https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Lični stav

Naprednjački istopolni brakovi kao siguran put u pakao

Recikliraju nam i veru

Pravoslavni vernici sa nevericom gledaju namere naprednjačkih vlasti, koje na dnevnom nivou ruše ustavni poredak naše napaćene domovine, da na brzinu donesu zakon o istopolnim parovima, kojim direktno i grubo krše Ustav Republike Srbije i čitav set porodičnog zakonodavstva koje je građeno vekovima na hrišćanskim temeljima.

Stevan Zivlak

Nakon usvajanja ovog zakona, srpski narod prestaće da bude hrišćanski narod, Satanizam postaje glavna i isključiva, zvanična religija ove države, hrišćanski moral i etika će biti protivzakoniti a hrišćani progonjeni zbog svojih stavova po pitanju braka i porodice.

Svaki član Jerarhije koji ode na Slavu neke od partija čiji su poslanici glasali za taj zakon, biće večno proklet, kao i svi oni vernici koji su učestvovali u legalizaciji homoseksualnog braka, koji se smatra po hrišćanskom učenju, kao najveći greh ( sodomitstva ) koji svet poznaje. Ovo nije moj lični stav, ovo je kanonsko pravilo naše Pravoslavne vere.

Ministarka nadležna za usvajanje tog zakona otvoreno na medijima priča da zakonski tekst ne korespondira sa tkzv.

Istambulskom konvencijom, da ima isključivo unutrašnji karakter i da predstavlja nameru da se, po njenim navodima 10% srpskog stanovništva, koji su po njenim statistikama homoseksualci, žene i udaju međusobno, sa svojim istopolnim partnerima, te na taj način postanu privilegovani u poreskom sistemu , kod nasleđivanja, kod usvajanja dece , kod zapošljavanja i u svim drugim sferama javnog života.

Iz njenog izlaganja, proizlazi da je isključiva svrha donošenja ovog zakona, koji je lex specialis i ima nad ustavni karakter, da se prepozna i dovede u privilegovani položaj homoseksualna sekta koja je zajašila na grbaču Srbskog naroda.

Kako je već u toku formiranje klase poreskih robova u slučaju frilencera, radnika na brodovima i ostalim radnicima koji ostvaruju prihode u inostranstvu, te drugih potlačenih građana kojima se izmišljaju razne poreske obaveze i pretvara u državno roblje, prirodan je sled naprednjačke politike da se konstituiše, prvi put u istoriji ljudskog roda Homoseksualna klasa, koja će institutivno vladati ovom kolonijom , koja ima sve karakteristike koncentracionog logora, a ta klasa će biti Robovlasnici koji će biti homoseksualci i koji će kao takvi biti i zvanično upisani u Javne knjige ove države.

Iz privatne sfere, homoseksualizam će se preliti u javnu sferu, a običan narod će morati da bira između hleba ili svog seksualnog opredelenja ( da ne kažemo : dupeta, ne bi imalo smisla ).

E- uprava države će moći u svakom trenutku da ima registar homoseksualaca , prema kome će se ponašati na drugi način nego prema poreskim robovima, to će biti u okviru zakonskih propisa, te će se nastaviti sa izgradnjom klasne homoseksualne države institucionalnim putem.

Vlasnici ovog logora, a to su strukture Četvrtog Rajha, ovakvim zakonima gaze ljudsko dostojanstvo Srba, rugaju se njihovom Svetosavlju, Pravoslavnom moralu, etici i načinu života zahvaljujući kojima su Srbi opstali hiljadama godina.

Na malom uzorku se vrše neljudski društveni eksperimenti od strane svetskog satanizma, ispitujući pri tom nivo strpljenja starog naroda kao što je Srbski.

Između SPC i sekularne Republike Srbije, postoji veliki jaz i neslaganje po pitanju oduzimanja javnopravnog karaktera Crkvenih matičnih knjiga venčanih, rođenih, umrlih itsl.

Posle Drugog svetskog rata, komunističke vlasti su oduzele crkvenim opštinama sve matične knjige, sa obrazloženjem da se oduzimaju kako bi se prepisale u državne matične knjige.

Odmah po donošenju Zakona o restituciji, pravna lica SPC su masovno podnele zahteve za vraćanje tih crkvenih matičnih knjiga, na žalost, ti zahtevi do danas nisu , sem delimičnih slučajeva, rešeni, a za većinu oduzetih crkvenih matičnih knjiga se ne zna ni gde su završile.

Posebno je osetljivo pitanje sudbine crkvenih matičnih knjiga koje su sveštenici nazivali : „Domovnici" i koje su pratile istorijsko bitisanje čitavih porodica u jednoj crkvenoj opštini, doseljavanje i selidba pojedinih članova itd. To su dragocene knjige koje su obezbeđivale evidenciju trajnosti bitisanja pojedinih srpskih porodica na srbskim područjima, njihove porodične veze itd.

Ti domovnici su pokupljeni odmah posle rata i nestali su čak i iz državnih arhiva, te se postavlja ozbiljno pitanje gde su završile dragocene knjige za istoriju srbskoga naroda.

Do danas, a i u buduće, državne vlasti ne priznaju crkveni brak kao Svetu tajnu, ne priznaje se crkveno krštenje niti druge upise u Crkvene knjige, smatrajući te upise kao privatne, koje se odnose na članove verske zajednice koja je odvojena od države.

Usvajanje Zakona o istopolnim zajednicama, vlast će javne isprave o registraciji homoseksualaca izjednačiti sa javnim , državnim matičnim knjigama sekularnog stanovništva, te će osim uvrede koju će naneti običnim građanima, odstupiti od navodnog sekularnog karaktera države, pošto je homoseksualizam po stavovima Venecijanske komisije, izjednačen sa religijskim uverenjem.

Treba reći, da Srpska pravoslavna crkva nikada nije priznala građanski brak kao kategoriju i smatra takvo zaključenje braka kao svetogrđe.

Za sve avramističke religije, crkveni brak je Sveta tajna, taj svetotajinski odnos predstavlja sveti čin, on se sklapa posle duže pripreme u crkvi, a veoma teško se raskida, kroz strogi crkvenosudski postupak.

Ovde treba upozoriti javnost da će istopolni brakovi u našoj zemlji, tolerisati bigamiju i incest, pošto za toliki nemoral kao što je homoseksualizam nema nikakvih ograničenja.

To će prouzrokovati ogromne zloupotrebe posebno kod nasleđivanja porodičnih penzija, nekretnina, novčanog i nenovčanog kapitala, vlasništva kompanija i bankovnih računa po egzotičnim destinacijama, s tim da će homoseksualni partner imati prioritet kod nasleđivanja u odnosu na bračnog drugopolnog partnera.

Kako smo mi Srbi domišljat narod, biće brzo uspostavljen sistem sklapanja fiktivnih istopolnih brakova radi nasleđivanja porodične penzije, te će ostali penzioneri biti sigurno znatno oštećeni, pošto će se visoke penzije isplaćivati decenijama duže nego što su aktuari izračunali.

pranju novca, legalizovanju nelegalno stečenih nekretnina itsl, ne treba ni govoriti, pošto su pokloni između bračnih partnera neoporezovani, pa će procvetati brojne agencije koje će se baviti samo tim poslovima.

Na taj način, ovim zakonom se obezbeđuje cirkulacija otuđenog društvenog kapitala unutar homoseksualne sekte, koja će obezbediti njihovu višegeneracijsku vlast u našem društvu.

Konkretno, rezidencijalna vila u kojoj je do kraja života boravila drugarica Jovanka Broz, će biti legalno prenesena u vlasništvo na sadašnju ili buduću partnerku aktuelne predsednice Vlade, gospođe Brnabić, koja će naslediti i njenu penziju, moći će legalizovati i status deteta, koje je po sadašnjim zakonima Republike Srbije u veoma osetljivoj pravnoj situaciji itd.

Za njenim primerom će krenuti i drugi članovi Vlade, parlamenta, zaposleni u Ministarstvima i drugi javni službenici. Ostali članovi partije na vlasti će biti dovedeni pred jednostavnu dilemu : ili se skloniti ili prikloniti. Sav njihov navodni patriotizam, Pravoslavlje, Srbstvo i druge vrednosti sa kojima su se busali u prsa će biti dovedeni pred jednostavan izbor : ili jednopolni partner i funkcija sa privilegijama, ili vraćanje u običan narod koji krpi kraj sa krajem.

Poslednjih dana, javljaju se u medijima, naručeni predlozi pojedinih naprednjačkih kadrova , koji stidljivo napominju da bi ipak trebalo da se kao navodno narod izjasni na referendumu o pitanju istopolnih zajednica, pošto su osetili da su izašli na klizav politički teren sa tim predlozima neprimerenim za shvatanje morala našeg stanovništva.

To je najobičnija podvala, pokrivanje Sodome i Gomore, navodnim referendumom po naprednjačkim pravilima gde se krade gde god se stigne, te bi referendum predstavljao krajnje licemerje i još jedno narodno poniženje.

Patrijarh Porfirije je bio jasan u svom izlaganju po ovom pitanju, sva naknadna spinovanja u korist homoseksualnih prava su potpuno neosnovana. Homoseksualni brakovi su protivni Veri Pravoslavnoj. Svetosavska crkva ih neće nikada i ni pod kojim uslovima prepoznati, kao što ne prepoznaje ni institut građanskog braka. Sve ostalo su tlapnje zabludelih likova, koji su iz lumpenproleterijata upali u političke vode u kojima se niti po jednom pitanju ne snalaze.

Izvolite usvajajte, pa posle snosite pred Gospodom Bogom i narodom posledice, druge vam nema.

Vi ste ovu političku partiju izgubili, nastavite da pravite štetu svom narodu dok god možete, u istoriji Vam je mesto već upisano na tamnoj strani slavne Srbske istorije.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane