https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Tabloid je pozvan

Direktor koji voli da daje otkaze

Cakovićeve cake

Vučićev omiljeni doživotni direktor je Zoran Drobnjak, direktor JP Putevi Srbije. On je u v.d. stanju direktora skoro deceniju. Nezakonito je na tom mestu, a Vlada Srbije mu produžava mandate po izričitom nalogu Aleksandra Vučića. Pomenuti Drobnjak je Vučićev haraćlija, koji bi morao da je u penziji, ali nije. A takav direktor dovodi za svoje saradnike sebi slične. Direktor naplate je izvesni Milenko Caković, koji bi, takođe, morao biti u penziji, ali je, kao desna Drobnjakova ruka, sam sebi produžio radni vek. Sa takvog mesta g. Caković i dalje daje otkaze radnicima. To mu je ušlo u krv. Svi koje je otpustio dobili su spor, predzeće plaća štetu, ali Cakovića to ne dotiče. Osim što otpušta radnike, on tuži one koji ga ''klevetaju''. Tako je tužio i uredmnika i izdavača Magazina Tabloid nekoliko puta. Sve sporove je izgubio. Objavljujemo pismo predsednika sindikata, koji je, takođže, dobio otkaz.

***

Poštovani,

Zovem se Radovan Lončar i predsednik sam Slobodnog sindikata Putara Srbije u JP Putevi Srbije.

Do 12.09.22. bio sam i radnik Puteva ali mi je uručen otkaz. Otkaz mi je uručen iz razloga mog obraćanja nadležnom ministarstvu sa zahtevom ispred sindikata, za razrešenje-penzionisanje Izvršnog direktora Sektora Naplate putarine Milenka Cakovića.

Gospodin Caković je na tom mestu od 2011 godine .A 2021 ispunio je oba uslova za penzionisanje i starosni da ima 65 godina i po radnom stažu 40 god.

Navedeni direktor je 06.01.2021. dobio novi ugovor o radu, tj o Produženju radnog veka da 2023. Međutim, ni to ga nije zadovoljilo pa je u junu 2022 unapred potpisao novi ugovor o produženju radnog veka od 2023 do 2025. Posedujem oba ugovora koja vam mogu dostaviti.

Razlozi koje sam naveo u zahtevu za razrešenje su:

- Četvorocifren broj tužbi radnika sektora naplate putarine protiv JP Uuteva Srbije, po raznim osnovama, neke od njih je konstatovao i državni revizor, a 99% presude su u korist radnika, što govori da navedeni direktor ili nije sposoban da rešava probleme ili svesno krši prava radnika;

- navedeni direktor ne postupa po pravosnažnim sudskim presudama, a za to imamo i pismeni dokaz. Milić Dragan je sudskim putem vraćen na mesto šefa odseka. zbog ličnog animoziteta navedeni Caković do danas nije vratio Dragana Milića na to radno mesto, a Putevi Srbije su zbog toga platili kaznu po nalogu suda od 100.000 din a platiće ponovo. Međutim, to Caković ne plaća iz svog džepa, a ne snosi bilo kakvu odgovornost.

Takođe je Rističević Zorana dva puta ne zakonito smenjivao sa mesta šefa odseka i dva puta Rističević Zoran je dobio sudsku presudu, u svoju korist i bio vraćen. Da bi mu Milenko Caković na kraju uručio po našem mišljenju ne zakonit otkaz. Sudski postupak je u toku;

- Caković je koleginici iz Niša uručio otkaz dok je bila u drugom stanju, ali je inspekcija rada vratila na posao. Nažalos.t usled stresa koleginica je izgubila bebu.

Ima još mnogo primera zloupotreba od strane navedenog direktora o kojima ćemo vas upoznati moji saradnici i ja ako budete hteli da pišete o "lokalnom šerifu", doživotnom direktoru.

Takođe je nezakonit otkaz meni uručen i ako vodim postupak pred nadležnim sudom u Novom Sadu za mobing.

Svestan da ću pravdu naći pred nadležnim instotucijama države Srbije, ipak bi želeo da upoznamo sve o strahovladi i samovolji jednog čoveka koji je samo radnik u javnom preduzeću.

Napomena: Mi smo isključivo RADNIČKI SINDIKAT bez političke osnove. Naše članstvo su pripadnici raznih političkih stranaka i vlasti i opozicije.

S poštovanjem.

Predsednik Slobodnog sindikata Putara Srbije

Radovan Lončar

podeli ovaj članak:

Natrag