Natrag

Su(lu)dovanje

Koja mafija vlada u srpskom pravosuđu (210)

Svakim danom, u svakom pogledu su gori

Srpski sudovi još donose presude "U ime naroda". I, uglavnom, protiv naroda, odnosno običnih građana, koji ne pripadaju gornjoj strukturi društva, niti organizovanim kriminalnim grupama koje drže na vezi i apanaži veći broj sudija i državnih tužilaca. Za razliku od državnih tužilaca, koji svojim zamenicima mogu da izdaju obavezujuća uputstva, sudije su potpuno samostalne u svom radu i odlučivanju. Na žalost, najveći broj delilaca pravde tako se i ponaša - nasilno, priprosto, ne poštujući zakonitost ni javni moral. Za tužioce i delioce pravde u Srbiji birani su podobni i prepodobni, loši studenti i još lošiji ljudi. Zašto se nemo posmatra propadanje i sunovrat Srbije i pravosuđa? Zašto je za ministra postavljena Nela Kuburović, koja za svojih 36 godina života nije donela nijednu presudu, nije podigla nijednu optužnicu? Ko je nova ministarka pravde Maja Popović, službenica Bezbednosno informativne agencije. O tome piše urednik Milan Glamočanin, bivši načelnik uprave u saveznoj policiji, u saradnji sa istraživačkim timom Magazina Tabloid

Milan Glamočanin

Većina srpskih sudija i tužilaca mogu se smatrati opasnim Vučićevim eskadronom smrti. Ostrašćeni, ovlaščeni da sprovode nasilje do mile volje, dobar deo sudija i tužilaca i rasprodaje pravdu. Štite one iz gornje strukture partija na vlasti i one koji imaju dosta novca.

Od sirotinje otimaju decu, imanja, stoku, mizerne penzije... i šalju ih u zatvor, ''primenjujući zakon'' zbog pojačane odgovornosti za pojavu vršenja određenih krivičnih dela.

Može li se sudijama i tužiocima (čast izuzecima, koji se ponašaju pristojno prema građanima i dosledno primenjuju zakon, ne tumačeći ga po svojoj volji) stati na rep.

Oni su genetski otrovani korupcijom i nasiljem. Niko ih do sada nije kažnjavao.

Opasan podsticaj za nasilje nad građanima sudije i tužioci dobijaju od predsednika sudova ili njihovih zamenika.

Stranke imaju pravo na prirodnog sudiju, čija nepristrasnost mora biti izvan svake sumnje.

U očaju stranke i njihovi advokati posežu sa zahtevom za izuzećem nasilnih sudija koji se ponašaju arogantno, vode lažne zapisnike, otvoreno navijajući za svoje favorite, odbijajući da izvedu dokaze, zbog kojih se kasnije ukidaju presude, odugovlače postupci i građanin pred sudom postaje talac pravde koja je na rasprodaji.

zahtevima za izuzeće odlučuju, po zakonu, predsednici sudova. Najveći broj predsednika sudova ta ovlašćenja je prenelo na svoje zamenike, neki čak i na rukovodioce odeljenja, u većim sudovima. Stranke u postupku lakše mogu doći do predsednika Srbije, nego do predsednika srpskih sudova. Većina ne pima stranke, već jednom nedeljno njihovi zamenici, koji su osioni, nikada nisu spremni da saslušaju građanina.

Na prste jedne ruke mogu se navesti obaveštenja, po pritužbama građana, u kojima se, i pored nabrajanja da su počinjeni u postupku propusti, pritužba ocenjuje kao "neosnovana"!

Odbijanjem zahteva za izuzećem, podnosilac je prepušten nasilju sudija čije izuzeće je tražio, jer se prodavci pravde razbesne i svete se, kao da im je od Boga dato da dele pravdu po svom nahođenju.

Glavni urednik Magazina Tabloida navodi kao presedentne slučajeve sudije Spomenke Zarić (Vrhovni kasacioni sud) i sudije Vesne Karadžić Ristić (Apelacioni sud u Beogradu) koje su u izjašnjenju navele da traže da budu izuzete, jer misle da ne treba da sude u predmetu u kojem stranka nema poverenje u njihovu nepristrasnost. Malo je sudija koje imaju moral kao ove dve gospođe.

Doskorašnji sastav Visokog saveta sudstva ostavio je tragične posledice u izboru sudija. U ovom tekstu se nalazi pismo sudija iz Niša, koji objašnjavaju kako je sudija, član Visokog saveta sudstva, izabrao svoju ljubavnicu za sudiju.

Novi saziv Visokog saveta sudstva još je gori od predhonog. Visokim savetom će predsedavati predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović (kuma ministarke pravde Maje Popović) koja je takođe član VSS, a tu je i Vladimir Đukanović, Vučićeva verna desna ruka, koji je predsednik Odbora za pravosuđe Narodne skupštine Srbije. Podržaće ih bespogovorno i zloglasna sudija Zorana Delibašić, koja u VSS predstavlja sudije republičkih sudova.

Ko nema člansku knjižicu Srpske napredne stranke, ili eventualno SPS-a najmanje pet godina, ne može ničemu da se nada.

U tužilaštvu je još gore. Zamenici tužioca moraju da postupaju po obavezujućim uputstvima glavnog tužioca. On je ovlašćen da im uzima predmete, a povlači predloge koje oni stavljaju sudu, da povlače optužbe. Mnogo poštenih tužilaca su frustrirani, čak i ako su glasačka baza SNS-a. Prema njima se postupa kao u ''toplom zecu''. Dodeli im se predmet, tužilac naloži policiji da prikupi potrebna obaveštenja i dokaze, a policija to zagubi, pa zamenika tužioca stave na stub srama da loše radi.

Predsednica Vlade Srbije se kune svojim detetom da će postupiti po kritikama Evropskog parlamenta (za koje tvrdi da su neopravdane) i da će reformisati pravosuđe.

Od tog posla nema ništa.

1

Otvoreno pismo predsedniku grupe država za borbu protiv korupcije Saveta Evrope

SRBIJA NE VRŠI KVALITATIVNU OCENU RADA SUDIJA

Od Srbije se traži da od sudija, osim efikasnosti, traže i kompetentnost, te da se vodi računa o tome da se sudije koje postupaju konfuzno, neopravdano ili necelishodno, ne biraju na stalne sudijske funkcije.Prostom analizom medija u Srbiji možete se uveriti da je oduzimanje dece političkim protivnicima vladajućeg režima i siromašnim građanima Srbije postalo jedna od glavnih strategija zastrašivanja političkih protivnika i njihovog ućutkivanja, u čemu aktivno učestvuje VSS sa predsednicima sudova. U Srbiji je pretpostavka za oporavak sudstva efikasnija procena kvaliteta rada sudija i više razrešenja, a ne manje razrešenja i održavanje korumpiranog kadra.

Problemi u sudstvu u Srbiji su pre svega rezultat njegove duboke politizacije i nerada VSS

Pišu: Prof. dr Aleksandar Fatić, redovni profesor, Institut za filozofiju i društvenu teoriju

Prof. dr Vojin Rakić, redovni profesor, Institut društvenih nauka

Poštovani sudija Marine Mrčela,

Obaveštavamo Vas da Srbija ne ispunjava ni minimalne standarde u primeni preporuke GRECO * (GRECO), da se mora razviti i unaprediti kvalitativna ocena rada sudija, posebno pre njihovog postavljanja na stalnu sudijsku funkciju.

Izveštaj GRECO o primeni preporuka GRECO za sprečavanje korupcije među narodnim poslanicima, sudijama i tužiocima u Srbiji (4. faza ) predviđa da se kvalitativna ocena rada sudija mora zasnivati na, citiramo "tačnosti i jasnosti izdatih akata i proceduralnih koraka, argumentacije i obrazloženja". Drugim rečima, od Srbije se traži da od sudija, osim efikasnosti, traže i kompetentnost, te da se vodi računa o tome da se sudije koje postupaju konfuzno, neopravdano ili necelishodno, ne biraju na stalne sudijske funkcije.

Zastrašivanje političkih protivnika vrši se oduzimanjem dece

Porodično pravo u Srbiji se koristi za obračun sa političkim protivnicima

Ovaj deo preporuke GRECO Srbija nije sprovela, što je GRECO i konstatovao u svom izveštaju o sprovođenju preporuka iz 2020. godine. Razlog za nesprovođenje preporuke leži u nespremnosti Visokog saveta sudstva (VSS) da se pozabavi analizom predmeta i ozbiljnim utvrđivanjem kvaliteta rada sudija. To se posebno odnosi na parničnu materiju, a pogotovo na materiju porodičnog prava, jer se u aktuelnoj atmosferi u Srbiji ova oblast prava naglašeno koristi za obračun sa političkim protivnicima.

Naime, prostom analizom medija u Srbiji možete se uveriti da je oduzimanje dece političkim protivnicima vladajućeg režima i siromašnim građanima Srbije postalo jedna od glavnih strategija zastrašivanja političkih protivnika i njihovog ućutkivanja, u čemu aktivno učestvuje VSS sa predsednicima sudova.

U odgovoru GRECO Ministarstvo pravde Srbije je navelo da je u Srbiji u periodu novembar 2018 - novembar 2019. godine od 1.844 sudija samo 13 dobilo ocenu "ne zadovoljava" i da ni jedan sudija nije razrešen zbog ove ocene.

Ovaj odgovor istovremeno pokazuje zašto je stanje sudstva u Srbiji toliko katastrofalno da predstavlja glavnu prepreku samom nastavku evropskih integracija Srbije, na šta uporno ukazuje i EK.

Marin Mrčela, predsednik suda Greco

Sudija Mrčela, Vi kao predsednik GRECO istovremeno ste i sudija Ustavnog suda Hrvatske, i poznajete region, te vam je poznato šta to znači kada se u zemlji u kojoj politički protivnici režima isplivavaju iz ledenog Dunava i u kojoj se trguje porodicama i decom političkih protivnika preko politički podobnih sudija, dešavaju navedene dve stvari:

Ne vrši se analiza predmeta i postupanja sudija, mimo drugostepene odluke po žalbama, od strane višeg suda, i postupa se prema sudijama kao prema "svetim kravama", kojima je Ustavom dato pravo da o svojim odlukama ne daju nikome obrazloženja, pa ni javnosti ni drugim sudijama, što je direktno suprotno preporuci GRECO, i

Nema dovoljno negativnih ocena kvaliteta u radu tih sudija, a i kada ih ima, oni se ne razrešavaju zbog tih ocena.

Ove dve činjenice potrebno je drugačije interpretirati, jer je u Srbiji pretpostavka za oporavak sudstva efikasnija procena kvaliteta rada sudija i više razrešenja, a ne manje razrešenja i održavanje korumpiranog kadra.

Loš rad Disciplinskog tužioca VSS

U vezi sa tim je pitanje etike u pravosuđu, i preporuke 7 GRECO, za koju se u izveštaju GRECO konstatuje da nema dokaza da Etički odbor VSS uopšte radi svoj posao, da ne sprovodi svoj mandat, i da ne organizuje obuku niti poverljivo savetovanje sudija u etici.

Tužilaštvo Srbije i njegova odeljenja ne rade kako treba svoj posao

Poseban je problem rad Disciplinskog tužioca VSS, čijom pažljivijom analizom bi se lako utvrdilo (a sledeće političke vlasti posle pada sadašnjeg režima će to učiniti prioritetom) koliko je Disciplinski tužilac nesavesno obavljala svoj posao, koliko je disciplinskih prijava nezakonito i neosnovano odbačeno uz postojanje očiglednih teških etičkih i disciplinskih prekršaja, poput odugovlačenja hitnih postupaka, namernog neprosleđivanja žalbi na drugostepeno odlučivanje, itd. To su lako dokazivi discplinski prekršaji koje je Disciplinski tužilac sistematski zanemarivala i čak zataškavala.

U izveštaju GRECO se takođe navodi potreba da se Etički kodeks VSS učini smislenijim i upotrebljivijim, da se proširi u smislu etičke problematike.

Etički kodeks pisali pravnici koji nikada nisu ni slušali etiku

Razlog za sadašnji, neupotrebljiv Etički kodeks je što je VSS izbegavao da u izradu Etičkog kodeksa uključi ijednog etičara, tako da su Etički kodeks pisali pravnici koji nikada nisu ni slušali etiku, a kamoli da imaju neke kvalifikacije iz etike. Otuda je taj kodeks prazan, repetitivan i na osnovu njega se ne može nametnuti etički red u sudstvu u Srbiji.

GRECO bi trebalo posebno da zatraži informacije o ovim činjenicama u vezi sa radom Disciplinskog tužioca VSS u protekla dva mandata.

Takođe, potrebno bi bilo da GRECO zatraži od Srbije i informacije o kvalifikacijama i radu najvećeg osnovnog suda u zemlji, Prvog osnovnog suda u Beogradu, zatim Trećeg osnovnog suda u Beogradu, Apelacionog suda u Beogradu - institucija za koje u javnosti postoje navodi da je u njima najviše političkih zloupotreba sudstva.

Tužilaštva u Srbiji ne rade svoj posao

Posebna tema su tužilaštva u Srbiji koja ne rade svoj posao, već deluju po nalozima vladajuće partije u Srbiji. Tužilaštvo ili uopšte ne reaguje ili ne reaguje adekvatno, u slučajevima o kojima su mediji opširno izveštavali, a tiču se pljačke državnog budžeta od strane najviših funkcionera i njihovih porodica, Afere Telekom, Afere ASEKO (firma brata premijerke koja dobija od Vlade Srbije milionske poslove), najveće plantaže narkotika u Evropi Jovanjica, trgovine narkoticima vladajućeg kartela režima, ilegalne trgovine oružjem, trgovine decom i starateljstvima od strane centara za socijalni rad, nadležnog ministarstva i porodičnih odeljenja sudova i drugih afera.

Zagorka Dolovac, republički javni tužilac potpuno je podbacila u svom poslu i čini orgomnu štetu sudstvu Srbije

Kao strašan nedavni primer navodimo u Dunavu pronađeno telo veoma visoko pozicioniranog političara vladajuće stranke, Vladimira Cvijana, koji je u jednom trenutku počeo da kritikuje predsednika Republike, Aleksandra Vučića. On je nestao 2018. godine i nije poznato da je iko prijavio njegov nestanak (uključujući roditelje). Tek ovog meseca (mart 2021.) njegova smrt je obelodanjena, a pojavio se u medijima odjednom i "izveštaj o obdukciji" iz 2018. godine u kome se navodi da je smrt navodnim davljenjem u Dunavu bila "nenasilna" (navedeno "nenasilno davljenje" odigralo se inače u januaru).

Tužilaštvo na sve ovo ostaje nemo, što stvara bojazan kod intelektualaca koji su kritični prema režimu da može bukvalno bilo šta da im se priredi. Pisci ovih redova bi takođe mogli da se "nenasilno utope" usred zime, ili pak da saznaju iz težimskih tabloida da su silovali nekog, da tuku žene, da imaju neku seksualnu devijaciju, da su narkomani ili bilo šta drugo što Vučičevoj propagandnoj mašineriji može da padne na pamet.

Pritom znamo da tužilaštvo ne bi reagovalo ili ne bi reagovalo na primeren način, niti da bi bilo adekvatnog sudskog epiloga.

Loš sudijski kadar

Smatramo da su problemi u sudstvu u Srbiji pre svega rezultat njegove duboke politizacije i nerada VSS na primeni preporuka GRECO, kao i rezultat velikim delom lošeg sudijskog kadra. U tom smislu, potrebno je da GRECO izda posebne smernice za restriktivnije izbore novoizabranih sudija na stalne funkcije, pre svega u zavisnosti od kvalitativne ocene njihovog rada, ali i njihovog ugleda u javnosti, jer neko ko je u javnosti isprofililsan kao politički instrumentalisan sudija ne može biti biran na stalnu funkciju, jer samim tim kompromituje integritet i ugled sudstva.

Loš sudijski kadar je posledica nekvalitetne selekcije nadležnih sudskih organa Srbije, biraju politički podobne.

Nadam se Vašoj brzoj reakciji prema Ministarstvu pravde i Visokom savetu sudstva u Srbiji, jer sudstvo ubrzano postaje glavni faktor korupcije i obračuna režima sa političkim neistomišljenicima, čak i preko udara na porodice protivnika aktuelne političke vlasti.

Ovo pismo prosleđujemo i g. Oliveru Varheliju, Evropskom komesaru za susedstvo i proširenje, kao i g. Vladimiru Bilčiku, Specijalnom izvestiocu Evropskog parlamenta za Srbiju, a zbog značaja delova problematike ovog pisma za njih.

Objašnjenje:

GRECO - Grupa država za borbu protiv korupcije.- Savet Evrope formirao je Grupu država za borbu protiv korupcije (GRECO ) još 1999. godine, sa ciljem da nadzire primenu Konvencija Saveta Evrope, odnosno usklađenost zakonodavstava zemalja članica sa antikoruptivnim standardima Saveta Evrope.

2

Član Visokog saveta sudstva sudija Aleksandar Pantić postavlja svoju švalerku za sudiju u Nišu koja je nepodobna za sudsku funkciju

Unapredi bližnjeg svoga

Uvažena gospodo novinari, obraćamo vam se kao nezadovoljni kandidati koji smatraju poslednji izbor sudija nepodobnim i sramotnim, izvinjavamo se na anonimnosti, ali to je jedini način da ukažemo na ono što se događa kod vas u visokom savetu sudstva a da ne trpimo posle odmazde zbog ukazivanja na kriminalne radnje.

Upozaravam vas na kriminalne radnje pojedinaca iz visokog saveta sudstva prilikom poslednjeg izbora za sudije u raznim gradovima, a naročito u sudu u Nišu, a ako pogledamo predlog za imenovanje sudija, može se zaključiti je sudija Pantić postavio sudije po svom ličnom nahođenju i htenju, nije birao sredstva da ostvari svoje nemoralne ciljeve i postavi za sudije svoje poslušnike, ljude sa sumnjivim diplomama ili ljubavnice. Bilo je i ranije sumnjivih sudija ali smatramo da je ovo sada prevršilo svaku meru.

U svom bahaćenju, omalovažavanju skupštine kao najveće institucije u Srbiji, sudija Pantić je sada otišao predaleko pa je predložio za sudiju i svoju dugogodišnju ljubavnicu Milicu Pešić sa podebelim dosijeom koji je čini nedostojnom da vrši sudijsku dužnost.

Ona je prvo bila udata za advokata Pešića iz Niša, jednog dvoličnog lopova koji je prvo zastupao banke i busao se za njih a sada je protiv njih i sakuplja predmete protiv banaka, od koga sa razvela zbog duplo starijeg sudije Tomislava Trajkovića , o čemu i danas bruji celo pravosuđe Niša, o tome su pisale i novine a tom sudiji je uništila karijeru i zbog nje nije postao predsednik višeg suda, a zbog te afere je ista disciplinski kažnjena dok je bila saradnik u Višem sudu, jer je sa njim bila na zimovanju a u sudu je rekla da je na bolovanju, pa je zbog toga i oterana iz suda sa zabranom ulaza u sud.

Svi znaju da je Milica tukla i proganjala i svog bivšeg supruga i sudiju Tomislava i protiv nje je podneto na desetine krivičnih prijava u PU u Nišu i protiv nje se vodio i krivični postupak u Osnovnom tužilaštvu u Nišu, zbog proganjanja i nasilja i nanošenja telesnih povreda, imala je i zabranu prilaska, a svi u Nišu dele slike prebijenog sudije Tomislava iz predmeta KT 2078/2017 Osnovnog javnog tužilaštva Niš koji se vodio protiv nje.

Kada ga je iskoristila i kada joj je završio pravosudni ispit, onda se spetljala i sa Pantićem, koji je preko svog poslušnika predsednika Privrednog suda zaposlio tamo i oterao dve pravnice koje su tamo besplatno radile godinama nadajući se zaposlenju. Ta veza i dalje traje i evo epiloga, Pantić je za sudiju Osnovnog suda u Nišu sada postavio svoju dugogodišnju švalerku koja je studirala preko deset godina i imala prosek šest, koja je krivično odgovarala, a i danas dolazi i odlazi sa posla kad hoće, objavljuje neprikladne fotografije na društvenim mrežama i hvali se kako će biti izabrana za sudiju. Da li je to za šta se zalažete zajedno sa predsednikom Vučićem?

Molim Vas najlepše je da da sve ovo napisano proverite u MUP-u, tužilaštvima i sudovima u Nišu i uverićete se u to da je sve ovo istinito.

akterima ove priče ste već pisali u članku „koja mafija vlada u srpskom pravosuđu" (164), koji članak vam dostavljamo, samo što je tu Milica pogrešno označena devojačkim prezimenom.

Molim vas da ovo objavite nakon što proverite i ne dozvolite sudiji Pantiću da poturi svoju švalerku za sudiju i da se već jednom stane na put samovolji i bahaćenju pojedinih učesnika u Visokom savetu sudstva, da se ne izabere ljubavnica Pantića koja je jedva završila fakultet posle više od deset godina studiranju sa šesticama.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane