https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Tabloid je pozvan

Sunovrat Zavoda za udžbenike se intenzivira, a Vlada Srbije, osnivač Zavoda, ne čini ništa da to zaustavi

Nalozi dolaze odozgo, poslovanje nizbrdo

Zavod za udžbenike iz Beograda je na izdisaju, zahvaljujući nestručnom, partijskom, bahatom rukovođenju v. d. direktora Milorada Marjanovića kome je status v. d. istekao u avgustu 2020. godine. Ta sitnica ga nije sprečila da nastavi da rasipa Zavodovu imovinu, ali i stručne kadrove. Zavod za udžbenike su za vreme njegovog upravljanja napustila dva urednika, dva doktora nauka, jedan od njih ima dva doktorata., navodi se u pismu upućenom Magazinu Tabloid

***

Zavod za udžbenike je osnovan 1957. godine i od tada je bio perjanica srpskog obrazovanja i kulture, jer osim udžbenika za osnovnu i srednju školu Zavod je, do dolaska Milorada Marjanovića za v. d. direktora, objavljivao najznačajnija dela iz srpske i svetske kulture, umetnosti i nauke.

Zavod za udžbenike bio je jedini izdavač udžbenika do tzv. liberalizacije „tržišta udžbenika" u vreme ministrovanja pok. Gaše Kneževića kada su u Srbiju na velika vrata uvedeni nemački i hrvatski izdavači. Oni su koruptivnim radnjama ubrzo preuzeli veći deo „tržišnog kolača" o čemu je puno govoreno u javnosti, ali nikada ni jedna vlada nije preduzela ništa da korupciju spreči i kazni one koji se njome bave. Naprotiv, ukoliko neki pojedinac javno kaže da se strani izdavači bave korupcijom, sledi tužba od tih izdavača (zastupa ih najbolja advokatska kancelarija u Srbiji), a na sudu niko neće da posvedoči ono što je očigledno. Ipak, Zavod se nekako nosio više od 15 godina sa nelojalnom konkurencijom.

Međutim, upravljanje Zavodom v. d. Milorada Marjanovića teško da bi preživela i neka jača firma. Od prvog dana njegovog vršenja dužnosti direktora Zavoda među zaposlenima je stvorio atmosferu straha, podelio na desetine aneksa, a nezadovoljnima poručio:"Ja samo slušam i izvršavam naređenja odozgo!" Na pitanje smelijih zaposlenih:"Koga to odozgo? Predsednika? Premijera? Nekog ministra?" ne bi odgovarao, valjda da ljude još više uplaši.

Ko je Milorad Marjanović? Na zvaničnom sajtu Zavoda za udžbenike stoji da je doktorat iz oblasti tehničkih nauka stekao na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu, 1996. godine, da je bio profesor u srednjoj školi, da je bio docent na fakultetu na kome je doktorirao, član stručne komisije Prosvetnog saveta Srbije za mašinstvo i da je veći deo radnog staža proveo u Zavodu za udžbenike na raznim pozicijama od šefa proizvodnje nastavnih sredstava do sadašnjeg v. d. direktora Zavoda. Pregledom zvaničnog sajta Zavoda za udžbenike pod nazivom „Finansijski izveštaji" može se utvrditi i nedomaćinsko rukovođenje Zavodom počev od 2019. godine.

Najpre zloupotrebe v. d. sa programom poslovanja za 2019. Neopravdano planirani veliki iznosi u Programu poslovanja i to: papir za štampu za 2017. godinu je za ove usluge planirano 50.000.000 a potrošeno 0, za 2018. godinu je za ove usluge planirano 50.000.000 a potrošeno 0, za 2019. godinu je za ove usluge planirano 50.000.000 a potrošeno 0, za 2020. godinu je ponovo planirano 50.000.000, što znači da se fiktivno godinama planira 50 000 000, zatim digitalne mašine za štampu: za 2019. godinu je za ove usluge planirano 6.500.000 a potrošeno 0.

Sprovedena je javna nabavka JNOP 15/19 i ista je obustavljena 25.04.2019. zbog gubitaka u poslovanju. Za 2020. godinu je ponovo planirano 6.500.000, što znači da se fiktivno planira 6.500.000 din., slede pravne usluge: za 2017. godinu je za ove usluge je bio 500.000 dinara, a realizovano je 0.00, za 2018. godinu je za ove usluge je bio 500.000 a realizovano je 0.00, za 2019. godinu je za ove usluge planirano 500.000 a potrošeno 0.00, za 2020. godinu je ponovo planirano 1.000.000 dinara. Obrazloženje je da su ove usluge povećane za 500.000 (što nije tačno jer je realizacija bila 0.00) zbog angažovanja advokata za sporove koje Zavod vodi pred Privrednim sudovima.

Neopravdano se planira 1.000.000. Sledeći planirani iznosi su za nabavku kancelarijskog materijala: toneri i kertridži i papir za fotokopiranje: u 2019. godini je za ove usluge realizovano 2.700.000. Proverom na Portalu Javnih nabavki utvrđeno je da su u 2019. godini realizovane 2 nabavke i to: JNMV 1/2019 za kancelarijski materijal u iznosu od 1.618.853,50 JNMV 56/19 za tonere za štampače u iznosu od 720.350. Ukupna realizovana vrednost je 2.339.203,50, što znači da je više iskazano 360.796,50. I tako se spisak nastavlja unedogled: materijal za pakovanje i kese za koji piše da je realizovano 700.000, a proverom na portalu Javnih nabavki utvrđeno je da je u 2019. godini realizovana javna nabavka i to: JNMV 35/2019 za materijal za pakovanje u iznosu od 98.619,00 dinara, dakle opet iskazano više za 601.381. Potom plaćanje licence Nav. Dinam piše da je u 2019. godini je na ove usluge potrošeno 1.700.000 dinara, a proverom na portalu Javnih nabavki utvrđeno je da je u 2019. godini realizovana javna nabavka i to: JNMV 02/2019 za Održavanje softverskog paketa ''Microsoft Dynamics NAV'' u iznosu od 602.565 dinara, dakle opet više iskazano za 1.098.619 dinara.

Posebna priča su javne nabavke gde ili nisu uopšte raspisane ili su nedovršene, ali se novac obilno rasipao. Tako se čita sledeće: sredstva za održavanje higijene u 2019. godini je na ove usluge potrošeno 1.300.000 dinara, a da nije raspisana ni jedna javna nabavka. Ovo utvrđeno uvidom na portal Javnih nabavki. Gorivo i maziva: U 2019. godini je na ova dobra potrošeno 9.000.000 dinara. Raspisana je javna nabavka JNOP 26/19 koja nije dovršena jer nema ni odluke o dodeli ugovora ni odluke o obustavljanju postupka. Ovo utvrđeno uvidom na portal Javnih nabavki. Hardver:

U 2019. godini je na ova dobra potrošeno 8.400.000 dinara, a da nije raspisana ni jedna javna nabavka. Ovo utvrđeno uvidom na portal Javnih nabavki. Softveri: u 2019. godini je na ove usluge potrošeno 4.400.000 dinara, a da nije raspisana ni jedna javna nabavka. Ovo utvrđeno uvidom na portal Javnih nabavki. Napomena: Postoji samo javna nabavka za Održavanje softverskog paketa ''Microsoft Dynamics NAV'' u iznosu od 602.565 dinara.

Održavanje softvera (Sintegra, Plate): U 2019. godini je na ove usluge potrošeno 1.700.000 dinara, a da nije raspisana ni jedna javna nabavka. Ovo utvrđeno uvidom na portal Javnih nabavki. Napomena: Sprovedena je samo nabavka JNMV 02/2019 za Održavanje softverskog paketa ''Microsoft Dynamics NAV'' u iznosu od 602.565 dinara a kako je prethodno navedeno. U 2019. godini je na ove usluge potrošeno 91.000.000 dinara, a da nije raspisana ni jedna javna nabavka. Ovo utvrđeno uvidom na portal Javnih nabavki za 2019. godinu. Nastavna sredstva i snimanje na CD, DVD: u 2019. godini je na ove usluge potrošeno 2.700.000 dinara, a da nije raspisana ni jedna javna nabavka.

svim ovim primerima nezakonitog rada v.d. obavešten je Nadzorni odbor, organ upravljanja, koji ima obavezu da nadzire zakonitost rada v.d. Zbog nekih od ovih nezakonitosti već je pokrenuto nekoliko postupaka pred nadležnim sudovima. Takođe, o svim ovim nezakonitim aktima v.d. su obavešteni i Ministarstvo privrede, Vlada Republike Srbije, Kabinet Predsednika Republike Srbije, pojedini mediji i organizacije koje se bave zaštitom prava na zakonit rad zaposlenih u javnom sektoru. Takođe, sve je prijavljeno i Budžetskoj inspekciji Ministarstva finansija, Državnoj revizorskoj instituciji, nadležnom javnom tužilaštvu. Niko do današnjeg dana nije preduzeo ništa da se stane na kraj ovoj samovolji v. d. direktora. Osokoljen ćutanjem nadležnih institucija on je nastavio ovakvo ponašanje i sledeće godine, kada mu je već istekao v. d. status.

To je najočiglednije kada se uporede podaci o planiranom i realizovanom zapošljavanju u Zavodu. Pa je tako u u toku 2018. godine: po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima angažovao 12 lica, po ugovorima o delu angažovao 7 lica, po osnovu ostalih ugovora angažovao 5 lica. Međutim, Programom poslovanja Zavoda za 2018. godinu Zavod je planirao da u toku cele 2018. godine radno angažuje: 4 lica po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, 4 lica po osnovu ugovora o delu, 1 lice po osnovu ostalih ugovora.

Programom poslovanja Zavoda za 2019. godinu, strana 74-75, Zavod je naveo da je u realizaciji Programa poslovanja za 2018. godinu radno angažovao: 4 lica po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima; 4 lica po osnovu ugovora o delu i 1 lice po osnovu ostalih ugovora. Zavod je u toku 2019. godine: po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima angažovao 9 lica, po ugovorima o delu angažovao 2 lica, po osnovu ostalih ugovora angažovao 2 lica. Međutim, Programom poslovanja Zavoda za 2019. godinu Zavod je planirao da u toku cele 2019. godine radno angažuje: 4 lica po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, 4 lica po osnovu ugovora o delu, 1 lice po osnovu ostalih ugovora.

Programom poslovanja Zavoda za 2020. godinu, strana 51-52, Zavod je naveo da je u realizaciji Programa poslovanja za 2019. godinu radno angažovao: 4 lica po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima; 4 lica po osnovu ugovora o delu i 2 lica po osnovu ostalih ugovora. Zavod je u toku 2020. godine: po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima angažovao 2 lica, po ugovorima o delu angažovao 2 lica, po osnovu ostalih ugovora angažovao 10 lica. Međutim, Programom poslovanja Zavoda za 2020. godinu Zavod je planirao da u toku cele 2019. godine radno angažuje: 4 lica po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, 4 lica po osnovu ugovora o delu, 2 lica po osnovu ostalih ugovora.

Programom poslovanja Zavoda za 2021. godinu, strana 59-60, Zavod je naveo da je u realizaciji Programa poslovanja za 2020. godinu radno angažovao: 1 lice po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima; 2 lica po osnovu ugovora o delu i 2 lica po osnovu ostalih ugovora. Zavod je u većem broju ugovora o privremenim i povremenim poslovima ugovarao radno angažovanje lica u periodu dužem od 120 radnih dana u toku godine, takođe je Zavod sve ove ugovore o radnom angažovanju većeg broja lica van radnog odnosa zaključio isključivo za obavljanje poslova koji su unutrašnjim aktima Zavoda sistematizovani kao poslovi koji spadaju u redovnu delatnost Zavoda.

Postupajući na navedeni način Zavod je nezakonito koristio javna sredstava tako što je: nezakonito prekoračio Program poslovanja za 2018., 2019. i 2020. godinu u delu koji se odnosi na plan troškova javnih sredstava za zaposlene u Zavodu, lažno prikazao podatake u Programu poslovanja za 2018., 2019. i 2020. godinu u delu koji se odnosi na plan troškova javnih sredstava za zaposlene u Zavodu, direktno povredio odredbe Zakona o radu kojima su propisani uslovi za radno angažovanje lica van radnog odnosa, izvršio zapošljavanje lica suprotno odredbama Zakona o budžetskom sistemu i Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava. O svemu ovome su obavešteni: budžetska inspekcija, DRI, inspektorat rada i Vlada Srbije. Niko još nije odreagovao da spreči v. d. u uništavanju ovog nekadašnjeg giganta.

Posle svega ovoga postavlja se nekoliko logičnih pitanja. Da li zaista v. d. direktora izvršava naređenja „sa najvišeg mesta"? Posle par godina bilo bi dobro da odgovori koje je to mesto, kome se toliko žuri da upropasti Zavod za udžbenike i zašto? Lokacija upravne zgrade na Obilićevom vencu br. 5 je zaista vrhunska. Kako Srbija i Beograd, u izjavama članova vladajuće partije, postaje vrhunska turistička destinacija, logično je da zgrada Zavoda za udžbenike bude pretvorena u hotel, o čemu je v. d. još na početku svog mandata govorio. Zaposlenima je takođe rečeno da će uskoro biti zatvorene Zavodove knjižare na Obilićevom vencu.

Taman da neko otvori kafiće umesto knjižara i uklopi se u okolinu. Ne trebaju Srbima ni obrazovanje ni kultura. Imamo dva izdavača udžbenika iz tradicionalno nam prijateljskih zemalja, što bismo održavali naš kada ovoliko košta, lakše nam je rešiti se svega, zar ne?

Moćnom v. d. direktora Zavoda u odvođenju Zavoda u propast zdušno pomažu i „mladi lavovi" SNS oličeni u likovima izvršnih direktora sektora koji po Pravilniku Zavoda nisu mogli biti postavljeni na te funkcije. Reč je o izvršnoj direktorki izdavačkog sektora Vesni Pajević i izvršnom direktoru sektora za razvoj Stefanu Paunoviću. Rečite su biografije ovih "mladih" nada SNS postavljene na zvaničnom sajtu Zavoda. Biografije stale na trećinu A-4 papira.

Ovako mršave biografije nadograđene su poznanstvom u slučaju Vesne Pajević, a u slučaju Stefana Paunovića rođačkom vezom sa ocem predsednika države Srbije. Oboje se hvale ovom činjenicom, pa je možda to odgovor na pitanje odakle v. d. direktora Zavoda stižu naređenja.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane