https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Razaranja

Dokle se došlo sa profanacijom svetske baštine - ruševina nesrećne Romulijane

ČEGA SE PAMETAN STIDI, TIME SE LUD PONOSI

Kako su lokalni šerifi sistematski isprofanisali utvrđeni dvorac Romulijanu kraj Zaječara? U kakvom je stanju lokalitet? Kakve se sve skaredne manifestacije održavaju tamo, a pod izgovorom kulturnog leta? Ko je držao konferenciju za štampu i ko pojma nema kakva je zakonom predviđena funkcija muzeja? Kakve su sve megalomanske zamisli sprečene, a ko je protivzakonito angažovan da vodi arheološki nadzor? Kakve su bile reakcije građana na gostovanje Šekija Turkovića i kako je započela predizborna kampanja

Stanislav Zivkov

Stara narodna poslovica koja glasi „Čega se pametan stidi, time se lud ponosi" iz dana u dan postaje sve aktuelnija doslovce u svim krajevima ove države, a na veliku žalost, na taj način se sistematski srozava apsolutno sve, pa i kultura koja se doslovce svodi na industriju para po sistemu „hleba i igara" pri čemu ni najmanje nije bitno što se ovakvim ponašanjem nanosi trajna blamaža čitavoj zemlji i društvu uopšte pre svega zbog sistematske aktivnosti kojekakvih bahatih lokalnih šerifa, lokalnih štetočina, hohštaplera, neznalica, čankoliza, žderonja koji od svega toga naprave šou biznis, a to što su spomenici kulture i ustanove kulture u trajnom trpnom stanju, i što se sistematski krše svi mogući zakoni, to nema veze, uostalom zakoni su napravljeni da bi bili kršeni, a pride ih se ne treba držati kao pijan plota!

Sve u svemu ovaj način razmišljanja po sistemu „Čega se pametan stidi, budala se ponosi" koji uzgred rečeno važi i obrnuto predstavlja način razmišljanja kod većine osnovaca 6.-8. razreda. Inače ova poslovica se takođe odnosi i na intelektualnu sposobnost pojedinca da raspozna razliku između gluposti i pametne stvari. Ova narodna izreka na najslikovitiji način objašnjava naizgled komplikovani mentalni proces koji se odvija u dve različite glave i zbog kojeg dolazi do transfera blama.

Pomenuta pojava je prisutna u skoro svim segmentima društva sa izuzetkom filmske industrije za odrasle, iz očiglednog razloga prirode posla u istoj. Ako se sve ovo zna onda u tom svetlu treba gledati na vest koja je rastalambašena po svim mogućim i nemogućim medijima, a koja kaže kako je nedavno na Feliks Romulijani, u kuli 19 održana pres-konferencija na kojoj je bilo reči o planiranim kulturnim programima tokom leta. A tamo je gradonačelnik Zaječara Boško Ničić najavio gostovanje poznatog holivudskog glumca Džona Malkoviča na Feliks Romulijani, 8. avgusta.

„Biće izvedena multimedijalna predstava „Paklena komedija - ispovest serijkog ubice" u kojoj Džon Malkovič nastupa u pratnji Orkestra Bečke akademije i Vroclavskog baroknog orkestra. Očekuje se da će veliki broj ljudi doći na ovaj centralni kulturni događaj tokom avgusta, iako su predviđene ulaznice od 1.000 dinara, jer ovako veliki projekat ne bi mogao drugačije da se realizuje", kazao je on. A takođe je rekao kako će biti uređeno više parkinga za hiljade automobila i probijen novi put preko Magure kako bi se kolima i tuda moglo proći.

Gradonačelnik Zaječara zahvalio je na finansijskoj pomoći „Eliksir grupi" koja je pored GIZ-a najviše pomogla da Džon Malkovič gostuje na Romulijani. Zahvalio je, takođe, i zaječarskoj pivari, Štrabagu, i Ziđinu iz Bora koji je pomogao da se smesti ekipa od 50-tak ljudi, koji, po zahtevima rajder liste, nisu mogli da se smeste u Zaječaru.

„Mislim da će ovo biti najsadržajnije kulturno leto od kada sam ja na čelu grada, a nisam od skoro tu, već od 2004. godine, evo skoro dve decenije. Izabrali smo da „Feliks Romulijana" bude kruna i biser kulturnih dešavanja, međutim mi imamo svake nedelje po jedan ili dva događaja u seoskim mesnim zajednicama i ja sam ponosan na to. Gotovo da nema sela koje nema manifestaciju", kazao je on. Naravno očito je da takvom intelektualcu eruditi i lumenu koji eto već 18 godina gradonačelnikuje Zaječarom, nakon toliko godina ni danas uopšte nije jasno šta je to spomenik kulture, a još manje kakve su obaveze grada na čijoj teritoriji se spomenik nalazi i šta se može i šta se ne može raditi na kulturnom dobru, pogotovu na kulturnom dobru izuzetnog značaja koji je čak pod zaštitom Uneska. Ako se to zna onda Ničićeva izjava da se „Zaječarsko kulturno leto na Romulijani" već odvija, da su održani koncerti brazilskog i egipatskog pijaniste.

A trećeg avgusta na Romulijani je održan koncert Bore Dugića, 6. avgusta Festival tanga, a istog dana u zaječarskom teatru izvedena je predstava francuskog pozorišta iz Lila. Dana 10. avgusta na Romulijani planiran je koncert nekakve kukumavke koja živi u enklavi u Orahovcu na Kosovu, 18. avgusta predviđen je koncert „Beogradskog Džez seksteta", a 21. avgusta "Vonder stringsa". A, 19. i 20. avgusta u zaječarskom pozorištu gostovaće pozorišne predstave iz Niša i Smedereva. A pri tome je Ničić nekim čudom zaboravio da kaže da je u Romulijani planirano i održavanje otvaranja ovogodišnje Gitarijade, nakon čega postaje apsolutno nejasno da li u Zaječaru baš toliko oskudevaju u javnim prostorima primerenim rokerskom prangijanju, pa da baš usled takvog i tolikog nedostatka prangijanje baš mora da se održi usred spomenika kulture!

Na kraju svoje tirade (uzgred ima je na YouTube kanalu gde Ničić izgleda kao nekakva razdrljena kreatura koja se klatari levo desno, a naziru se i polomljeni crni zubi), Ničić je pohvalio pozorište i muzej i istakao da zajedno sa turističkom organizacijom odlično rade svoj posao čime je definitivno pokazao da pojma nema šta je funkcija muzeja i kojim je sve zakonima ona određena, iz čega se jasno vidi da Ničiću ni najmanje nije bitno da li je po zakonu ili nije, bitno je da daje rezultate, što je odavno izjavio Mihalj Kertes kada je dozvolio carinicima da nedeljno zaplene po flašu viskija i boks cigareta.

A pošto je očito reč o velikoj lovi, što je Ničiću i bulumenti jedino bitno, nije bitno da li je u pitanju spomenik kulture od izuzetnog značaja ili uparložena njiva šeste kategorije, bitno je da se tamo negde može napraviti serija cirkuskih manifestacija, dovući neobrazovana publika na tzv kulturno uzdizanje i svima je lepo i krasno, osim samim spomenicima kulture, a ako se zna da je baš na Romulijani davno sniman Sabirni centar, onda se slobodno može citirati legendarni Taško Načić koji u tom filmu mrtav pijan kaže „Muzej, šta će nama muzej" a u konkretnom slučaju to bi se moglo prevesti kao, „Romulijana, šta će nam spomenik kulture i njegov dignitet" bitne su samo pare! A o tome da je Romulijana u katastrofalnom stanju zapuštenosti najbolje govori nedavni susret sa jednom koleginicom prevodiocem za 4 jezika koja je pre desetak dana sa porodicom posetila Romulijanu i koja je nakon toga sva ogorčena ovom novinaru ispričala da je čitav lokalitet zarastao u travuljinu koja dugo nije pokošena pa je izdžikljala osušila se i pala, da je deo same carske palate u kome su mozaici zaštićeni peskom do visine od metar ipo zarastao u u botanici neproučavanu gamzigradsku floru, baš kao i nadgrobne humke na obližnjem brdu Magura, da nigde nema vodiča, da je klozet za posetioce neuredan, parking razrovan itd .

Uglavnom pošto se vest o predstojećem gostovanju Džona Malkoviča naveliko rastrubila po svim medijima morao je da reaguje i Republički zavod za urnisanje spomenika kulture koji je u svom dopisu napisao sledeće:

Obraćamo vam se povodom planiranja manifestacije odnosno multimedijalne predstave zakazane za 08. avgust 2022. godine na arheološkom nalazištu KotiPapa - Gamzigrad. Putem medija informisani smo o planiranim aktivnostima koje uključuju radove na pripremi parkinga za nekoliko hiljada automobila i regulisanje saobraćaja uvođenjem jednosmerne saobraćajnice preko kompleksa na Maguri do Zvezdana sa planiranim proširenjem puta i novim asfaltnim zastorom. Važećim Planom detaljne regulacije predviđena je saobraćajnica internog karaktera sa posebnim režimom korišćenja, za komuniciranje unutar zone prvog stepena zaštite u svrhu kvalitetnije prezentacije lokaliteta. Takva saobraćajnica se ne odnosi na tranzitni saobraćaj pogotovu ne za kapacitet od nekoliko hiljada vozila. Takođe, istim Planom ograničen je i broj jednovremenih posetilaca na lokalitetu na maksimum 350.

S obzirom da je lokalitet kategorisan kao nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja i pripada spomenicima upisanim na Uneskovu Listu svetske kulturne i prirodne baštine na šta smo svi izuzetno ponosni, molimo Vas da nas za sve planirane intervencije vezane za ovaj spomenik blagovremeno obaveštavate i podsećamo da nije moguće izvoditi bilo koju vrstu radova bez pribavljenih uslova i saglasnosti Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Naravno pošto se ovim upozorenjem Republički zavod jako zamerio Ničiću i bulumenti, oni su se ipak obratili ponovo Republičkom Zavodu koji je na osnovu čl. 99. stav 2. tačka 1, 100. stav 1, 104, 109. i 110. Zakona o kulturnim dobrima („Službeni glasnik RS", broj 71/94) i člana 131. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJ", br. 33/97 i 31/01), a na zahtev Narodnog muzeja u Zaječaru, doneo sledeće rešenje:

Mere tehničke zaštite za izvođenje radova na tekućem održavanju i uređenju lokalnog puta od utvrđene palate Romulijana (Gamzigrad) preko sela Zvezdan prema Zaječaru, mogu se preduzeti prema sledećim uslovima:

Prostornim planom područja posebne namene arheološkog nalazišta Romulijana - Gamzigrad („Službeni glasnik RS" br. 131/2004) definisane su mere zaštite i saobraćajna regulacija u svim zonama. Lokalni put koji vodi od lokaliteta preko sela Zvezdan prema Zaječaru nalazi se u prvoj, drugoj i trećoj zoni PPPPN.

U okviru ovih zona ne dozvoljavaju se radovi bez prethodnog izrađenog projekta i izvedenih zaštitnih arheoloških iskopavanja; dozvoljava se uređenje privremenog lokalnog puta samo u funkciji prezentacije arheološkog nalazišta uz obavezno očuvanje arheološkog nalazišta i prirodnog ambijenta; privremeni lokalni put uređuje se samo po postojećoj trasi u maksimalnoj širini 2,50 t, zapadno i južno od utvrđenja, po liniji postojećeg makadamskog puta, i južno od tumula na lokalitetu Magura; uređenje lokalnog puta obuhvata nasipanje grebanim asfaltom suvom metodom, isključivo sabijanjem podloge, bez trajnih vezivnih materijala; trasa privremenog lokalnog puta prati konfiguraciju i prilagođava se izohipsi terena; ne dozvoljava se trasiranje i prokopavanje novih pravaca privremenog lokalnog puta na neistraženim ostacima arheološkog nalazišta i drugim evidentiranim arheološkim lokalitetima; ne dozvoljavaju se dodatni radovi, ivičnjaci, odvodni kanali i sl., s obzirom na to da je reč o tekućem održavanju i da je izvedeno rešenje isključivo privremenog karaktera; parking površine planirati prema svojim postojećim kalacitetima, bez izrade novog zastora; izvođač radova je dužan da o početku radova na tekućem održavanju obavesti Republički zavod za zaštitu spomenika kulture i obezbedi stalno prisustvo arheologa prilikom realizovanja uređenja privremenog lokalnog puta.

Podnosilac zahteva dužan je da izradi projekat u svemu u skladu sa izdatim uslovima iz tačke 1. ovog rešenja.

Po izradi projekta u skladu sa ovim uslovima, podnosilac zahteva je dužan da na isti pribavi saglasnost Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Ovo rešenje ne oslobađa podnosioca zahteva obaveze pribavljanja i drugih uslova, dozvola i saglasnosti predviđenih propisima.

Ovo rešenje važi dve godine od dana izdavanja.

Žalba ne odlaže izvršenje ovog rešenja.

Pošto je Republički zavod na ovaj način direktno zabranio gotovo sve planirane radove Grad Zaječar je pozivajući se na rešenje Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture od 26.07.2022. godine broj 12/364/2022 kojim se izdaju uslovi za uređenje lokalnog puta utvrđene palate Romulijana (Gamzigrad) preko sela Zvezdan prema Zaječaru. A koje je dostavljeno Narodnom Muzeju Zaječar a pošto je u rešenju Tačkom 1, stav 10. Rešenja predviđeno da je Izvođač radova dužan da obezbedi stalno prisustvo arheologa prilikom realizovanja uređenja privremenog lokalnog puta.

Članom 24. Odluke o Gradskoj upravi grada Zaječara ( „Službeni list grada Zaječara", br.51/14, 9/16, 34/16 i 36/17,24/2018, 46/2018, 4/2019 i 8/2019), propisano je da načelnik Gradske uprave predstavlja Gradsku upravu, organizuje i obezbeđuje zakonito i efikasno obavljanje poslova, koordinira rad i međusobnu saradnju unutrašnjih organizacionih jedinica, odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima zaposlenih, a članom 38. Odluke o Gradskoj upravi grada Zaječara propisano je da Pravilnike, naredbe, uputstva, rešenja i zaključke donosi načelnik Gradske uprave, a u konkretnom slučaju doneto je protivzakonito rešenje kojim se za vršenje arheološkog nadzora nad radovima određuje Bora Dimitrijević, penzioner iz Zaječara koji je istovremeno i predsednik Upravnog odbora, iako posao arheološkog nadzora po zakonu mogu vršiti samo ustanove zaštite kulturnih dobara, odnosno teritorijalno nadležni muzej i Zavod za zaštitu spomenika koji mogu za potrebe arheološkog nadzora angažovati treća lica.

Naravno iz ovoga se vidi da je jedino bilo bitno da sve ostane u krugu Velike zaječarske lože u kojoj je Dimitrijević počasni član.Elem, pošto je u međuvremenu krajem jula sa Romulijane emitovan apsolutni kič pod imenom „Prelo na našem sokaku" u kojem je apsolutni hit bilo gostovanje Šekija Turkovića usledila je monumentalna svađa po društvenim mrežama pošto apsolutno nikome normalnom iz Zaječara nije bilo jasno kako je uopšte moguće da se na svetski poznatom arheološkom nalazištu organizuje emitovanje najvećeg televizijskog kič smeća sa sve Šekijem Turkovićem!

A zaista je bilo odličnih komentara: Nije muka u Šekiju kao takvom. Neka njega. Al mojne Šekija osam dana pre Malkoviča. Koga više da plaćamo aman menadžera na menadžera na 'kulturu'? mani ideju da im davaš. Na koncu, od koga je - za koga je - perfek'no, to je sada i to je tako i s tu kulturu da nas zaebeš! Od Šekija do Malkoviča. Ne znam ko je zadužen za kulturu grada Zaječara, pa bih predložio da batali ovoliki sinkretizam u kreiranju kulturnih zbivanja, jerbo fali samo rahmetli Ekrem Jevrić, zvani gospoda. Organizovanje kulturnih događaja zahteva KONCEPT. Dakle, platite nekog ko se razumeva u ta posla. Takođe se postavilo kapitalno pitanje: zna li se kad će Karleuša da peva na Romulijani...da ne propustim!!!! Kultura na tom kanalu. Kriterijumi su čudo, Šeki i vaša grupacija pevanja. Vaš izbor.

To je To kulturno leto!!! Unesco... izvinite. Uklapa se u sveukupno stanje kulture u gradu, a i zemlji. Šteta te je rahmetli Ekrem Jevrić Gospoda otišao na Ahiret, to bi bio sjajan trio - Šeki, Ekrem, Džoni. Sinkretizam majka. Terapija majka. Koncept kulturnih zbivanja - majka papazjanija. Neko se takođe zapitao kada će da dođe nekakva Šemsa, a sada traju nagađanja da li će se ona pojaviti u sledećoj emisiji!!! Neki su rekli da jedva čekaju, a kad bude Šemsa idemo da je slušamo. Umetnica u svom žanru, ali mislim da je ona žena pametna i da ne bi pevala na takvom mestu, a kao Šemsinu zamenu predložili su Stoju!!!!

E očito je da su ovi komentari jako naljutili eminentnog radnika u kulturi, još jednog proslavljenog eruditu i intelektualca, inače glumca protivzakonito oktroisanog na mesto direktora Narodnog Muzeja Zaječar Vujadina Miloševića koji je mrtav hladan lupio sledeće: Kao prvo, ovo je program kulturnog leta na Felix Romulijani i svake drugačije aluzije su samo pokušaji pojedinaca da obezvrede sve živo, pa makar to i bilo dobro. I to više govori o njima, nego o nama koji se svojski trudimo da napravimo pomake u svakom smislu...Kao drugo, ista ova emisija se snimala i pre dve godine na istom mestu...

Nisam tada viđao ovakve komentare... Nije to ni bitno. Odgovorno tvrdim da je i u Muzeju i na Romulijani urađeno više za poslednjih 6 meseci nego u prethodnih 5 godina. Ali to će vreme pokazati. Neću se ni sa kim raspravljati, niti odgovarati na provokacije. Što se mene tiče, imate gospodo odličan program celog avgusta pa izvolite, dobrodošli ste. Nakon ove Miloševićeve vakele, usledili su i odgovarajući komentari: Miloševiću ne možeš se oprati tipa "ja sam samo radio svoj posao", to su govorili i nacisti koji su odvrtali gas, a ti jesi u toj fašističko zločinačkoj ekipi i nećemo ti to zaboraviti. Miloševiću u ekipi si koja svakodnevo kulturološki ubija ovaj narod, kulturni program za elitu te ne može abolirati.. Komentari su na mestu, za razliku od tvojih gostiju na Romulijani. Mada, mogli su da nastupe i u Muzeju, šta fali?!

Sve sami pojedinci s klipovima... no, bez zezanja, ovaj program je sasvim budibogsnama, ali imam li ja kao građanin koji se ponešto razume u kulturu und umetnost, da mi papazjanija svega i svačega smeta. Koncept kao takav je klimav. Segmenti šljakaju. Nigde koncepta. A nije da opstruiram, samo zapažam dobronamerno. Srećom te me u ovom političkom rasporedu snaga niko ništa ne pita. A ne beše li Vujadin Milošević prethodne 4 godine gradski većnik za kulturu. Il je zaboravan, ili samokritičan do pljuvanja po sebi...

Miloševiću ti si dobar glumac, čini se da u kontekstu svojih političkih i administrativnih uloga, treba da stvoriš svoj narativ, svojstven tvojoj ličnosti. Ako mi dozvoliš, kao nekom ko se razume u retoriku, diskurs i narative, prethodni post ti je potpuno u duhu političkog diskursa. Samo ti fali fraza "sve neverne Tome". Ovo prethodno je već primereno ovoj vrsti razgovora.

Što se postavljanja direktora tiče, oni su se uvek postavljali politički (i ja sam imao tri mandata), a ne da bi najbolje vodili ustanove, nego kako se ko snađe. Ali bolje da ne pričamo o tim mehanizmima, jer obojica jako dobro poznajemo strategiju igre. Što se tvog većničkog mandata tiče, moj je utisak da je trebalo pritiskati ih, nikako politički, već da se bolje potrude. I realizovari predviđen im budžet za materijalne troškove podjednako, a ne nekom rebalans a nekom jedva 50%.

P.S. veoma dobro znam za 36 godina profesionalnog rada u kulturi koliko je to zaguljen posao. Političke elite retko kad znaju šta žele, u predizbornim kampanjama politika se ne spominje... pod SNS-om svedoci smo zatiranja od zgrada spomenika kulture, pa sve do sistematskog urušavanja institucija. Ruku na srce, Zaječar nije na listi gradova koji slede taj pakleni trend. Da vam nisam u koži, direktorima. Zajebo sam se što sam pokušao pre dve godine, hvala svima koji su me omeli, ja u ovom ludilu ne bih tri meseca sastavio... Prelo u Carskoj palati??? Ljudi.. izgubili ste kompas..

Profesor Srejović se u grobu okreće... Dobro je podsetiti se ko je sve bio prisutan pre dve godine... I da li je iko uvažio protivljenje tadašnje direktorke Muzeja... Zna se ko je prvi i jedinopitajući... i ličnoprisustvujući... Šta grobari znaju šta je kultura??? Očito je da se radi o veoma naprednom kulturnom letu. Zar car Galerije nije umro od sifilisa i spaljen na Maguri. Mislim da su orgije u njegovo vreme bile jači kulturni događaj od Turkovića Šekija!

Ali ipak ne bi to trebalo potencirati... Ko zna u šta bi se to izrodilo... Farma... Zadruga... taj stil... kulturološki fenomen ili... onaj magični srbizam ta magična reč mainstream. Očito je da bi bolje bilo izbaciti Šekija, vratiti orgije! A što se sifilisa tiče, od njega je umro Njegoš!

Ako ćemo pravo. Čuo ja na Cetinje, priznali. Ipak svojevrsni psihički orgazam na svojoj FB strani priredio je opet Boško Ničić kada je naveliko reklamirao zabavu iliti party na Romulijani kao i u Šipikovu, koje je inače najudaljenija selendra gotovo uz Bugarsku granicu naseljena uglavnom Bugarima, a na Romulijani je organizovana proslava sedamnaestog ilindenskog sabora.

Pošto je očito da je arheološki lokalitet upravo idealan za svašta i koješta, iako je Republički zavod upozorio gradsku upravu Zaječara da mora da poštuje dignitet Romulijane kao spomenika kulture pod zaštitom UNESCO-a, a Velikoj Zaječarskoj loži sa Ničićem, Miloševićem i Dimitrijevićem na čelu očito je do digniteta stalo koliko do lanjskog snega. Ipak na FB strani Boška Ničića desilo se nešto veoma zanimljivo. Neka gospođa je otvoreno upitala Ničića: "Odakle vam pare za toliki odmori, čas u Grčku, pa u Bar? Mi sa 35 hiljade ne možemo da priuštimo prijatan odmor", što je velikog eruditu Ničića očito veoma iznerviralo pa je gospođi odgovorio veoma suptilno i primereno: "Gospođo, ako već ne znate nečije razloge zašto je negde ljubazno Vas molim da svoje opservacije zadržite za sebe. "Odakle Vam pare" je, pored toga što je nepristojno pitanje, verovatno aluzija na nešto nepošteno pa Vas molim, da ako imate takva saznanja, vezana za mene i moje "odmore", odete u tužilaštvo ili policiju i podnesete prijavu. Sve ostalo je u domenu tračarenja.

To što vi imate 35.000 (što je priznajem malo) nije moja krivica. Imate mogućnost da se, kao i ja i svako drugi, na sledećim izborima kandidujete za gradonačelnika i, ako pobedite, imate platu 116.000 dinara i idete na odmor. Tako doduše rizikujete da Vas, čim izbacite sliku bilo od kuda (čak i tamo gde niste ili ste bili pre 100 godina) neko priupita "odkud Vam pare". Pošto bezobrazluk i nevaspitanje postaje danas manir ne bi me čudilo da Vam se to desi, kao eto meni!"

Očito je da je predizborna kampanja u Zaječaru već počela a jasno je da će nakon toga uslediti i svečani zalazak Ničića i bulumente!!!

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane