https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Stav

ZAVRŠNI RAČUN 2020

Branko Dragaš

Tekst koji je pred vama nastao je na osnovu dokumenta Fiskalnog saveta pod nazivom : Ocena završnog računa budžeta za 2020.godinu, koji je objavljen 22.11.2021.g.

Naravno, lažnu opoziciju uopšte ovaj dokument nije zanimao. Oni su nastavili da podižu lopte Uzurpatoru, kako bi on mogao što efikasnije da smečuje i tako, pred okupiranom javnosti, pokaže svoju veliku političku snagu. Tako prevrtljiva opozicija omogućava poludelom Uzurpatoru da vlada.

Mišljenja sam da bismo davno oborili Uzurpatora da nema plaćene, lakejske i strogo kontrolisane opozicije. Oni smetaju da se pobunjeni, siromašni i razočarani građani obračunaju sa Uzurpatorom i njegovom bandom kriminalaca na vlasti.

Odnosno, dobili su zadatak od Uzurpatora, koji dobro plaća izvršene usluge, da ometaju stvaranje jedinstvenog političkog fronta za rušenje totalitarnog političkog sistema. Bezbroj primera imamo kako opozicioni lideri služe i pomažu Uzurpatoru.

Nije važno da li su pristali da budu džak za medijsko udaranje, dok se njihov oteti kapital ne dira, mada Uzurpator i njegovi lajavi mediji iznose koliko je stotina miliona evra pokradeno, ali niko ne govori o konfiskaciji tog pokradenog novca, nije važno da li su postali omiljeni opozicionari Uzurpatora, nije važno da li piju rujno vino pred kamerama i foto reporterima sa Uzurpatorom ili dobijaju novac da osnuju nove stranke i pokrete, koji rade sve prema uputstvima Uzurpatora, jedinstvena činjenica za sve njih je da niko ne govori ništa o budžetu i završnom računu, koji su, u razvijenim parlamentarnim demokratijama, glavno mesto za surovi i frontalni sukob između vlasti i opozicije.

Zašto ne govore? Zato što potkupljiva i lažljiva opozicija planira da postane novi namesnik pokorenom narodu. Znaju da je Uzupator pušten niz vodu i da mu više nema spasa, pa sve preduzimaju da se dodvore birokratama Zapada. Pokazuju svu svoju političku kooperativnost i lojalnost, ali nemaju nameru da promene totalitarni politički sistem, jer samo zadržavanjem takvog propalog političkog sistema mogu da budu sigurni da će svoju vladavinu da krunišu novim količinama otetog novca.

Znači, opozicija nema nameru da menja totalitarni politički sistem koji im donosi velike lične profite i koji dozvoljava da se godinama ne usvaja i ne razmatra završni računi države. Kako je to moguće? Vrlo je teško nama iz privrede, koji svake godine moramo da predamo Završne račune za naše kompanije, da razumemo zašto država, koja nas kažnjava i sankcioniše ako ne predamo Završne račune, sama krši finansijsku disciplinu i ne usvaja završne račune.

Prema pisanju Fiskalnog saveta, završni račun države je jedan od fundamentalnih instrumenata za odgovorno i otvoreno upravljanje javnim finansijama, ali donošenje i usvajanje Završnog računa nije praktikovala ni prošla, niti ova vlast.

U periodu 2002 - 2014. godina Završni računi jesu sastavljani, ali nisu razmatrani u Narodnoj Skupštini. Sami tim, nisu bili javno ni dostupni. Zašto opozicija nije na tome insistirala da se razmatraju i objave? Upravo iz razloga koga sam objasnio.

Opozicija hoće samo da se, opet, dokopa vlasti i da radi isto onako kako je radila vlast Uzurpatora. To je najbolji mogući politički sistem, koji otvara ogromne mogućnosti za manipulaciju, krađu i korupciju. Vlast i opozicija u Srbiji su naličje istog zla predstavničke parlamentarne demokratije. Političkog sistema na izdisaju.

U period 2015-2017.godina čak ni predlozi nisu sastavljani. Zašto? Ova loša praksa je prekinuta 2019. godine , kada su usvojeni svi Završni računi od 2002 do 2018. godina. Neverovanto! Da li je bilo stručne rasprave? Da li je bilo javne rasprave? Zašto nije bilo? Zašto je opozicija ćutala. Razlog je jasan. Sve krađe su pokrili. Interes vlasti i opozicije ih je ujedinio. Fiskalni savet je oduševljen što je, eto, napokon, Završni račun prihvaćen za 2019. i 2020. godinu.

Šta nam je pokazao završni račun za 2020.godinu? Ostvaren je deficit budžeta od 458 milijardi dinara ili 3,898 milijardi evra, tj. 8,3% BDP. Razlog tolikog deficita? Pandemija. Šta mi je bilo interesantno u izveštaju o završnom računu?

Saznao sam da je kroz tekuću budžetsku rezervu potrošeno 14 milijardi dinara više ili 119,1 miliiona evra nego što je objavljeno u Službenom glasniku. Gde je potrošen taj novac? Ne znamo. Zašto ne znamo? Svrstano je u kategoriju poverljivih dokumenata. Možemo da vidimo da je bilo 41 plaćanje iz tekućih budžetskih rezervi, ali nema nikakvih detalja o njihovoj krajnjoj nameni. Ko je koristio 119,1 miliona evra? Ne znamo. Kako to može da se ne zna? Može, jer vlast sve može.

Zašto opozicija o tome ne obavesti javnost? Pitajte ih. Zašto je oznaka poverljivo stavljena na sve korisnike ovih sredstava? Nema nikakvog odgovora ili objašnjenja. Tek iz Završnog računa možemo da vidimo da je masa zarada na Republici u 2020.godini bila 19 milijardi dinara ili 167,1 milion evra veća nego što se to prikazalo u podacima Ministarstva finansija / 327 milijardi dinara, umesto 308 milijardi dinara.

Kako se to objašnjava? Nema objašnjenja. Birokratija sebi povećava krišom plate i nikoga u javnosti o tome ne obaveštava. A zašto bi u totalitarnom političkom sistemu i obaveštavali? U Završnom računu se samo to konstatuje. Neto budžetske pozajmice su probile novembarski plan za 5 milijardi dinara. Kako se to objašnjava? Evo, pročitajte sami objašnjenje : „ veće izvršenje je posledica promene tekuće aproprijacije". Šta kažete? Jeste li nešto razumeli? Niste?

Nisam ni ja. Ali, mi, građani, nismo važni. Bitno je da je izvršeno više prisvajanje, nego što su imali pravo po budžetskom planu. Na ovoj poziciji - budžetske pozajmice - koja iznosi 43 milijardi dinara ili 365,9 miliona evra, namena 10% su poznate, dok ostatak od 329,4 miliona evra nema navođenja ko su korisnici.

Čak i poslušni Fiskalni savet priznaje da je to nedopustivo, naročito kada znamo da je taj iznos pet puta veći nego 2019. godine. Ako, unakrsnom analizom, iz nekih drugih državnih dokumenata možemo da predpostavimo da je ER SRBIJA dobila 12 milijardi dinara, Srbijagas 5 mld dinara i Fond za razvoj 12 milijardi dinara, onda ostaje nerazjašnjeno gde je otišlo 14 milijardi dinara ili 119,1 milion evra. Posebnu poslasticu za mene predstavljalo je saznanje na poziciji plaćeni kazne i penali -23 milijarde dinara ili 196,5 miliona evra. Kome je plaćeno?

Zašto su plaćeni kazne i penali? Nema podataka. Ko je kriv što plaćamo tolike kazne i penale? Nema podataka. Bolesnu decu u Srbiji građani pomažu prilozima za lečenje, skupljajući novac preko SMS poruka, dok je država Srbija prošle godine platila 196,5 miliona evra za kazne i penale. Mislim da bi bilo vrlo interesantno da pregledamo zbog čega su plaćene tolike pare na ime kazni i penala. O subvencijama stranim investitorima sam već sve napisao.

Mislim da je to jedna velika glupost i pranje novca poreskih obveznika. Završni račun to pokazuje. Naime, subvencije su u 2020.godini iznosile 85,1 milion evra, ali ostaje nepoznata koja su preduzeća dobila podsticaje i u kom iznosu. Ukupni neporeski prihodi iznose 192 milijardi dinara ili 1,634 milijardi evra, ali ponovo najveći deo ovih prihoda nije moguće da se objasni na osnovu redovnih mesečnih izveštaja o realizaciji.

Od toga iznosa 56 milijardi dinara ili 80% tog iznosa - 476,6 miliona evra su vanredni neporeski prihodi i ne zna se kako su nastali i ko ih uplaćuje. Ne zna se, takođe, koja su domaća preduzeća uplatila iz dobiti i dividendi -246,8 miliona evra. Na poziciji ostalih prihoda, iznos od 144,6 miliona evra ne zna se ko je uplatio. Ako saberemo ove tri cifre, onda dobijamo da - 868 miliona evra uplata u budžet nema izveštaja ko je uplatio. Kako je ovo moguće? U vladavini šizofrenog Uzurpatora i ministra finansija plagijatora, sve je moguće.

Ovakav Završni račun ne bi bio usvojen u državi koja ima neposrednu demokratiju i gde bi građani tražili od svojih izabranih predstavnika da se svaki dinar, koji je prihodovan ili utrošen, mora da obrazlaže i objasni. Sve dok građani ne budu direktno kontrolisali i glasali kako će da se troši budžet, politički ološ će da nas krade, objašnjavajući da sve rade po zakonu. Ušli smo u doba veštačke inteligencije i postoje sva digitalna pomagala koja mogu da spreče krađu budžeta. Sve dok se ne uvede direktna kontrola trošenja budžeta od strane građana, političari će napadati na budžet.

Njihovo bavljenje politikom je iz razloga što oni hoće lično da se obogate i da parazitiraju čitav život na jaslama državnog budžeta. To moramo da im onemogućimo. Jedini način je neposredna demokratija. Političari više neće odlučivati o budžetu, jer to nije njihov novac, nego će direktno da odlučuju građani. Pravilo u ekonomiji je da onaj ko pravi novac, odlučuje kako će se taj novac da troši. Poreski obveznici pune budžet i oni moraju da odlučuju kako će se taj novac da troši.

Ne mogu o tome da odlučuju odbornici, poslanici, ministri, premijer i predsednik države. Ali, mi, nažalost, imamo totalitarnu predstavničku demokratiju koja je potpuno obesmislila institucije Republike i Demokratije. Najvažniji godišnji izveštaj u državi - Završni račun, prošao je potpuno neprimećeno u našoj javnosi. Veleizdajnički režim možemo sigurno da raskrinkamo, ako pratimo njihove kriminalne finansijske kombinacije.

Siromašni građani su najosetljiviji na trošenje njihovog novca. Svaka vlast se plaši stroge kontrole korišćenja državnih sredstava. Ako se novac građana troši nenamenski i ako se odnarođeni režim skriva se iza tajnih dokumenta, onda je to najbolji dokaz da takav politički sistem moramo da srušimo. Nema drugog načina da spasimo državu i građane od zloupotreba pokvarenih, prevrtljivih, lažljivih i lenjih političara. Budžet u 2020.godini je bio u minusu 3,898 milijardi evra, ali mi nemamo nikakva saznanja kako je pokriven taj minus.

Kako će minus budžeta u 2021.godina da bude 3 milijarde evra, to znači da je minus napravljen za dve godine 7 milijardi evra. Kako je pokriven taj minus? Nema odgovora zvaničnika.

Završni račun nam je pokazao da se ubacuje -868 miliona evra u budžet i da niko ne zna ko uplaćuje taj novac. Šta nam to govori?

Uzurpator sigurno ima sakriven neki crni budžet, koji kontroliše on i njegova familija, iz koga uplaćuje novac za podršku javnom budžetu države. Iz kojih izvora se puni taj crni budžet? Mislim da na to pitanje najbolje može da nam odgovori Milo Đukanović, koji je svoju, tri decenija dugu mafijašku vladavinu, usavršio ubacivanjem prljavog novca za potrebe održavanja njegove vlasti. Ako je tačno da je u Srbiji, za deset godina vladavine Uzurpatora i njegove kriminalne bande, ostalo 40 milijardi evra samo od transfera droge , ako su tačni svi podaci koje je ostavio advokata Cvijan, koji su ga sahranili na dno Dunava, onda je razumljivo da se krije ko uplaćuje u budžet novac i iz kojih izvora se uplaćuje.

Fiskalni savet, naravno, nikada ovako otvoreno neće postaviti pitanje porekla tog novca i pitanje detaljne analize svih skrivenih troškova u Završnom računu, jer oni su, ipak, dobro plaćeni državni činovnici i neće rizikovati da se zamere kriminalnoj vlasti. Prema istraživanju našeg stručnog ekonomskog tima, svake godine se iz budžeta ukrade najmanje 2 milijari evra.

Ako uspostavimo Vladu narodnog spasa, onda možemo očekivati da će ta pljačka budžeta da se zaustavi i da će taj novac usmeriti za podršku privredi i za pomoć najsiromašnijim našim sugrađanima, koji ne mogu da prežive pogrešan politički i ekonomski koncept. Imamo stručne ljude i imamo plan i program šta treba da se radi za spas Srbije. Potrebno je samo građani Srbije da odbace sve političare i da podrže jednu novu političku ideju.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane