Kucni lijekovi za astmu elicea 10 mg Lijekovi za žgaravicu
Lijekovi za upalu grla ivermectin gdje kupiti Lijekovi za žgaravicu
Lijekovi za valunge Lijekovi za lijecenje oteklina. lexilium cijena Lijekovi za tinitus
lijekovi protiv raka. Lijekovi za trovanje hranom lorsilan cijena prirodni lijekovi za prehladu
prirodne tablete za spavanje lunata bez recepta Proizvodi za njegu masne kože
organizirati modafinil hrvatska Lijek za morsku bolest
lijek za suha usta normabel bez recepta lijek za artritis
lijekovi za zatvor Lijek za akne rivotril cijena sredstvo za zadržavanje vode
Lijekovi za rast kose. Sredstva za suhi kašalj xanax cijena Lijekovi za bolesti zuba.
lijek koji spašava život Lijecenje akni kod kuce. zaldiar bez recepta pojedinacni cvjetovi

  https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Do koske

Odgovor Ministarstva pravde, ministarke Maje Popović, na poslaničko pitanje narodnog poslanika Narodne stranke Vladimira Gajića

Kum nije dugme

U Srbiji se pravda mora uzeti u svoje ruke. Bolje reći, pravdu treba oteti iz ruku mafije, među kojom je i ministarka pravde, da bi se preživelo. Na to upućuje i odgovor na poslaničko pitanje, koji je bestidan, nemoralan...

M. Grabež

Narodni poslanik Vldimir Gajić, po ovlašćenju šefa poslaničkog kluba narodne stranke Miroslava Aleksića, postavio je Vladi Srbije i ministarstvima pravde i informacija, poslaničko pitanje, čiji tekst u odgovoru citira ministarka pravde Maja Popović. Gospođa ministarka, čiji suprug Rastko Popović je zamenik predsednika Apelacionog suda u Beogradu, nijednom rečju ne pominje brojku od 170 tužbi koje je protiv Magazina Tabloid podneo Nikola Petrović, dvostuki kum srpskog diktatora Aleksandra Vučića, već citira odredbe zakona koje ne objašnjavaju kako je Vučićev kum privilegovan da podnosi i brzopotezno dobija sve sporove, bez obzira na činjenicu da je pod istragom svih evropskih i američkih službi bezbednosti, koji izaziva pozornost američkih kongresmena koji traže da administracija iz Vašingtona utvrdi njegovu odgovornost i njegovih saučesnika, braće Vučić.

Nikolu Petrovića zastupa advokatska kancelarija Igora Isailovića, koji je poslovni partner Ane Brnabić, njenog brata Igora i potpredsednika Vlade Srbije Siniše Malog.

Advokatu Igoru Isailoviću Nikola Petrović je naložio da podnosi tužbe i protiv Magazina Tabloid, zbog svakog pominjanja njegovog imena u ovom magazinu! Iza njega stoji ministarka pravde, sudije i tužioci i kumovi Aleksandar i Andrej Vučić

U Srbiji se pravda mora uzeti u svoje ruke. Bolje reći, pravdu treba oteti iz ruku mafije, među kojom je i ministarka pravde, da bi se preživelo. Na to upućuje i odgovor na poslaničko pitaje, koji je bestidan, nemoralan...

NARODNOJ SKUPŠTINI

BEOGRAD

Vašim dopisom 03 broj: 9-6/50-22 od 9. novembra 2022. godine dostavili ste nam zahtev za obaveštenje i objašnjenje koji je narodni poslanik Vladimir Gajić, izneo na sednici Narodne skupštine Republike Srbije, 8. novembra 2022. godine, koji glasi:

„U ime Narodne stranke, po ovlašćenju šefa poslaničkog kluba, gospodina Aleksića, postavljam danas pitanje, prvo, Vladi Srbije, koje se može odnositi i na Ministarstvo pravde i Ministarstvo telekomunikacija, gde se sada nalazi i javno informisanje, a u vezi s novinama Magazin Tabloid.

Izvesni građanin io imenu Nikola Petrović, za koga se tvrdi da je milijarder, za koga se tvrdi da je kum predsednika Republike i koji je bio deo vlasti kao direktor jednog velikog sistema, „Elektromreže Srbije", pokrenuo je preko 170 raznih vrsta postupaka pred prekršajnim, osnovnim, višim i privrednim sudovima protiv nezavisnog lista Magazin Tabloid.

Nikola Petrović, koji je nezadovoljan i uvređen tekstovima koje objavljuje ovaj list, u nameri da ga finansijski uništi, podnosi tužbe za naknadu štete sa ogromnom visinom tužbenih zahteva, na koji način, uz asistenciju sudova i drugih organa postupaka, stvara obaveze plaćanja sudskih taksi prema Magazinu Tabloid u preko 100 sudskih postupaka, a na osnovu naloga suda za plaćanje sudskih taksi koje se izvršavaju u rekordnom roku, dovodeći na taj način ovaj štampani nezavisni list u stanje finansijskog bankrotstva.

Naravno, jednom bogatašu kao što je gospodin Nikola Petrović nije nikakav problem da plaća svoje obaveze po sudskim taksama zbog visoko postavljenih tužbenih zahteva za naknadu štete. Obezbeđuje se obaveza plaćanja najvišeg iznosa sudske takse na odgovor na tužbu, na prvostepenu presudu, na žalbu i na drugostepenu presudu, pa se samo po tom osnovu novine zadužuju u svakom pojedinačnom predmetu iznosima koji su blizu tri i po hiljade evra. Smatra se da ovakva upotreba tzv. strateških tužbi, koje se zovu slap tužbe, protiv novinara predstavlja najdirektniji vid zastrašivanja i direktnog gušenja slobode štampe.

U Srbiji je poznato da su Centar za ljudska prava Američke advokatske komore i Nezavisno udruženje novinara Srbije javnosti predstavili izveštaj o upotrebi strateških tužbi protiv novinara, sa tim tzv. slap tužbama, u kontekstu ugrožavanja slobode štampe i ugrožavanja bezbednosti novinara u Srbiji. Strateškim tužbama za naknadu štete protiv Magazina Tabloid u preko 170 istovetnih slučajeva na najdrastičniji način se ugrožava pravo na slobodu štampe i pravo na rad nezavisnih novinara. Slai tužbe služe samo jednoj svrsi, a to je da uguše javnu debatu finansijskim iscrpljivanjem novina i novinara. Na taj način stvaraju društveni okvir u kojem novinari rade u tzv. neprijateljskom okruženju.

I oni sporovi koje pokreće Nikola Petrović su, po pravilu, besmisleni i ne bi imali ovoliko ubojit efekat na Magazin Tabloid da sud u Beogradu nije tako efikasan u naplaćivanju svojih potraživanja prema novinama kao takseiom obvezniku, iz čijeg delovanja je sasvim jasno da tzv. nezavisni sud u vezi sa naplatom taksi od tuženog, a u vezi sa dosuđivanjem velikih iznosa za naknade štete, zapravo sarađuje u podrivanju slobode štampe u Srbiji. Nikola Petrović, korišćenjem metoda podnošenja slap tužbi protiv tuženog Magazina Tabloid i zastrašivanjem novinara, direktno podriva ionako veoma slab okvir slobode štampe u Srbiji.

Postavljam pitanje Vladi Srbije, koja je dužna da obezbedi poštovanje ustavnih i zakonskih prava novinara i slobodu štampe, da preko Ministarstva pravde i Ministarstva informisanja utvrdi činjenice u vezi sa strateškim podnošenjem tužbi Nikole Petrovića protiv novina i novinara Magazina Tabloid, radi uspostavljanja standarda u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i iraksom Evropskog suda za ljudska prava, koji smatra da podnošenje slap tužbi služi za kršenje slobode štampe i ugrožavanje bezbednosti novinara."

U skladu sa članom 287. stav 4. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije („Službeni glasnik RS", broj 20/12 - prečišćen tekst), ministar pravde dostavlja sledeći

ODGOVOR

Članom 22. Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS", br. 98/06 i 115/21) zajemčena je zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda. Stav 1. ovog člana propisuje da svako ima pravo na sudsku zaštitu ako mu je povređeno ili uskraćeno neko ljudsko ili manjinsko pravo zajemčeno Ustavom, kao i pravo na uklanjanje posledica koje su povredom nastale.

Članom 2. Zakona o parničnom postupku („Službeni glasnik RS", br. 72/11, 49/13 -US, 74/13 -US, 55/14, 87/18 i 18/20 daljem tekstu: Zakon) propisano je da stranke imaju pravo na zakonitu, jednaku i pravičnu zaštitu svojih prava. Sud ne može da odbije odlučivanje o zahtevu za koji je nadležan.

Članom 5. Zakona propisano je da će sud svakoj stranci da pruži mogućnost da se izjasni o zahtevima, predlozima i navodima protivne stranke.

Članom 9. Zakona propisano je da su stranke dužne da savesno koriste prava koja su im priznata ovim zakonom. Sud je dužan da spreči i kazni svaku zloupotrebu prava koje imaju stranke u postupku.

U zakonodavstvu Republike Srbije svakom fizičkom i pravnom licu je zajemčeno pravo na pravično suđenje, svako ima pravo da nezavisan, nepristrasan i zakonom već ustanovljen sud, pravično i u razumnom roku, javno raspravi i odluči o njegovim pravima i obavezama, osnovanosti sumnje koja je bila razlog za pokretanje postupka, kao i o optužbama protiv njega.

Na osnovu navedenog Ministarstvo pravde kao organ državne uprave ne može da utiče na ishod sudskog postupka, niti može da sprečava pravna i fizička lica da koriste svoja procesna ovlašćenja propisana zakonom.

Ministar

Maja Popović

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane