https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Genocid

Iza fasade SZO - Rokfeler, Gejts i zavera velike farme protiv čovečanstva (1)

Planski su krenuli da nas sve pobiju

Dakle, razmotrili smo kako globalna vladajuća klasa brižljivo i dosledno priprema teren i naoružava se odgovarajućim resursima za pokretanje druge „velike pandemije gripa”, koja mora doći upravo na stogodišnjicu prve. Isto onako kao što je prva „velika pandemija” obeležila radikalno socijalno-političke potrese XX veka, druga je pozvana po planovima njenih projektanata da pokrenu isto takav radikalan prelazak na novu „digitalnu epohu”, pto se u potpunosti podudara sa nastupom astrološke „Nove Ere” iz projekta istoimenog globalnog okultnog pokreta, koji je startovao u decembru 2002. g. To je takozvana „Era Vodolije”, koja je smenila takozvanu „Eru Ribe”, eru hrišćanstva, „epohu bola, gubitka i stradanja” za epohu „bratstva i humanosti”, nestanka države i ujedinjenja čovečanstva u jedan narod, nepodeljen nacionalnostima. Otprilike ono što je opisano u scenariju „pametni zajedno” iz strategije Fondacije Rokfeler 2010. g. ili u knjizi K. Švaba 2019. g. „COVID-19: Veliki restart”. Globalna kriza, koja je počela sa pandemijom koronavirusa, nastaviće se i kretaće se različitim pravcima, ali „vetar promena i obnova” već je ovde, i „već će se pokazuati ne samo energija razaranja preživelih formata prošlosti, nego i energije stvaranja budućnosti”, zaključuje gospođa Četverikova, čiji rad ćemo objaviti u nekoliko nastavaka

Olga Četverikova

14. Lažna pandemija i stvarna „blokada”: prvi scenario Rokfelera u akciji

U takvoj velikoj politici neće biti podudaranja, posebno kada o odgovarajućim događajima ne upozoravaju prosto unapred, nego se spremaju naočigled celog sveta. I danas imamo sve razloge da tvrdimo, da je scenario koji je SZO nametnula celom čovačanstvu, bio unapred razrađen i bio usmeren na stvaranje uslova za duboku perestrojku ekonomije i svih sistema upravljanja svetskom zajednicom u interesima globalnih krugova.

Generalna proba održana je 18. oktobra 2019. Na taj dan su u Njujorku, Svetski ekonomski forum, Fondacija Bila i Melinda Gates i Centar za zdravstvenu bezbednost Univerziteta Džon Hopkins proveli doktrinu višeg nivoa za borbu sa pandemijom pod nazivom „Događaj 201”, koji je trajao 3,5 sata i u kome je uzelo učešće 15 lidera biznisa, upravljanja i javnog zdravstva. Ona je predstavljala seriju zasnovanih na scenarijima diskusija, usmerenim na hipotetičku, ali naučnu istinitu pandemiju.

Taj scenario je predviđao nastanak i eskalaciju novog zoonoznog koronavirusa, koji se prenosi sa slepih miševa na svinje i ljude, koji na kraju postaje efikasno prenosiv sa čoveka na čoveka. Bolest se širi kao požar, stvarajući haos po celom svetu, i prelazi u tešku pandemiju, pri tom tokom godine nema mogućnosti da se dobije neophodna vakcina. Eksperti su procenjivali potrebe i zalihe maski ili lekova. Postoji izmišljeni protivvirusni preparat, koji pomaže ali ne ograničava širenje epidemije, koja, terajući ljude u podrume i prisiljavajući ih da skrivaju bolest, samo eskalira. Usled toga, tokom 18 meseci umire 65 miliona ljudi. Dok je broj slučajeva obolelih rastao geometrijskom progresijom, u društvu raste panika, pothranjivana dezinformacijama i teorijama zavere. Pandemija počinje da usporava zbog smanjenja broja ljudi podložnih virusu, ali se nastavlja sve dok se ne razvije vakcina ili dok 80-90% stanovništva ne bude izloženo bolesti. Od sada će postati epidemijsko dečje oboljenje.

Na kraju učesnici su došli do zaključka da pandemija neće samo izazvati teška oboljenja i smrt ljudi, nego može dovesti i do krupnih kaskadnih ekonomskih i društvenih posledica, koje će značajno pojačati globalni uticaj i patnje. Nastojanja na njihovom sprečavanju i reagovanju na njih srazmerno njihovom nastanku zahtevaju još neviđeni nivo saradnje među vladama, međunarodnim organizacijama i privatnim sektorom, a prepreka je zatvorenost u nacionalizam u niz zemalja. Polazeći od toga date su sledeće preporuke.

Vlada, međunarodne organizacije i biznis moraju već sada planirati, kako će iskoristiti osnovne korporativne mogućnosti za vreme pandemija velikih razmera.

Industrija, nacionalne vlade i međunarodne organizacije moraju raditi zajedno radi povećanja međunarodnih rezervi medicinskih protivmera (MPM), da bi obezbedili brzu i pravednu raspodelu za vreme teških pandemija. SZO je već sklopila ugovore sa farmaceutskim kompanijama, koje su pristale da isporučuju vakcine, ako budu zatražene, tako da su dostupne predviđene rezerve. Ovaj model može biti proširen na račun uključenja svih postojećih rezervi eksperimentalnih vakcina za sve patogene uključene u plan istraživanja i razvoja NIOKR SZO, za sprovođenje kliničkih ispitivanja za vreme eskalacije u saradnji sa CEPI, GAVI i SZO. Zemlje koje imaju nacionalne rezerve ili mogućnost unutrašnje proizvodnje, moraju na sebe preuzeti obavezu da doniraju deo zaliha/proizvoda za ovu virtuelnu rezervu.

Zemlje, međunarodne organizacije i globalne transportne kompanije moraju raditi zajedno radi održavanja putovanja i trgovine za vreme teških pandemija.

Vlada mora dati na raspolaganje velike resurse i podržati razvoj i ubrzavanje proizvodnje vakcina, terapeutskih i dijagnostičkih sredstava, koja će biti potrebna tokom teške pandemije. Biće potrebna sposobnost da se brzo razvije, proizvede, distribuira i isporuči velika količina MPM. U koordinaciji sa SZO, CEPI, GAVI i drugim relevantnim multilateralnim i nacionalnim mehanizmima, trebalo bi uložiti u nove tehnologije i industrijske pristupe.

Globalni biznis mora priznati ekonomsko breme pandemije i boriti se za povišenje gotovosti. Osim povećanja investicija u pripremu sopstvenih kompanija i grana industrije, lideri biznisa i njihovi akcionari moraju aktivno sarađivati sa vladama i zalagati se za povećanje resursa da bi se obezbedila spremnost za pandemiju. Potrebno je stvoriti instrumente koji pomažu krupnim privatnim kompanijama da vizualiziraju biznis-rizike, vezane za infektivna oboljenja, i puteve sniženja rizika posredstvom saradnje državnog i privatnog sektora radi povećanja gotovosti.

Međunarodne organizacije moraju prvenstveno posvetiti pažnju sniženju ekonomskog uticaja epidemije i pandemije. Svetska banka, MMF, regionalne banke za razvoj, nacionalne vlade, fondovi i druge organizacije moraju proučiti načine povećanja obima i dostupnosti sredstava u uslovima pandemije i obezbediti njihovo fleksibilno korišćenje u slučaju potrebe.

Vlade i privatni sektor moraju posvetiti više pažnje razradi metoda borbe sa dezinformacijama pre početka sledeće pandemije. Vlade moraju uskladiti partnerske odnose sa tradicionalnim i socijalnim medijskim kompanijama za proučavanje i razvoj fleksibilnih pristupa suprotstavljanju dezinformaciji. Organi javnog zdravstva moraju sarađivati sa privatnim poslodavcima i ovlašćenim društvenim liderima, takvim kao verski lideri i građani. Ovlašćeni, uticajni poslodavci privatnog sektora moraju stvoriti potencijal za brzo i pouzdano dopunjavanje javnih saopštenja, upravljanje glasinama i dezinformacijama, a takođe i jačanje verodostojnih informacija za podršku vanrednim društvenim komunikacijama. Medijske kompanija moraju preuzeti na sebe obavezu obezbeđenja prednosti autoritarnih saopštenja i gušenja lažnih saopštenja pomoću tehnologije.

Poslednja preporuka je posebno značajna. S jedne strane, ona još jednom potvrđuje činjenicu da je zavera međunarodnih organizacija i nacionalnih vlada sa farmaceutskom mafijom skriva od javnosti i postaje sve teže. S druge strane, ona ubedljivo demonstrira rastući značaj medija i psihoinformacionih tehnologija u celini u pokretanju pandemija.

Posle generalne probe počela je sama predstava.

31. decembra 2019. g. državna kancelarija SZO u KNR prima na znanje izjavu za medije o slučaju „virusne pneumonije” u gradu Vuhanu. Platforma Inicijative SZO za prikupljanje epidemioloških podataka iz otvorenih izvora takođe registruje saopštenje za medije o tom istom klasteru slučajeva oboljenja „pneumonije nepoznate etimologije” u Vuhanu, i 1. januara SZO zabranjuje informaciju kod kineskih vlasti. 9. aprila SZO saopštava da je prema zaključcima kineskih vlasti, eskalacija izazvana novim koronavirusom, i organizuje prvu televizijsku konferenciju sa globalnim mrežama eksperata.

10-12. januara SZO objavljuje kompleks dokumenata sa preporukama za zemlje, u vezi sa odupiranjem eskalaciji novog oboljenja. Među njima su prevencija infekciji, laboratorijsko testiranje, instrument ocene nacionalnog potencijala, setovi materijalno-tehničkih sredstava za borbu sa bolestima. SZO saopštava na Tviteru da je od KNR dobila podatke o genetičkom sekvenciranju novog koronavirusa i očekuje njihovo objavljivanje. Kineski mediji saopštavaju o prvom slučaju smrti od nove infekcije. 13. januara Ministrastvo zdravlja Tajlanda saopštava o uvozu laboratorijski potvrđenog slučaja inficiranja novim koronavirusom iz Vuhana, koji je predstavljao prvi registrovani slučaj van granica KNR.

17. januara SZO saziva prvi sastanak radne grupe za modeliranje i analizu novog koronavirusa. 20-21. januar SZO organizuje prvo putovanje u Vuhan i saziva prvi sastanak sa zvaničnim predstavnicima organa zdravstva. 21. januara SZO saopštava da postoje jasni dokazi o „barem umerenom prenosu infekcije sa čoveka na čoveka”, a SAD saopštavaju o prvom potvrđenom slučaju koronavirusa u Americi.

22. januara generalni direktor SZO Tedros Gebrejesus saziva sastanak selektora Komiteta MMSP za vanredne situacije zbog eskalacije novog koronavirusa u sastavu 15 nezavisnih eksperata iz različitih zemalja sveta, kojima je naloženo da generalnom direktoru predstave zaključak o tome da li je ova eskalacija vanredna situacija u oblasti zdravstvene zaštite, koja ima međunarodni značaj (VSZMZ). Iz Rusije su u njemu učestvovao šef odeljenja Stavropoljskog NII Rospotrebnadzor, doktor bioloških nauka i rukovodilac SZO za kugu Vladimir Dubjanski. Zbog ograničenosti postojećih informacija komitet nije mogao doći do jedinstvenog zaključka i razmatranje je nastavljeno 23. januara, onaj isti dan kada je objavljena izolacija Vuhana, članovi Komiteta opet se razilaze u mišljenjima o tome, odgovaraju li ovi događaji kriterijumima VSZMZ, pošto za to nisu imali dovoljno informacija, a dijapazon mogućih rešenja iscrpljen je samo dvema varjantama VSZMZ ili ne VSZMZ, pošto nije predviđen srednji nivo opasnosti). Imajući u vidu razlike u mišljenjima Komitet se uzdržao od donošenja zaključka o tome da ovaj događaj predstavlja VSZMZ.

U to vreme je izvršni direktor Programa SZO za vanredne situacije u oblasti zdravstva bio poznati lekar-epidemiolog Piter Salama. Ali 23. januara Salama je naprasno umro u dobi od 51 godinu, i na njegovo mesto je došao doktor Majkla Rajan, koji radi u SZO od 1996. g. Dok je bio direktor za globalno obaveštavanje i reagovanje SZO, bavio se uvođenjem MMSP, a takođe je obavljao i druge dužnosti, vezana za infektivna oboljenja i vanredne mere u borbi sa patogenima i epidemijama. Zatim je radio na Globalnoj inicijativi za likvidaciju poliomielitisa u Pakistanu, Avganistanu i na Bliskom Istoku kao stariji savetnik za likvidaciju poliomielitisa i vanredne situacija.

Međutim, Tedros Gebrejesus se čudno ponašao, jer je sa jednom zemljom podržavao mere kineske vlade, izjavivši da zemlja „uspostavlja novi standard za reagovanje na situaciju”, a s druge - odbijao da preporuči bilo kakva međunarodna ograničenja na putovanja ili trgovinu sa Kinom, iako je, kao što je poznato, važan faktor obuzdavanja bilo kakve epidemije donošenje mera na najranijoj etapi pojave oboljenja. I značajno je da je jedna od malobrojnih zemalja, koja još uvek nije ograničila letove u KNR bila Etiopija (odakle je Tedros rodom), čiji je novi aerodrom izgradila Kina, koji je tačka ulaska u vazdušni saobraćaj između ove zemlje i zemalja Afrike.

30. januara generalni direktor SZO ponovo saziva sednicu Komiteta MMSP za vanredne situacije, koji je predstavio, najzad, zaključak o tome da na ovoj etapi eskalacija odgovara kriterijumima VSZMZ. Generalni direktor se složio s tim i objašnjava da eskalacija novog koronavirusa predstavlja VSZMZ. U tom momentu van granica Kine bilo je registrovano 98 slučajeva oboljenja u 18 zemalja bez jednog slučaja smrti kod njih, u 4 slučaja (Nemačka, Japan, SAD i Vijetnam) dobijeni su dokazi o prenosu infekcija sa čoveka na čoveka. Komitet formuliše preporuke za KNR, svih zemalja i svetske zajednice, koje prihvataju generalnog direktora i izdaju se u vidu preporuka u skladu sa MMSP. Generalni direktor daje odgovarajuće izjave, u kojima pojašnjava razloge za donošenje odluke o objavljivanju VSZMZ.

Značajno je da se sledeći dan, 31. januara u RF donosi odluka No 66 Vlade „O unošenju izmena u spisak oboljenja, koja predstavljaju opasnost za okolini”, u skladu sa kojom će se ovaj spisak dopuniti tačkom 16 - koronavirus infekcija (2019-nCoV).

3. februara SZO je veoma operativno (!) završila posao na Strateškom planu za obezbeđenje gotovosti i reagovanju, u kome su formulisani strateški pravci delovanja za razvoj nacionalnih i regionalnih planova rada od strane organa zdravstva. Ovde su opisani a) organizacija za međunarodnu koordinaciju i operativnu podršku (uključujući laboratorijska istraživanja i dijagnostiku), b) povećanje razmera mera za povišenje gotovosti i v) ubrzanje prioritetnih naučnih istraživanja i inovacija. Poslednje je predlagalo stvaranje opštih platformi za standarizovane procese, protokole instrumenata i razmenu obrazaca, podataka i informacija. Platforme su morale uključivati zajedničke skladište podataka, rezultata i zaključaka, dobijenih tokom naučnih istraživanja.

Zatim se Tedros Gebrejesus obraća generalnom sekretaru OUN sa zahtevom da Grupa za krizno regulisanje OUN pređe u aktivan režim.

11. februara SZO izjavljuje da je oboljenje izazvano novim koronavirusom 2019-nCov, usvojenog nazivaCSOVID-19, koji se dešifruje kao Corona Virus Disease - 2019 (oboljenje, izazvano koronavirusom 2019-nCoV). To će kao što navodi generalni direktor, omogućiti „korišćenje standardnih formata za svaku buduću eskalaciju koronavirusa”.

Taj isti dan u okviru Programa SZO za NIOKR ona provodi forum za naučna istraživanja i inovacije, na kome je prisustvovalo više od 300 eksperata i predstavnika finansijskih struktura iz 48 zemalja radi organizovanja saradnje i ubrzanja istraživanja. Forum je prošao uz podršku poznate nam alijanse za Globalnu saradnju u oblasti naučnih istraživanja za obezbeđenje spremnosti za infekciona istraživanja (GloPID-R). Rezultat njegovog rada su bila je objavljeni u martu globalna putna karta naučnog istraživanja, u kojoj su predstavljeni ključni prioriteti naučnih istraživanja u 9 prioritetnih oblasti.

Nešto kasnije digitalni odjel SZO organizuje u Silicijumskoj dolini okrugli sto uz učešće 30 kompanija „za mobilizaciju napora u podršci delatnosti SZO na osiguranju bezbednosti ljudi i njihovo informisanje o COVID-19”. Detalje o ovom susretu nismo uspeli naći u otvorenom pristupu, tako da je moguće da je ona održan u zatvorenom režimu.

Radi obezbeđenja operativnog prelaza vlada na antikovid (vanredne) mere, pokrenut je snažan finansijski faktor u liku MMF-a i Svetska banke. Početkom marta MMF je objavio da izdvaja 50 milijardi dolara kreditnih tranši na podršku ekonomijama zemalja Azije, Afrike, Latinske Amerike i postsovjetskih zemalja. A Svetska banka se neposredno koncentrisala na mere borbe sa SOVID-19. Podsetimo da Svetska banka predstavlja Grupu Svetskih banaka u koju ulazi 5 organizacija: Međunarodna banka za rekonstrukciju i razvoj (MBRR), koja čini osnovu delatnosti SB, Međunarodna asocijacija za razvoj (MAR), Međunarodna finansijska korporacija (MFK), Multilateralna agencija za garancije investicija (MAGI) i Međunarodni centar za regulisanje investicionih sporova (MCIUS). Osnova delatnosti SB je MBRR.

3. marta SB je odobrila izradu specijalnog programa za brzo reagovanje na SOVID-19 (FTCF) u iznosu od 12 milijardi dolara za pomoć zemljama koje učestvuju u programima MAR i MBRR, u borbi sa ovom bolešću. Na MBRR/MAR otišlo je 6 milijardi dolara, isto toliko na MFK. Ipak, 9. marta Savet za monitoring globalne gotovosti (GPMB), onaj isti što je pozivao na spremnost za „najgori scenario”, dao je izjavu o tome da je u uslovima „brzog globalnog širenja virusa bez presedana i njegovih dubokih posledica” neophodno je popuniti praznine u finansiranju i obratiti se liderima zemalja G7 i G20 sa molbom da podrže poziv o izdvajanju 8 milijardi dolara za širenje globalnih mera za borbu sa SOVID-19. Kao rezultat toga MFK je povećala svoj iznos do 8 milijardi dolara, i ukupan obim programa je dostigao 14 milijardi dolara.

Značajno je da su kopredsedavajući GPMB koristili tada reč „pandemija”, koju još nije bio doneo generalni direktor SZO. Oni su izjavili: „Očigledno da se povećava perspektiva pandemije na nekoliko talasa. To vrši uticaj na sve slojeve društva, stvarajući ogromno opterećenje na sistem eksterne medicinske pomoći, narušavajući lanac isporuka životno važnih lekova, dovodeći do ekonomskih gubitaka koji premašuju gubitke od virusa SARS, Ebola, MERS i Zika zajedno uzetih”. Prema proračunima GPMB, najkritičniji deficiti finansira su bili: 1 milijarda dolara - na podršku vanrednim merama reagovanja SZO; 250 miliona dolara - za jačanje potreba za regionalnim nadzorom i kontrolom; 2 milijarde dolara - za razvoj vakcine; 1 milijarda dolara - za proizvodnju i isporuku distribuiranih vakcina; 1,5 milijardi dolara - za proizvodnji i isporuku metoda lečenja i dijagnostike; 750 miliona dolara za stvaranje rezervi vakcina i osnovnih sredstava zaštite (rukavice i maske).

11. marta, uznemirenost zbog pokazatelja širenja infekcije i težine njenih posledica i „nedopustivih razmera katastrofa”, Tedros Gebrejisus, govoreći na brifingu za novinare izjavljuje da se „širenje SOVID-19 može okarakterisati kao pandemija”. Pri tom je dodao da „pandemija nije samo reč, koja se može lakomisleno ili nemarno koristiti. Ako ovu reč pogrešno koristimo ona može izazvati neosnovan strah ili neopravdano mirenje sa tim da je borba navodno završena, što dovodi do nepotrebnih patnji i smrti. Karakteristika situacije kao pandemija ne menja procene SZO pri toj pretnji, koju predstavlja taj virus, ona ne menja i ono što radi SZO, ili ono što moraju raditi zemlje”.

I dalje: „Mi nikada nismo videli pandemije izazvane koronavirusom. Ovo je prva pandemija, koja je uzrokovana koronavirusom. Mi takođe nikada nismo videli pandemiju koju istovremeno možemo staviti pod kontrolu... Današnja kriza nije samo kriza u sferi zdravstvene zaštite, ona će zahvatiti svaki sektor, zato u borbi sa pandemijom mora učestovati svaki sektor i svaki čovek. Od samog početka govorim o neophodnosti realizacije pristupa u zemljama, zasnovanog na uvlačenju svih sektora državne vlasti i celog društva i izgrađenog oko kompleksne strategije, usmerene na sprečavanje širenja infekcija, spasavanje života i smanjenje negativnih posledica oboljenja. Ukratko, ovo se može predstaviti i vidu četiri osnovna zadatka. Prvi, donošenje mera na obezbeđenju gotovosti. Drugi, otkrivanje bolesnih, pružanje pomoći i lečenja. Treće, sprečavanje daljeg širenja infekcije. Četvrto, traženje inovacionih rešenja i proučavanje iskustva. Podsećam sve zemlje da ih pozivamo da aktiviraju i rašire sferu primene mehanizama reagovanja na vanredne situacije”.

Od strane Tedrosa bila je čista manipulacija. Kao što znamo, SZO više ne objavljuje zvanično pandemiju koja je zamenjena VSZMZ sa tri klase posledica, u szovskom pojmu „pandemija” više nema značenje smrtno opasne katastrofe. Tako da je izjava Tedrosa Gebrejesusa predstavljala metod psihološkog delovanja i demoralizacije stanovništva u cilju izazivanja zaista stvarnih a ne virtuelnih pandemija straha (iako je generalni direktor izbegao odgovornost za to, upozorivši da se ta reč ne može nemarno koristiti). Iza reči „pandemija” počela su da se kriju sva opravdanja za najsurovije mere neargumentovana nikakvim medicinskim indikacijama. Ona je dobila značaj nekog koda, koji se počeo koristiti kao instrument za zastrašivanje i upravljanje svešću i ponašanjem velikih masa ljudi.

Jer većina njih nema mogućnosti da se razume u smicalice i lukavštine rukovodilaca SZO, i za njih se reč „pandemija” do danas asocira na strašnu, smrtnu, opasnu pojavu. Čak i ozbiljni eksperti, iskreno su ogorčeni onim što se desilo, našli su se u ovoj psihološkoj zamci, ne shvatavši da se radi o bezočnoj dvostrukoj obmani. Tako je ekonomista i geopolitički analitičar Peter Kenig, naučni saradnik u Centru za proučavanje globalizacije, koji je ranije radio u Svetskoj banci, napisao: „SZO je proglasila koronavirus COVID-19 pandemijom, uprkos činjenici da ne postoji najmanji trag pandemije. U pandemiji smrtnost infekcija dostiže više od 12%... Najverovatnije je SZO dobijala naređenja „odozgo” - od onih ljudi koji takođe upravljaju Trampom i „liderima” Evropske unije i njenih zemalja članica, od onih koji teže da vladaju svetom uz pomoć Jedinstvenog svetskog poretka”.

Afera sa objavljivanjem „pandemije” pokrenula je celu seriju mahinacija i falsifikovanja, koji su čitave zemlje i narode sve dublje gurali u stanje osećaja duboke ugroženosti čovečanstva, za čije je suočavanje bilo potrebno ne samo globalna mobilizacija, nego i korenita perestrojka celokupnog načina života. Sve u skladu sa rokfelerovskim scenariom „Lock Step” - „blokada razvoja”.

Vlade počinju uvoditi stroga pravila i ograničenja. Gde više, a negde manje surova, ali skoro svuda se uvode obavezno nošenje maski, „socijalno distanciranje”, „režim samoizolacije”, ukidanje masovnih skupova i okupljanja, uključujući i verske skupove, rad na daljinu, zatvaranje škola i fakulteta. Pošto je za centar „pandemije” bila proglašena Evropa, upravo ovde su bile uvedene najstrože mere. Karantin u celoj zemlji bio je uveden u Italiji, Španiji, Francuskoj, Velikoj Britaniji, Irskoj, Nemačkoj i drugim.

Ove mere nisu imale nikakvog medicinskog opravdanja, i nikada ranije „obavezna sveopšta izolacija” nije smatrana efikasnim sredstvom borbe sa epidemijom. Ali rukovodstvo EU našlo se pod pritiskom od strane „tima” učesnika Davosa i bilo paralisano podacima „Izveštaja-9” Centra za analizu infektivnih bolesti pri Imperijskom koledžu u Londonu, čije je rukovodilac profesor Nil Ferguson.

6. i 16. marta njegova grupa poslala je vladama SAD i Velike Britanija katastrofalne prognoze o žrtvama koronavirusa, prema kojima će u slučaju blagih ograničavajućih mera u Velikoj Britaniji umreti 510 hiljada ljudi, a u SAD - 2,2 miliona. Njegovi zastrašujući proračuni igrali su važnu ulogu u naduvavanju straha, ojačavši pozicije strogih mera u SAD.

Sa pojavom koronavirusa u ranom stadijumu u SAD su se suočila dva stava - predsednika Trampa i stava doktora Entoni Faučija, direktora Nacionalnog instituta za alergije i infektivne bolesti, koji se smatra jednom od vodećih stručnjaka za borbu sa epidemijama.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane