https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Tabloid je pozvan

Dokle će Šotre kao direktori ''poslovati'' u Visokoj tehničkoj školi

Iz muža žena “muze” budžet škole

(Pismo zaposlenih u Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija na Novom Beogradu ukazuje kako ni Agencija za borbu protiv korupcje ne može da stane na rep direktorki ove visokoškolske ustanove, koja je na ovu funkciju izabrana nakon odlaska u penziju njenog mjuža)

***

Vesna Šotra kao direktor Visoke tehničke škole strukovnih studija dobila je dana 6. marta 2017. godine Rešenje broj 014-07-00-0378/16-11 o učinjenim prekršajima i nepotizmu u svom rukovođenju sa odlukom o razrešenju od strane Agencije za borbu protiv korupcije što je objavljeno u Službenom glasniku broj 17 od 07. marta 2018 godine

U rešenju Agencije navodi se da je ona učestvovala u odlučivanju o isplati 600.000 dinara njenom suprugu, koji je tada, 2013. bio direktor ove ustanove. Agencija se izjasnila da je Vesna Šotra iskoristila svoju funkciju člana Saveta VTŠ da bi njen suprug stekao neposrednu novčanu korist, ali i pogodnosti i posrednu materijalnu korist na osnovu funkcije direktora škole.

Dušan Šotra je ukupno četiri puta dobio nagrade kao direktor ustanove za sprovedene reakreditacije i jednu akreditaciju, te se pretpostavlja da je dobio iznos od oko 1.600.000 dinara, u čemu je učestvovala Vesna Šotra.

Kako se dalje navodi, sukob interesa postojao je još dva puta, kada je na sednici 2015. učestvovala u odlučivanju o izboru svog supruga za još jedan direktorski mandat, za koji se nezakonito kandidovao sa 67 godina života (što je nezapamćeno u obrazovnom sistemu Srbije), a godinu dana kasnije učestvovala i u svom izboru za direktora VTŠ i kako je evidentirano glasala sama za sebe.

Rad Vesne Šotre kao direktora Visoke tehničke škole pored nepotizma pratilo je nazadovanje škole, bahatost, maltretiranje zaposlenih, deljenje plata prema svom nahođenju i podobnosti, mobing, uskraćivanje prava zaposlenima i naknada, nenamensko trošenje školskog novaca, uništavanje studijskih programa...

Posebno je važno istaći kako je ona došla do svoje doktorske diplome (uslov da postane direktor škole) što je nezabeleženo u obrazovnom sistemu Srbije - drugi put jedinstvenost.

Magistrirala je na Mašinskom fakultetu u Beogradu pre 25 godina (tehničko tehnološko polje), a onda je pod stare dane rešila da doktorira na društvenim naukama krajem 2013 i početkom 2014 godine.

Vesna Šotra je doktorirala na dva fakulteta i to na:

Fakultetu za preduzetnički biznis, Univerzitet UNION Nikola Tesla, 10.12.2013 godine sa tezom "Razvoj tržišne privrede zemalja u razvoju u tranzicionom periodu", i postala doktor ekonomskih nauka iz oblasti menadžmenta i biznisa;

Fakultetu za poslovno industrijski menadžment (danas je naziv Poslovni i pravni fakultet Beograd), Univerzitet Union (danas je Univerzitet UNION Nikola Tesla), aprila 2014 godine sa tezom "Uticaj globalnih ekonomskih tokova savremene tržišne privrede na tranzicione procese zemalja u razvoju" i postala Doktor nauka - menadžment i biznis.

U roku od pet meseci Vesna Šotra je doktorirala na dva fakulteta iz istih oblasti, sa disertacijama koje su po svom sadržaju verovatno istovetni 99%, a da ne govorimo o upisu doktorskih studija na pomenute fakultete, gde postoji antidatiranje, što je za krivično gonjenje. Sumnja se da prvi fakultet nije zadovoljio uslove za akreditaciju od strane Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju, a Vesna Šotra je htela da stekne adekvatnu diplomu, jer nema osnova da neko doktorira sa istom tezom na dva različita fakulteta.

Takođe se sumnja i u kvalitet disertacije, te da se radi o plagijatima.

svemu ovome više puta (od 15.01.2020 godine) su se zaposleni profesori obraćali Ministarstvu prosvete i tehnološkog razvoja i tražili pokretanje postupka, ali do danas ništa nije urađeno, navodno pod izgovorim da Vesna Šotra ima svoju zaštitu.

Prof dr Branislav Jeremić se u junu 2017 godine zaposlio kao profesor Visoke tehničke škole strukovnih studija, pošto po tadašnjem Zakonu o visokom obrazovanju nije mogao da produži svoj radni odnos na Fakultetu za industrijsko inženjerstvo u Kragujevcu. ž

Tadašnja direktorka Vesna Šotra ga je primila u stalni radni odnos iako je on imao 67 godina života, što je bilo protivzakonito. Od tada postoji neraskidiva veza između njih, čak kako se Vesna Šotra hvalila, i porodična okupljanja.

Posle obraćanja pomoćniku ministra za inspekcijske poslove Jasmini Jovanović, Inspekcija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je utvrdila nepravilnosti u celom izbornom postupku i donela svoj nalaz broj : 614-02-489 12017 - 12 od 05.12.2017 sa merom da se raskine radni odnos između Visoke tehničke škole strukovnih studija i prof dr Branislava Jeremića. ; -

Na Nastavnom veću Visoke tehničke škole strukovnih studija, u vremenu dok je radio u školi pružio je izuzetnu podršku Šotrama, što se vidi pod tačom Razno - IZVODL IZ ZAPISNIKA od 17.07.2017 godine, gde podržava da suprug direktorke Vesne Šotre prethodni direktor Dušan Šotra radi akreditaciju Master strukovnih studija za 500.000 dinara, što po Zakonu o agenciji za borbu protiv korupcije predstavlja čist sukob interesa.

Tačka ''Razno'' prikazuje jedan pijačni pristup u Visokoj tehničkoj"školi, čak se direkto sa sastanka zvao Dušan Šotra da prihvati posao za pomenuti iznos, u čemu je učestvovao potpredsenik Nacionalnog Saveta za visoko obrazovanje Branislav Jeremić.

Nakon raskida svog radnog odnosa sa Visokom tehničkom školom strukovnih studija 19.12.2017 godine već u septembru 2018 godine se prima njegov kum i rođak iz Kragujevca. Ovome je prethodilo raspisivanje konkursa od strane Vesne Šotre preko Službenog glasnika Republike Srbije, koji ne čitaju mogući kandidati, tako da se na konkurs uvek jave samo obavešteni kandidat od strane raspisivača konkursa. Da se pojasni Službeni glasnik se pojavljuje u knjižarama tek za 15 dana od dana objavljivanja, a konkurs traje 8 dana. Pretplata za fizička lica je preskupa, te oni ne mogu da dođu do elektronske forme Službenog glasnika.

Da stvar bude katastrofalna penzioner sa 70 godina Branislav Jeremić je sa mesta potpedsednika Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje postavljen za predsednika Saveta za reformu visokog strukovnog obrazovanja i on kroji sudbinu 48 državnih visokih škola. On postavlja, zapošljava, koristi, smenjuje, preti, obustavlja, opstruiše, čime je previše dato vlasti jednom penzioneru. Kada nešto treba da se reši Jeremić mora da se kontaktira.

Tako on štiti svoje velike prijatelje Vesnu i Dušana Šotru za šta je pridobio i vd predsednika Akademije tehničkih strukovnih studija Vojkana Lučanina koji je Vesnu Šotru sredinom septembra postavio za Rukovodioca odseka iako u Ministarstvu prosvete i tehnološkog razvoja za taj čin nije imao saglasnost. Koji su sve interesi tu isprepletani ne zna se, ali je evidentno da je opet Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije ne poštuje, a prema članu 64 stav 5 Zakona o Visokom obrazovanju lepo stoji, citira se:

“Organ poslovođenja ne može biti lice koje je pravnosnažnom presudom osuđeno za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi, odnosno koje je pravnosnažnom presudom osuđeno na kaznu zatvora za drugo krivično delo, kao ni lice koje je teže prekršilo kodeks profesionalne etike odnosno lice koje je razrešeno dužnosti organa poslovođenja u skladu sa ovim zakonom, kao i lice za koje je Agencija za borbu protiv korupcije dala preporuku za razrešenje”.

Kada govorimo o Akademijama navodno ovo važi za predsednika Akademije, a ne važi za rukovodioce Odseka, što je totalno neprihvatljivo, jer rukovodioc Odseka obavlja istu funkciju kao direktor Škole i nadležnosti su mu iste. Posebno se naglašava i prekršenje kodeksa profesionalne etike koji stoji u članu 64.

Sam prof. dr Branislava Jeremić ima više prijava na svoj rad, najviše anonimnih, pošto se radi o visokoj funkciji, ali se i po ovom osnovu Ministarstvo prosvete i tehnološkog razvoja nije oglasilo.

Ovim je totalno palo obećanje i javno saopštenje Ministra Šarčevića iz 2018 godine da je cilj postavke Akademija kontrola novca i smena bahatih direktora.

Poziva se Ministarstvo prosvete i tehnološkog razvoja da preduzme mere da se konačno reši nastala situacija i da se provere dve doktorske diplome Vesne Šotre, te da se više ne dezavujišu zaposleni profesori koji su ljudi sa visokom inteligencijom (ipak su doktori nauka), a Vesna Šotra je izgubila svaki kredibilitet da obavlja funkciju rukovodioca.

(Zaposleni na Visokoj školi strukovnih studija)

podeli ovaj članak:

Natrag