https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Razaranja

Kako je izbor direktora Narodnog muzeja Zaječar prerastao u monumentalan skandal

ZAKONI SU NAPRAVLJENI DA BUDU KRŠENI

Šta se sve dešavalo nakon imenovanja Bore Faraona za predsednika upravno odbora Narodnog Muzeja Zaječar? Koji su sve zakoni prekršeni? Kakve je sve zloupotrebe izveo Faraon? Kakve je sve protivzakonite zahteve ispostavljao Dimitrijević? Ko je zatečen kako otvara muzejsku vitrinu i pokušava da odnese neke muzejske predmete? Koliko je do sada podneto krivičnih prijava protiv Bore Faraona? Kakva je stručna biografija najnovijeg direktora Muzeja i kakve veze to ima sa muzeologijom i zaštitom spomenika kulture? Kada se i kako novi direktor muzeja bavio poezijom i u kojoj je stranci tada bio?

Stanislav Živkov

U protekla dva broja Tabloida pisali smo o skandaloznim dešavanjima vezanim za lik i delo bivšeg direktora zaječarskog Muzeja Bore Dimitrijevića Faraona što je rezultiralo nezakonitim imenovanjem novog direktora čime su prekršeni apsolutno svi važeći propisi a čitava serija bezakonja započeta je odmah po imenovanju Dimitrijevića za predsednika upravnog odbora muzeja 16.6.2021. nakon čega je Faraon već 24.6. obavestio direktorku muzeja da je dobio zvanično ovlaščenje gradonačelika da izvrši inspekciju Romulijane pri čemu nije dostavio nikakav dokaz za takvu tvrdnju.

U svakom slučaju naredni period predstavlja najordinarniju seriju nezakonitih radnji šikaniranja i pravnih akrobacija vezanih za konkurs za izbor direktora Narodnog muzeja Zaječar, a sve u režiji predsednika UO Bore Dimitrijevića Faraona, pa su se tako dešavale sledeće stvari. Kod zakazivanja sednica koje su inače zakazivane sa neutemeljenim obrazloženjem van Muzeja - u Maloj sali gradske uprave uz pozive za sednice (u dnevni red prilagane su već donete odluke).

Sednice su držane bez kvoruma, protivno Poslovniku o radu UO Muzeja; neke sednice su održane telefonom, što je protivno Poslovniku o radu UO Muzeja (Poslovnik, u vanrednim okolnostima, predviđa samo elektronske sednice); dvoma članovima UO sa strane (van muzejske kuće) mandat je istekao 30. avgusta i nije produžen na Skupštini Grada; nijedna sednica UO nije održana u dogovoru sa Dir. Muzeja; na sednici održanoj 6.9. (telefonski!) promenjen je statut Muzeja a odluke sa te sednice nisu verifikovane na sledećoj već je 16.9. sazvana sednica Skupštine Grada i usvojena nasilna promena statuta Muzeja, a da pri tome Službeni List sa ove sednice nije izišao 17.9.2021. kao ni do kraja septembra da bi se na sajtu grada Zaječara pojavio tek 18.10.2021. iako je objavljen pod datumom 17.9.2021!!!

Na sednici održanoj 30. septembra (nakon Skupštine Grada, održane 16. septembra!!!) odlučeno je da se raspiše konkurs i da se - shodno zakonu - objavi na oglas. tabli Muzeja, na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje i u glasilu vidljivom na celoj teritoriji Srbije - ovo zadnje nije ispoštovano, iako se Konkurs smatra validnim tek kada je ispunjen ovaj uslov i teče od dana objavljivanja u glasilu vidljivom na celoj teritoriji Srbije (u odluci donetoj na sednici 30. septembra čak je naglašeno da će konkurs biti objavljen u Večernjim Novostima!!!); odluka nije verifikovana na narednoj sednici (koja je održana tek 15. oktobra, a konkurs je raspisan 6. oktobra.).

Poslednja sednica UO (održana 15. oktobra) imala je sledeći dnevni. red: 1. usvajanje odluka sa prethodne Sednice, 2. razmatranje prispelih prijava za Konkurs za izbor Direktora i 3. razno...u toku sednice Predsednik UO promenio je dnevni red (!!!) i odlukom većine (koju su sa njim činila 2 člana van kuće, čiji je mandat istekao) obavljen je i razgovor sa kandidatima, što je protivno regularnoj proceduri. Sam konkurs je inače raspisan 6. oktobra a dan pre isteka nevalidnog konkursa, koji - osim što nije bio oglašen shodno zakonu, nije bio usaglašen ni sa krovnim Zakonom o kulturi, ni sa nasilno promenjenim Statutom muzeja a samo na dan pre isteka konursa promenjene su propozicije konkursa u vezi radnog iskustva a kako bi se cela bruka zabašurila takođe istog dana konkurs je potpuno „nestao" sa sajta Nacionalne službe za zapošljavanje!

Inače Bora the Faraon je svoju bahatost pokazao još mnogo ranije pa tako 23.7. odbija da potpiše putne naloge direktorki muzeja a na 18. sednici UO tražio je da ima deponovan potpis iako UO kao organ i kao ni fizičko lice koje je predsednik nema prava da zastupa ustanovu niti da raspolaže njenim finansijskim sredstvima pošto član 38 Zakona o kulturi koji određuje da jedino direktor ima ova prava. Inače na sednici održanoj u kancelariji zamenika gradonačelnika stavljen je van snage pravilnik o radu muzeja. Dana 25.8. usledio je telefonski poziv Muzeju od strane Bore Faraona sa zahtevom blagajnici da se zakaže sednica UO za 27.08 koji je odbijen jer Dimitrijević odavno nije direktor muzeja.

Dana 31.8. faraon zahteva od vodiča muzeja Nemanje Milojkovića da zavede u delovodni protokol neki materijal što on odbija, nakon čega u Muzeju zvoni fiksni telefon da bi se ispostavilo da je u pitanju poziv iz kabineta gradonačelnika da provere zašto se direktorka ne javlja većnici za kulturu Eleni Matković koja je htela da proveri zašto su dokumenta o sednici UO vraćena nepotpisana nakon čega je nekoliko radnika muzeja pozvano u gradsku upravu gde je Bora Faraon uručio službenu belešku sa obrazloženjem da bilo koji dokument koji se donese u muzej mora da se primi i zavede makar ga doneo neko sa ulice!!!

A što se bahatog i samovlasnog ponašanja tiče posebna je priča bio čuveni slučaj „vitrine" kada je predsednik upravnog odbora Bora Dimitrijević Faraon zatečen kako sa još nekim licima otvara jednu od muzejskih vitrina kako bi za nepoznate namene, odneo neke muzejske predmete, verovatno misleći da pošto neko sa ulice može da bilo šta zavede u muzejski delovodnik, da opet neko sa ulice može lepo da dođe u muzej i uzme sve šta mu zatreba od muzejskih predmeta!

Inače 30.8. direktorka Muzeja podnosi Krivičnu prijavu protiv Dimitrijevića zato što je 26.8. kao predsednik UO Narodnog muzeja Zaječar zakazao 19. sednicu Upravnog odbora za dan 27.8.2021. koja tog dana uopšte nije održana, ali je zato Dimitrijević istog dana bez održane sednice UO sačinio Odluku o stavljanju van snage Pravilnika o radu Narodnog muzeja Zaječar a koju je odluku i svojeručno potpisao kao da je 27.8. upravni odbor takvu odluku doneo iako tog dana sednica uopšte nije ni održana. Istu sednicu je istog dana 27.8.2021. zakazao za 30.8.2021. a obe navedene odluke je ostavio na stolu direktorke Narodnog muzeja Zaječar.

Inače na sednici UO održanoj 6.9.2021. protivzakonito je izvršena izmena člana 22 Statuta muzeja po kojoj se sada kao traženi uslov školske spreme traži visoka stručna sprema društvenog smera ili umetničke akademije i najmanje pet godina radnog iskustva u kulturi. Dana 6.9.2021. protiv Dimitrijevića se podnosi nova krivična prijava takođe zbog prekoračenja ovlašćenja i zloupotrebe službenog položaja a sve sa ciljem kako bi se na mesto direktora Narodnog muzeja Zaječar po svaku cenu dovela neadekvatna osoba koja ne ispunjava zakonske uslove tražene za to radno mesto a ova krivična prijava je dopunjena nakon samo jednog dana!!!

Iako su o svemu ovome blagovremeno obavešteni i Ministarstvo kulture i savetnik za kulturu predsednika Srbije Dejan Savić, nije se desilo apsolutno ništa, a Upravni odbor i SO Zaječar su terali po svome tako da je na kraju donet predlog Upravnog odbora o imenovanju Vujadina Miloševića za direktora Narodnog Muzeja Zaječar sa sledećim obrazloženjem: kandidat Vujadin Milošević pokazao je u svom izlaganju programa rada muzeja do 2025, koji mu je neko svakako napisao pošto do tada sa muzejem i muzeologijom ima veze kao dupe i milihbrot, da odlično vlada materijom i ima vrlo jasan i sistematičan pristup poslovima kojima treba da se bavi direktor Narodnog muzeja.

U svom izlaganju predložio je jednu jasnu sveobuhvatnu modernu i dinamičnu razvojnu viziju muzeja. Dalje se navodi kako se posebno ističu novi muzeološki sadržaji koji bi trebalo da na najbolji način prezentuju istorijsko duhovno i kulturno nasleđe grada Zaječara i izrazio je punu spremnost da svojim angažovanjem znanjem i iskustvom (kakvo crno iskustvo u muzeologiji ima ako se zna da u životu ni jedan jedini dan nije radio ne samo u muzeju nego u bilo kojoj drugoj ustanovi zaštite, a veliko je pitanje da li je ikada uopšte kročio u muzej kao posetilac, osim što se kao većnik pojavio na dva otvaranja izložbi) dodatno unapredi kvalitet rada u Muzeju i na carskoj palati Romulijana!

A to se sve najbolje vidi iz njegove biografije priložene na konkursu gde piše da je rođen 1984. godine te da je diplomirao na Fakultetu dramske umetnosti u Prištini. Zatim da je prva profesionalna iskustva sticao na RTS-u 1996. i 1997. godine te da je zapažene uloge ostvario u filmovima Šejtanov ratnik, Šišanje, Artiljero i Otac! Takođe se navodi da je igrao u desetak serija te da je od 2009. godine stalni član ansambla pozorišta „Zoran Radmilović".

Dalje se navodi da je u periodu od 2017-2021. sa velikim uspehom obavljao funkciju gradskog većnika za kulturu i nevladin sektor u Gradskoj upravi Zaječar u kom svojstvu je učestvovao u kreiranju i realizaciji programa sve četiri kuće u kulturi grada Zaječara, te da su njegovim zalaganjem značajno povećana sredstva za kulutrne potrebe grada. Navodi se i da je učetstvovao u kreiranju i realizaciji više međunarodnih projekata čija vrednost iznosi više miliona dinara te da je osnivač festivala duhovnog dokumentarnog filma, te da je više puta bio i predsednik Organizacionog odbora festivala Hrišćanske kultutre, Gitarijade i manifestacije „Dani Zorana Radmilovića"!

Međutim ono najzanimljivije iz nesumnjivo veoma uspešne karijere novopečenog direktora Narodnog muzeja Zaječar je naravno preskočeno u zvaničnoj biografiji pa stoga vredi podsetiti da je gospodin Direktor svojevremeno pravosnažno osuđen od strane Drugog osnovnog suda u Beogradu kojom je glumac i političar iz Zaječara Vujadin Milošević, obavezan da isplati novinaru Dušanu Vojvodiću ukupno 83 hiljade dinara i to 50 hiljada zbog povrede časti i ugleda, kao i još 33 hiljade dinara za troškove sudskog postupka. Osuđujuća presuda zaječarskom glumcu i političaru Vujadinu Miloševiću je izrečena zbog neistinitih i uvredljivih navoda o novinaru Dušanu Vojvodiću u tekstovima: „Poznati zaječarski glumac uputio otvoreno pismo Dušanu Vojvodiću" od 25.7.2015. godine i „Tako mi boga (Boška Ničića) i svih mojih anonimnih verskih fanatika" od 27.7.2015. godine, koji su objavljeni na lokalnom portalu Zaječar online. Sud u obrazloženju presude zaključuje da su uvredljivi navodi iz tekstova Vujadina Miloševića, poremetili duševni mir i spokojstvo Dušana Vojvodića i time izazvali psihičke patnje i bolove u tolikoj meri da je nužno da se isti ublaže kroz pribavljanje određene satisfakcije novčanom naknadom, a radi kompenzacije doživljenog bola, nečim što će Dušanu Vojvodiću pričiniti zadovoljstvo. Komentarišući presudu Dušan Vojvodić kaže: "Sredinom 2015. godine bio sam na meti uvreda zbog istraživačkog rada na dokumentarnom filmu „Kap", u kome je prikazano kako i zašto su presušile zaječarske arteske česme. To je bio politički napad iz tabora Boška Ničića, sa ciljem da se diskredituju šokantni rezultati istraživanja o kontinuiranom i svesnom uništavanju izvora arteske vode, najvećeg prirodnog bogatstva Zaječara. Za dve godine, koliko je trajao postupak, osuđeni Vujadin Milošević je prošao put od otpuštenog glumca i disidenta koji je držao vatrene govore na protestnim skupovima DS u Beogradu i Zaječaru, do lokalnog funkcionera SNS-a koji je kao gradski većnik zadužen za kulturu i informisanje u Zaječaru. Na ovo ukazujem, jer se nadam, da Milošević neće zloupotrebiti svoju funkciju kako bi naneo štetu medijskoj kući čiji sam suvlasnik, već da će izvući pouke i unaprediti način komunikacije sa medijima i novinarima", zaključio je Vojvodić. Inače Milošević je svojevremeno 2015. godine kao aktivista Demokratske stranke dobio otkaz u Narodnom pozorištu Zaječar pošto je na jednom skupu DS-a u Beogradu bio jedan od govornika koji su dobili najveće aplauze.

"Oni su nam u gradove doveli bagru i šljam. Oni su oni kojima kultura ništa ne znači. U Zaječaru vlada diktatura. U Zaječaru vlada Saša Mirković, estradni menadžer, kriminalac, zelenaš", rekao je Milošević.

Nakon mitinga okupljeni su prošetali ulicama Beograda do zgrade Vlade u Nemanjinoj ulici ispred koje su ostavili poruke vlasti. Organizatori, koji su procenili da je na ovom skupu bilo 20.000 do 30.000 ljudi, najavili su nova okupljanja i proteste širom zemlje. Povodom tog otkaza oglasio se i sam Mirković: „Nekada sam radio s najboljom rep grupom „187" i bliski su mi tekstovi rep pesama. Što se otpuštenih glumaca tiče, ako se utvrdi da ih je neko iz obesti ili zbog političkog angažovanja otpustio, lično ću od Skupštine grada tražiti razrešenje upravnika pozorišta, kao i da se glumci vrate na posao! Inače, tek juče sam imao čast da čujem pesmu i samo mogu da kažem da je ovo slobodna zemlja i svako može da peva i da govori šta hoće."

Upravnik pozorišta Cerović, kazao je da je otkaz dobilo četvoro radnika pozorišta, ali rešenja im još nisu uručena.- Pozorište je od Gradskog veća 21. januara ove godine dobilo uputstvo da broj zaposlenih smanji za 6,5 odsto, a na osnovu uputstva iz Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Otpuštanje nema nikakve veze s politikom. Recimo, glumica Jelena Rajić je učestvovala na mitingu opozicije, a nije dobila otkaz. Druga dvojica otpuštenih nisu ni bili na mitingu. Jednostavno, dvojica glumaca-repera nisu zadovoljavali kriterijume rada jer su u proseku nedeljno svega šest sati bili na radnom mestu - tvrdi Cerović.

Uglavnom relativno brzo Sud je obojicu Miloševića vratio na posao, ali nakon toga je usledio novi skandal: glumci koji su otpušteni u martu 2015. godine posle odluke suda da budu vraćeni na posao dobili su nova rešenja i radni raspored u pozorištu - kao vozač i električar. Iako je Vujadin Milošević diplomirani glumac, za njega u ansamblu više nema mesta.

- Šokiran sam i ne mogu da verujem da uprava zaječarskog pozorišta uprkos sudskoj odluci i dalje sa nama igra ovu igru. Dobio sam rešenje da sam sada vozač svih kategorija umesto glumac a sve je prokomentartisao stihovima:

Nije teško električar biti,

U to ime vino će se piti..

Nije teško kad se kombi vozi,

Zbogom šljivi, vinjaku i lozi!

Nije teško biti ni budala,

Car si Cero, i večno ti hvala!

Novim rešenjem kojim je postao tehničar rasvete i električar šokiran je i glumac Vladimir Milošević.- Posle 12 godina glume i sudske presude kojom je trebalo da budem vraćen na radno mesto glumca dobio sam rešenje da sam sada tehničar rasvete i električar - kaže Vladimir. Na pitanje da li zna da obavlja poslove električara, glumac kroz osmeh odgovara:

- Jedino znam da promenim sijalicu. Interesantno je to da Vujadin, koji je sada vozač, ima diplomu, a nema vozačku dozvolu. Ali zato ja imam vozačku, ali nemam diplomu - kaže Vladimir Milošević. Vladan Cerović, v.d. upravnika pozorišta, kaže da su rešenja koja su glumci dobili pri povratku na posao privremena i važe samo 45 dana.

- Morali smo da ih rasporedimo na ta radna mesta, jer su jedino ona slobodna u pozorištu - objašnjava Cerović. Podsećamo, Vladimir i Vujadin Milošević su u martu 2015. dobili otkaze zbog, kako tvrde, učešća na protestnom skupu opozicije i pesme „Neotesan - Svi na protest", koju su tada izveli. S druge strane, uprava pozorišta je to demantovala i navela da su glumci proglašeni tehnološkim viškom.

Konačnu reč je dao sud pravosnažnom presudom da Vujadin i Vladimir Milošević moraju biti vraćeni na posao. Uglavnom već 2017. godine Vujadin Milošević postaje gradski većnik zadužen za kulturu gde će ubrzo doći do izražaja njegova poezija o čemu najbolje govori slučaj nedoličnih komentara i verbalni sukob (po mišljenju mnogih, ničim izazvan) sa poznatim i priznatim zaječarskim piscem Ivanom Potićem zbog čega su se oglasili i predstavnici opozicije u gradu pa je tako na svojevremenoj konferenciji za novinare održanoj u prostorijama gradskog odbora Demokratske stranke u Zaječaru Miša Stanojlović, odbornik sa liste „Pobeda za naš grad - Dr Nenad Ristović" istakao da je svojevremeno on bio jedan od retkih među pripadnicima koalicije koji se nadao da će izborom Vujadina Miloševića na mesto gradskog većnika zaduženog za kulturu i informisanje i nevladin sektor doći do nekog pomaka na tim poljima u ovom gradu. Ali nažalost vreme ga je demantovalo!

"Pokazalo se da je Milošević, čovek nedostojan mesta na koje je izabran, jer umesto da (za platu koju prima i koja iznosi preko 80.000 dinara) radi svoj svoj posao i stvara bolje uslove u kulturi grada Zaječara, on se obračunava sa neistomišljenicima"! Podsećanja radi zaječarski književnik Ivan Potić objavio je na svom facebook profilu sledeću pesmu...

SLIKA PESMICE 1

Eh da si naš član

mogao si odbornik biti

U ljude pucati

penziju kljucati

Svet pojesti

i popiti

Eh da si naš član

ne bi plaćao kazne

Ni struju telefon

Taksu na taksu

I sve ostale sarkazme (neoplazme)

Eh da si naš član

Tukao bi pendekom bagru

Na vrhu tenka

Jezdio šorom

Trošio Džek i vijagru

Eh da si naš član

Dali bi ti poso, stan

Za svaku boljku lek

Udovicu jednu

Poštenu i vrednu

I lepo bi sprcao vek

U pesmici se istog trenutka samo prepoznao aktuelni gradski većnik za kulturu, informisanje i nevladin sektor Vujadin Milošević.

U svom prepoznatljivom "stilu" zbog koga je mnogo puta do sada sebe dovodio u "nezavidan" položaj, on odgovara na sledeći način...

SLIKA PESMICE 2

Eh da si zadovoljan sobom

Ne bi jeo govna po ceo dan

Jebao bi svoju ženu češće

Ne bi se tobom hranila sujeta i bol

Eh da si zadovoljan sobom

Gorčina koju nosiš izbledela bi vremenom

Pred obrisima sreće koju nije lako naći

Zato što smo ljudi

Što prepoznajemo sreću

Eh da si zadovoljan sobom kao što nisi

Mada ruku na srce... ni do postavljenja na funkciju gradskog većnika Milošević se ne može pohvaliti boljim "smislom za kulturu", o čemu svedoči još jedna njegova "pesmica" iz 2016. na opet poznatoj društvenoj mreži...

SLIKA PESMICE 3

Jel znate da Paja rado liže jaja?

Jel znate da Fira ustima ga dira?

Jel znate da Soki voli da ga coki?

Jel znate da Desa najbolje zamesa?

Jel znate da Neli uvek primi celi?

Jer nema veselja kad ga guta Velja?

Zbog svega toga odbornička grupa „Pobeda za naš grad - Dr Nenad Ristović" je zbog ovakvog ponašanja i javašluka i nerada gradskog većnika tražila njegovo razrešenje, ali ne samo zbog tog razloga. Naime na većini prethodnih sednica tražen je finansijski izveštaj o zaječarskoj Gitarijadi pri čemu je naglašeno da ta odbornička grupa nema nešto protiv zaječarske Gitarijade, pošto je po njima zaječarska Gitarijada njihovo blago, ali su protiv toga da se ne zna kako se troše pare i gde odlaze pare naših poreskih obveznika. Inače Milošević je bio u organizacionom odboru zaječarske Gitarijade 2017. godine i on je na konferenciji za štampu javno nekoliko meseci posle iste Gitarijade obećao da će se obelodaniti ugovor između Gitarijade, Fest-a i CEKIT-a.

Do dana današnjeg taj ugovor nije viđen. Inače umesto da razvija kulturu Milošević je bio taj koji se zdušno zalagao za ukidanje Centra za kulturu grada Zaječara i njegove matične ustanove pozorišta Timočke krajine. Sve u svemu Ničićeva vlast je jedina uspela da za nepunih 10 godina dva puta ugasi i likvidira svoje pozorište i to ne zbog nekog ozbiljnog problema već samo da bi se vlast razračunala sa političkim neistomišljenicima. To je sramota! Umesto da su ljudima ponuđene otpremnine, preko 2 miliona dinara je straćeno na novogodišnju rasvetu koja je još jako dugo svetlela.

Zaječar je oduvek bio bogat i umetnicima i književnicima i boemima i sportistima, ali Zaječar nije nikada imao u svojoj istoriji ovakvu diletantsku vlast. Zahvaljujući Miloševiću i njegovoj bulumenti Zaječar je dva puta izvisio na konkursu u okviru programa Gradovi u fokusu! A bitno je da je stručniji od doktora nauka arheologije dr Maje Živić. Sramota!

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane