https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Tabloid je pozvan

Predragu Đorđeviću, vojniku po ugovoru, ne može da pomogne ni Upravni sud

Komandant se ruga pravdi!

Predrag Đorđević iz Kragujevca, obavljajući stražarsku dužnost, prijavio da je u kasarni u Mladenovcu posečeno desetak stabala i - dobio otkaz

Piše: Ranko Milosavljević

Ako je Predrag Đorđević, profesionalni vojnik po ugovoru, dobio otkaz samo zato što je obavljajući stražarsku službu primetio da je neko posekao veliki broj stabala u kasarni Vrbica u Mladenovcu, šta li sledi onima koji bi mogli da vide da je iz vojnih magacina nestao, na primer, trocevni protivavionski top! Ili nekoliko desetina tona benzina. Rezervni delovi za vozila. Sanduci sa pešadijskim naoružanjem, toliko traženim na afričkom tržištu, ali i u našem bližem okruženju, među kosmetskim ili makedonskim ekstremnim Albancima

-Osmog marta 2019. godine, bio sam na straži u kasarni Vrbica u Mladenovcu. Bilo je prohladno pa sam se neprestano kretao. Primetio sam da je između dva reda žice, koja je opasivala kasarnu posečena velika količina stabala. Neka stabla su pala na spoljni deo žice, pa su je pokidala, na nekim mestima onaj ko je posekao i odvukao stabla tu žicu je malo popridigao. To što sam uočio, po završetku straže, prijavio sam komandiru logističke čete. - počinje da opisuje svoj put po mukama u Vojsci Srbije Predrag Đorđević, koji je, uprkos očevom protivljenju odabrao vojnički poziv. Posle srednje škole i devetomesečnog vojnog specijalističkog kursa u Kruševcu, počeo je da radi u Vojnotehničkom zavodu u Čačku 2002. godine. Sledi premeštaj u kasarnu u Grošnici kod Kragujevca, koju 1. maja 2007. vlasti gase, i ustupaju je tek pristiglom Fijatu, koji je obećavao da će od Kragujevca napraviti novi Detroit.

Početkom aprila 2011. godine Predrag Đorđević se zapošljava u Vojnoj pošti 5010-Zuce, koja pripada Vojnoj komandi 1205 Beograd. Ugovori trogodišnji. Očekivao je da krajem marta 2019. potpiše nov trogodišnji ugovor, tim pre što su mu ponudili i čin desetara.

-Posle prijave seče drveća, stvari se dramatično menjaju. Prvo me komandir logistike pohvaljuje, ali čim sam stigao kući zovu iz vojne policije da dam izjavu. Kažu da je sve u redu, vele da su obavestili višu komandu. Stižu razne kontrole u kasarnu. Ispostavlja se da je tu seču drveća u kasarni prijavio još novembra 2018. tek pristigao mlad vojnik, ali je mislio da je sečeno pored kasarne jer od snega nije video da postoje dva reda žice. Na tome je tada sve ostalo. Kada je posle moje prijave stigla kontrola, utvrđeno je da novi komandant nije primio kasarnu na ispravan način, da nije urađena primopredaja. Nezamislivo je da neko preuzme trafiku bez primopredaje, a kamoli vojnu kasarnu u kojoj je oprema, naoružanje, logistika, gorivo...- priča Đorđević.

Šalju ga da iskoristi neiskorišćene dane odmora, onda ga poziva vojna policija, opet da daje izjave.U kasarni se menja odnos prema njemu. Umesto trogodišnjeg ugovora, nude mu ugovor na samo godinu dana. Zbog stresa, na poslu doživljava pravi psihološki slom.

- Javljam se dežurnom vojnom lekaru, koji mi daje lek za smirenje, a potom me vojnim vozilom odvozi na VMA, gde me opserviraju i ustanovljavaju teži stresni poremećaj, predlažu da ostanem na Klinici za psihijatriju, da se oporavim, ali na moje insistiranje, i pristanak trupnog lekara, da ću se oporaviti kod svoje kuće, dozvoljavaju mi da nastavim lečenje kući uz strogo propisanu terapiju. Kada sam se vratio sa bolovanja, sa doznakama da je lečenje završeno, bio je april 2019. u kasarni se, prvo, čude kada me vide, a potom mi kažu da ja više ne mogu da budem tu, jer mi je ugovor istekao i da moram napolje - kaže Predrag Đorđević.

Naredbu komandanta kojim se konstatuje da mu je prestao status profesionalnog vojnika, šalju mu na pogrešnu adresu: permutacijom brojeva stanova, otkaz mu stiže u stan komšinice, koja ga, na svu sreću, poznaje, te uspeva da u propisanom roku uloži žalbu na naredbu komandanta. Drugostepena komanda odbija žalbu i potvrđuje naredbu o otkazu. Odluku je potpisao pukovnik Tiosav Janković

Vojni sindikat mu priskače u pomoć, znajući da je Đorđević primeran profesionalni vojnik, skromnih prihoda, porodičan čovek, te mu obezbeđuje advokata koji podnosi tužbu Upravnom sudu. Slede godine iščekivanja, posebno što je Upravni sud pretrpan predmetima koji godinama čekaju da budu rešeni.

Konačno Upravni sud presudom I-U 12512/19 od 11.02.2022. godine uvažava tužbu Predraga Đorđevića i poništava rešenje VP 1094 Zemun UP-2 broj 24-4 od 03.07.2019. godine i predmet vraća nadležnom vojnom organu na ponavljanje postupka. Upravni sud, ovom presudom, obavezuje ne samo da Predragu Đorđeviću plate troškove postupka, već i nalaže da u ponovljenom postupku vojni organi moraju ispraviti nepravilnosti koje su učinjene tokom davanja otkaza. Prema stavu Upravnog suda, Đorđević je dobio otkaz suprotno odredbama Zakona o Vojsci Srbije, zato što član 116. stav 3. tog zakona, jasno propisuje da se predlog za prestanak službe u vojsci dostavlja starešini nadležnom za donošenje akta o prestanku službe najkasnije 30 dana pre nastanka razloga za prestanak službe. U Đorđevićevom slučaju predlog za prestanak službe profesionalnog vojnika dostavio je 29.03.2019. komandant VP 5010 Zuce komandantu VP 1205 Beograd, što je zavedeno u knjizi prijema pod poslovnim brojem P. br. 03-1/1682-2 od 29.03.2019. godine.

Komandant VP 1205 Beograd istoga dana donosi Naredbu broj 5140-1 od 29. 03. 2019. o prestanku profesionalone vojne službe Predragu Đorđeviću, rođenom 16.12.1982. godine. Zašto po zakonu, kada može preko kolena. I to u istom danu.

-Presuda Upravnog suda mi je vratila nadu da je pravda spora ali dostižna, i da će nadležni komandant morati da postupi po presudi najvišeg upravnog suda. Međutim, u ponovljenom postupku komandant je doneo identičnu naredbu, ponovo na isti način prekršivši Zakon o Vojsci Srbije, stavljajući se opet iznad zakona, i presude Upravnog suda.

Moj advokat ponovo je podneo žalbu drugostepenom vojnom organu, a pošto je i taj organ opet, prekršivši Zakon o Vojsci Srbije, potvrdio odluku komandanta, opet nam sledi tužba Upravnom sudu, i novo čekanje na pravdu. Ovo je ruganje zakonu, sudu i pravdi. Od iskusnijih vojnika, a posebno od onih koji su imali briljantno vojno školovanje, ranije sam čuo da ako vojska ne poštuje zakon, ona prestaje da bude vojska i pretvara se u bandu. Ne mogu da verujem da to ne znaju oni koji su nadređeni komandantima koji dva puta krše zakon i ostavljaju me bez hleba. - kaže Predrag Đorđević.

antfile

OD ŽIVOTA MI NAPRAVILI PAKAO

-Otkaz bez ikakvog razloga koji sam dobio u vojsci, pretvorio mi je život u pravi pakao. Ostao sam bez redovnih primanja. Poremetili su se odnosi sa suprugom, pa se sve završilo razvodom. Najteže mi pada što sam sada odvojen od deteta, jer se supruga odselila u udaljeni grad. Postao sam čovek bez zanimanja, sa povremenim poslovima, i životom od danas do sutra. Najteže mi pada pitanje "Zašto sve ovo?" Šta sam to loše učinio? Samo sam uradio ono na šta me je obavezivao zakon i pravilo stražarske službe. Kada sam prijavio da su posečena stabla, nisam ni slutio da će vojna kontrola, terajući lisicu isterati čopor medveda. A vojnici po ugovoru ne spadaju u te zverke, već oni sa visokim činovima. A da sam bio u pravu utvrdio je i sud, koji u presudi konstatuje da sam bio primeran vojnik, da nisam imao disciplinske prestupe, i da sam svoju dužnost obavljao po zakonu i pravilu službe. Na kraju, pitam se kako će moje stradanje, uticati na one mlade, kojima se vlasti obraćaju pozivom da budu vojnici. Verovatno će se pitati kakva je to vojska čiji su komandanti iznad zakona?- kaže Predrag Đorđević.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane