https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Iz mog ugla

Iz mog ugla

Živan Haravan

Nije mi poznato da se i jedna nauka bavila ljudskom alavošću, njenim poreklom- njenom prirodom, vrstom, njenim uticajem na razvoj ljudskog društva, njenim uticajem na međuljudske odnose... A, ona, kao takva, ogoljena, sveprisutna je u svakom narodu, u svakoj široj ili užoj društvenoj zajednici.

Zato, pokušaću da je prezentujem u njenim pojavnim oblicima i dovedem u pitanje njeno poreklo-njenu prirodu.

ALAVOST JE ČETVRTI ČOVEKOV BIOLOŠKI MOTIV?

Pored ona tri čovekova biološka motiva: motiv, gladi, motiv zeđi i seksualni motiv, da je alavost, moguće, četvrti prigušeni biološki motiv navode nas nebrojeni primeri. Kažem "prigušeni", jer, i seksualni motiv, kada je prigušen, ne ugrožava život pojedinca i može da se projektuje-transformiše u sferu duhovnosti.

Ali, kada prigušena alavost "eksplodira" čovek se oprašta od svake duhovnosti i onog nesrećnika, u kome je eksplodirala, baca u čeljust "uživanja" u materijalnom bogatsvu, telesnim zadovoljstvima, otuđenjem od familije, okoline, otuđenjem od sebe samog...

U prilog ovoj (hipo)tezi su brojni primeri u Svetu kada neki pojedinac koji je, do juče, živeo jedva krpeći kraj sa krajem, dobije na lotou, džek-potu, nenadanim nasledstvom.., desetina ili stotina miliona funti, evra, dolara...

Bilo bi za očekivanje da će sav taj silni novac da usmeri ka svom doživotno skladnom životu u prelepo opremljenom velikom stanu, lepom automobilu, putovanjima, porodičnoj harmoniji, školovanju dece, unučića... Ne! U svim, takvim,"srećnicima", poput prigušenog vulkana, počne da kulja - ALAVOST! Pokupuju se na desetine preskupih kuća, preskupih automobila, predaje se uživanju u "slatkom životu", počne se sa kockanjem, drogom, alkoholom, bahanalijama...

Na kraju, "srećnik" pada u dugove, rasproda sve što je kupio da dugove vrati i opet se nađe, u najboljem slučaju, na poziciji u kojoj je bio pre stečenih stotina miliona valute.

DA LI JE ALAVOST NEIZLEČIVA BOLEST?

Moguće da je alavost "infektivna" bolest koja se prenosi virusom koji bih nazvao "parestipsis". Ako je u pitanju bolest belodani primeri su nam svi "pacijenti" koji se nalaze na Forbsovoj listi najbogatijih pojedinaca na našoj planeti.

"Običan", dakle, normalan čovek ne može da zamisli sebe kao milijardera niti da pojmi toliku količinu novca. No, oni koji su se zarazili "parestipsisom" svakodnevno rade na tome kako da od jednog evra, dolara, naprave dva ili tri, pet, deset...

Zdrav čovek ne može da shvati bilo kog od "pacijenata" zaraženih "parestipsisom" kada, zbog pogrešne procene ulaganja svog kapitala "padne" sa tri na dve milijarde dolara-evra i zato pada u depresiju ili, čak, pomišlja i na samoubistvo.

A, šta, tek, da se kaže o onim bolesnicima koji i ne znaju sa koliko milijardi raspolažu i koji bi da kroje Svet po njihovoj (bolesnoj) zamisli.

DA LI SU MARKS I ENGELS PREVIDELI LJUDSKU ALAVOST?

Na svojoj filozofskoj platformi dijalektičkog materijalizma Marks i Engels su "otkrili" da se svaki, novi, društveni sistem rađa iz "klice" stvorene u predhodnom sistemu. I tako sve do besklasnog, komunističkog, sistema u kome će vladati pravilo: "od svakog prema sposobnostima, svakom prema potrebama."

Može li iko, danas, pri zdravom razumu, da veruje u takvo društveno uređenje koje će, naravno, ostati čista iluzija. Nije pokretačka snaga, za revolucionarno-evolutivnu promenu "društvene svesti", bio mehanički razvoj produkcionih odnosa.

Ne! Iza svake revolucije, prevrata... u senci je ALAVOST onih koji su ih stvarali, režirali, bili njihovi sponzori i producenti. Cilj im je jasan: napraviti države-strašila od komunizma kao što su Kuba, Urugvaj...

Neoliberalni kapitalizam je poslednja stanica ljudskog "razvoja" i definitivna (pirova) pobeda ALAVIH ljudi!

komunizmu će, poput pok. Fidela Kastra, nastaviti da zamajavaju svoje narode projektovani "revolucionari"-demagozi kakav je bio i doskorašnji predsednik Urugvaja Hose Muhika. Iza njih su bili i biće iza svakog sledećeg "komunističkog revolucionara" - ALAVI mentori. (Čast velikom Če Gevari, iskrenom, hrabrom ali, naivnom revolucionaru!)

Dakle, bilo da je alavost potisnuti biološki motiv, bilo da se radi o neizlečivoj "infektivnoj" bolesti, tek, ona je promakla Marksu i Engelsu kao nepremostiva prepreka na putu ka komunizmu.

ALAVOST JE ZASLUŽNA ZA PROSPERITET ČOVEČANSTVA?

U razgovoru, na ovu temu, sa pojedinim ljudima, često sam čuo njihov stav kako da nije bilo alavih ljudi kroz istoriju, ne bi bilo prosperiteta ljudske vrste. Oni su, kažu, ulagali u nauku, umetnost, tehnologiju i da su svi ljudi bili poput mene, danas bismo živeli na nivou tzv. prvobitne ljudske zajednice. Kamo sreće da se Bog zaustavio, baš, na tom nivou razvoja ljudske vrste! To je moj odgovor!

A, na kom stepenu razvoja je današnja civilizacija? Živimo li srećni, bezbrižni? Strepimo li svakodnevno za goli opstanak, počev od smrtonosnih virusa, pa, preko ekonomije, ratova, terorizma, atomskih bombi do njihove, konačne, upotrebe kao "šlaga na tortu" sačinjenu od mržnje, netrpeljivosti, teritorijalnih aspiracija, religioznih razlika...? Da li je to taj planetarni prosperitet?

Božjom promisli Nikola Tesla je podario planeti svetlost, a da nije bio alav čovek. Moguće i da je ostavio pisani trag kako da se bežično i BESPLATNO stvara i koristi električna energija ali, ALAVIM ljudima, iz njegovog poslovnog okruženja, to nije odgovaralo niti će takvim ljudima ikada odgovarati.

ALAVOST MAFIJE

I vrabci, odavno, znaju da je ALAVOST svake mafije bezgranična kao i da je sprega sa državom njen prioritetni cilj. A, da je to tačno uzmimo, za primer, građevinsku mafiju i Beograd.

Danas, na nadzidanom Beogradu, živi toliko stanovnika čiji broj doseže broj stanovnika jednog većeg grada u Srbiji. Tako smo, pored Beograda, Novog Beograda dobili i Nadzidani Beograd. Nadzidane su, često, čitave zgrade na krovovima starih beogradskih zgrada.

Kada je ponestalo više zgrada "pogodnih" za nadziđivanje i prodaju tako izgrađenih stanova, "investitori" su krenuli u izmenu "ličnog opisa" Begrada. Na svakom koraku se ruše kuće (ruku na srce, njihovim vlasnicima "investitor" obezbeđuje stan) i niču nove zgrade sa papreno skupom cenom kvadrata stanova, niču novi hoteli... Svaka ulica će imati hotel u svom komšiluku. Poželećemo se dorćolskih crepova, ali ih više neće biti!

Ko su ti misteriozni investitori? Odakle im ta ogromna količina para za nadziđivanje i svekoliku izgradnju? Ko i pod kojim uslovima im je odobravao sve moguće "papire" za nebrojena nadziđivanja i izgradnju zgrada i hotela?

Imam utisak da mnogo pitam....!

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane