https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Stav

BDP 2020

Branko Dragaš

Vidim da se mnogima svidela kolumna u prošlom broju, koja je obrađivala dešavanje u PIO fondu, ekonomska analiza koju je uradio Dragan Radović i koju sam dopunio kako bi javnost razumela u kakvoj nevolji se nalazimo.

Jezik brojki govori više nego besmislena blebetanja političkog ološa. Profesor Slobodan Komazec, Dragan Radović, dr Predrag Mitrović i moja malenkost smo jedinstven stručan tim koji ima rešenja za izlazak iz ove teške i duboke ekonomske krize u koju je Srbija upala, zbog primene pogrešnog neoliberalnog koncepta.

Koncepta koji nam je doneo svetsku ekonomsku krizu i krizu dugova. Naš ekonomski program izlaska iz krize smo spremni da ponudimo Vladi nacionalnog spasa. Takve programe treba da urade stručnjaci iz svih ostalih oblasti. To je naš rodoljubivi doprinos spasu Srbije.Ako, naravno,volimo Srbiju i ako želimo da naši potomci žive u suverenoj državi. Zato je važno da razbijemo sve propagandne laži veleizdajničkog režima o njihovim nezabeleženim, svetskim i svemirskim uspesima. Zajedno sa Draganom Radovićem razbijam laži o BDP ili Bruto domaćem proizvodu.

Pisaću što jednostavnije da svi, koji nemaju neka ekonomska znanja, mogu da razumeju. Dve decenije pišem da se lažno prikazuje BDP i da nije usaglašen sa realnim ekonomskim parametrima.

Poslednji put sam pisao o tome 2017. godine, gde sam dokazao, prema zvaničnim podacima Republičkog Zavoda za Statistiku, da je kumulirana stopa privrednog rasta u periodu 2001-2012 bila -39,5% i da je zvanična inflacija u tom periodu bila -157%.

To znači, da je prosečan godišnji rast bio 3,29% i godišnja prosečna inflacije -13,08%. U periodu 2012-2016, imala je kumuliranu stopu rasta od - 3,1% i inflaciju od -19,2%, što znači da je godišnji istorijski rast bio nikakvih - 0,62%. U čitavom posmatranom periodu 2001-2016, kumulirani privredni rast je bio svega -43,6% ili godišnje samo -2,72%, dok je inflacija zvanična bila 164% ili godišnje -10,25%. Inflacija je bila četri puta veća od stope privrednog rasta i to će se iskazati na nerealnom prikazivanju BDP-a.

Godine 2000., kada su petooktobarskom kontrarevolucijom preuzeli neoliberalni dosmanlijski komesari vlast, BDP je bio -13,93 milijarde evra, ali je 2016. BDP prikazan na - 34,11 milijardi evra. Rast BDP-a u periodu od 2000-2016. zvanično je iznosio neverovatnih 144,88%.Kako je moguće da je BDP rastao 144,88%, kada je, videli smo po podacima, kumulirana stopa privrednog rasta bila samo 43,6%? Isti podatak za BDP se razlikuje za -232,29%? Zvanična inflacija, kao što sam napisao, iznosila je za 2001-2017 - 164%, ali po nekim ključnim robama ona iznosi : Infostan-2199,62%, struja- 498,57%, porez na imovinu -672,9%, beli hleb -460%, jabuke-473,68%, meso-471,25%, jaja-428,57%,mleko -1397,2% i ulje -1089,2%.

Za period 2012-2017, sumanuti premijer je zvanično smanjio inflaciju, držao je pod kontrolom cena, na - 3,84%, ali po istim navedenim robama realna inflacija je iznosila: Infostan-21,13%, struja-93,88 %, porez na imovinu -44,33%, beli hleb -31,43%, jabuke-7,41%, meso-15,91%, jaja-25,0%,mleko -58,82% i ulje -2,1%. Jasno se vidi da je realna inflacija u periodu 2001-2012 najmanje tri puta bila veća od zvanične inflacije i da je takvo povećavanje cena dovelo do naduvavanja fiktivnog BDP-a, dok je u periodu 2012-2017 realna inflacija bila veća i do 20 puta od zvanične, kontrolisane inflacije.

Plate su porasle sa 7.435 dinara 2001., na 47.814 dinara u 2016. godini ili 640,39%, ali je produktivnost od 2001-2016. porasla svega godišnje u industriji 2,1%, a u prerađivačkom sektoru 6,1% godišnje, što je , prosečno gledano, na kumulativnom iznosu posmatranog perioda oko 64% ili deset puta manje nego što su porasle prosečne plata.

Produktivnost nije dovela do rasta zarade, niti je dovela do privrednog rasta, svega 3,1% godišnje, koji nije mogao ni da uveća BDP za 144,88%, dok su plate rasle godišnje 40,02%.Na osnovu čega su rasle plate? Odgovor je samo jedan - na osnovu zaduživanja, koje ne prestaje i koje se sve više uvećava.Kada govorimo o deviznom kursu, onda je lako izračunati da je devizni kurs u periodu 2001-2017. porastao samo -100,58%,dok su zvanična inflacija i realna inflacija daleko veći bili.

Devizni kurs u odnosu prema zvaničnoj inflaciji morao bi da bude -158,4 dinara za jedan evro, što bi bilo, takođe, nerealano, potcenjeni iznos kursa,ali u odnosu na najnižu realnu inflaciju od -428%, treba da bude -256,8 dinara. Ukoliko bi uzeli realnu vrednost inflacije za period 2001-2017 od 650%, onda bi devizni kurs bio -390 dinara.

Zašto se devizni kurs drži namerno potcenjen? Kome takav nerealan kurs odgovara? Uvoznicima. Ko su uvoznici? Tajkuni. Koji finansiraju političare na vlasti i koji učestvuju u pljačkanju države. U periodu 2001-2016 na ime spoljno-trgovinskog deficita, veći uvoz od izvoza naše privrede, iz Srbije je otišlo 83,3 milijarde evra.Ako je 2000., BDP iznosio 13,93 milijardi evra i ako je realan kumulitivan rast do 2016 iznosio 43,6%, to znači da je realan BDP - 20,42 milijardi evra.

Nije tačan podatak da je BDP 34,11 milijardi evra, jer je taj iznos nastao zbog naduvanih tekućih cena i potcenjenosti vrednosti evra. Ako bi evro realno bio 390 dinara, to bi značilo da je realan BDP jedva 11 milijardi evra.Prema mom mišljenju, to je najpribližniji iznos stvarnog BDP. Sve ostalo je falsifikovanje statističkih podataka.Evo jednog primera za razumevanje ove statističke prevare.

Zamislimo da Pera duguje Miki 100 evra, Mika duguje 100 evra Joci, a Joca nekom Aci, i sve tako do Vase, koji je deseti i koji duguje Peri 100 evra. Ako Pera vrati 100 evra Miki i Mika vrati Joci, onda se pokreće čitav ciklus vraćanja i, na kraju, Vasa vrati Peri onih 100 evra koji mu duguju, svi su zatvorili međusobne obaveze, multikompenzacija je napravljena sa novčanicom od 100 evra.Šta kaže statistika, naša dika? Koliki je ukupan promet?

Statistika kaže 1.000 evra i tako narasta BDP deset puta više nego što je to realno stanje u praksi.Ponovio sam sve ove podatke do 2017.godine samo da se podsetimo šta se zaista realno dešavalo. Pogledajmo sada u celosti tabele koje je, za ovu analizu, uradio Dragan Radović za čitav period vladavine Uzurpatora. Baznu godinu smo uzeli 2011, jer je Uzurpator u julu 2012. godine bio na vlasti i uticao je na ekonomsku politiku države.

Pogledajmo kako se BDP kretao u dinarima u odnosu na zvaničnu stopu privrednog rasta.Bazne godine 2011 BDP je u dinarima iznosio 3.612 miliona, u 2012 došlo je do pada -0,7%, pa je BDP iznosio 3.587 miliona, 2013 rast +2,9% - BDP - 3.691 mil, 2014 - rast +1,6%- BDP - 3.750 mil, 2015 - rast +1,8% - BDP -3.818 mil, 2016 - rast +3,3% - BDP-3.944 mil, 2017 - rast +3,3% -BDP- 4.026 mil, 2018 - rast+4,5% - BDP - 4.208 mil, 2019 - rast +4,2% - BDP - 4.384 mil i 2020 - pad -1,0% / ovo je lažan podatak, pad je sigurno -10%/ - BDP - 4.340 miliona dinara.

Kada ovaj realni iznos u dinarima podleimo sa zvaničnim kursom 31.12.2020. godine - 117,5802, dobijamo BDP - 36,9 milijardi evra. Zvanični BDP 2020. godine je objavljen - 46, 467 milijardi evra. Kako je to moguće? Uvećan je BDP za - 9, 567 milijardi evra ili 27,333%. Ponavlja se isti matematički problem kao sa izračunavanjem priliva sredstava u PIO fond. Da li režim Uzurpatora zna matematiku ili bestidno falsifikuju podatke? Ali, to nije realan BDP. Potrebno je da oduzmemo inflaciju od nominalnog BDP-a. I tu sada imamo novi problem.

Koju inflaciju da uzmemo: zvanično objavljenu ili realnu? Uzmimo, prvo, kako bismo poredili zvaničnu inflaciju po godinama. Zvanične stope inflacije su iznosile : 2012 - 12,2%, 2013 - 2,2%, 2014 - 1,7%, 2015 - 1,5%, 2016 -1,6%, 2017 - 3,0%, 2018 - 2,0%, 2019 -1,9% i 2020 - 1,3%. Kululirana inflacija je iznosila 27,4%. Inflacija umanjuje realnu vrednost BDP, jer cene naduvavaju objavljen BDP, pa tako, kada odbijemo kumulirani iznos zvanične inflacije, dobijamo BDP - 3.151 miliona dinara.

Kada ovaj iznos podelimo sa kursom -117,5802 dinara, dobijamo da je BDP bio na kraju 2020 godine - 26,798 milijardi evra. Razlika od zvaničnog BDP iznosi - 19,669 milijardi evra ili uvećan je BDP za 73,39%. Koliko je iznosio BDP kada primenimo, umesto zvanične inflacije, najnižni iznos reale inflacije? Prema mojim podacima realna donja inflacija, uzimamo konzervativan model računice, iznosi po godinama: 2012 -15%, 2013 - 10%, 2014 -8%, 2015 -95, 2016 - 15%, 2017 - 12%, 2018 - 12%, 2019 -10% i 2020 -10%.

Kada na poslednju godinu 2020 i BDP -4.340 miliona dinara primenimo ove realne stope inflacije, kumulirane za ovih devet godina, na - 101%, dobijamo realan BDP - 2.170 miliona dinara ili - 18, 455 milijardi evra. Razlika od zvaničnog BDP-a iznosi - 28,12 milijardi evra ili uvečan je BDP za -251,8%. Zašto veleizdajnički režim ovo radi? Zašto napumpavaju i naduvavaju BDP? Razlog je vrlo jednostavan -da bi mogli da se dalje zadužuju.

Nominalna vrednost BDP-a raste usled velike inflacije, kurs je nerealan i precenjen, stope razvoja su male, za devet godina godišnji prosek je svega 2,08%, što dovodi do toga da BDP bude visok -46,467 milijardi evra. Kada takav BDP estradni režimski ekonomisti stave sa zvaničnim objavljenim spoljnim dugom 31.12.2020. godine - 30,813 milijardi evra, onda dobijamo da nije velika zaduđenost i da iznosi podnošljivih -66,31%. Režim se hvali da ima prostora za nova zaduživanja. Veselo, veselo! Najbolji smo na svetu i svemiru!

Mesija je ostvario svoj huliganski san navijača da bude svetski šampion. Problem nastaje kada taj iznos spoljnog duga uporedimo sa realnim BDP od 18,455 milijardi evra. Tada dobijamo da smo prezaduženi - 166,9% BDP. Tolika i viša je zaduženost i bankrotiranih zemalja EU i SAD. Uklapamo se u sliku bankrotiranih država, jer smo primenili pogrešan neoliberalni koncept.Naravno, veliki problem je iznos spoljnog duga, koji se lažno prikazuje.

Spoljni dug je mnogo veći. To znači da su svi pokazatelji još gori, nego što smo ih ovde prikazali.

Zašto ništa o ovome ne govori Ekonomski fakultet? Zašto ćute? Šta studenti uče na takvom fakultetu? Srbija će se slomiti pod teretom dugova i laži.

Ako ne srušimo totalitarni politički i ekonomski režim, ako ne postavimo stručnu i poštenu Vladu narodnog spasa, sledi potpuni finansijski slom Srbije. Pripremite se za siromaštvo. Nismo, nažalost, dodirnuli dno. Velika nevolja tek stiže.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane