Kucni lijekovi za astmu elicea 10 mg Lijekovi za žgaravicu
Lijekovi za upalu grla ivermectin gdje kupiti Lijekovi za žgaravicu
Lijekovi za valunge Lijekovi za lijecenje oteklina. lexilium cijena Lijekovi za tinitus
lijekovi protiv raka. Lijekovi za trovanje hranom lorsilan cijena prirodni lijekovi za prehladu
prirodne tablete za spavanje lunata bez recepta Proizvodi za njegu masne kože
organizirati modafinil hrvatska Lijek za morsku bolest
lijek za suha usta normabel bez recepta lijek za artritis
lijekovi za zatvor Lijek za akne rivotril cijena sredstvo za zadržavanje vode
Lijekovi za rast kose. Sredstva za suhi kašalj xanax cijena Lijekovi za bolesti zuba.
lijek koji spašava život Lijecenje akni kod kuce. zaldiar bez recepta pojedinacni cvjetovi

  https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Nestajanje

Knjiga Branislava Gulana ,,Ruralne sredine u Srbiji - Spasavanje sela i države'' (52)

Organska, a naša

Branislav Gulan je član Naučnog društva ekonomista Srbije, Nacionalnog tima za preporod sela Srbije, KONVENTA EU - Mreže za ruralni razvoj EU u Srbiji, novinar, publicista i književnik, koji se više od pola veka bavi selom i seljacima, odnosno čekanjem boljeg života na selu. Evo njegovih najnovijih istraživanja. Autor je i trostruki dobitnik nagrada za životno delo. Dve međunarodne i jedne domaće - Društva novinara Vojvodine u 2019.godini. U izdanju novosadskog ,,Prometeja'', nedavno je objavljena i nova knjiga Branislava Gulana ,,Ruralne sredine u Srbiji - Spasavanje sela i države''. Knjiga je proglašena i nagrađena za najbolje autorsko delo i projekat u 2019.godini VELIKOM DARODAVNICOM od strane ,,Svetionika'' iz Kragujevca. U 2020. godini autoru je za projekat istraživanja, nestajanja i obnove sela Srbije uručena i MEDALJA ČASTI Novog Sada. Uz dozvolu autora objavljujemo najinteresantnije delove ovog istraživanja čije se i novo izdanje upravo priprema.

Branislav Gulan

Šansa za male proizvođače!

Organska proizvodnja u Srbiji organizovano je pokrenuta maja 2009. godine. Osnovana je pod imenom ,,Serbia Organika” i od tada sve više malih, sitnih proizvođača, u Srbiji počinje da se bavi ovom proizvodnjom. Na početku se proizvodnjom bavilo 108 proizvođača na površini od 2.400 hektara. Od tada površine su uvećane za devet puta. Sad se proizvodnjom bavi 6.300 domaćinstava, na površini većoj od 21.000 hektara. Počeo je intenzivan razvoj organske proizvodnje ali i prerađivačke industrije. Izvoz je dostigao 30 miliona evra u 2019. godini. Samo u 2018. godini površine su povećane za 10,4 odsto.

Najviše se gaji voće (na 183.000 hektara) i to organske maline, jabuke, zatim žita, industrijsko i krmno biljke. Kada je organska ratarstva proizvodnja u pitanju, najzastupljenija je pšenica, kukuruz, suncokret i soja, ističe prof dr Snežana Oljača, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu. Najmanje je zastupljena proizvodnja organskog povrća i to svega 1,15 odsto.

Ovo su podaci s kraja 2019. godine. U njima nisu obuhvaćene površine korišćene za sakupljanje organskog samoniklog jagodastog voća, pečuraka i lekovitog bilja, jer u Srbiji ne postoji zvanična metodologija na osnovu koje se može dobiti relevantan podatak o površini na kojoj se dobija sakupljanje organskih divljih biljnih vrsta iz prirodnih staništa. Treba pomenuti i sistem grupne proizvodnje,a to je model koji je uspešno zastupljen u Srbiji koji generiše najveći broj organskih proizvođača (preko 90 odsto). Preduzeća koja su organizatori proizvodnje i nosioci sertifikata su proizvodno orijentisana ka proizvodnji jagodastog i ostalog voća i okrenuta ka izvozu. Geografski su dominantno zastupljeni u južnom, centralnom i zapadnom delu Srbije.

Prema propisima za organsku proizvodnju u Srbiji period konverzije zavisi od toga šta proizvođač namerava da gaji: dve godine pre setve za jednogodišnje useve (uključujući i višegodišnje krmne biljke i pašnjake) i tri godine za višegodišnje zasade pre prve berbe. Na zahtev proizvođača koji je zaključio ugovor sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom i nakon obavljene prve kontrole, dužina trajanja perioda konverzije može se skratiti uz, dostavljanje potrebnih dokaza, ali se može i produžiti na predlog sertifikacione organizacije. Što se tiče novčanih ulaganja to zavisi od više faktora: vrste proizvodnje, nivoa razvoja i obezbeđenosti potrebnih uslova na samom gazdinstvu. Pre ovoga, sam proizvođač treba da postavi sebi pitanje da li je njegovo gazdinstvo pogodno za organsku proizvodnju i da li ima tržište za svoje proizvode.

Proizvođači koji su uključeni u organsku biljnu proizvodnju mogu u 2021. godini da ostvare podstcije uvećane za 400 odsto u odnosu na subvencije za konvencionalnu proizvodnju, a to je po 26.000 dinara po hektaru. Maksimalni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari je 520.000 dinara. Stočari koji se bave organskom proizvodnjom imaju 40 odsto uvećane subvencije u odnosu na konvencijalne uzgajivače. Međutim, evidentne su određene prepreke u ovom sektoru koje onemogućavaju pojedinim stočarima ostvarenje podsticaja za određene kategorije životinja. Organski proizvođači imaju pravo na refundiranje dela troškova za kontrolu i sertifikaciju umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, u iznos od 50 odsto, odnosno 65 odsto za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, tvrdi Goran Đaković, savetnik u Ministarstvu poljoprivrede Vlade Srbije.

Najveći deo sertifikovanih organskih proizvoda, proizvedenih u Srbiji se izvozi, i što je najbolje, izvoz stalno raste. Prema podacima Uprave za carinu u 2019. godini iz Srbije je izvezeno 13.284 tone organskih proizvoda u vrednosti od 29,75 miliona evra. Od toga voće i proizvodi od voća čine 28,7 miliona evra. U poređenju sa prethodnom godinom, ukupna vrednost izvoza uvećana je ta oko 2,3 miliona evra. Najviše se izvozilo u zemlje EU, pre svega, Nemačku, a potom Holandiju, Italiju, Francusku, Poljsku i SAD.

U publikaciji Evropske komisije o perspektivama za tržište i prihodima od poljoprivrede za period 2019. - 2030. godine očekuje se da će se povećanje potražnje za organskom hranom se ubrzati. Najveći izvozni potencijal imaju voće i to bobičasto (prerađeno i sveže), ratarske kulture (uljarice, povrće, žita), lekovite i aromatične biljke (gajene i sakupljene u prirodi) gljive, stočna hrana (kukuruz, soja i detelina).

Trend je da se sve više manjih proizvođača uključuje u preradu viška svoje sirovine što im omogućava kontinuirani prihod posebno u sezoni kada nemaju sveže proizvode za tržište. Često se prave razni džemovi, sokovi i slično. Ali, i pored uspešne proizvodnje i dobrog plasmana, prerada organske maline, kupine i ostalog jagodičastog voća nije na zadovoljavajućem nivou u našoj zemlji i trebalo bi da bude viši. Treba obratiti pažnju na pakovanje i ambalažu jer one ne naglašavaju prednosti proizvoda. Kada je u pitanju prerada najviše rezultata je zabeleženo u preradi mlečnih proizvoda u Vojvodini, zatim ratarskih kultura kao što su ulja i namazi od uljarica, brašna i ostali mlinski proizvodi, a solidan stepen prerade se postiže i u organskom povrtarstvu u regionu Vojvodine. Od okupljanja proizvođača, usvajanja originalnog recepta do sertifikacije. Proces zaštite dugo traje, ali su prednosti velike. Proizvodi sa zaštićenim imenom i poreklom su tri puta skuplji od ostalih i sve više se traže na stranom tržištu.

Šta čini brend?

Brend predstavlja skup odlika koji se mogu primeniti i na mesto (grad, region ili državu) i na proizvode. U segmentu intelektualne svojine da bi “nešto” bilo brend, mora biti zaštićeno žigom. Ipak brend nije samo žig (znak, ili vizuelni deo), već i dizajn, ali i kvalitet, pr. radi, kada se radi o proizvodima, kvalitet garantuje njegovo dugogodišnje prisustvo na tržištu. Marketinški timovi stvaraju brend (ispituju tržište, definišu ciljne grupe, grade dugoročnu strategiju).

Geografskim oznakama porekla obeležavaju se proizvodi koji se proizvode na određenom geografskom području i čija su svojstva i kvalitet određeni upravo geografskom sredinom koja obuhvata prirodne i ljudske faktore (podneblje, zemljište, vode i dr., ili način i postupak proizvodnje, koji je u vezi sa tim geografskim područjem)...

Ako neko želi da stvori brend, postavljaju se sama od sebe pitanja, šta brend treba da sadrži’ Evo i odgovora:

Među najstarijim brendovima (među proizvodima) su brend ,,Centroproizvoda’’ sa grupom proizvoda, ,,Jaffa’’, ,,Soko Štark’’ (takođe sa grupom proizvoda), ali i brend ,,Zlatiborac’’ sve više postaje prepoznatljiv (dugogodišnja, tradicionalna i porodična proizvodnja).

Proizvod zaštićen oznakom garantovane posebnosti (autentičan), a na osnovu tradicije proizvodnje (Traditional Speciality Guaranteed - TSG) znači da takav proizvod ima specifične karakteristike zbog samog načina izrade ili tradicionalnog sastava, a nezavisno od određenog područja. (u nastavku je spisak)

Nedostatak zaštite geografske oznake porekla za pojedine domaće proizvode, često je razlog stranih pravnih lica da ih registruju kao međunarodne žigove.

Najautentičniji proizvod

Homoljski med je prepoznatljiv, unikatan i sa određenog područja. Međutim Srbija još uvek nema jasnu predstavu o takvom proizvodu (više se priča, nego što to zaista i postoji). Primera radi, bez obzira što autohtono sirarstvo u Srbiji, koje ima bogatu i dugu tradiciju i postojanje nacionalnih propisa u vezi zaštite autohtonih sireva, još uvek se nije pristupilo značajnijoj zaštiti proizvoda sa geografskim poreklom na našem području. Razlog tome je nedovoljna informisanost poljoprivrednih proizvođača, sa aspekta potreba, značaja i koristi koje se dobijaju zaštitom njihovih proizvoda. Pre svega, proizvođači nisu upućeni u metodologiju pokretanja samog postupka za zaštitu geografskog porekla, načinu pripreme elaborata i svim neophodnim pratećim dokumentacijama, kao i o tome kojoj instituciji treba podneti zahtev.

Kada je reč o sirevima evo i najnovojih podataka. Sir je danas u Srbiji lakše proizvesti, nego prodati!

U 2020. godini povećan je otkup mleka od strane mlekara za devet odsto u Srbiji, što ovu godinu razlikuje od prethodnih. Proizvodnja sira od strane mlekara je na nivou 52 000 tona na godišnjem nivou, dok proizvodnja sira u domaćinstvima čak i premašuje tu brojku. Glavno tržište za izvoz našeg sira je Ruska Federacija , zatim zemlje CEFTE. Potrebno je u budućnosti razmišljati i o novim tržištima.

U Privrednoj komori Vojvodine održana je konferencija pod nazivom „ Trenutno stanje u proizvodnji sira i mogućnost plasmana”. Branislav Raketić, šef Odseka za deklarisanje hrane i organsku proizvodnju u ministarstvu poljoprivrede Republike Srbije istakao je da je važno da se razgovara sa proizvođačima u okviru institucija kako bi se suočili sa svim problemima i radili na njihovom rešavanju. U 2020. godini povećan je otkup mleka od strane mlekara za devet odsto u Srbiji, što ovu godinu razlikuje od prethodnih. Proizvodnja sira od strane mlekara je na nivou 52.000 tona na godišnjem nivou, dok proizvodnja sira u domaćinstvima čak i premašuje tu brojku.

Glavno tržište za izvoz našeg sira je Ruska Federacija, zatim zemlje CEFTE. Potrebno je u budućnosti razmišljati i o novim tržištima istakao je Raketić. Čedomir Božić, pokrajinski sekretar za poljoprivredu istakao je da je posle posete poljoprivrednom gazdinstvu „ Radišić” iz Čuruga zajedno sa predsednikom Pokrajinske vlade Igorom Mirovićem došao na ideju da se malim proizvođačima sira pruži mogućnost da na jednom mestu iznesu svoje probleme kako bi poboljšali plasman. Posebnu zahvalnost izražavam Privrednoj komori Vojvodine koja je ovaj skup organizovala jer ćemo samo tako doći do konkretnih rešenja za proizvođače istakao je Božić.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu u ovom trenutku ima raspisan jedan konkurs koji se odnosi na mini mlekare- konkurs za unapređenje stočarske proizvodnje i podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gazdinstava. Ukupan iznos sredstava je 15 miliona dinara a konkurs je otvoren do 24 aprila istakao je Božić. Zajedničkim radom i udruživanjem malih proizvođača kao i institucija možemo doći do željenih rezultata rekao je resorni pokrajinski sekretar. Boško Vučurević, predsednik Privredne komore Vojvodine istakao je se godišnje u severnoj Pokrajini proizvede oko 17 tona sira, što predstavlja oko 45 odsto ukupne proizvodnje sira u Republici Srbiji. Učešće AP Vojvodine u ukupnoj vrednosti izvoza sira iz Republike Srbije iznosi 24,3 odsto. Ovo je početak udruživanja proizvođača sira sa teritorije AP Vojvodine kako bi udruženi lakše isticali svoje probleme i kako bi ih institucije prepoznale.

Zorica Radišić, iz mlekare „ Farmer “ iz Čuruga ukazala je upravo na potrebu proizvođača sira da zajednički nastupaju i na taj način ukažu na problem plasmana svojih proizvoda. Neophodna je bolja promocija, kako bi se kvalitet koji je prisutan kod njihovih proizvoda na adekvatan način plasirao. Proizvođači sira koji su učestvovali na konferenciji istakli su da je neophodno pored adekvatnog plasmana razgovarati i o uređenju tržišta i radu onih koji nisu registrovani ili za to nemaju dozvole.

Svaki proizvođač mora sam da kreira svoj proizvod, odredi znak kojim postaje prepoznatljiv i koji daje pečat i lični identitet proizvoda, ako želi postići brend. Ali ga mora i zaštititi. U širem smislu, skoro svaki korisnik je i potencijalni stvaralac intelektualne svojine. Njena zaštita, preko sistema nacionalnih i međunarodnih pravila, neophodna su radi sticanja sigurnosti i dobiti, a ona šire posmatrano, vode ka ekonomskom, kulturnom i socijalnom napretku jednog društva. Zaštita intelektualne svojine takođe podstiče proizvodnju i širenje znanja i širokog asortimana kvalitetnih proizvoda i usluga;

Kakva je procedura

Postupak za ustanovljenje geografske oznake porekla pokreće se prijavom koju mogu podneti lica koja proizvode na određenom geografskom području proizvode i obeležavaju je nazivom tog geografskog područja. Prijava sadrži zahtev, podatke o geografskom području, elaborat o načinu proizvodnje i posebnim svojstvima i kvalitetu proizvoda. Podaci o geografskom području obuhvataju bliže podatke o području, mape i druge podatke. U prijavi se moraju dati podaci o podnosiocu prijave i proizvodu, o načinu i postupku proizvodnje, o posebnim svojstvima proizvoda, o načinu obeležavanja proizvoda, kao i ko ima pravo na upotrebu oznake porekla i pod kojim uslovima.

Problemi, koji se obično ističu su u vezi sa neorganizovanošću proizvođača, nemaju sigurno tržište (pojedinačno nemaju jačinu..), nedovoljna količina sirovina za proizvodnju, nedovoljno materijalnih sredstava za proces zaštite proizvoda, ali preklapaju se i problemi sa ruralnim sredinama gde sela izumiru, deca se sve više opredeljuju za odlazak sa sela i sl. Šta je relevantno da je specifično za jedan proizvod?

To je možda i „suština” koja bi trebala podzakonskim aktom da bude definisana. Postavlja se pitanje, da li bi proizvođač, koji ispunjava propisane zahteve tim propisom, morao i da zaštiti svoj proizvod u Zavodu, ili bi taj propis bio osnova za zaštitu jednog proizvoda u procesu zaštite proizvoda sa geografskim oznakama porekla i sastavni deo dokumentacije njegove zaštite...

Srbija ima veliki potencijal (i izvozni) za proizvodnju proizvoda sa geografskim oznakama porekla, pre svega, zbog svojih prirodnih bogatstava, ali i zbog kulturnog nasleđa, koje sa sobom nosi i tradicionalne načine proizvodnje hrane. Činjenica je da geografske oznake porekla poseban značaj imaju za manje razvijene zemlje, jer glavninu njihovog izvoza čine prirodni i poljoprivredni proizvodi.

Prava na intelektualnu svojinu stvaraju dodatnu vrednost za potrošače i mogu da budu garancija za poreklo i kvalitet proizvoda. Ukoliko se pravilno koriste, prava na intelektualnu svojinu takođe mogu predstavljati ključna sredstva za iskorenjivanje siromaštva putem trgovine. Inovacije su ključ za kreativnost i jedan od instrumenata za održivost na tržištu jednog brenda, i svaka je unikatna za sebe. Skoro u svakom pojedinačnom slučaju, intelektualna svojina stimuliše napredak, transformišući društvo i dodajući vrednost našem životu. Više se ne postavlja pitanje da li je intelektualna svojina potrebna, već zašto je potrebna zaštita intelektualne svojine! A intelektualnu svojinu, bilo koje oblasti i u bilo kojoj fazi stvaranja treba zaštititi! Suočavajući se sa problemom nezaposlenosti i migracijom iz ruralnih područja, jedna od strategija ruralnog razvoja je očuvanje nasleđa i podsticanje tradicionalnih aktivnosti lokalnog stanovništva, te je i u tom smislu potrebno raditi više na isticanju vrednosti zaštite geografskih oznaka porekla proizvoda.

Šta se najviše izvozi?

Homoljski med je dobio mogućnost, da kao proizvod sa zaštićenom oznakom porekla bude na tržištu EU, Fruškogorski med, kulen...

Kada su u pitanju brendovi (,,Centroproizvod’’, ,,Jaffa’’, ,,Soko Štark’’), takođe zauzimaju mesto u izvozu, prepoznatljivi su i značajno prisutni na tržištu prehrambenih proizvoda.

Polazeći od činjenice, da je za brend važan i neophodan marketing (“priča”, dobar industrijski dizajn i upečatljiv slogan koji prati proizvod), održivost i unapređenje brenda je u stalnom dograđivanju, promocijama i borbi na tržištu sa drugim novim brendovima, koji nastoje da preuzmu pozicije. Taj kontinuirani rad, originalne ideje podrazumevaju i sredstva za njihovu promociju. U tom smislu, ekonomska kriza svakako utiče na konkurentnost velikih kompanija;

Od žitnice Evrope stvaramo pustinju?!

Cilj izgradnje D-T-D bio je da odvodi suvišne vode sa milion hektara i da navodnjava 500.000 hektara. Prvu funkciju je ispunjavao sve do 2005. godine. Drugu nije nikada jer se tek u 2020. godini navodnjavalo 52.823 hektara. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u Srbiji u 2018. godini navodnjavana su samo 46.823 hektara poljoprivrednih površina, što je za sedam odsto manje nego u 2017. godini. Slično je bilo i u 2019. godini kada je prema podacima RZS, manje nego prethodne godine navodnjavano za 77 hektara! Ipak, svaka vlast hoće da iza nje nešto ostane, bar neostvarena želja, ali da bude u javnosti. Tako su i dve poslednje najavljivale ogromne nepostojeće površine pod navodnjavanjem i obećavali novo, ali nerealno i neostvarivo. I sadašnja najavljuje da će graditi mnogo novih sistema za navodnjavanje. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku u Srbiji su 2020. godine navodnjavane površine veće za 11,9 odsto u više nego 2019. godini.

Kako se navodi u Srbiji je lane, 2020. godine, navodnjavalo se 52.441 hektara poljoprivrednih površina. Za navodnjavanje je upotrebljeno 2,1 odsto više vode nego u prethodnoj godini, a najviše vode se crpelo iz vodotokova, 93,2 odsto, dok su preostale količine zahvaćene iz podzemnih voda, jezera, akumulacija i iz vodovodne mreže. Najveće površine su navodnjavane orošavanjem, 92,5 odsto površine, zatim kapanjem 7,3 odsto, dok se površinski navodnjavalo samo 0,2 odsto površine. Najviše su se navodnjavale oranice i bašte, 91,7 odsto, zatim voćnjaci pet odsto...

Dakle, u Srbiji se sad navodnjava se oko 1,4 odsto obradivih površina, a u svetu je to čak 17 odsto! Proizvodnja dosta zavisi i od navodnjavanja. U Srbiji se navodnjavaju oranice i bašte (95,3 odsto) i one imaju najveći udeo u ukupno navodnjavanim površinama, a slede voćnjaci (sa 4,3 odsto) i ostale poljoprivredne površine (sa udelom od 0,4 odsto). Navodnjavanjem je u 2018. godini ukupno bilo zahvaćeno 54.540 kubnih metara vode, što je za 27,5 odsto manje nego u 2017.godini. Najviše vode crpelo se iz vodotokova, 88,3 odsto, dok su preostale količine zahvaćene iz podzemnih voda, jezera, akumulacija i iz vodovodne mreže. Najzastupljeniji tip navodnjavanja bilo je orošavanje. Od ukupne površine orošavanjem se navodnjavalo 93,9 odsto površine, kapanjem šest odsto, a površinski se navodnjavalo svega 0,1 odsto njiva. Za novac koji samo u jednoj godini odnese suša (to je oko 1,5 milijardi dolara), mogli bi se izgraditi sistemi za navodnjavanje.

Agrar za dve decenije vodi 13 ministara!

Od 2000. do 2021.godine, dakle od demokratskih promena do danas poljoprivredu Srbije vodilo je 13 ministara. Ceo mandat je izdržao i započeo je drugi, jedino sadašnji ministar agrara Branislav Nedimović. Svi drugi su u proseku bili do 14 meseci. Da su bili i najbolji stručnjaci, za tako kratko vreme, ne bi mogli nešto više da urade. A, nisu uradili ništa, osim datih predizbornih obećanja koji su se završavali na željama. Uz ono što su nasledili, agrar se poslednje tri i po decenije u Srbiji razvija po stopi od 0,45 odsto godišnje! Svaki ministar kada je dolazio na vlasti proteklih decenija obećavao, između ostalog i, gradnju sistema za navodnjavanje.

Verovatno su im to bile želje da voda stiže na milion hektara, da budu po dve tri žetve godišnje, da se udvostruči vrednost proizvodnje (da bude više od 10 milijardi dolara godišnje, umesto najviše pet koliko se ostvarivalo) i da izvoz bude najmanje pet, pa da za njihovo vreme dostigne i deset milijardi dolara godišnje. Ni to se nije ostvarivalo. To su bila samo prazna predizborna obećanja. Baveći se ovim poslom, a slušajući podatke prethodnih ministara i autor ovih redova je pisao da se navodnjava tri odsto njiva, a to je oko 100.000 hektara.

Ni to nije bilo tačno, ali vlasti su tako govorile, pa se moralo i to iznositi kao tačno! Poznavaoci kretanja u agraru, su internim razgovorima znali da je i tačan podatak upola manji! Ako bi se pojavilo u javnosti bilo bi da to iznose novinari - strani plaćenici, oni koji pišu protiv trenutnog aktuelnog režima ili da to izgovara neko ko nema partijsku knjižicu od vladajuće partije. Ni u prošlom ni u sadašnjem vremenu na početku 2021. godine koja broji oko 750.000 članova, onih koji imaju knjižicu. I to se dešavalo decenijama sve dok Republički zavod za statistiku, nije skupio hrabrost, i za svoj dan firme, 9. januar, 2018. godine nije izašao sa podacima da se u Srbiji navodnjava u stvari samo 1,4 odsto njiva! U isto vreme svet u proseku navodnjava 17 odsto obradivih površina. I tako smo konačno ugledali našu stvarnost koju smo znali decenijama, ali je uvek bila ispod tepiha.

Šta nas čeka?

Ako u narednih pola veka budemo zalivali plodne oranice, čiji kvalitet zemljišta stalno opada (sad u zemljištu imamo manje od tri odsto humusa), a ne bude prirodnog đubriva, od žitnice zemlje Vojvodine, po prinosima, stvorićemo pustinju! Jer, u zemlji je sve manje humusa zbog nedostatka prirodnog đubriva. A, njega nema jer su staje prazne i nema stoke! Odakle, ga nabaviti? Da li i njega sad treba da uvozimo? Jer, smo od zemlje izvoznice postali uvoznici. Samo u 2020. godini za uvoz zamrznutog svinjskog mesa je potrošeno 58 miliona dolara. A, nekada smo bili poznati izvoznici. Pre ti decenije svinjskog mesa smo izvozili za 726 miliona dolara godišnje, a junećeg ,,bebi bifa’’ 30.000 tona (danas se izvozi 100 puta manje u jednoj godini ili između 300 i 400 tona godišnje! Ovakvi rezultati govore o “kvalitetu’’ projekta agrarnog razvoja u poslednje četiri decenije u Srbiji!

Najbolji dokaz da nam stočarstvo propada je 2013. godina. Tada smo imali rekordnu proizvodnju meda od 9.750 tona. Posle rekordne proizvodnje bio je i rekordan izvoz meda od preko 4.700 tona što je donelo prihod veći od 14 miliona dolara. I to je još jedan dokaz da je Srbija od izvoznika mesa postala njegov uvoznik. Jer, pre tri decenije izvoz svinjskog mesa je doneo u zemlju 7621 miliona dolara, a protekle ni desetak miliona dolara.

Za uvoz zamrznutog svinjskog mesa u 2019. godini potrošili smo 71, a u 2020. godini 58 miliona dolara. Taj trend nastavljen je i u ovoj godini pa su tovljači svinja ovih dana upozorili na probleme i Vladu Srbije i traže pomoć da bi opstali u ovom poslu. Inače, Srbija je 1866. godine po tovu svinja bile ispred Amerike. Tada je na 1.000 stanovnika Srbija ima 1.300 svinja! Ako se uporedi sa SAD koji su na 1.000 stanovnika imali između 800 i 900 svinja, vidi se das mo bili daleko ispred njih. Naravno tada... Danas je stanje kritično i ostvaruje se prognoza FAO da će Srbija od zemlje izvoznika, postati uvoznik hrane. Evo i ,,slike’’ o stanju u svinjarstvu Srbije.

(Nastaviće se)

podeli ovaj članak:

Natrag