https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Pogledi

Ono što je komunizam bio čovečanstvu u XX stoleću, to će muželožnici biti čovečanstvu u XXI stoleću.

2 0 8 4

Želja za vlašću je starija nego čovečenstvo. Najjači gorila ima vlast nad svim ženkama, a deca majmunčići skakuću po granama i donose mu banane.

Mihailo Šaškijević

Pod pokriljem neke maglene idealogije govornik traži vlast.

Vlast nad ljudima.

Lenjin je propovedao rajski komunizam, a ugrabio je vlast.

Nije on bio ni prvi ni poslednji.

Pravilo je bilo i ostalo je da oni koji govore o boljem društvu lažu. Oni svojim nebulozama zbunjuju narod da bi se u toj zabuni dočepali vlasti.

Komunizam je bila laž kojom se prikrivala ugrabljena vlast, Kada se komunizam ispario u prazninu su se ugurarli mnogi znani i neznani.

U prvo vreme skoro nepoznata, te baš zato niko nije obratio pažnju na njih, stidljivo se pojavila muželožnička skupina pod nevinim naslovom GLBT koja je tražila samo svoja prava na međusobnu ljubav. Ljubav, sretni život, to su savršeno prihvatljive reći. Niko nije zapazio da je osnovni, glavni i najvažnji cilj te grupacije grabljanje vlasti.

Na celokupnoj društvenoj razini muželožnici grabe vlast. U skoro svim društvima sveta oni imaju položaj povlašćene i zakonom zaštićene klase. Uvode zakone kojima sprečavaju širenje istine o njihovim namerama. Ne dopuštaju da se finansira naučni rad koji ne ide njima u korist.

Izjednačavaju sebe sa narodnim manjinama i traže iste povlastice. Ograničavaju slobodu štampe i govora. Iznošenje istine o njima označavaju kao krivično delo i time uvode strah među građane. Kontrolišu veliki deo javnog informisanja (novinarstva, televizije, filma) i umetnosti.

Menjaju krivično i porodično zakonodavstvo u svoju korist. Oni su već prodrli u prosvetu, prodiru u sudstvo i na redu je vojska. Niko ne može da predvidi šta će biti ako im padne u ruke vojska. Danas i mali narodi imaju atome. Francusku uzjaše muželožnik, Persiju mudžahedin, Koreju ludak.

Stvaranje jednopolnog braka je prvi korak ka razaranju braka u obliku u kojem smo ga juče znali. Brak im je smetnja na putu za stvaranje muželožničke države. Brak ima prvo da se unušti i zatim izbriše iz pamćenja da niko ne bude znao da tako nešto uopšte može i da postoji. Jedini državnik koji to dalekovidno i ozbiljno shvata je Putin. Ali osiromašena Rusija u kojoj se selo raspada, deca se nedovoljno rađaju, a narod iseljava, ta Rusija nema za sada snagu da im stane na put, Ostali državnici vide i znaju šta je konačni cilj muželožnika, ali su sa njima nesigurni te strah nadvlađuje razum.

Građani ih se boje, Strah pred muželožnicima hvata korene.

VLAST. Ta slatka reč.

Vlast, to je što hoće GLBT. Muželožnička vlast u muželožničkoj državi to je što je krajnji cilj humanitarnog udruženja gejovaca, lazbija, bioseksualaca i transpolnika.

Društvo u kome će žene biti kao kokoške po kavezima gde će kao što kokoške nose jaja, žene rađati decu. Muška deca muželožnicima za naslade, a ženska deca u kaveze iz kojih su sklonjene prethodno večno uspavane žene koje više nisu mogle da rađaju.

Hitler je naredio ženama da rađaju i one su poslušno rađale. One su za njega bila mašinerija za uvečanje nemačke nacije.

Hitlera su nasledili muželožnici. Oni će narediti ženama da rađaju i one će poslušno rađati. Za muželožnike žene su mašinerija za održavanje muželožničke skupine.

Muželožnici otvoreno govore da je muškarac u odnosu na ženu samo davalac sprematozoida. "A sperm donner." Za njih je muškarac koji ima decu obična budala koja ne zna kako da uživa život. Daj spermu nekoj ženi, ostavi joj decu, ona će biti na platnom spisku muželožničke države. Mužjaci će biti muželožnici, a ženke će biti upotrebljene za dalju proizvodnju dece.

Muškarci će upravljati društvom i uživati, a žene će biti mašine za proizvodnju i odgoj dece. Odgoj će određivati muželožnici.

Pored toga žene će biti kolonijalna radna snaga, jer će rad biti ispod dostojanstva muželožnika.

Mužjak uživa i povremeno daruje spermu.

Ženka je priplodna mašinerija i radna snaga.

Inteketulalci su poznati kao kukavne šonje i dronje. Oni su svojevremeno bili prvi koji su se dali u ruke Hitleru, Musoliniju, Lenjiu, a da ne govorimo Staljinu i Brozu. Oni su prvi koji otvaraju vrata muželožnicima i omogučuju im da nateruju društvo da ozakanjuje muželožničke potrebe.

GLBT svojim nebulozama o ljubavi i sreći prikriva njihov stravični cilj:

MUŽELOŽNICI HOĆE VLAST!

Evropa je u stadijumu prevaspitavanja muške dece u slatke muželožnike. Niko ne zna ko je sledeći na redu. Ako im se Amerika pridruži ljudski rod će se brzo ugasiti.

Strah vlada nad Kaldejom.

Močni kralj Asirije Aššur-Nacir-Apli.

Strah vlada nad Evropom.

Moćni vođa Trećeg nemačkog carstva Adolf Hitler.

Strah vlada nad kuglom zemaljskom.

Moćna skupina GLBT.

Žao mi je ženoljubica, one će se gadno provesti u muželožničkoj državi, toj istoj državi koje same stvaraju.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane