Kucni lijekovi za astmu elicea 10 mg Lijekovi za žgaravicu
Lijekovi za upalu grla ivermectin gdje kupiti Lijekovi za žgaravicu
Lijekovi za valunge Lijekovi za lijecenje oteklina. lexilium cijena Lijekovi za tinitus
lijekovi protiv raka. Lijekovi za trovanje hranom lorsilan cijena prirodni lijekovi za prehladu
prirodne tablete za spavanje lunata bez recepta Proizvodi za njegu masne kože
organizirati modafinil hrvatska Lijek za morsku bolest
lijek za suha usta normabel bez recepta lijek za artritis
lijekovi za zatvor Lijek za akne rivotril cijena sredstvo za zadržavanje vode
Lijekovi za rast kose. Sredstva za suhi kašalj xanax cijena Lijekovi za bolesti zuba.
lijek koji spašava život Lijecenje akni kod kuce. zaldiar bez recepta pojedinacni cvjetovi

  https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Dežurna

Objavljujemo prevod Izvršne naredbe američkog predsednika, koja je ošamutila mafiju iz Vučićevog kartela i ostale mafijaše sa Zapadnog Balkana, da čitaoci sami shavte ozbiljnost udara koji ih očekuje

Izvršna naredba o blokiranju imovine i obustavljanju ulaska u Sjedinjene Države određenim osobama koje doprinose destabilizaciji situacije na zapadnom Balkanu

Autoritetom koji sam kao predsednik dodeljen Ustavom i zakonima Sjedinjenih Američkih Država, uključujući Zakon o međunarodnim vanrednim ekonomskim snagama (50 U.S.C. 1701 et seq.) (IEEPA), Nacionalni zakon o vanrednim situacijama (50 U.S.C. 1601 et seq.) (NEA), section 212(f) Zakona o imigraciji i državljanstvu iz 1952. (8 U.S.C. 1182(f)) i section 301 of title 3, United States Code,

I, JOSEPH R. BIDEN JR. (DžOZEF R. BAJDEN JUNIOR), Predsednik Sjedinjenih Američkih Država, ovim proširuje obim nacionalne vanredne situacije proglašene izvršnom naredbom 13219 od 26. juna 2001. godine (Blokiranje imovine lica koja prete međunarodnim stabilizacionim naporima na zapadnom Balkanu), izmenjenom Izvršnom naredbom 13304 od maja 28. 2003. (Prestanak vanrednih situacija s obzirom na Jugoslaviju i izmena izvršnog naloga 13219 od 26. juna 2001.), utvrdivši da je situacija na teritoriji bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Albanije (Zapadni Balkan), tokom protekle dve decenije, uključujući podrivanje posleratnih sporazuma i institucija nakon raspada bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, kao i široko rasprostranjenu korupciju u različitim vladama i institucijama na zapadnom Balkanu, stimije napreduju ka efikasnom i demokratskom upravljanju i punom integracijom u transatlantske institucije, što predstavlja neobičnu i izvanrednu nacionalnu pretnju nacionalnoj bezbednosti i spoljnoj politici Sjedinjenih Država.

Shodno tome, ovim naređujem:

Section 1. (a) Sva imovina i interesi u imovini koja se nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama, i koja će ubuduće biti u Sjedinjenim Državama ili koja su ili u daljem vlasništvu ili u posedu bilo koje osobe iz Sjedinjenih Država od sledećih osoba su blokirani i ne mogu se prenositi, plaćati, biti izvezeni, povučeni ili na bilo koji drugi način: bilo koja osoba određena od sekretara trezora, uz konsultacije sa državnim sekretarom:

da bude odgovoran ili saučesnik, ili da bude direktno ili indirektno uključen u akcije ili politike koje ugrožavaju mir, bezbednost, stabilnost ili teritorijalni integritet bilo kog područja ili države na zapadnom Balkanu;

da bude odgovoran ili saučesnik ili da bude direktno ili indirektno uključen u akcije ili politike koje podrivaju demokratske procese ili institucije na zapadnom Balkanu;

da bude odgovoran ili saučesnik ili da je direktno ili indirektno umešan u kršenje ili delo koje je ometalo ili ugrožavalo sprovođenje bilo kog sporazuma ili okvira o regionalnoj bezbednosti, miru, saradnji ili međusobnom priznavanju ili mehanizam odgovornosti povezan sa zapadnim Balkanom, uključujući Prespanski sporazum iz 2018; Ohridski okvirni sporazum iz 2001. godine; Rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija; Dejtonski sporazum; ili Zaključci Saveta konferencije za sprovođenje mira održanog u Londonu decembra 1995. godine, uključujući odluke ili zaključke visokog predstavnika, Saveta za sprovođenje mira ili njegovog Upravnog odbora; ili Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, ili, u odnosu na bivšu Jugoslaviju, Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove;

da bude odgovoran ili saučesnik u ozbiljnoj zloupotrebi ljudskih prava na zapadnom Balkanu ili da se direktno ili indirektno bavi njima;

biti odgovoran ili saučesnik u ili direktno ili indirektno uključen u korupciju povezanu sa zapadnim Balkanom, uključujući korupciju u ime ili na bilo koji drugi način povezan sa vladom na zapadnom Balkanu ili trenutnom ili bivši vladin zvaničnik na bilo kom nivou vlasti na zapadnom Balkanu, kao što je proneverivanje javne imovine, eksproprijacija privatne imovine u lične koristi ili u političke svrhe ili podmićivanje;

da ima materijalnu pomoć, sponzorisanje ili pružanje finansijske, materijalne ili tehnološke podrške ili dobara ili usluga ili podrške bilo kojoj osobi čija su imovina i interesi u imovini blokirani u skladu sa ovom naredbom; ili

da bude u vlasništvu ili pod kontrolom ili da deluje ili treba da deluje u ime, direktno ili indirektno, bilo kog lica čija su imovina i interesi u imovini blokirani u skladu sa ovom naredbom.

o (b) Zabrane iz stava (a) ovog odeljka se primenjuju, osim u meri u kojoj je to predviđeno statutima ili propisima, naredbama, direktivama ili licencama koje se mogu izdati u skladu sa ovom naredbom, bez obzira na bilo koji zaključeni ugovor ili bilo koju licencu ili dozvolu izdatu pre datuma ove naredbe.

Sec. 2. Zabrane u odeljku 1. ovog naloga uključuju:

o davanje bilo kakvog doprinosa ili pružanje sredstava, dobara ili usluga bilo kome ili u korist bilo koje osobe čija su imovina i interesi u imovini blokirani u skladu sa ovom naredbom; i

o primanje bilo kog doprinosa ili pružanja sredstava, dobara ili usluga od bilo koje takve osobe.

Sec. 3. Ovim utvrđujem da doniranje vrsta predmeta navedenih u odeljku 203(b)(2) of IEEPA (50 U.S.C. 1702(b)(2)), od strane bilo koje osobe čiji imovina i interesi u imovini su blokirani shodno odeljku 1 (a) ovog naloga ozbiljno bi narušili moju sposobnost da se izborim sa nacionalnom vanrednom situacijom proglašenom u Izvršnoj naredbi 13219, izmenjenoj Izvršnom naredbom 13304 i proširenoj u ovom nalogu, i ja ovime zabranjujem donacije predviđene odeljkom 1. ovog naloga.

Sec. 4. (a) Neograničeni ulazak imigranata i neimigranata u Sjedinjene Države ne-državljana za koje se utvrdi da ispunjavaju jedan ili više kriterijuma iz odeljka L(a) ovog naloga štetilo bi interesima Sjedinjenih Država, a ulazak takvih lica u Sjedinjene Države, kao imigranti ili neimigranti, ovim se suspenduju, osim kada državni sekretar ili sekretar za nacionalnu bezbednost, prema potrebi, utvrde da ulazak te osobe ne bi bio u suprotnosti sa interesima Sjedinjenih Država, uključujući kada državni sekretar ili sekretar za nacionalnu bezbednost, prema potrebi, na osnovu preporuke državnog tužioca utvrdi da bi ulazak te osobe dalje važio ciljeve sprovođenja zakona Sjedinjenih Država.

o Državni sekretar sprovodi ovu naredbu kako se odnosi na vize u skladu sa procedurama koje državni sekretar, uz konsultacije sa sekretarom za nacionalnu bezbednost, može utvrditi.

o Sekretar za nacionalnu bezbednost sprovodiće ovu naredbu, kako se odnosi na ulazak ne državljana, u skladu sa procedurama koje sekretar za nacionalnu bezbednost, uz konsultacije sa državnim sekretarom, može utvrditi.

o Ovim odeljkom će se tretirati takva lica kao i osobe obuhvaćenim odeljkom 1 Proglasa 8693 od 24. jula 2011. (Obustava ulaska stranaca podleže zabrani putovanja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i sankcijama međunarodnih vanrednih ekonomskih ovlašćenja).

Sec. 5. (a) Svaka transakcija koja ima za cilj izbegavanje, izaziva kršenje ili pokušaj kršenja bilo koje od zabrana navedenih u ovom nalogu.

o (b) Svaka zavera formirana radi kršenja bilo koje zabrane navedene u ovom naređenju je zabranjena.

Sec. 6. Za potrebe ovog naloga:

izraz „entitet" znači partnerstvo, udruženje, poverenje, zajedničko ulaganje, korporaciju, grupu, podgrupu ili drugu organizaciju;

izraz „negrađanin" označava svako lice koje nije državljanin ili nedržavljanin Sjedinjenih Država;

izraz „osoba" označava pojedinca ili entitet; i

izraz „lice Sjedinjenih Država" označava bilo kog državljanina Sjedinjenih Država, zakonitog stalnog boravka, entitet organizovan prema zakonima Sjedinjenih Država ili bilo kojoj jurisdikciji u Sjedinjenim Državama (uključujući strane filijale) ili bilo koje lice u Sjedinjenim Državama.

Sec. 7. Za ona lica čija su imovina i interesi u imovini blokirani u skladu sa ovom naredbom, a koja mogu imati ustavno prisustvo u Sjedinjenim Državama, smatram da, zbog mogućnosti trenutnog prenosa sredstava ili druge imovine, prethodno obaveštavanje takvih lica o merama koje bi se preduzele u skladu sa ovom naredbom učinile bi te mere neefikasnim. Stoga utvrđujem da da bi ove mere bile efikasne u rešavanju nacionalne vanredne situacije proglašene Izvršnom naredbom 13219, izmenjenom Izvršnom naredbom 13304, i proširenom ovom naredbom, ne treba prethodno obaveštavanje o popisu ili odluci donetoj u skladu sa ovim naređenjem.

Sec. 8. Sekretar Trezora, uz konsultacije sa državnim sekretarom, ovlašćen je da preduzme takve radnje, uključujući proglašenje pravila i propisa, i da primeni sva ovlašćenja koja je predsedniku dodelio IEEPA, a koja su potrebna za sprovođenje svrhe ovog naloga. Sekretar trezora može, u skladu sa merodavnim zakonom, ponovo izvršiti delegiranje bilo koje od ovih funkcija u Odeljenju trezora. Sva izvršna odeljenja i agencije Sjedinjenih Država preduzeće sve odgovarajuće mere u okviru svojih ovlašćenja za sprovođenje ovog naloga.

Sec. 9. Ništa u ovoj naredbi ne zabranjuje transakcije za obavljanje zvaničnih poslova savezne vlade od strane zaposlenih, korisnika granta ili njihovih ugovarača.

Sec. 10. (a) Ništa u ovom nalogu neće se tumačiti kao da umanjuje ili na bilo koji drugi način utiče na:

o ovlašćenje dodeljeno zakonom izvršnom odeljenju ili agenciji ili njihovom šefu; ili

o funkcije direktora Kancelarije za upravljanje i budžet u vezi sa budžetskim, administrativnim ili zakonodavnim predlozima.

o (b) Ova naredba će se sprovoditi u skladu sa važećim zakonom i zavisno od raspoloživih sredstava.

o (c) Ova naredba nije namenjena niti stvara bilo kakvo pravo ili korist, materijalnopravna ili proceduralna, koju bi bilo koja stranka sprovela po zakonu ili u kapitalu protiv Sjedinjenih Država, njenih odeljenja, agencija ili entiteta, njenih službenika, zaposlenih, agentima, ili bilo kojoj drugoj osobi.

JOSEPH BIDEN JR. (DŽOZEF R. BAJDEN JUNIOR)

BELA KUĆA (THE WHITE HOUSE),

8. jun. 2021.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane