milanović

Ni jedna laž ne može da traje večno. Javni pozivi za prodaju kapitala Luke Novi Sad, više puta su ponavljani i produžavani, a sve zbog slabog odziva i nezainteresovanosti kupaca. Dana 10. 5. 2019. godine, prilikom potpisivanja ugovora o prodaji kapitala Luke Novi Sad, za 7,9 miliona eura, jedinom zainteresovanom kupcu kompaniji DP World - P&O Ports iz Ujedinjenih arapskih emirata, državni sekretar u ministarstvu privrede - Dragan Stevanović (SNS), koji je potpisao ugovor, u prisustvu ministra Zorane Mihajlović (SNS), pomoćnika ministra Veljka Kovačevića (SNS), nedavno hapšenog državnog sekretara Miodraga Poledice (SNS), v.d. direktora Agencije za upravljanje lukama - Vuka Perovića (SNS), gradonačelnika Novog Sada - Miloša Vučevića (SNS), na pitanja novinara, u pukušaju da opravda prodajnu cenu od 7,9 milona i činjenicu da se po drugom, više puta produžavanom javnom pozivu, javio samo jedan kupac, izjavljuje: "Nije dovoljno da delite plate radnicima i da kažete da Luka radi dobro"... "Kapacitet luke je 2,5 miliona tona robe a jedva da se dostizalo 1 - 1.2 miliona tona robe."... "Niko racionalan ne može da mi kaže da je to dobro i da je to uspešno"... "Roba vredi onoliko koliko je neko spreman za nju da da"... "Ko je lud da ne proda nešto za 16 miliona nego za 8 miliona, razumete me šta vam govorim"

Istom prilikom Dragan Stevanović, stare laži zamenio je novim: "Da i od ovih 8 miliona evra koje će u naredna tri dana budući vlasnik da uplati, i od toga će svako imati koristi i Grad i Pokrajina i Republika Srbija"

Zakon o privatizaciji jasno i nedvosmisleno, propisuje i nalaže raspodelu - transver sredstava od prodajne cene preduzeća - subjekata privatizacije. Prema Zakonu od prodajne cene preduzeća - Vojvodina dobija 50 % - grad Novi Sad dobija 5 % - Republički fond zdravstvenog osiguranja dobija 10%, lica čija je imovina nacionalizovana dobijaju 5% - ostali korisnici po odluci Vlade dobijaju 30 %.

Predsednik Vlade Ana Brnabić (SNS), je 17. 4. 2019. godine, na mitingu Srpske napredne stranke u Beogradu, pred više desetina hiljada građana javno izjavila - mi smo .....za Srbiju u kojoj je vlada servis građana, gde mi radimo za vas, a ne da ste vi tu za nas ".

Na pitanje o stanju na računu na koji se uplaćuju sredstva od privatizacije, o raspodeli sredstava od prodaje Luke Novi Sad a.d. odgovara da ne raspolaže traženim podacima, da tim podacima raspolaže Ministarstvo finansija.

Ministar Siniša Mali (SNS) na upit o stanju na računu na koji se uplaćuju sredstva od privatizacije, o raspodeli sredstava od prodaje Luke Novi Sad - ne odgovara - ćuti!

Prodajom Luke Novi Sad niko nije zadovoljan. Građani Srbije i Vojvodine opljačkani su i prevareni po ko zna koji put. Opljačkani su i prevareni radnici Luke Novi Sad, koji su je osnivali - mali akcionari. Prevaren je i kupac kompanija DP World - P&O Ports iz Ujedinjenih arapskih emirata, sa kojim je dogovorena kupovina Luke Novi Sad još 2013. godine. Prodaja Luke Novi Sad ima svoju istoriju i hronologiju.

Prodaju je 2008. godine, preko Agencije za privatizaciju - direktorka Vesne Džinić (G-17) započeo je grobar srpske privrede Mlađan Dinkić.

Agencija za privatizaciju je objavljivala više javnih poziva za prodaju Luke Novi Sad. Zbog otpora radnika Luke Novi Sad ova prodaja nije realizovana. A 2010. godine donet je Zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama kojim je uspostavljena obaveza Vlade RS da osnuje Agenciju za upravljanje lukama i obaveza da Vlada na predlog Agencije donosi uredbe kojima se proglašavaju lučka područja za svaku luku i svako pristanište.

Dana 17. 2. 2013. godine, u Abu Dabiju, prvi potpredsednik Vlade Aleksandar Vučić (SNS), potpisao je Sporazum o saradnji sa Ujedinjenim arapskim emiratima. Sporazum pored ostalog obuhvata unapređenje saradnje u oblasti kopnenog, rečnog, pomorskog i vazdušnog saobraćaja.

Radi realizacije Sporazuma u oblasti rečnog saobraćaja, dana 17. 7. 2013. godine, uz asistenciju 30 pripadnika privatnog obezbeđenja održana je unapred režirana sednica Skupštine akcionara Luka Novi Sad, na kojoj su imenovani članovi Nadzornog odbora, članovi Izvršnog odbora, generalni direktor Aleksandar Milovančev (SNS).

Zbog ovakvog načina preuzimanja upravljanja radnici Luke Novi Sad su stupili u štrajk. Štrajk je prekinut nakon što je generalni direktor Aleksandar Milovačev, dao pisane garancije da neće biti prodaje Luke Novi Sad.

Dana 25. 8. 2013 godine,Vlada je donela Rešenje o imenovanju predsednika i potpredsednika Mešovitog komiteta za saradnju sa Ujedinjenim arapskim emiratima.

Za predsednika Mešovitog komiteta imenovan je prvi potpredsednik Vlade Aleksandar Vučić, za potpredsednika Mešovitog komiteta imenovan je bivši ministar finansija Mlađan Dinkić.

U septembru 2013. godine, generalni direktor Luke Novi Sad, Aleksandar Milovančev, zaposlio je savetnika Aleksandra Govedaricu. Mesec dana kasnije ugovorio je izradu Studije izvodljivosti za razvoj Luke Novi Sad.

Ugovor je zaključen sa Branislavom Simovićem direktorom MACE d.o.o Beograd, koji je kum Aleksandra Govedarice.

Aleksandar Govedarica je istovremeno i kum Maje Gojković. Branislav Simović je u periodu od 1998. - 2004. godine "radio" u UAE, nakon toga je bio stručni konsultant "Philip Morisa" u Nišu, stručni konsultant projekta Miroslava Miškovića "Delta Siti" - stručni konsultant projekta Mila Đukanovića "Porto Montenegro", pa ga je sve ovo kao iskusnog perača novca "preporučilo" da bude i stručni konsultant projekta za izgradnju nacionalnog stadiona Republike Srbije i Nadzorni organ projekta sa UAE - "Beograd na vodi".

Dana 27. 4. 2014. godine izabrana je Vlada RS. Za predsednika Vlade imenovan je Aleksandar Vucić. Obzirom da je Mlađan Dinkić "ispao iz vlade" radi nastavka prodaje Luke Novi Sad a.d. i radi realizacije Sporazuma sa UAE o unapređenju saradnje u oblasti kopnenog, rečnog , pomorskog i vazdušnog saobraćaja (JAT - Etihad), za ministra građevinarstva saobraćaja i infrastrukture imenovana je Zorana Mihajlović, koja je ranije zajedno sa Vesnom Džinić - direktorom Agencije za privatizaciju, bila član Dinkićeve stranke G-17.

A 26. 6. 2014. godine, za vršioca dužnosti direktora Agencije za upravljanje lukama,Vučićeva Vlada na predlog Zorane Mihajlović imenovala je Vuka Perovića (SNS).

Vuk Perović je prema odluci Vlade imenovan na period od "najduže 6 meseci" (26.6.2014.). U vreme imenovanja Vuka Perovića član Upravnog odbora Agencije je Borivoje Perović (SNS). Upravni odbor Agencije za upravljanje lukama bio je u zakonskoj obavezi da u roku od 30 dana objavi javni poziv za izbor direktora.

Iako u zakonskoj obavezi, Upravni odbor u periodu od 2014 - 2020. godine nije objavio javni poziv za izbor direktora Agencije.

Odredbama zakona o vodama nosilac prava svojine na javnom vodnom dobru je Republika Srbija, nosilac prava korišćenja i upravljač javnim vodnim dobrom je Javno preduzeće koje se nalazi na teritoriji na kojoj se nalazi javno vodno dobro.

Javno preduzeće koje upravlja javnim vodnim dobrom, izdaje odobrenje za korišćenje, zaključuje ugovor o korišćenju i naplaćuje naknadu za korišćenje javnog vodnog dobra. Organizacije čiji je osnivač RS i upravljač javnim vodnim dobrom zaključuju ugovor o korišćenju javnog vodnog dobra bez naknade.

Na teritoriji Vojvodine upravljač javnim vodnim dobrom je Javno preduzeće "Vode Vojvodine". Od 2014. godine pa na dalje na Dunavu u Novom Sadu, privredna društva Luka Novi Sad a.d., JKP "Gradsko zelenilo", čiji je direktor bio Aleksandar Bogdanović (SNS), a danas Miloš Egić (SNS), Brodokomerc NS imaju postavljene plutajuće objekte na kojima pristaju međunarodni putnički brodovi.

Iako u zakonskoj obavezi da preko Ministarstva građevinarstva... Vladi RS uputi predlog Uredbe za utvrđivanje lučkog područja međunarodnog putničkog pristaništa, nezamenljivi Vuk Perović i Zorana Mihajlović, u periodu od juna 2014. do februara 2020. godine, to nisu učinili.

Odredbama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, propisano je da privredno društvo koje obavlja lučku delatnost mora u APR-u biti registovano za obavljanje delatno, da Agencija za upravljanje lukama objavljuje javni poziv za izbor lučkog operatera na da zaključuje ugovor o obavljanju lučke delatnosti, da naplaćuje lučku naknadu za upotrebu operativne obale.

Iako u zakonskoj obavezi, Vuk Perović u periodu od juna 2014 - februara 2020. godine, nije objavio javni poziv, nije izdao odobrenje, nije zaključio ugovor sa privrednim društvima kojima se odobrava obavljanje lučke delatnosti na kojima pristaju međunarodni putnički brodovi.

Zbog izigravanja - ne sprovoženja zakona, Luka Novi Sad, DP World a.d., JKP "Gradsko zelenilo" i Brodokomerc NS, od 2014 do februara 2020. godine, obavljaju delatnost - usluge u vodnom saobraćaju i ostvaruju prihod bez plaćanja naknade za upotrebu JP "Vode Vojvodine", bez plaćanja naknade za operativnu upotrebu obale Agenciji.

Na osnovu odobrenja Ministarstva građevinarstva... - Lučka kapetanija Novi Sad, plaćajuća Gradu Novom Sadu komunalnu taksu u visini takse koja se plaća za postavljanje splava - kućice na vodi!

Dana 21.8.2015 godine,Vuk Perović, Luka Novi Sad a.d., koja u Angenciji za privredne registre nije registrovana za obavljanje delatnosti bez zaključenog Ugovora o obavljanju lučke delatnosti, upisuje u registar lučkih operatera.

Medijskoj promociji protivpravnog upisa Luke Novi Sad a.d. u upisnik lučkih operatera prisustvovali su Vuk Perović, Aleksandar Milovančev, Olivera Simović (SNS) predsednik Nadzornog odbora Luke (initimna prijateljica Miloša Vučevića - gradonačelnika Novog Sada), ministar Goran Knežević, koji sprovodi postupke privatizacije, u slučaju Luke Novi Sad, iako postoje modeli privatizacije putem zaključivanja ugovora o javnom privatnom partnerstvu, zaključivanjem ugovora o koncesiji, opredelili su se za model privatizacije prodajom kapitala, što će se pokazati apsolutno pogrešnim.

Dana 29.2.2016. godine, Ministarstvo privrede, objavilo je javni poziv za dostavljanje pisama o zainteresovanosti za kupovinu kapitala privrednog društva Luka Novi Sad.

Ministarstvu privrede je dostavljeno - predato 12 pisama o zainteresovanosti za kupovinu kapitala Luke Novi Sad, radi realizacije Sporazuma sa UAE o unapređenju saradnje u oblasti, rečnog, saobraćaja, radi pripreme Luka za prodaju kapitala unapred određenom kupcu iz Emirata.

Vlada Aleksandra Vučića na predlog Agencije za upravljanje lukama i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrstrukture, dana 29.9.2016. godine, donela je Uredbu o utvrđivanju lučkog područja luke u Novom Sadu. Predlogom Uredbe i donetom Uredbom, ne predlaže se i ne utvrđuje se lučko područje međunarodnog putničkog pristaništa na Dunavu u Novom Sadu. Predlogom i Uredbom utvrđuje se lučko područje luke na kanalu Dunav - Tisa - Dunav.

Predlog Uredbe i doneta Uredba sadrže: Brojeve katastraskih parcela na kojima se nalazi privredno društvo Luka Novi Sad a.d, na kojima isto u katastru nepokretnosti ima upisana prava. •

Brojeve katastarskih parcela br. 10667/4 i 10667/5 na kojima u katastru neporetnosti upisano pravo korišćenja imaju Naftna idustrija Srbije - "NIS" i Javno preduzeće "Vode Vojvodine" •

Utvrđeno sidrište na katastarskoj parceli 10667/1, na kojoj u katastru nepokretnosti upisano pravo korišćenja i upravljanja imaju "Vode Vojvodine". Predlog Uredbe i doneta Uredba su manjkavi.

Odobrenje kojim se odobrava Republičkoj direkciji za imovinu da u katastru nepkretnosti može izvršiti zabeležbu prava svojine na katastarskim parcelama na kojima se utvrđuje lučko područje luke. • Odobrenje kojim se odobrava Agenciji za upravljanje lukama da u katastru nepokretnosti može izvršiti zabeležbu prava korišćenja na katastarskim parcelama na kojima se utvrđuje lučko područje luke u Novom Sadu.

Dana 20.10.2016. godine, bez odobrenja - Zaključka Vlade RS, Republička direkcija za imovinu bez podnošenja zakonom propisanih isprava za upis, od katastra nepokretnosti Novi Sad traži upis prava svojine na katastarskim parcelama na kojima je Uredbom Vlade od 29.09.2016. godine utvrđeno lučko područje luke u Novom Sadu

Pitanje ekspropiracije ili administrativnog prenosa uz naknadu privrednom društvu Luka Novi Sad a.d. dana 15.11.2016. godine, na vanrednoj sednici Skupštine akcionara Luke postavio je Miroje Jovanović, ovlašćeni predstavnik kapitala Republike Srbije (99.38%), zbog čega je sednica prekinuta, nakon čega je Miroje Jovanović ekspresno, od strane Vlade RS razrešen i postavljen novi zastupnik kapitala - Marijana Dukić - Mijatović (SNS), koja je pre toga bila predsednik Skuštine akcionara privrednog društva Luka Novi Sad.

Na ponovljenoj vandrednoj sednici, Skupština akcinara Luke Novi Sad a.d.donela je Odluku o izdvajanju infrastrukture iz imovine društva.(vertikalni kej na kojem se vrši pretovar,saobraćajnice, industrijski kolosek, trafo stanice i dr.).

Nakon ove odluke o izdvajanju, u imovini Luke ostali su zastarela oprema i građevinski objekti - skladišta, benzinska pumpa, drumska vaga, drumsko železnička vaga, koji su sagrađeni bez odobrenja za gradnju. Nakon preuzimanja upravljanja dana 17.7.2013. godine pa na dalje, do prodaje dana 10.5.2019. godine, Aleksandar Milovančev, generalni direktor Luke, Zorana Mihajlović i Miloš Vučević nisu preduzeli ni jednu radnju da se 47 predmeta - zahteva za legalizaciju nelegalno sagrađenih objekata, koji su Gradskoj upravi za urbanizam i građevinske poslove Grada Novog Sada, podneti u periodu 1992. - 2013. godine, OKONČAJU.

Radi pripreme Luke za prodaju, na zahtev Ministarstva privrede, za dostavljanje fer procene kapitala na dan 31.12.2015. godine, Aleksandar Milovančev angažovao je EURO AUDIT d.o.o.

Procenitelji Milovan Filipović - vlasnik 75% EURO AUDIT d.o.o ; Đorđe Radulović - vlasnik 5.26% ASIMEX d.o.o.; Mirko Andrić - vlasnik 25% ASIMEX d.o.o.; Marina Maravić i Marko Jakić su se opredelili za prinosnu metodu pa su na osnovu pretpostavljenih budućih petogodišnjih prihoda (virtuelnih) utvrdili da je knjigovodstvena vrednost kapitala 9.597.801,00 eura, a fer prinosna vrednost kapitala 12.846.192,00 eura. (prodajna).

Dana 22.12.2017 ; 13. 2. 2018 i 7. 5. 2018. godine, postupajući u skladu sa zakonskom obavezom Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, na osnovu prenetih nadležnosti AP Vojvodine, doneo je tri Rešenja, kojima se investitoru Luka Novi Sad nalaže rušenje i uklanjanje 24 bespravno sagrađena objekta (2 vertikalna keja na kojima se vrši pretovar, skladišta, benzinska pumpa, drumska vaga, drumsko železnička vaga, trafo stanice i dr.)

Iako se u donetim Rešenjima daje pravo žalbe, Luka Novi Sad a.d, nije podnela žalbe, pa su Rešenja o rušenju i uklanjanju bespravno sagrađenih objekata postala pravosnažna.

Dana 19. 3. 2018. godine, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja, preko Veljka Kovačevića, pomoćniku ministra, na zahtev Luke u vezi dileme da li kranske staze za dizalice i otvorena skladišta, predstavljaju lučku infrastrukturu, koja se izdvaja iz imovine društva ili lučku supratastrukturu koja ostaje u vlasništvu privrednog društva, odgovara da kranske staze za dizalice predstavljaju lučku supratastrukturu koja ostaje u imovini društva, da zemljište na kojima se nalaze otvorena skladišta predstavljaju lučku infrastrukturu koja se izdvaja iz imovine društva.

U vezi dileme da li ulazne rampe, reflektorski stubovi, pešacke staze, ulaz, parking, ograda i kapija, predstavljaju lučku infrastrukturu koja se izdvaja iz imovine društva ili lučku supratastrukturu koja ostaje u vlasništvu privrednog društva, dana 16. qprila 2018 odgovara da navedeno predstavlja lučku infrastrukturu koja se izdvaja iz imovine privrednog društva.

Dana 14.5.2018. godine Katastar nepokretnosti Novi Sad 2, čiji je načelnik Mirjana Andrašev, na osnovu Uredbe Vlade RS, doneo je Rešenje o upisu lučkog područja luke u Novom Sadu, bez zaključka i odobrenja Vlade RS o upisu prava svojine u korist Republičke direkcije za imovinu, o upisu prava korišćenja Agencije za upravljanje lukama na katastarskim parcelama koje čine lučko područje.

Dana 23.5.2018. godine, Zorana Mihajlović i Sultan Ahmed bin Sulajem - Predsednik kompanije DP World - P&O Ports, Dubai, UAE - unapred dogovorni kupac Luke Novi Sad a.d. potpisali su Memorandum o razumevanju i saradnji u vezi sa projektima nadogradnje i razvoja rečnih luka.

Tačkom "D" ugovoreno je: "U slučaju da strane odluče da razviju i sprovedu projekte, uzeće u obzir, sve mogućnosti i preduzeće mere neophodne za uspešnu realizaciju projekata u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Republike Srbije i definišu ih u okviru konačnih sporazuma."

Dana 28.5.2018. godine, JVP "Vode Vojvodine" - direktor Slavko Vrndžić, odgovorno lice, podneo je žalbu kojom se napada i osporava Rešenje Katastra nepokretnosti Novi Sad 2, kojim se utvrđuje lučko područje luke u Novom Sadu, kojim se utvrđuje pravo korišćenja Agencije za upravljanje lukama, na katastarskoj parceli br.10667/5, na kojoj upisano pravo korišćenja ima Javno vodoprivredno preduzeće "Vode Vojvodine".

U periodu od 28.5.2018. godine do februara 2020. godine Republički geodetski zavod - drugostepeni organ nije odlučio o žalbi JP "Vode Vojvodine" zbog čega Rešenje o upisu lučkog područja luke u Novom Sadu, upis prava svojine Republičke direkcije za imovinu, upis prava korišćenja Agencije za upravljanje lukama, nisu pravosnažni.

Ova činjenica nije bila prepreka da se prodaje kapital Luke Novi Sad, koji se nalazi na ožalbenim - nepravosnažnim Rešenjem utvrđenom lučkom području.

Dana 31.5.2018. godine, Vlada RS donosi Zaključak kojim se naknadno odobrava upis prava svojine Republičke direkcije za imovinu i prava korišćenja Agencije za upravljanje lukama na katastarskim parcelama na kojima se nalazi Uredbom Vlade RS utvrđeno lučko područje luke u Novom Sadu, iako je Rešenje Katastra nepokretnosti Novi Sad 2, osporeno žalbom Vode Vojvodine.

Dana 01.6.2018. godine, radi pripreme privrednog društva Luka Novi Sad za prodaju, Ministarstvo privrede je sa oznakom HITNO od privrednog društva - direktora Aleksandra Milovančeva, tražilo dostavljanje fer procene kapitala na dan 31.12.2017. godine.

Aleksandar Milovančev za utvrđivanje fer procene kapitala angažovao je ASIMEKS d.o.o iz Beograda, Bul. Despota Stefana br.12, koji se nalazi na istoj adresi na kojoj se nalazi EUROAUDIT koji je radio procenu kapitala na dan 31.12.2015. godine.

Fer procenu kapitala Luka Novi Sad a.d. na dan 31.12.2017. godine, u ime ASIMEX Beograd, radili su isti procenitelji koji su radili i procenu EUROAUDIT d.o.o. i to: Milovan Filipović, blizak rođak Luke Filipovića, Đorđe Radulović, Mirko Andrić, Marina Maravić i Marko Jakić.

Isti procenitelji su ovog puta utvrdili da je knjigovodstvena vrednost veća za 992.250 eura i da iznosi 12.846.192 eura, a da je fer prinosna vrednost kapitala na osnovu pretpostavljenih budućih petogodišnjih prihoda (virtuelnih) veća za 3.230.644 eura i da iznosi 16.076.836,02 eura (prodajna cena).

Od ove i ovako naduvane, falsifikovane vrednosti kapitala, zamišljeno je da se ostvari višestruka korist.

Zbog početne cene od 16 miliona evra odustaće većina od 12 privrednih društava, kompanija i fizičkih lica koji su dostavili pisma o zainteresovanosti za kupovinu.

Ako neko i ostane taj će se nadmetati sa dogovorenim kupcem iz Emirata, koji može najviše da plati, pa bi se na taj način mogla postići i veća cena od 16 miliona eura.

Zorana Mihajlović će dobiti još jednu prilku da se hvali u medijima. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević će dobiti još jednu priliku da se hvali u medijima i pridobije još glasača u Novom Sadu. Aleksandar Milovančev, generalni direktor, će u javnosti moći da prekrije svoje radnje pričom kako je vrednost Luke Novi Sad a.d. uvećana za vreme dok je on bio direktor.

Sa ovom cenom bi bili zadovoljni i radnici Luke koji su je osnivali - mali akcionari, koji su se protivili prodaji.

Dana 04.6.2018. godine, Skupština akcionara Luka . donosi Odluku o davanju saglasnosti na izdvajanje lučke infrastrukture iz imovine društva i usvajanje bilansa stanja.

Dana 21.6.2018. godine falsifikovanu vrednost - fer prinosnu vrednost kapitala subjekta privatizacije Luka Novi Sad a.d. koju je izradio ASIMEX, aminovala je i Zaključkom usvojila Vada Ane Brnabić. Istim Zaključkom odobrava se prodaj Luke metodom prodaje kapitala.

Nezamenljivi Vuk Perović V.D. direktora Agencije za upravljanje lukama, umesto da na zakonit i pravno ispravan način, u skladu sa zakonskom obavezom, preko Ministarstva građevinarstva Vladi RS uputi Predlog za izmenu Uredbe o utvrđivanju lučkog područja Luke u Novom Sadu, dana 16.7.2018. od Katastra nepokretnosti Novi Sad 2 traži da Katastar donese novo Rešenje o upisu lučkog područja luke u Novom Sadu, o upisu prava svojine Republičke direkcije za imovinu, o upisu prava Agencije za upravljanje lukama, u kom će biti izostavljena katastarska parcela br. 10667/5 KO Novi Sad, zbog koje je JP "Vode Vojvodine" podnelo žalbu i sprečilo pravosnažnost Rešenja o utvrđivanju lučkog područja luke u Novom Sadu od 14.5.2018. godine.

Katastar nepokretnosti Novi Sad 2 nije doneo novo Rešenje,ostalo je staro - nepravosnažno rešenje o proglašenju lučkog područja Luke u Novom Sadu, na kojem se nalazi kapital Luke koja se prodaje.

(Nastavak u sledećem broju)

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane