https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Kako su freelanceri pretvoreni u finansijsko roblje

NAPREDNJAČKO ROBOVLASNIŠTVO U SRBIJI

Tumačenjem Poreske uprave, uz otvoreno kršenje Ustava i mnogobrojnih zakona, medjunarodnog prava i Povelje Ujedinjenih nacija, freelanceri Srbije , kojih ima oko sto hiljada, su preko noći, iz slobodnih gradjana, prevedeni u dužničko roblje, a slobodarski srpski narod će početi da se upoznaje sa svim blagodetima robovlasničkog sistema, koji dosadašnju koloniju Četvrtog Rajha, treba da ubrzano prevede u koncentracioni logor u kome će živeti obespravljeni logoraši koji odbijaju da se odreknu srbskog imena, hrišćanstva i pasoša ove napaćene okupirane teritorije.

Stevan Zivak

Retroaktivna nepravilna i pogrešna primena poreskog zakonodavstva za uplate iz inostranstva primljene u poslednjih pet godina, će primorati taj deo srpske omladine, da bude u dužničkom ropstvu narednih pet do deset godina, plaćajući iz budućih prihoda poreze koji se kreću od 40% pa na više posto od bruto uplata iz inostranstva, što će iznositi zbirni prihod za državnu kasu od minimalno nekoliko milijardi evra godišnje. Kako tog novca realno nema, to će biti poreski dug poreskih dužničkih robova, koji će se narednih godina povećavati a samim tim i njihova sveukupna imovina će biti zaplenjena, izložena prinudnim naplatama, a svi njihovi budući prihodi po bilo kom osnovu će biti otimani i uplaćivani u državnu kasu .

Ovim potezom homoseksualne sekte koja predvodi vladajuću oligarhiju, srbski narod se prvi put u svojoj istoriji suočava sa situacijom da će veliki broj domicilnog stanovništva postati robovi sopstvene države.

Osim freelancera, najavljuje se pretvaranje u dužničko roblje svih gastarbajtera i svih lica koji ostvaruju prihode u inostranstvu, po bilo kom osnovu. Tu su uključeni i estrada, sportisti, vrhunski naučnici, predavači na inostranim univerzitetima, članovi Jerarhije koji rade van ove zemlje itsl.

Da podsetimo cenjene čitaoce, da je Kraljevina SHS još davne 1926. godine potpisala KONVENCIJU O ROPSTVU ,("Službene novine", br. 234/29) , kao jedna od potpisnica opšteg Akta Briselske Konferencije 1889-1890.

Citiramo : Izjavljujući da su podjednako zadahnuti čvrstom namerom da učine kraj trgovini sa robovima u Africi; Smatrajući da su potpisnici Konvencije u Sen-Žermenu-an-Le iz 1919, koji su imali za predmet reviziju opšteg Akta Berlinskog iz 1885, i opšteg Akta Briselske Deklaracije iz 1890, potvrdili svoju nameru da ostvare potpuno uništenje ropstva u svima njegovim oblicima, i trgovinu robljem, na suvu i na moru; Uzimajući u obzir izveštaj privremene Komisije o ropstvu, koju je, naimenovao Savet Društva Naroda 12. juna 1924; U želji da dopune i da razviju delo ostvareno zahvaljujući Briselskom Aktu i da nađu sredstva da dadu praktičnog dejstva, u celom svetu, izraženim namerama, što se tiče trgovine robljem i ropstva, od potpisnika Konvencije u Sen-Žermenu-an-Le, i priznajući da je potrebno da se zaključe u tom cilju sporazumi detaljniji od onih koji se nalaze u toj Konvenciji;

Ceneći, sem toga, da je potrebno da se spreči da prinudni rad ne donese pogodbe slične onima u ropstvu, Rešili su da zaključe jednu Konvenciju i u tom cilju imenovali su kao punomoćnike, koji su se, pošto su pokazali svoja punomoćja, saglasili u ovim odredbama:

Posebno, u smislu ove Konvencije ugovoreno je: 1. Da je ropstvo stanje ili pogodba jedne individue nad kojom se vrše atributi prava sopstvenosti ili izvesna između njih: 2. Da trgovina robljem podrazumeva svaki akt hapšenja, zadobivanja ili ustupanja neke individue u cilju da se dovede do ropstva;. I tako dalje.

Kasnije, Čovečanstvo je mnogobrojnim Konvencijama, Sporazumima i međunarodnim ugovorima, detaljnije razradilo ovu materiju i obezbedilo efikasne mehanizme za njegovu primenu, uključujući mogućnost međunarodne vojne intervencije, prema zemljama koje uvode i održavaju ropstvo kao kategoriju na svojoj teritoriji. Finansijsko, dužničko ropstvo je posebno predviđeno i regulisano i po međunarodnom pravu izjednačeno sa svim drugim oblicima ropstva ljudi.

Ustav naše domovine zabranjuje ropstvo, a Krivični Zakonik ga podvodi pod teško krivično delo.

I do sada su kolonijalne vlasti kod nas uvodile neke elemente finansijskog ropstva, posebno kod prinudne naplate, uvođenjem neverovatno visokih zateznih kamata, izvršitelja, institucionalne pljačke raznih javnih preduzeća, uvođenjem izvršnog postupka na osnovu neverodostojnih isprava itd. To je bio puzajući pokušaj porobljavanja sopstvenog stanovništva, koje je ovih dana eksplodiralo otvorenim kršenjem međunarodnog i domaćeg prava od strane Poreske uprave.

U opasnosti su ne samo freelanceri, čestiti mladi ljudi koji su izašli na svetsko tržište uspešno konkurišući mnogobrojnim kolegama širom sveta, već i IT stručnjaci i mnogi drugi koji od kuće ostvaruju razne aktivnosti i primaju uplate svojih inostranih partnera, ne samo na račune u domaćim bankama već i u inostranstvu. Mnogobrojni sportisti, estradni umetnici, operske zvezde i mnogobrojne druge kategorije su u istoj situaciji, a od Poreske uprave, koja selektivno tumači nejasne propise zavisi momenat kada će te grupe stanovništva pretvoriti u finansijske dužničke robove i podvrgnuti nečovečnom postupku, oduzimajući im finansijska sredstva sa bankarskih računa, nekretnine, pokretne stvari itd.

U istoj situaciji su i obični gastarbajteri koji su otišli trbuhom za kruhom u inostranstvo a roditelje, porodicu i najbliže ostavili ovde, šaljući im doznake da bi mogli da prežive. Narodna banka Srbije upravo pravi Registar tih lica, njima će svima biti obračunati porezi od 40% i više posto za sve uplate u poslednjih pet godina i odmah će se pleniti njihovi postojeći računi po bankama, kasnije ostala imovina koju poseduju. Treba upozoriti stanovništvo da se radi bukvalno o milijardama evra, koje aktuelni režim panično obezbeđuje, da zakrpi katastrofalno stanje javnih finansija i svoje tekuće potrebne rashode svakodnevnog bahaćenja, koje gledamo svakodnevno.

Treba odati priznanje freelancerima, koji su kroz formu građanskog organizovanja, pokušali da komuniciraju sa kolonijalnom upravom, moramo reći da je taj pokušaj osuđen na neuspeh, pre svega zbog obesti i autistične prirode nametnute okupacione vlasti. Jedini put, koji se vidi u ovom trenutku, je internacionalizacija pokušaja uvođenja finansijskog robovlasništva, i obraćanje pre svega Ujedinjenim nacijama, zatim svim drugim relevantnim međunarodnim organizacijama koje se bave sprečavanjem ropstva na međunarodnom planu. Pri tome, treba, koliko se može, izbegavati institucije EU, koje su glavni krivci za instaliranje ovog nakaradnog sistema u napaćenu koloniju u kojoj živimo.

Bilo je za očekivati da navodna opozicija mudro ćuti na ove nečovečne postupke prema mladim freelancerima, koji su elita naše domovine i našeg naroda, od te ekipe lažne opozicije se ne može bog zna šta očekivati.

Na kraju možemo zaključiti da doživljavamo ubrzani kolaps finansijske konstrukcije na kojoj je zasnovana pljačka naše zemlje, te da se kao cilj nameće pre svega promena Sistema i dekolonizacija, pošto promena vlasti više nije dovoljna. Što se tiče novostvorenih finansijskih robova, oni na raspolaganju imaju međunarodnu zaštitu, a što je još važnije imaju na raspolaganju primenu Prirodnih ljudskih prava i sloboda, koji sadrže i borbu protiv ropstva i antikolonijalizam, svim sredstvima.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane