Kucni lijekovi za astmu elicea 10 mg Lijekovi za žgaravicu
Lijekovi za upalu grla ivermectin gdje kupiti Lijekovi za žgaravicu
Lijekovi za valunge Lijekovi za lijecenje oteklina. lexilium cijena Lijekovi za tinitus
lijekovi protiv raka. Lijekovi za trovanje hranom lorsilan cijena prirodni lijekovi za prehladu
prirodne tablete za spavanje lunata bez recepta Proizvodi za njegu masne kože
organizirati modafinil hrvatska Lijek za morsku bolest
lijek za suha usta normabel bez recepta lijek za artritis
lijekovi za zatvor Lijek za akne rivotril cijena sredstvo za zadržavanje vode
Lijekovi za rast kose. Sredstva za suhi kašalj xanax cijena Lijekovi za bolesti zuba.
lijek koji spašava život Lijecenje akni kod kuce. zaldiar bez recepta pojedinacni cvjetovi

  https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Tragom vesti

Tajni zatvor u krugu zatvora u Leskovcu

Mučilište bez nadzora

Zaštitniku građana Zoranu Pašaliću, Odbor za ljudska prava iz Leskovca podneo je pritužbu, očekujući da zaštitnik građana ispita osnovanost njihovih navoda i postupi po zakonskim ovlašćenjima. Đe ga nađoše, kada se on ne bavi zaštitom građana, nego zaštitom od građana. A građani u Srbiji masovno traže pravdu, koja odavno ne stanuje u Srbiji. Zaštitnik je na putu sa ljubavnicom. Ima i on svoje biznise, kao i svi naprednjaci. Objavljujemo pritužbu, i izlažemo je sudu javnosti

***

Odbor za ljudska prava Leskovca, udruženje građana registrovano za zaštitu ljudskih prava, podnosi Zaštitniku građana Zoranu Pašaliću

P R I T U Ž B U

Jovčić Bojan iz Leskovca ul. Šumadijska br.3/5 je pravnosnažnom presudom Osnovnog suda u Leskovcu K.br.10/20 od dana 21.07.2020 godine osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne ) godine.

- Uprava za izvršenje krivičnih sankcija je Jovčić Bojana zatvorila da kaznu izdržava u objektu Uprave za izvršenje krivičnih sankcija sagradjenom u krugu Okružnog zatvora u Leskovcu, početkom 2021. godine, u kome smeštaju lica osuđena na dve i više godina ztvora, višestruke povratnike koja imaju prebivališta, odnosno boravišta van područja sedišta viših sudova u Leskovcu, Nišu i Pirotu, povredom odredbe čl.18 Pravilnika o upućivanju osudjenih prekršajno kažnjenih i pritvorenih lica u zavode za izvršenje krivičnih sankcija.

Dokaz:Uvidjaj na licu mesta koji će izvršiti Zaštitnik gradjana

- Ne postoji Odluka Vlade Republike Srbije o osnivanju takvog objekta u krugu Okružnog zatvora u Leskovcu, u Uredbi o osnivanju kazneno popravnih zavoda i okružnih zatvora u Republici Srbiji, što će zaštitnik građana utvrditi po službenoj dužnosti.

- Navedeni objekat u kome Uprava za izvršenje krivičnih sankcija nelegalno drži zatvorenika Jovčić Bojana, i još stotine lica lišenih slobode, nigde nije zvanično registrovan u skladu sa Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija, Pravilnikom Ministra prvde Republike Srbije o upućivanju, osudjenih, prekršajno kažnjenih i pritvorenih lica u zavode za izvršenje krivičnih sankcija u Republici Srbiji broj:110-00-3/2015-05 od dana 26.03.2015 godine, Uredbom o osnivanju kazneno popravnih zavoda i okružnih zatvora u Republici Srbiji (Službeni glasnik Republike Srbije br.20/06,89/09,32/10,53/11 i 13/22), i Smernicama za politiku Evropske unije prema trećim zemljama u odnosu na torturu, i druge oblike svirepog nečovečnog, ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, i kao kaznena ustanova u Republici Srbiji zvanično i ne postoji.

- Iz sadržine podnetog zahteva za pristup informacijama od javnog značaja od dana 22.10.2021 godine i sadržaja akta Ministarstva pravde Republike Srbije broj:7-00-000199/2021-32 od dana 02.11.2021 godine koji dostavljamo u prilog, izvesno se utvrdjuje da postojanje takvog kaznenog objekta nije registrovano kod Ministarstva pravde Republike Srbije.

- Odeljenje za urbanizam Gradske uprave grada Leskovac prema podacima iz akta tog organa broj:392/21-02 od dana 01.11.2021 godine koji u prilog dostavljamo Zaštitniku gradjana, ne poseduje podatak da je Upravi za izvršenje krivičnih sankcija u Beogradu izdalo ni odobrenje za gradnju tog kaznenog objekta-gradjevinsku dozvolu, niti poseduje podatak da je izdalo upotrebnu dozvolu za upotrebu tog kaznenog objekta, sa obrazloženjem da je to nadležnost Ministarstva gradjevinsarstva , saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije.

- Ministarstvo gradjevinarstva , saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije je aktima broj:012-00-000343/2021-02 od 08.03.2022 godine, i aktom broj:012-00-00343/2021-02 od dana 08.12.2021 godine koje u prilog dostavljamo Zaštitniku gradjana, odbilo da po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja tražiocu informacija izda kopije gradjevinske i upotrebne dozvole za izgradnju i upotrebu posebnog kaznenog objekta Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u krugu Okružnog zatvora u Leskovcu, i da javnost zvanično upozna sa postojanjem i namenom tog novosagradjneog objekta, sa obrazloženjem da su i gradjevinska i upotrebna dozvola za taj kazneni objekat odlukom Ministarstva pravde,Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, određene da se čuvaju kao tajni podatak.

- Ministarstvo pravde Uprava za izvršenje krivičnih sankcija u Beogradu je aktom broj:7-00-44/2022-03 od dana 15.03.2022 godine obavestilo Ministarstvo gradjevinarstva , saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, da je celokupnu dokumentaciju koja je sastavni deo rešenja o gradjevinskoj i upotrebnoj dozvoli za izgradnju kompleksa Okružnog zatvora u Leskovcu „označilo stepenom TAJNOSTI „ strogo poverljivo", u skladu sa odlukom o odredjivanju tajnih podataka stepena tajnosti"državna tajna" i „strogo poverljivo" u Ministasrtvu pravde i organima u sastavu Ministarstva pravde broj 110-00-12/2015 od dana 19.03.2015 godine, u kojoj se novosagradjeni tajni kazneni objekt Uprave za izvršenje krivičnih sankcija nelegalno sagradjen i upotrebljavan u krugu Okružnog zatvora u Leskovcu, uopšte ne pominje, a u navedenom aktu Uprava za izvršenje krivičnih sankcija ne navodi broj i datum akta kojim je podatke o novosagradjenom tajnom kaznenom objektu proglasila za tajne podatke sa oznakom"državna tajna" i „strogo poverljivo".Oba dokumenta dostavljamo na uvid Zaštitniku gradjana.

- Da se radi o potpuno nelegalno kaznenom objektu koji je izgradjen bez valjane gradjevinske dozvole čije postojanje zvanično nigde nije registrovano, izvesno se utvrdjuje iz Lista nepokretnosti 16682 za KO Leskovac na kome na kp.br.13886 na kojoj se nalazi staro zdanje Okružnog zatvora u Leskovcu, uopšte ne postoji objekat nove tajne kaznene ustanove, ka i iz snimaka katastarske parcele 13886 za KO Leskovac Geosrbije od 22.07.2022 godine i Geospatial Portal od 22.07.2022 godine na kojima zvanično postoje samo objekti starog zdanja Okružnog zatvora u Leskovcu, a ne postoji novosagradjeni kazneni objekt, koje snimke i List nepokretnosti dostavljamo Zaštitniku gradjana.

- U svom nelegalnom i tajnom kaznenom objektu sagradjenom u krugu Okružnog zatvora u Leskovcu, koji ne poseduje kapacitete propisane Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija, Pravilnikom o kućnom redu kazneno popravnih zavoda i okružnih zatvor, Pravilnikom o radu osudjenih lica, Pravilnikom o merama za obezbedjenje reda i bezbednosti u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, protivno odredbama Pravilnika o upućivanju osudjenih prekršajno kažnjenih i pritvorenih lica u zavode za izvršenje krivičnih sankcija, Pravilnikom o tretmanu, programu postupanja, razvrstavanju i naknadnom razvrstavanju osudjenih lica, nema Stacionar, pogon, posetnu salu i druge kapacitete, Uprava za izvršenje krivičnih sankcij u pritvorskim uslovima, po ćelijskom sistemu, nezakonitom, faktičkom, masovnom, kontinuiranom primenom posebne mere bezbednosti Smeštaj pod pojačani nadzor, izvršava kazne zatvora ne samo nad osudjenim Jovčić Bojanom koji je podvrgnut prebijanju sa fizičkim povredama u tim okolnostima, već i nad stotinama osudjenih lica koje tu smešta grupnim rešenjima, koja su višestruki povratnici, osudjeni na višegodišnje kazne zatvora, sa prebivalištima i boravištima van područja i nadležnosti viših sudova u Leskovcu, Nišu i Pirotu, po principu da su veći deo dana zatvoreni u ćelijama bez bilo kakve smislene aktivnosti, što predstavlja masovno nečovečno i ponižavajuće postupanje i kažnjavanje, kako je to Zaštitnik gradjana već utvrdio u svojoj Preporuci Del.br.25085 od 01.07.2016 godine, u sličnoj situaciji za Tajni specijalni istražni zatvor Ministarstva pravde i Uprave za izvršenje krivičnih sankcija sagradjen nelagalno u krugu Kazneno popravnog zavoda u Beogradu-Padinskoj Skeli otvorenog tipa, koji nelegalni objekat posluje pod lažnim imenom fiktivnog Kazneno popravnog zavoda u Beogradu zatvorenog tipa sa posebnim obezbedjenjem koji na toj lokaciji nikad nije sagradjen.

- Postojanje tajnih kaznenih ustanova i nezakonito i netransparentno izvršenje kazne zatvora nad osudjenim licima u njima postaje pravilo u Republici Srbiji, protivno Smernicama za politiku Evropske unije prema trećim zemljama u odnosu na torturu i druge oblike svirepog, nečovečnog, ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, protivno odredbama pravila 90/1, izmedju ostalog i zbog nepostupanja Zaštitnika gradjana u ovakvim slučajevima kršenjem odredbe pravila 92,93/1, i 93/2 Evropskih zatvorskih pravila i čl.2 st.1 Zakona o zaštitniku gradjana.

Dokaz:Uvid u Rešenje Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Beogradu broj:702-00-793/2021-05 od dana 19.10.2021 godine u prilogu, uvidjaj Zaštitnika gradjana na licu mesta i razgovor sa žrtvom Jovčić Bojanom sa matičnim brojem 22/22 na okolnosti iz pritužbe,

- Kako je po odredbi čl.2 st.1 Zakona o zaštitniku gradjana Zaštitnik gradjana ovlašćen da postupa kao Nacionalni mehanizam za prevenciju torture, a Smernice za politiku Evropske unije prema trećim zemljama u odnosu na torturu, i druge oblike svirepog, nečovečnog i ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja zabranjuju da se lica lišena slobode drže i da se nad njima izvršava kazna zatvora u kaznenim ustanovama koje zvbanično ne postoje i nisu zvanično registrovane, kontinuiranom, nezakonitom faktičkom primenom posebne mere bezbednosti Smeštaj pod pojačani nadzor u pritvorskim uslovima, i po ćelijskom sistemu koji Zakon o izvršenju krivičnih sankcija i prateći propisi takodje ne dozvoljavaju, a obzirom da se radi o jedinstvenom slučaju koji se kosi sa svim civilizacijskim normama u oblasti izvršenja krivičnih sankcija.

Odbor za ljudska prava u Leskovcu u ime i uz pismenu saglasnost osudjenog Jovčić Bojana iz Leskovca na osnovu čl.27 st.1 i čl.28 st.1 i st.2 Zakona o zaštitniku gradjana podnosi ovu pritužbu sa predlogom da Zaštitnik gradjana na osnovu čl.2 st.1 i čl.28 st.9 Zakona o zaštitniku gradjana u svojstvu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture, zasnuje svoju nadležnost za postupanje po ovoj pritužbi, da izvrši uvid u priložene dokaze, izvrši uvidjaj na licu mesta, da razgovara sa zatvorenikom Jovčić Bojanom, da preduzme delotvorne mere da se Jovčiću omogući adekvatan smeštaj i tretman dostojan čoveka, da protiv odgovornih lica za nečovečno postupanje prema njemu i nezakonito korišćenje nelegalnog kaznenog objekta u krugu Okružnog zatvora u Leskovcu pokrene odgovarajuće krivične i prekršajne postupke u saradnji sa sudijom za izvršenje krivičnih sankcija

- Da preduzme mere da se nelagalni objekat zatvori, odnosno da Uprava za izvršenje krivičnih sankcija prestane da u njemu nezakonito i nelagalno izvršava kazne zavora nad osudjenim licima i da o preuzetom obavesti Narodnu skupštinu Republike Srbije u skladu sa čl.39 Zakona o zaštitniku gradjana, da u skladu sa pravilom 93/2 Evropskih zatvorskih pravila o ovom slučaju obavesti Radnu grupu Saveta za ljudska prava EU, The Council Working Group on Human Rights(COHOM), i Odbor za ljudska prava Leskovac, koji sa svojim resursima stoji na raspolaganje Zaštitniku gradjana za saradnju u cilju suzbijanja ove pojave.

Odbor za ljudska prava Leskovac

Zakonski zastupnik,

Dobrosav Nešić,

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane