https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Govoreći otvoreno

Kako će Srbija prihvatiti gubitak suvereniteta

Bolje grob, nego rob

Prilikom nedavne posete srpskog ministra inostranih poslova Nikole Selakovića Nemačkoj, gaulajterski surovo , kako to samo Nemci umeju, je njegov kolega, domaćin, ministar spoljnih poslova Nemačke, Haiko Maas , jasno, javno izjavio , da se ujedinjenja Evropa ne završava na njenim spoljnim granicama, već se njen strategijski suverenitet prostire i na čitav Zapadni Balkan. Sa tom izjavom se složio i naš ministar Selaković. Time je poslata snažna poruka čitavoj međunarodnoj zajednici da je Četvrti Rajh treći put u poslednjih sto godina okupirao južnoslovenske narode.

Stevan Zivlak

Posle tih obostranih izjava, srpski narod treba da zna da je suverenitet Republike Srbije uključen, usisan, utopljen, jednostrano protivustavno predat strategijskom suverenitetu EU, i da više nismo suverena država. Velik je to doprinos novog ministra spoljnih poslova Srbije, uništenju svoje domovine, treba mu za to odati priznanje i zabeležiti ga crnim slovima u našoj istoriji.

Nakon ove izjave i priznanja naprednjačke vlasti o nepostojanju suvereniteta Srpske države, kao i prihvatanje Strategijskog suvereniteta Evropske unije nad čitavim prostorom Balkana, srpska javnost se otvoreno suočila sa nizom sudbonosnih pitanja, od kojih zavisi biološki opstanak ne samo Srba kao najstarijeg državotvornog evropskog naroda, već i svih balkanskih naroda koji žive na ovim prostorima.

Ovom izjavom, Nemačka je otvoreno proglasila konačnu pobedu u tridesetogodišnjem ratnom sukobu na ovim prostorima, smatrajući Balkan kao sopstveni ratni plen na kome će se sa pravom iživljavati, kako bi nastavila strategijske planove Adolfa Hilera i ponovno obnovila velki Nemački Rajh.

Odmah za tim, rezultate vidimo u Republici Crnoj Gori u kojoj poslušni učenik nemačkih bezbednosnih službi, gospodin Krivokapić, zahteva da se svi crnogorski zvaničnici, a posebno Srbi, moraju izjašnjavati po pitanju Srebrnice i prihvatati kvalifikaciju genocida , da bi opstali u crnogorskom političkom miljeu.

Naš samoproglašeni diktator se na tv isčuđava i kao negoduje na te izjave crnogorskog predsednika vlade, ali mudro ćuti na predaju suvereniteta sopstvene države Evropskoj uniji.

Ovom prilikom treba odati priznanje BND, nemačkoj obaveštajnoj službi, koja je veoma profesionalno i bezdušno otela čitav ratni plen na Balkanu, koji je osvojen američkom vojnom silom i britanskom političkom veštinom, te su anglosaksonci potpuno istisnuti sa ovih prostora, a put germanskim osvajačima prema Bliskom Istoku, definitivno otvoren.

Iživljavanje nemačkih poilitičara nad Srbima prelazi sve granice, o tome javnost Srbije mora dati svoj sud i reći da je dosta više , na način kako je to učinio i ranije u istorijskim prilikama kada su germanske horde nadirale ka Moravsko Vardarskom geostrateškom pravcu.

Naime, Ustav Republike Srbije je kristalno jasan. On u članu 2., jasno kaže da : "Suverenost potiče od građana", da bi u stavu 2., istog člana jasno bilo istaknuto da : " Nijedan državni organ politička organizacija, grupe ili pojedinac ne može prisvojiti suverenost od građana, niti uspostaviti vlast mimo slobodno izražene volje građana".

Prihvatanje strategijskog suvereniteta jedne nadnacionalne organizacije poput EU, od strane nelegalne i nelegitimne naprednjačke vlasti, posebno u situaciji kada EU jasno iskazuje svoj stav da ne namerava da Republiku Srbiju prihvati kao svoju ravnopravnu članicu, ni pod kojim uslovima, otvara niz pitanja o pravnom statusu teritorije na kojoj živimo, kao i ozbiljno pitanje ko nas je doveo u situaciju da smo državni suverenitet izgubili , a da nas o tome niko nije izvoleo ni obavestiti.

Ko nas je doveo u situaciju gubljenja nacionalnog suvereniteta je jasno, to je samoproglašeni i samoizabrani diktator Srbije, Aleksandar Vučić uz svestranu pomoć Ivice Dačića i njihove kamarile. Posebna sramota i velika istorijska odgovornost pada na socijaliste, koji su nakon privatizacije Saveza komunista Srbije, ubistva poslednjeg legalnog predsednika te partije Ivana Stambolića, privatizacije te partije od najvećeg zlotvora našeg naroda Slobodana Miloševića, uništenje komunističke partije i pravljene dve izdajničke političke organizacije SPS i JUL, okupili kadrovski šljam koji je po nalogu stranih mentora nepogrešivo poveo našu državu u siromaštvo, pljačku ogromne nacionalne imovine, predaju teritorija, pravljenje raznih lažnih partijskih organizacija, od kojih je poslednja SNS predala ovih dana nacionalni suverenitet EU.

Koji je pravni status novostvorenih državica na teritoriji Zapadnog Balkana ? Da li stavove koje hrabro iznosi samozvani diktator na televizijama sa nacionalnom frekfencijom, po nekoliko sati svakodnevno, se smeju ponoviti na primer gospodinu nemačkom ministru Haiko Maasu, ili njegovoj kancelarki Angeli Merkel?

Šta će značiti strategijski suverenitet EU u geopolitičkoj situaciji koja se upravo odvija blizu naših granica, u situaciji kada se očekuje ovih dana, najkasnije tokom maja, ozbiljan ratni sukob između Ukrajine I Rusije. Da li će EU, bez mnogo pitanja koristiti našu teritoriju za smeštaj arapskih plaćenika, trupa zemalja saveznika, za logističku pozadinu, za smeštaj avijacije, raketnih trupa itd. Koliko srbskih trupa će izginuti na nekom novom Staljingradu, ko dogovara sva ta pitanja u ime naše države i našeg naroda.

Od dolaska na vlast, naprednjački bašibozluk svakodnevno krši Ustav Republike Srbije, u čemu prednjači njihov Predsednik Partije, koji je uzurpirao sve poluge vlasti i ponaša se sa narodom i državom kao sa svojom prćijom, a Narodna banka mu predstavlja lični novčanik.

Sa jednostranim prepuštanjem državnog suvereniteta, jednoj nadnacionalnoj organizaciji, kojom upravlja Nemačka, Aleksandar Vučić i njegov ministar spoljnih poslova Nikola Selaković su grubo prekršili ustavne odredbe i obezbedili Nemačkoj veliku geostrategijsku prednost u odnosu na Rusiju, koja je izložena ponovo, pokušaju uništenja od strane zapadnog imperijalizma.

Predaju i izdaju zemlje, niko ne sme da toleriše i očekuje se da Predsednik Skupštine Ivica Dačić u što je kraćem roku, razjasni državne pozicije po ovom pitanju, te obavesti srbsko građanstvo da li je još uvek ono nosioc suvereniteta, kako to ustavne odredbe kažu, ili su naprednjaci narodni suverenitet predali ( ili prodali ) Evropskoj uniji, a za uzvrat dobili obavezu potpisivanja Sveobuhvatnog sporazuma i uvođenje tkzv.Kosova u OUN.

Da podsetimo starije čitaoce, a informišemo mlađe, da je teorija ograničenog suvereniteta u Komunističkom bloku, u članicama tadašnjeg Varšavskog pakta, koju je zvanično promovisao sovjetski lider drug Leonid Brežnjev, izazvala veliki otpor, posebno kod poljskog i čehoslovačkog naroda.

Došlo je do velikih demonstracija, sukoba na ulicama velikih gradova, samospaljivanja demonstranata, setimo se Jana Palaha. Došlo je do vojne invazije na Čehoslovačku tih godina, to su bila dešavanja koja su potresla čitavi svet. Titova Jugoslavija je zvanično, energično i hrabro odbila teoriju ograničenog suvereniteta unutar sovjetskog bloka, organizovani su širom naše domovine dobrovoljački odredi koji su se ozbiljno naoružali i zajedno sa JNA su napravljeni strategijski planovi za odbranu u slučaju da strane trupe napadnu našu nezavisnu domovinu.

Mnogi od nas su kao gimnazijalci oduševljeno ušli u te dobrovoljačke odrede, smatrajući da je čast i sveta obaveza braniti otadžbinu od strane invazije, za suverenitet zemlje su bili spremni dati život ne samo Srbi, već kod nas u Vojvodini i mnogobrojni Mađari, Slovaci, Bunjevci, Rumuni i svi drugi narodi i narodnosti. Sa ljubavlju i pažnjom, primali smo političke izbeglice iz zemalja sovjetskog bloka, koji su bili protivnici teorije i prakse ograničenog suvereniteta unutar Varšavskog pakta, a i čitav navodno Slobodni svet zapadnih demokratija, je snažno ustao protiv te teorije, zalažući se za puni i neokrnjeni suverenitet svake države članice OUN.

Sve to je u konačnici i dovelo do raspada Komunističke internacionale, Varšavskog pakta i propasti evropskog komunizma, prihvaćene su ideje Briselske socijalističke internacionale I krenulo se navodno u izgradnju evropskog društva na novim temeljima.

Sada vidimo koji su ti evropski temelji bili. Diktatura evropskih komesara, koji su u mnogome bezobzirniji od sovjetskih, uvođenje totalitarizma, otvorena okupacija i uništenje nesvrstane Jugoslavije, bezobzirni juris na drevnu rusku zemlju Ukrajinu, priprema za uništenje Rusije, potpuna nekonkurentnost evropskog modela imperijalizma u susretu sa dalekoistočnim ekonomijama širom sveta, uvođenje raznih monopola, protekcionizma, visokih carina na uvoznu robu iz Kine I drugih država itd.

Hrišćanska religija se sistematski zabranjuje, uvodi sa satanizam, kao koncept obaveznog državnog morala, homoseksualizam se proglašava zvaničnim moralnim i etičkim konceptom, a hrišćanski mislioci koji ukazuju na kršenje tradicionalnog hrišćanskog evropskog koncepta se krivično gone i zabranjuju im se medijski nastupi. Borba protiv Pravoslavlja se proglašava kao vrhovni princip i obaveza svih novopostavljenih režima na balkanskim prostorima, što imamo prilike svakodnevno videti.

Na kraju te pogubne politike EU, nedavno je promovisan i Strategijski suverenitet nad Balkanom, kao neki specijalni princip, u stvari, radi se o običnom nacističkom projektu Adolfa Hitlera, koji je želeo preko moravsko vardarske doline da otvori put ka Bliskom Istoku. Ništa novo pod kapom nebeskom, isto će se i taj projekt završiti kao i nacistički, jedino je pitanje koliku će cenu srbski narod i ostali južnoslovenski narodi morati platiti zbog gluposti kvinsliških veleizdajničkih političkih garnitura.

Po običaju naprednjačke kamarile, ministru Selakoviću ne pada na pamet da Skupštinu Srbije izvesti o tome šta je dogovorio sa gospodinom ministrom spoljnih poslova Nemačke, i šta obuhvata pojam strategijski suverenitet EU nad našom zemljom. Hoće li Nemci opet streljati sto za jednog, paliti nacionalne biblioteke, i raditi ostale gadosti iz ranijih ratova, sve u ime visoke evropske civilizovanosti, to ćemo videti.

Koliko će migranata, koji su već dovedeni i čekaju, biti naoružani, imaju li ti ljudi već dogovoreni ratni evropski raspored, znaju li pripadnost i svoje formacijsko mesto u tim vojnim jedinicama koje će braniti strateški suverenitet Četvrtog Rajha na ovim prostorima, zašto su migranti koncentrisani na vojnostrateškim pravcima, kod Šida i na severu Vojvodine itd, ima mnogo pitanja, na žalost niti jednog odgovora.

Posebno je pitanje o tome da li postoji veza između partijske vojske SNS, koji se zovu Janičari i BND, ko su im bili instruktori, da li će sutra ti pripadnici partije na vlasti biti odmah uključeni u evropske folksdojčerske trupe, ili će samo ubijati po posebnim zapovestima kao i dosad, to još ne znamo, ali znamo da postoji velika sličnost sa nacističkim specijalnim odredima SA trupa čiji je komandant Rem, ritualno ubijen nakon dolaska Hitlera na vlast. Slične trupe su formirane i u Crnoj Gori, komite itd., to je ista matrica koja je stala ispred partizanske narodnooslobodilačke borbe početkom oslobođenja od hitlerove okupacije, treba biti veoma oprezan.

Za očekivati je da će se ubrzo Ruska diplomatija oglasiti oko koncepta Strategijskog suvereniteta koji prelazi granice EU, a konkretne akcije, ne obavezno javne, će sigurno početi da pravi Britanska Kraljevska diplomatija, koja sigurno neće napustiti prostore Balkana, gde imaju stogodišnje istorijske interese, koje sigurno neće napuštati.

Što se tiče Sjedinjenih država, oni nemaju sopstvenu spoljnu politiku, to naprednjački bašibozluk još nije shvatio, oni slede naloge britanske Krune, kao deo anglosaksonskog sveta.

Biće interesantno gledati suludo ponašanje našeg diktatora, koji je vozeći neuspešno politički slalom uleteo u klisuru veleizdaje koja nema izlaz , već prisustvujemo njegovom padu u duboku provaliju koja se našla na kraju njegovog političkog i životnog puta..

Za naš istorijski nauk je pitanje kako su tako glupi, neobrazovani amateri uspeli da zajašu na leđa starog umnog, iskusnog, hrabrog srbskog naroda koji je prošao veliki istorijski put sopstvenog opstanka, da bi bio predat Strateškom suverenitetu EU, bez šapata , što u prevodu znači pokoren bez ikakvih prava.

Valjda će nam Gospod pomoći, ako sami ne budemo mogli zbaciti naprednjački jaram sa leđa, u suprotnom kičma će nam biti polomljena.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane