https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Vapaj

Ili smena vlasti i promena sistema, ili iseljavanje sa ovih prostora radi biološkog opstanka

BORBA ZA VODU NARODA SRPSKOG

Svedočimo herojskom otporu naroda širom Srbije daljem uništavanju prirode naše domovine, a reka Jadar i zaštita sliva reke Drine su trenutno u centru pažnje.

Stevan Zivlak

Surove su namere aktuelne vlasti da se daljom devastacijom prirode i razvojom ekstenzivnog rudarstva primenom tehnologije stare preko stotinu godina, dođe do kakvog takvog pomaka u razvoju privrede, koja je poslednjih deset godina naprednjačke vlasti postavljena na potpuno pogrešnom konceptu. Sveobuhvatna privatizacija i pljačka epskih razmera, pretvaranje naroda u nisko plaćenu , slobodno možemo reći, robovsku radnu snagu, pljačka nacionalnih bogatstava, sumanuto zaduživanje , dovođenje stranih investicija koje pretvaraju našu privredu u običan nisko plaćeni servis za izradu pojedinih komponenti pretežno nemačkim koncernima, progon i likvidacija domaćih preduzetnika, uništenje poljoprivrede, sve to dolazi do naplate, naša zemlja ekonomski zaostaje za svim okolnim zemljama i neumitno se pretvara u crnu ekonomsku rupu Evrope.

Namera nekompetentnog diktatora i korumpiranih državnih službenika, da se dovođenjem svetske multinacionalne kompanije Rio Tinto otvori rudnik litijuma i drugih metala, spominje se čak i uranijum u dolini reke Jadra, je kap koja je prelila čašu, narodno nezadovoljstvo je buknulo, ekološki pokreti su već na početku svoje borbe ozbiljnije načeli diktatorski režim, više nego sve lažne opozicione partije koje statiraju poslednje tri decenije na navodnoj političkoj sceni naše zemlje.

Srpski narod je u poslednjih tri decenije izgubio više od dve trećine svoje istorijske nacionalne teritorije, zahvaljujući veleizdajničkoj politici Slobodana Miloševića i njegove bande, većina naroda je iseljena, a preostalo stanovništvo je sabijeno na teritoriju bivšeg Beogradskog pašaluka, te se nalazi u svojevrsnom rezervatu po modelu uništenja indijanskih plemena u Sjedinjenim državama.

Okupatori su za upravu nad tim rezervatom izabrali sistem vlasti iz poslednjih vremena Otomanske imperije, postavljene su dahije i kabadahije, koje stoluju u prestonom gradu pod upravom navodnog Vožda, koji je u stvarnosti najobičniji kolonijalni upravitelj koji ima jedini zadatak da bespogovorno provodi volju kolonijalne vlasti Svetskog satanizma.

Razvoj ekstenzivnog rudarstva, otvaranje površinskih kopova, i drugi oblici rudarske industrije su u svetskim okvirima koncentrisani po nerazvijenim zemljama, zemljama koje imaju veliku površinu i malu naseljenost. Rusija, Kanada, Australija, neke afričke zemlje, mogu sebi da dozvole dolazak tih multinacionalnih rudarskih kompanija i njihovo devastiranje prirode, ali gusto naseljeni, stari evropski narodi moraju tri puta da mere pre nego što se opredele za taj vid industrijske proizvodnje.

Bajke diktatora o proizvodnji litijumskih baterija, električnih automobila, letećih automobila, dronova i ostale nebuloze koje čujemo sa vremena na vreme, su sejanje obične iluzije, na primeru proizvodnje Fiata u Kragujevcu smo videli da multinacionalne kompanije nemaju uopšte nameru da razvijaju više faze obrade i kompletiranje sopstvenog srbskog finalnog proizvoda kao što je automobil. Mi više u našoj zemlji ne smemo da proizvodimo ni čačkalice, šibice, upaljače, satove , alate, lopate i ašove, pretvorili su nas u nerazvijeni logor koji na jedvite jade može sebe da prehrani, mada je i to veliko pitanje. Ukoliko ne promenimo vlast koja jaše na grbači srbskog seljaka , doživećemo glad obespravljenog stanovništva, koje već sada jedva krpi kraj sa krajem.

Srpski narod je u poslednjim ratovima izgubio mnoge reke, jezera i izvorišta čiste pijaće vode,od Dalmacije, Dinare, Like, Banije i Korduna, preko Bosne i Hercegovine , Crne Gore i Kosova i Metohije, Makedonije itd. Ako bi otišli u dalju istoriju, reka Marica gde smo se sukobili prvi put sa Turcima seldžucima je bila duboko u teritoriji Srpskog carstva, da bi danas morali preći tri, četiri granice da dođemo do te naše istorijski neprocenjive srbske reke.

Danas, kvislinška vlast po nalozima okupatora sistematski uništava preostale vodne resurse, koji su u svetskim okvirima veoma ograničeni, žedno je više od polovine čovečanstva, borba za vodu će biti jedan od najvažnijih budućih razloga za svetske sukobe.

U Vojvodini je potpuno devastiran kanal Dunav-Tisa Dunav, zagađuje se i nekontrolisanim vađenjem peska i šljunka uništava reka Dunav i reka Morava, reka Begej je potpuno zagađena i tako redom.

Vašingtonskim sporazumom je reka Ibar sa čitavim slivom u površini od preko 13.000 km2, ustupljena američkim državnim organizacijama na upravljanje, da bi se čista voda obezbedila stanovnicima okupiranog Kosova i Metohije i da bi se aktivirali Rudnik Trepča, Feronikal i Termocentrale u Obilićevu.

Namera je da američke kompanije preuzmu te velike industrijske gigante, da izgrade još pet velikih generatora sa po hiljadu megavata, da prekopaju u Obilićevu kosti Kosovskih junaka i da sa površinskog kopa u idućim decenijama obezbeđuju kvalitetan lignit sa tih površinskih kopova. Električnu energiju će izvoziti u Evropsku uniju, vodu će dobijati iz reke Ibar, a srbska naselja nizvodno od Kraljeva će videti kakav će kvalitet vode dobijati nakon intenzivne industrijske eksploatacije tih voda.

Te dogovore je naš diktator dogovorio sa administracijom gospodina Trampa, trenutno nemačke tajne službe preko svog agenta Kurtija pokušavaju da sabotiraju taj dogovor i da spreče anglosaksonski kapital da preuzme ogromno energetsko i rudno bogatstvo na KiM, smatrajući da to bogatstvo treba da pripadne Četvrtom Rajhu koji se ubrzo stvara na ruševinama EU.

Sa oduzimanjem sliva reke Ibar od naše zemlje su vezani i polutajni projekti o proizvodnji vodonika, koji je gorivo budućnosti a za koju proizvodnju bi se iskoristila električna energija iz termoelektrana Obilićevo. Zbog toga je i planirana izgradnja gasovoda iz Soluna do Kosova i Metohije sa američkim kapitalom i upravom, koji će biti osposobljen da u obratnom smeru isporučuje novoproizvedeni vodonik proizveden od vode zahvaćene iz jezera Gazivode.

Da je naš diktator imao i malo želje da doprinese dobrobiti srbskog naroda i države, on bi sa gospodinom Trampom započeo dijalog o upravljanja tim resursima koji će biti izgrađeni na našoj okupiranoj svetoj kosovskometohijskoj zemlji, ali on je samo tražio garancije za svoj lični opstanak i opstanak njegove klike na vlasti. Trenutno gospodin Kurti je blokirao ideje o izgradnji tog gasovoda po nalogu BND, videćemo kakva će sudbina biti tih projekata, ali smo u svakom slučaju na putu da izgubimo sliv reke Ibar i predamo na upravu američkoj državnoj administraciji.

Što se tiče rudnika litijuma u dolini reke Jadar, javnost ima pogrešnu percepciju da su ugrožena dva sela u toj dolini, da će se iseljavanjem tih par hiljada stanovnika i njihovim finansijskim obeštećenjem problem kako tako prevazići. Partijski propagandisti svesno obmanjuju javnost preko kontrolisanih medija, diktator govori o lokalnom referendumu i priča se odvija u daljem zombiranju sluđene srbske javnosti.

Problem je mnogo kompleksniji, ugroženo je direktno nekoliko miliona stanovnika uključujući kompletno stanovništvo Beograda koje se snabdeva pijaćom i tehničkom vodom iz reni bunara na reci Savi, cela Semberija sa gradom Bijeljinom, kompletno Podrinje, Mačva, Posavina, i Donji Srem.

Reka Drina koja će primiti otpadne vode iz rudnika litijuma ima specifičnu geomorfološku osobenost a to je da je u donjem toku kroz istorijske periode formirala velike naplavine oblutaka i šljunka . Čitava Semberija, veliki deo Mačve i Donjeg Srema se nalazi na tim naslagama šljunka, kroz koje protiče ogromna količina podzemnih voda koje dolaze iz korita reke Drine i koje dopiru sve do Beograda.

Institut Jaroslav Černi iz Beograda je radio elaborate o tom prirodnom fenomenu i predlagao je svojevremeno da se u Donjem Sremu izgradi regionalni vodovod za sve opštine koje gravitiraju prema reci Savi ( Šid, Sremska Mitrovica, Pećinci, Ruma, Šimanovci), za sva sela u tim opštinama, pa čak i da se ta veoma kvalitetna podzemna voda koristi i za snabdevanje Beograda , Šapca, Obrenovca i Zemuna.

Ukoliko tehničke vode iz rudnika litijuma dođu do tih podzemnih voda, a što je neminovno ukoliko se rudnik otvori, ogromne količine izuzetno zdrave i kvalitetne podzemne vode koje dobijamo od reke Drine i koje dolaze podzemnim tokovima do nadomak Beograda, neće biti samo zagađene, već će nepovratno uticati i na zagađenje postojećih reni bunara u Makišu i drugih. Beograđani ne samo da će morati piti flaširanu vodu, koje po pravilu već sada flaširaju strane kompanije u našoj zemlji, već će imati problem i sa tehničkom vodom, pošto je veliko pitanje da li će na primer ta voda biti ispravna da se koristi u veš mašinama, za pranje sudova itd.

Naprednjačka veleizdajnička i štetočinska vlast je prodala ovih dana za tepsiju ribe što narod kaže Institut Jaroslav Černi, jedan od najvećih i najpoznatijih svetskih instituta za istraživanje vodnih resursa, koji u elaboratima, istraživanjima, predloženim projektima itd., ima intelektualnu svojinu koju skromno procenjujem na preko milijardu dolara. To znanje je sabirano decenijama obnove i izgradnje naše domovine, sada će biti rasuto, eliminisano i uklonjeno od stručne i naučne javnosti, sve da bi zločinački gramzivi naprednjački kadrovi za sitne pare i neki procenat fiktivnog rasta BDP, potrovali bukvalno više od polovine preostalog stanovništva naše domovine.

trovanju stanovništva sa leve obale Drine, u Semberiji i Bijeljini, se uopšte ne govori u Srbiji, o trovanju reke Drine je nedavno veoma nadahnuto govorio Episkop Zvorničko-tuzlanski G. Fotije, o tome ni reč se nije moglo pročitati u okupiranim medijima naše napaćene domovine.

Srpska pravoslavna crkva se oglasila i iz Sjedinjenih američkih država, nadahnutom besedom tamošnjeg sveštenika, koji je podržao u ime naše dijaspore i vernog naroda napore da se ovo nameravano masovno trovanje stanovništva u našoj tužnoj domovini momentalno prekine.

Na prostorima razvijenih evropskih zemalja ekološki pokreti se bave potpuno drugim pitanjima i temama, nema nikakve sličnosti sa našom zbiljom. Ovde kod nas se radi o opasnim namerama domaćih vlastodržaca koji preko totalitarnog sistema vladanja bukvalno uništavaju sve prirodne resurse i uništavaju bilo kakvu mogućnost biološkog opstanka našeg stanovništva u ovim predelima.

Jednom rečju, ili smena vlasti i promena sistema ili iseljavanje sa ovih prostora radi biološkog opstanka.

1

Vučić insistira da građani Srbije daju milijardu evra Rio Tintu!

Izjava Ane Brnabić od 8. januara kako je Vlada Srbije blizu odluke da poništi istražna prava data Rio Tintu su ništa drugo nego najava da će vlast sama dati ovoj kompaniji papir preko kojeg će na sudu dobiti milijardu evra odštete i to od novca građana. Na ovome insistira Aleksandar Vučić koji je očigledno preko Toni Blera napravio dogovor sa onima koji stoje iza Rio Tinta i sada nema drugu opciju nego da još jednom sve svali na leđa naroda!

Odmah da budemo načisto, građane Srbije ne interesuju privatni aranžmani koje je pravio Vučić ili bilo ko pre njega. Zabrana izgradnje rudnika litijuma može da se izvede tako da nema nikakve štete po državu Srbiju i tako će na kraju i biti! Milijardu evra Rio Tinto neka naplati od onih koji su primili mito za taj nečasni posao.

Miroslav Parović,

Narodni slobodarski pokret

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane