https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Kako su ostaci Narodnog muzeja u Pančevu nakon padanja na dno, propali još tri metra niže

PROPAST PANČEVAČKOG INSTITUTA ZA MAJKU I KĆERKU

Kako je nepostojeći v.d. direktora Narodnog muzeja Pančevo naprasno postao postojeći. Da li je i šta je prijavio u imovinsku karticu. Šta se dešava u ataru Kačareva i Kovačice. Kako muzej zarađuje neosnovanim kašnjenjem isplate plata. Kako se krade zakidanjem koeficijenata noćnim čuvarima. Zbog čega je Birclin isperjašio doskorašnju krađovođu muzeja , koliko je dotična pored radnog odnosa imala preduzetničkih radnji? Ko su vlasnici Instituta za majku i dete u Dr Kasapinovićevoj 14 u Pančevu i u kakvom su one sukobu interesa bile. Ko je zbog navodnih dugova prodao stan, koga su želeli da privedu iz muzeja i u čemu je prednost života na 16. spratu.

Stanislav Živkov

Poslednjih dana u ostacima Narodnog Muzeja Pančevo, stanje sve više podseća na dobro zaptiveni Papenov lonac i samo je pitanje dana kada će se lonac raspući. Tako su se tamo ispodešavale razne predivne stvarčice vredne spomena.

Najpre je pre neki mesec dva muzej dobio novog starog v d direktora, a to što je dotični, Miroslav Birclin pre toga godinu ipo dana protivzakonito obavljao tu funkciju nakon isteka prvog vd mandata 13.3.2018, puj pike ne važi, pojela maca .

E pošto su se njemu takođe privatno ispodešavale neke druge stvari bilo bi jako zanimljivo videti da li je u imovinsku karticu prijavio nekretnine na adresi Oslobođenja 8 stečene nasleđem po rešenju o ostavinskom postupku br UPP 107/2019 kod javnog beležnika Medakovića, kao i eventualne nekretnine na adresi Lava Tolstoja 38 stečene ugovorom sa investitorom Amber d.o.o.

Inače dotični je najmanje prisutan na poslu pošto već duže vreme vitla i prčka po terenima što muzejskim kombijem, što ladom nivom vodeći sa sobom nekakve Irce i studente, a najlepše u svemu je činjenica da niko živi pojma nema šta zapravo radi u blatištima atara Kačareva i Kovačice, tim pre pošto se ovo prčkanje ne finansira od strane Ministarstva kulture a takođe se zna da Muzej uopšte nije konkurisao za bilo kakvo arheološko istraživanje i rekognosciranje na ovim terenima!

Naravno ni kustosi muzeja ne prave nikakve izložbe ali se zato dovlače oblajhane slikarke amaterke da izlažu u Muzeju. U svakom slučaju, potvrdila se i stara poslovica da dok mačka nema, miševi kolo vode, pa su se takođe ispodešavale raznorazne kriminalne aktivnosti.

Naime već duži niz godina Muzej neopravdano zarađuje tako što 60% novčane mase ličnih dohodaka za tekući mesec, umesto da isplati, protivzakonito drži na računu do kraja meseca kada se plate isplaćuju u celosti i na taj način se godišnje pravi crni fond reda veličine 35.000 dinara, a kada bi zaposleni tužili muzej za nezakonito zadržavanje plata dug bi itekako narastao pošto bi se za svaki pojedinačni mesec zaračunavale zatezne kamate od polovine dotičnog meseca pa do dana tužbe i nakon presude do dana konačne isplate.

A poslednjih meseci se plate isplaćuju ne poslednjeg dana u mesecu već najranije 5 narednog meseca, ili čak još kasnije ako 5. Dan u mesecu padne vikendom. Naravno tu je još jedan lopovluk jer je Muzej neosnovano utvrdio niže koeficijente sa jedne strane noćnim čuvarima, kada su oni zapretili tužbama za višegodišnji neplaćeni noćni rad, a sa druge nekolicini kustosa čija zvanja viših kustosa odnosno magistra nauka nisu praćena odgovarajućim koefiicjentima a svime time muzej je prekršio član 2, tačka 7 i član 3 tačka 6 Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama.

Naravno ima tu još drugih jakih stvari i lopovluka pa recimo godinama zaposleni uopšte ne dobijaju platne listiće isplaćenih zarada niti bilo kakav obračun zarade, a takođe im se zakida i na isplati dodatka za prevoz zakeranjem oko računa a bilo bi zanimljivo proveriti da li je tačno da i sam vd direktora Miroslav Birclin uredno dobija naknadu za prevoz iako stanuje 400 metara daleko od muzeja!

Uglavnom sve je ovo kako tako "funkcionisalo" sve do trenutka kada je muzejska knjigovođa Jovana Vuković samom direktoru umesto 80 i neku hiljadu dinara isplatila za platu isplatila svega 8.000 dinara nakon čega je Birclinu definitivno pukao film i dao pedalu Vukovićevoj.

Međutim ima nešto što Birclin pojma nije imao a to je preduzetnički pedigree apsolventkinje filozofije Jovane Vuković, koja je u Muzej došla oktobra 2014. kao zamena radnice na dužem bolovanju i kao kadar ex direktorke Svetlane BMW Mesicki.

Naime, prema javno dostupnim podacima Agencije za privredne registre Jovana Vuković sa JMBG 1505989865038 je odmah po dolasku u Muzej, tačnije dana 19.12.2013 osnovala preduzetničku radnju pod nazivom KRUG 89, Poslovno ime JOVANA VUKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KONSALTING KRUG 89 PANČEVO i sa matičnim brojem preduzetnika 63388009 koja je izbrisana iz Registra preduzetnika dana 23.1.2015, da bi ista ta Jovana Vuković sa istim podacima dana 2.2.2015 registrovala novu preduzetničku radnju pod imenom TEHNE 89, Poslovno ime JOVANA VUKOVIĆ PR SERVIS ZA POPRAVKU RAČUNARA TEHNE 89 PANČEVO, sa matičnim brojem preduzetnika 6374296, koja je iz istog registra izbrisana 25.9.2018, nakon čega je ista ta Jovana Vuković sa istim podacima dana 4.10.2018. registrovala novu preduzetničku radnju TEHNE 2018, poslovno ime JOVANA VUKOVIĆ PR SERVIS ZA POPRAVKU RAČUNARA TEHNE 2018 PANČEVO sa matičnim brojem preduzetnika 65171937 a koja je iz Registra pri APRu izbrisana dana 26.8.2019.

Da bi na kraju Jovana Vuković sa istim podacima dana 27.8.2019, registovala najnoviju preduzetničku radnju JOVANA VUKOVIĆ PR KANCELARIJSKO ADMINISTRATIVNE USLUGE PANČEVO, sa matičnim brojem preduzetnika 65539284 koja je i dalje aktivna pri čemu nikome na pamet nije bilo da se malko raspita i prouči zakone, jer da je to urađeno, ustanovilo bi se da se u konkretnom slučaju radi o šestogodišnjem kršenju Zakona o državnim službenicima koji u posebno odeljku pod nazivom: Zabrana osnivanja privrednih društava i javnih službi, članom 28 jasno određuje da Državni službenik ne sme da osnuje privredno društvo, javnu službu, niti da se bavi preduzetništvom.

Na prenos upravljačkih prava u privrednom subjektu na drugo lice primenjuju se propisi kojima se uređuje sprečavanje sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija.

Državni službenik dužan je da podatke o licu na koje je preneo upravljačka prava i dokaze o njihovom prenosu dostavi rukovodiocu, a državni službenik koji je na položaju Agenciji za borbu protiv korupcije koja je dužna da o tome podatke objavi na svojoj internet prezentaciji.

Osim što je na ovaj način nedvosmisleno prekršen ovaj zakon, Jovana Vuković je sebi priskrbila i nepripadajući materijalnu dobit i to tako što bi u drugim okolnostima bila registrovana po osnovu prioritetnog osnova osiguranja što u prevodu znači da je država plaćala sve poreze i doprinose a Vukovićka nije morala da plaća ni staž ni zdravstveno osiguranje kao preduzetnik jer već država plaća za to pošto između radnog odnosa i samostalnog obavljanja delatnosti, prednost ima radni odnos.

To znači da će se u bazi podataka obaveznog socijalnog osiguranja "videti" samo prijava koju lice ima kao zaposleni, a ne i prijava na obavezno socijalno osiguranje preduzetnika.

Ono što je posebno zanimljivo i o čemu bi takođe trebala da se izjasni Agencija za sukob interesa je činjenica da su sve ove Vukovićkine preduzetničke radnje bile registrovane na adresi Dr Svetislava Kasapinovića 14 u Pančevu, gde se slučajno na katastarskoj parceli br 5741 površine 358 m2 koja je gradsko građevinsko zemljište, broj lista nepokretnosti: 16212, Broj plana: 102, nalazi izvestan poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost korisne površine od 71 m2 u privatnom vlasništvu izvesne Dragane Vuković sa udelom 1/1 koja je slučajno majka Jovane Vuković, a istovremeno i vlasnica sledećih pravnih subjekata koji zapravo vode muzejsko knjigovodstvo:

Elem najpre je dana 29.2.2012 iz registra preduzetnika pri APR-u izbrisana preduzetnička radnja KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA DRAGANA VUKOVIĆ DRAGANA PREDUZETNIK PANČEVO sa matičnim brojem 55123888 koja je počela obavljanje delatnosti još 25.5.2001 a brisana je zbog promene postojeće pravne forme u pravnu formu privrednog društva sa ograničenom odgovornošću DRAGANA 2001 DOO Pančevo, sa matičnim brojem 20806052.

Koja je takođe osnovana 29.2.2012 čiji je jedini član ista ta Dragana Vuković sa JMBG 2901963835056 i uplaćenim kapitalom od 10 hiljada dinara. Ovo privredno drutšvo je i dalje aktivno ali, je zato, da se stvari bolje zamagle. Ova Vukovićka dana 7.8.2015. osnovala još jednu preduzetničku radnju pod imenom DRAGANA 2015 Poslovno ime DRAGANA VUKOVIĆ PR KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA DRAGANA 2015 PANČEVO a sa matičnim brojem preduzetnika 63929760, što sve zajedno u prevodu znači da se na adresi Dr Kasapinovićev 14 u Pančevu, nalazi svojevrsni institute za majku i kćerku pošto se tamo već godinama nalaze redom sve preduzetničke radnje u vlasništvu doskorašnje knjigovođe Narodnog Muzeja Jovane Vuković.

Kao Iipreduzetničke radnje i deoničarsko društvo u vlasništvu majke Jovane Vuković, Dragane Vuković, kojima je Muzej duži niz godina plaćao vođenje knjigovodstva !!! A sada je Birclin otkačio i majku i kćerku i doveo neku treću agenciju da vodi knjige, samo bi bio red da dovede finansijskog forenzičara MUPa Srbije da proveri šta je sve Muzej od oktobra 2014. godine plaćao svim gorenavedenim pravnim subjektima sa adresom Dr Svetislava Kasapinovića 14 u Pančevu!

Elem, u vreme kada se vršilo smanjivanje broja radnika u muzeju, upravo kao i u svim drugim državnim ustanovama postavilo se pitanje kako Jovanu Vuković ubaciti u Muzej za stalno za šta su se svesrdno pobrinule ex direktorka Muzeja Svetlana BMW Mesicki i nepostojeća pravnica na nepostojećem radnom mestu Ivana Bubnjević koju je takođe protivzakonito, i pored zabrane zapošljavanja zaposlena u muzeju na nepostojećem mestu sekretara muzeja (konkretno radno mesto uopšte ne postoji u sistematizaciji radnih mesta), koja takođe nema ni položen pravosudni ispit a tek bi trebalo proveriti kakvu ona ima diplomu:

Da li diploma pravog Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu ili diploma stečenu dopisnim putem stečenu kod Miće Puslice, alias Miće Megatrenda! Elem ovaj udruženi zločinački poduhvat izveden je na sledeći način: Dugogodišnja radnica muzeja Vidosava Piperski koja je 33 godine radila u Muzeju a ima nešto više godina radnog staža poželela je da ode u penziju uz isplatu socijalnog programa u vezi čega je kontaktirala i gospodina Nemanju Rotara, gradskog većnika za kulturu.

Međutim ispostavilo se da bi na ovaj način direktorki muzeja Svetlani BMW Mesicki nakon njenog odlaska bilo nemoguće da zaposli Jovanu Vuković, koja radi na nepostojećem mestu knjigovođe , iako muzejsko knjigovodstvo vodi njena majka - agencija Dragana pri čemu je poslednjim izmenama sistematizacije prekršen zakon pa je napravljeno radno mesto referent opštih poslova-knjigovođa sa jednim izvršiocem a de facto su bile zaposlene i Vidosava Piperski i Jovana Vuković.

Uglavnom dana 15. Avgusta 2016. godine Vidosava Piperski je podnela zahtev za korišćenje neplaćenog odsustva koji je istog dana odobren a u dogovoru sa direktorkom, u očekivanju socijalnog programa podnela je još jedan zahtev za dodatno neplaćeno odsustvo dana 17. avgusta za koji se kasnije pokazalo da je sakriven i naknadno zaveden tek dana 1. septembra iste godine, čime je de facto napravljen faslifikat jer je Piperska otputovala u Čikago, kod porodice deset dana ranije i taj zahtev svakako nije ni lično ni poštom mogla da dostavi muzeju!

Do 28 septembra Piperska nije dobila apsolutno nikakav odgovor na taj zahtev te je imejlom kontaktirala pravnicu muzeja Ivanu Bubnjević dana 28 septembra, da bi tek tada shvatila da je njen zahtev od 17. avgusta namerno zaveden tek prvog septembra jer joj je Bubnjevićka poslala kopiju zahteva sa tim datumom i napomenom direktorke da zahtev Piperske nije odobren, i to bez ikakvog datuma. kada je odluka doneta.

Tek 29. septembra doneto je rešenje o nepostojanju prava na neplaćeno odsustvo pri čemu se navodi da je Piperska jedini izvršilac na radnom mestu referent opštih poslova - knjigovođa, iako je knjigovodstvo do sada vodila Jovana Vuković ,koja je nakon odlaska Piperske na neplaćeno odsustvo preuzela i njene poslove.

Dana 5 oktobra 2016 Piperskoj je na pančevačku adresu dostavljeno upozorenje o postojanju razloga za otkaz čime se zapravo pokazalo da je direktorka muzeja učinila više krivičnih dela: zloupotrebu službenog položaja sakrivanjem zahteva od 17. Avgusta, faslifikovanje službene isprave naknadnim zavođenjem istog zahteva koji je do tada bio sakriven i falsifikovanjem službene isprave rešenjem od 29.9!

Naravno na sve ovo niko iz Opštine nije reagovao a istovremeno je bio otvoren put za dalje sistematsko uništavanje i rasturanje dela muzejske dokumentacije koja se po Zakonu o arhivskoj građi trajno mora čuvati.

Naime Vidosava Piperski je izuzetno uredno vodila i čuvala sve personalne dosijee sadašnjih i bivših zaposlenih u specijalnim kartonskim fasciklama sa dvostrukim poklopcima kako u unutrašnjost fascikli ne bi prodrla svetlost na koju deo dokumenata nije otporan , konkretno obrazac M4 koji izuzetno brzo izbledi.

Elem Mesicka i Bubnjevićka, kao najpametnije od svih, su takav način čuvanja u kasi proglasile nezakonitim pa su se pobrinule da sve usklade sa zakonom tako što su dotadašnje dosijee razbucale i prepakovaleu registratore koji po pravilu na riknama imaju rupe za prste i automatski dotok svetla a da pri tome nikada nijednoj nije palo na pamet da konsultuju bilo kog stručnjaka za konzervaciju i čuvanje hartije i osetljive arhivske građe, tako da će jednog dana budući penzioneri imati puno problema kada obrasci M4 načisto budi izbledeli!

Bubnjevićka je kao treće po redu lice odgovorno za javne nabavke, dakle treća nepostojeća pravnica, od svog dolaska u Muzej 2016 stalno omogućavala neosnovano bogaćenje udruženju građana Pan Art odnosno predsedniku Vladimiru Kajlovcu i preduzetničkoj radnji „Arhe" vlasnika Željka Rajačića koji su od kraja 2013 godine isključivo angažovani po javnim nabavkama za usluge web hostinga odnosno grafičkog dizajna za potrebe muzeja a svoju "snalažljivost" pokazala je i u vreme kada joj je marta 2018 isticao ugovor o radu za koji se u tom trenutku nije znalo da li će joj uopšte biti produžen, pa je ona najpre lepo zatrudnela i otišla na bolovanje (porodila se 6.decembra 2018) čime su sve obaveze prebačene sa muzeja na državu što joj ni najmanje nije zasmetalo da dođe maja iste godine u muzej kako bi svim zaposlenima podelila antidatirane ugovore o radu.

Sa datumom iz marta 2018 pri čemu su svi zaposleni bili primorani da potpišu protivzakonite anekse ugovora o radu kojima su se zaposleni odrekli prava na žalbu!

Međutim to nije sve pošto je Bubnjevićka omogućila i neosnovano bogaćenje svom svekru Rajku Bubnjeviću koji je takođe jedno vreme i pored zabrane zapošljavanja najpre bio angažovan kao noćni čuvar, da bi posle dolaska u Muzej Branka Banjaša na poslove noćnog čuvara i tehničkog lica, Bubnjevićka preko Birclina svog svekra dovodila kao radnika za potrebe kačenja i skidanja izložbi!

Bubnjevićka je takođe, zajedno sa bivšom direktorkom direktno odgovorna za doslovnu pljačku izvedenu neisplaćivanjem prekovremenog i noćnog rada jednom broju zaposlenih.

Naime , zbog nedostatka gotovo novca, bil je praksa da svi zaposleni kao naknadu za prekovremeni rad dobijaju slobodne dane koji su se po pravilu, uz raniji dogovor, mogli koristiti prema potrebi zaposlenih.

Međutim, Mesicka i Bubnjevićka, kao velike stručnjakinje su naprosto zaključile da slobodni dani ne postoje kao zakonska kategorija i tako muzej i sada duguje neplaćenih 135 radnih dana noćnom čuvaru Milanu Tomiću, zatim 101 radni dan čistačici Ani Vargi, kustosu arheologu Aleksandri Golubov nije plaćen 71 radni dan, Vidosavi Piperski nije plaćeno 36 radnih dana itd. Ali zato Mesicka i dalje ima nepoznat broj slobodnih dana, samo je pitanje šta je prekovremeno radila da ih stekne.

Inače dotična u najmanju ruku izgleda kao ogroman šišmiš, naokolo šeta obučena skoro sva u crno: hulahopke iz kojih kipi preko kojih navuče plavu suknjicu napičnjak i ovaj ansambl prekrije džemperom do kolena a samo nedostaje da poput izvesne Vere iz PIKa Tamiš zameni kombinezon sa haljinom sa bretelama i tako dođe na posao, gde su je neki zaposleni nedavno pitali kako je to moguće da ne govori maternji jezik a da joj je jedini strani jezik koji zna srpski.

Ali nevezano sa time, njen najnoviji kulturno zabavni program počeo je letos i to tako što je u stalno pijanom stanju najpre jednu koleginicu u parku ispred muzeja nazvala debelom svinjom i potom pisala prijavu protiv nje po kojoj je navodno sirota ona izvređana u samom Muzeju, da bi se ispostavilo suprotno.

Zatim je u istom stanju izvređala jednog drugog radnika na šta joj je on odgovorio „šta tebe boli p.... kada sam ja došao na posao" na šta je ona opet pisala prijavu na šta je dotični Birclinu rekao „šta tebe boli k.... šta sam ja njoj rekao", nakon čega je u pijanom stanju vređala i jednog od nočnih čuvara koji joj je odbrusio da je spavala sa pola grada, a pošto su joj ovakvi projekti vređanja propali.

Mesicka je najpre išla na razgovor u Partiju a potom zatražila premeštaj u drugu ustanovu kulture, od čega naravno nije bilo ništa, ali je zato naprasno sirota ona otišla na bolovanje da bi vrlo brzo, najpre policijska patrola došla u muzej radi privođenja kod sudije za prekršaje, a odmah potom se pročulo da sirota ona mora da proda skroman stan od 101 kvadrata u centru Pančeva pošto navodno nema para da plaća režije te posle toga da je taj stan prodat za svega 50.000 eura odnosno ispod cene jer joj je očito hitno bila potrebna lova.

Međutim ispostavilo se da je Mesicka uhvaćena sa 1,4 promila alkohola i da joj preti duže oduzimanje vozačke dozvole jer je već imala poduži dosije sa prekršajima zbog stalne vožnje u pijanom stanju i čekalo se samo oduzimanje dozvole od čega na kraju nije ništa bilo jer je očito negde neko dobro zalegao da se oduzimanje dozvole spreči!

Pošto je morala da izađe iz stana, a da joj birtija bude pri ruci, Mesicka se privremeno uselila u stan izvesnog Duleta Kera, inače vlasnika jedne kafančine da bi se na kraju ispostavilo da je sve ovo sa stanom zapravo još jedan „poslić" pošto je kupac tog njenog stana bio jedan iz ergele njenih bivših ljubavnika, šofer iz opštine sa kojim je u vreme dok je bila u braku varala muža sportistu dok je ovaj igrao u inostranstvu o čemu su mogli da posvedoče svi stanari viših spratova zgrade u Karađorđevoj 2-4 B koji su satima, danima i nedeljama kroz otvorene prozore na nižoj zgradi u Karađorđevoj 2-4 C mogli da gledaju live stream programa hopa cupa u krevetu!

Uglavnom, Mesicka je završila u stanu istog tog šofera na 16 spratu zgrade poznate pod imenom „Budžingrad" što ima i svojih prednosti jer kada neko pijan padne kroz prozor sa 5 sprata, gde joj je bio bivši stan, još ima neke šanse da preživi.

A kad neko sa tragovima krvi u alkoholu padne sa šesnaestog sprata, tada se definitivno gine!

Odgovor Milanu Paroškom

Druže Paroški,

Po svom dobrom običaju u Vašem tzv. odgovoru na moj članak pokušavali ste da izigravate nekakvog ibermenša (za neupućene : natčovek, čovek izvanrednih umnih i telesnih sposobnosti; pojam iz filozofije Fridriha Ničea kojim su se koristili nemački rasisti i nacionalisti, propovedajući teoriju o nemačkoj višoj rasi, smatrajući sebe "nadljudima", koji treba da gospodare celim svetom) a jedino što ste uspeli je da po ko zna koji put samo potvrdite da ste najobičniji šuft odnosno podlac izmišljajući makaršta.

Za razliku od "ibermenša" poput Vas, ja ljudima ne prebrojavam krvna zrnca, veru i naciju, jer mi je to apsolutno nebitno, već ih cenim prema njihovim kvalitetima!

Šta Vama vredi nekakav doktorat, kada ste pišući tzv odgovor samo pokazali da ste u nekim stvarima na nivou učenika prvog razreda osnovne škole i to zato jer bi đak prvak , ako bi promašio temu pismenog zadatka,iz srpskog jezika dobio jedinicu, a Vi ste u tzv odgovoru zapravo odgovarali na tekst iz Večernjih Novosti, a ne na moj tekst, koji očito niste ni pročitali, čim tvrdite da sam pisao Vašu biografija, a nisam naveo bibliografiju a Vaše knjige su slučajno navedene u tekstu.

Doduše to je sasvim u skladu sa Vašim ugledom majstor-kvariša pošto poslednjih 30 godina zahvaljujući Vašem talentu da upropastite stvar, uništavate ustanove kulture u Vojvodini o čemu jesam pisao a Vi to niste demantovali.

Prema tome, Vas kao da je opisao pokojni Šime Đodan 1995. godine kada je izjavio da njemu neće o crkvi govoriti onaj koji je pokvario više časnih sestara nego što ih je crkva zaredila.

A Vi ste pokvarili sve redom, čak su Vas izbacili iz rijalitija Farma jer nisu hteli da Vas trpe. Ako nakon 30 godina štetočinstva i neuspeha imate frustracije, onda je vreme da ih lečite.

Primate izraze mog nepoštovanja i širok Vam drum!

Stanislav Živkov

podeli ovaj članak:

Natrag