https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Pogledi

Kako SANU Srbima priziva propast

Ubiće nas njihova izdajnička reč

Srpski identitet kroz milenijume: slovenski, pravoslavni i svetosavski.Plan je da slovenska stoka bude definitivno zatrta. Ne mogu Srbi uzeti Gračanicu, a ostaviti Dečane i „Paćaršiju" jer ništa od toga nije arnautsko, niti su oni tamo ikad išta izgradili (kao ni Bugari po Makedoniji i zapadnoj Bugarskoj): oni su tamo jedino, vekovima, razarali ono što su Srbi izgradili. A nevolja je SANU u tome što u njoj ima mnogo dobrih specijalista, a malo mislilaca i na nju se pre može gledati kao na „Zanatsku komoru" nego kao na „Akademiju Znanja" - kako ju je davno želela videti jedna umna Srpkinj, tvrdi Dragoljub Petrović, srpski lingvista, srbista, slavista i univerzitetski profesor

Piše: Dragoljub Petrović

Posle „Makedonaca" na red dolaze Srbi i kad se Balkan „pacifikuje" - biće otvoren put za napad na Ruse.

Pri današnjem rasporedu snaga i odnosa i u Srbiji i na Balkanu kosmetski čvor se mora smatrati nerešivim. Srbija ne može učiniti ništa jer protiv sebe ima stare nemačke, ustaške, arnautske, bugarske, mađarske koljačke ešalone predvođene Englezima i Amerikancima

Na sve ono što se sa SANU događa ovih dana, ali i u mnogo poslednjih godina, treba gledati makar sa „zadrškom": ona se poslednji put glasno i ozbiljno javila u vreme kad je pripremila onaj Memorandum, a onda ju je sva i „jugoslovenska" i srpska vlast jednostavno uprljala i, tako uprljana i osramoćena, ona nije mogla označiti ni svoj stogodišnji jubilej niti se od toga blata do danas oprati i oporaviti dala.

Posle toga, Akademiju su od znalaca preuzeli specijalisti pa je vrhunski mostograditelj njome upravljao 12 godina, a potom je preuzeo neurolog. I za njih bi se moglo reći da imaju „opravdanja" kad pričaju o onome što ne znaju (mada bi bili ubedljiviji, i mudriji, kada bi mogli ćutati). Budući, međutim, da im se ćutanje nije dogodilo, valja im priznati da ponekad imaju uzore i u onima koji su „više znali", ali ni od njih nisu različito mislili i o tome govorili.

Arbanasi su jedino, vekovima, razarali ono što su Srbi izgradili

Kad tako govorim, imam na umu, recimo, Dobricu Ćosića, koji je ostavio dosta svedočanstava o svojoj „koncepciji da Kosovo treba podeliti" s Arbanasima. Ja ne znam kako je on to zamišljao, kao što mi nije jasno ni kako to danas zamišljaju Vulin i Kostić, ali mi je jasno nešto drugo: ne mogu Srbi uzeti Gračanicu, a ostaviti Dečane i „Paćaršiju" jer ništa od toga nije arnautsko, niti su oni tamo ikad išta izgradili (kao ni Bugari po Makedoniji i zapadnoj Bugarskoj): oni su tamo jedino, vekovima, razarali ono što su Srbi izgradili.

U smeru kazaljke na satu, počevši od gore levo: crkva manastira Pećka patrijaršija, Bogorodica Ljeviška, crkva manastira Visoki Dečani, prozor na crkvi manastira Visoki Dečani, crkva manastira Gračanica, freska Hrista iz Bogorodice Ljeviške

I po Kosovu se jedino upisivali zločinima. A nevolja je SANU u tome što u njoj ima mnogo dobrih specijalista, a malo mislilaca i na nju se pre može gledati kao na „Zanatsku komoru" nego kao na „Akademiju Znanja" - kako ju je davno želela videti jedna umna Srpkinja.

Pri današnjem rasporedu snaga i odnosa i u Srbiji i na Balkanu kosmetski čvor se mora smatrati nerešivim. Srbija ne može učiniti ništa jer protiv sebe ima stare nemačke, ustaške, arnautske, bugarske, mađarske koljačke ešalone predvođene Englezima i Amerikancima (a sad im se priključuju i Milove crnogorske „komitske čete" - čiji su se uzori proslavljali jedino pljačkanjem sirotinje i ubijanjem nejači).

Svuda im smetaju srpske crkve i manastiri (karikatura Goran Šćekić)

Srbi da proglase da su Kosovo i Metohiju OKUPIRALI arnautski koljači

Zbog toga Srbima nije ostavljeno mnogo mogućnosti da biraju i jedino što mogu učiniti dalo bi se svesti na to da donesu proglas, rezoluciju, deklaraciju ili nešto slično (pravnici bi mogli reći šta bi to bilo) kojima bi se proglasilo da su Kosovo i Metohiju OKUPIRALI arnautski koljači pod zaštitom evro-američkih kriminalnih organizacija, posle kojih je njihov vrhovni komandant Vesli Klark zaposeo kosovske rudnike, a Baba Jaga kao politički režiser svih tih zločina (u liku Madlen Olbrajt) - kosovske telekomunikacije. (I tako upotrebili svoju zločinačku državu za svoje privatne pljačkaške poslove.)

Time se obznanjuje zločin okupacije i ostavlja mogućnost da se, nekad, u promenjenim okolnostima, taj okupator ukloni; Kosovo je vekovima bilo u ropstvu pod Turcima, pa je to ropstvo produženo pod Englezima (uz pomoć arnautskog ološa) kad su Srbe isterali iz njihove stare prestonice, pa posle pod bičem komunističko-ustaško-arnautske koalicije (uz podršku onih njihovih ranije pomenutih nalogodavaca i podupirača).

Može se desiti da tim zlikovačkim koalicijama Srbi nikad ne sagledaju kraj, ali ako Kostić, Vulin i Vučić potpišu da Kosmet nije srpski, onda oni mogu odmah otići, i Kostić, i Vulin, i Vučić, da pomognu Arnautima da spale i Gračanicu, i Dečane i „Paćaršiju". I sve ono što je od Srba i iza njih tamo još preostalo.

Time bi stekli zasluge da im tamo Arnauti podignu spomenike - kao što su to i drugim, i svojim i stranim, zlikovcima činili.

* * * *

Gornje redove nedavno sam ispisao za drugu priliku (i druge čitaoce), a ovde im dodajem i pokoju noviju opservaciju.

Mapa srpskih pravoslavnih manastira na Kosovu i Metohiji

Na prelomu 19. i 20. veka velike demokratske zločinačke koalicije (predvodili su ih Englezi) instalirale su „arnautsku naciju" i Srbe prognale iz njihove stare skadarske prestonice; te iste koalicije, predvođene komunistima i ustašama, tokom 20. veka, na Kosovu i Metohiji satrli su poslednje Srbe i tamo proglasile „arnautsku državu" (pri čemu je zanimljivo da na prostoru te „države" nema nijednog arnautskog kulturnog spomenika niti ijednog arnautskog makrotoponima).

Cilj: sa Balkana istrebiti Slovene

I ti udruženi zločinački koalicionaši vele da im je cilj da sa Balkana istrebe Slovene i da su im sad na redu„Makedonci": mala država, njen su zapad Arnauti već prekrili, prešli su preko Vardara, arnautizovaće uskoro i onaj ostatak, a ako „Makedonci" na to ne pristanu, njihovi će ih koalicionaši „ubediti" na isti način na koji su to sa Srbima učinili u Hrvatskoj i, uglavnom, u Bosni.

Tako će grčki pravoslavni blok biti odsečen od svoga zaleđa (i u sledećem „vučenju", prema navodima onoga vatikanskog kanonika iz 14. veka, „bačen u more").

Bugari uglavnom nikad nisu bili ni „mnogo" Sloveni ni „mnogo" pravoslavni (mnogo su više bili koljački i pljačkaši po srpskim prostorima), Rumuni su se svojih slovenskih korena odrekli pre 150 godina (a i inače su i Grke, i Bugare i Rumune uvek „branile" nemačke dinastije). Posle „Makedonaca" na red dolaze Srbi i kad se Balkan „pacifikuje" - biće otvoren put za napad na Ruse. (Mećem ovde Makedonce pod navodnike zato što se Makedonija nalazi u Grčkoj, a ova je svoje „ime preselila" na srpsku srednjovekovnu nemanjićku državu i Srbija bi joj mogla uzeti i to ime - i to s mnogo više prava od onoga po kome joj je ime uzela Grčka.)

Na pogrešnom putu (Karikatura Goran Divac)

A kako će se istrebljivati Sloveni (ili po elegantnijoj retorici istrebljivača - slovenska stoka)?

Potiskivati nacionalne kadrove

Prvo. Tako što će biti lišeni „nacionalne elite, koja i određuje razvoj i progres države, a u konačnom smislu i hod istorije. Zbog toga ćemo da smanjimo njihov obrazovni nivo…; zatvorićemo polovinu fakulteta i instituta, dok ćemo u drugoj polovini predavati mi. Na univerzitet Slovena pustićemo da uđu Jermeni, Čečeni, Cigani (Romi) i slični narodi. Uradićemo tako da u vladama slovenskih država bude što manje Slovena, a njihovo mesto preuzećemo mi".

Drugo. „U medijima, štampi, umetnosti, književnosti, pozorištu, filmu, mi ćemo postepeno potiskivati nacionalne kadrove Slovena, menjajući ih u najgorem slučaju za one kosmopolitskih pogleda na svet".

Treće. „Što se tiče razvoja nauke, jezgro naučnika (akademije nauke) biće sastavljeno od naših ljudi. Nećemo dozvoliti razvoj visokih tehnologija, što će dovesti do pada proizvodnje, koju ćemo suziti na proizvodnju najneophodnijih predmeta za ljude koji će nam obezbeđivati sirovine".

Pokvarite omladinu i pobedili ste jedan narod

Četvrto. „Pokvarite omladinu i pobedili ste jedan narod. To je naša parola. Mi ćemo Slovene lišiti mladosti, tako što ćemo je zaraziti seksom, nasiljem, alkoholizmom, narkoticima, tj. lišićemo ih budućnosti. Takođe ćemo udariti po porodici i smanjiti rađanje dece…"

Peto. „Istovremeno ćemo stvoriti dobre uslove za delovanje kriminalaca, bolje nego za radnike, tako da bude što više ubistava, krađa i nestabilnosti. Sve kriminalce ćemo pustiti, sem onih koji su osuđeni za "širenje nacionalne mržnje i antisemitizma". Zakon o amnestiji će zameniti zakon o antisemitizmu, a on će doprineti da u zatvorima ne bude onih koji treba da budu, sem boraca za slobodu. Među slovenske narode ćemo posejati strah. Strah za život, strah za radno mesto, donećemo zakone koji će omogućiti da svaki minut nekoga otpustimo… Strahom ćemo mi upravljati".

Britanska genocidna hidra

Carstvo razobručenog zla

To je, dakle, nečiji projekat za satiranje slovenske stoke i Kostića je, možemo verovati, neko ovlastio da srpskoj stoci objasni da se pred silom s kojom ti „svetski projektanti" nastupaju nikad niko nije mogao održati i da je besmisleno da se Srbi zanose idejom da bi to njima moglo poći za rukom. Oni su, istina, preživeli mnoge milenijume, polomili mnoge krvnike, pre stotinak godina zaljuljali Dve Carevine i pomogli im da se raspadnu, ali ovde se radi o Carstvu Razobručenog Zla i pred njim se, kako izgleda, može isprečiti jedino ono što se u pravoslavnoj duhovnosti označuje kao Najviša Sila.

Sveti Sava blagosilja srpčad, Uroš Predić; Narodni muzej u Beogradu

Ona koja je „slovensku stoku" položila u osnovu evropske (i svetske) civilizacije pa ono Carstvo (Razobručenog) Zla, već 6.000 godina, pokušava da toj Tvorevini naturi sopstvene satanske mere i sad misli da mu je to konačno pošlo za rukom. I da može na miru zatirati sve ono što satanska pamet proceni da treba zatreti.

I kad slovenska stoka bude definitivno zatrta, na njenom mestu naći će se neka mnogo veća: ona koja se (i drugde to zapisujem) ljudskim jezikom nikad nije umela sporazumevati.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane