Kucni lijekovi za astmu elicea 10 mg Lijekovi za žgaravicu
Lijekovi za upalu grla ivermectin gdje kupiti Lijekovi za žgaravicu
Lijekovi za valunge Lijekovi za lijecenje oteklina. lexilium cijena Lijekovi za tinitus
lijekovi protiv raka. Lijekovi za trovanje hranom lorsilan cijena prirodni lijekovi za prehladu
prirodne tablete za spavanje lunata bez recepta Proizvodi za njegu masne kože
organizirati modafinil hrvatska Lijek za morsku bolest
lijek za suha usta normabel bez recepta lijek za artritis
lijekovi za zatvor Lijek za akne rivotril cijena sredstvo za zadržavanje vode
Lijekovi za rast kose. Sredstva za suhi kašalj xanax cijena Lijekovi za bolesti zuba.
lijek koji spašava život Lijecenje akni kod kuce. zaldiar bez recepta pojedinacni cvjetovi

  https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Ekonomija

Stvaranje zavisne, porobljene i eksploatisane ekonomije (12)

Kredit i novac snažne poluge u razvoju

Razvojna paraliza privrede, socijalnog i društvenog sistema. Svedoci smo opšte paralize privrednih tokova i poslovanja uzrokovanih širokom virusnom (brzo širećom) infekcijom. Međutim, ova nova kriza samo je produbila probleme i otkrila sve slabosti privrede, društva i sistema na kojem funkcionišu, smatra prof. dr Slobodan Komazec.

Prof. dr Slobodan Komazec

16. Sukob rada i kapitala -dominacija finansijskog spekulativnog kapitala

Na svetskoj sceni je u novoj krizi i pokušajima njenog preovladavanja istorijski sukob interesa rada i kapitala. Kapital je zadominirao, uz istovremenu dominaciju finansijskog kapitala koji odlazi u spekulativne transakcije, umesto u realne investicije. Spekulacije i spekulativna ekonomija, profit na spekulacijama, berzanske spekulacije, zadominirali su svetskom scenom. Virtuelni kapital (finansijski bankarski derivati) određuje ukupna kretanja u privredama. Niko za sada ne postavlja pitanja berzi kao dominantno spekulativnih institucija kapitalizma.

Ranije, da bi se ublažili klasni sukobi u kapitalizmu i zainteresovali radnici za korporacije u kojima rade, uveden je veliki broj slučajeva da se one daju radnicima na upravljanje (ESOP), ili se radnici uključuju u vlasničke odnose i upravljanje.

Opšte prihvaćena teza neoliberala, kojima je osnovni stub neoliberalizma bio privatizacija, njihov zahtev „privatizujte, privatizujte što pre, nije bitno kako to radite, bitno je da to učinite odmah i to radikalno"- doveo je do pravog tektonskog poremećaja odnosa rada i kapitala.

Džefri Saks se kasnije odrekao svog stava o privatizaciji i „posuo se pepelom" tvrdeći da nije trebalo tako provoditi privatizaciju, da je pre trebalo izgraditi sve institucije sistema. Isto tako Milton Fridman korifej i najuticajniji ideolog monetarizma, neoliberalizma i konzervatizma koji je zapljusnuo svet, a potpuno nekritički prihvaćen i kod nas, odrekao se svojih osnovnih stavova nakon što je izazvao teške posledice u privredama u kojima se primenjivao model globaiizacije i tržišnog fundamentalizma i liberalnog tržišta - doživeo je „otrežnjenje i osvešćenje", da li će i nosioci svetskog finansijskog kapitala?

Teško je to i gotovo iluzorno očekivati.

Treba posebno naglasiti da se kod nas radi o velikoj, istorijskoj prevari i pljački radničke klase - stvarnog vlasnika (i stvaraoca) kapitala, kojeg drugi sada rasprodaju. Nametnuta iluzija privatnog vlasništva, kroz privatizaciju kolektivnog, vodila je u socijalnu dramu i tektonsko pomeranje odnosa rada (zaposlenih) i kapitala.

Klasični liberalizam i kapital - odnos, raspao se upravo zbog toga što nije uspeo da razreši ključna pitanja funkcionisanja kapitalizma: automatizam tržišta, punu zaposlenost, uravnotežen razvoj i sve češće krize uzrokovane hiperprodukcijom kapitala (pod dominantnim uticajem profitnog motiva). Država u krizi preuzima socijalnu i redistributivnu funkciju, „koriguje" tržišni mehanizam, vrši alokaciju resursa za koje nije zainteresovan privatni kapital pod isključivim motivom profita. Nalet neoliberalizma pod „dirigentskom palicom" konzervativnih vlada razvijenih zapadnih država (reganomika, tačerizam) proizvod je pada efikasnosti kapitala u matičnim državama, a to znači i interesa krupnog finansijskog kapitala i razvijenih zemalja, ali i njihovih finansijskih institucija (MMF, Svetska banka, BIS, STO).

Novi kolonijalizam se ostvaruje preko prodora finansijskog kapitala u svetsku ekonomiju i kupovine vitalnih delova drugih privreda i njihovih bankarskih sistema, ali i kupovinom ili ucenom vlada i stranaka na vlasti. Stvaranje „perifernih" i zavisnih privreda je otvoren proces, koji se često manifestuje kao obično proširenje tržišta za plasman proizvoda i kapitala iz razvijenih, uz gušenje domaće proizvodnje. Radnici postaju običan „dodatak"kapialu bez vlasničkih prava, a time potpuno bez socijalne i sindikalne zaštite. Istorijski sukob interesa rada i kapitala oko raspodele i ciljeva poslovanja odvija se na štetu radničke klase - sa padom učešća najamnina i plata odv 10-15% u bruto domaćem proizvodu u poslednjih deset godina.

MMF se usmerio na stabilizaciju i privatizaciju, a ostavio je po strani pitanje siromaštva, nejednakosti i socijalnog kapitala (nezaposlenosti). Ekonomski rast zahteva mnogo više od stabilizacije, liberalizacije i privatizacije.

Rad gubi sve više značaj razvojne snage, a u socijalnom smislu gubi se etičnost. Društvo se degeneriše u pravcu spekulativnog bogaćenja i nagomilavanju neproduktivnog kapitala.

„Ekstremna koncentracija finansijske moći, deregulisana tržišta kapitala i apsolutna vladavina novca, jeste to što odlikuje ultraliberalizam. Cena toga je da mali broj privilegovanih ima sve, socijalno je neodrživa: mnogi neće imati skoro ništa. Da bi nekolicini otvoreni horizonti, ogromnoj većini će perspektive biti očaj i strepnja (A.Radović: Sumrak liberalizma i kako izaći iz krize, NIN, 8. avgust 2008, str. 27. Isto, str.27. Videti Ang i Eva Jargi: Bankari protiv čovečnosti, prevod, Beograd, 2012.).

Ne treba biti veliki stručnjak da bi se zaključilo da su taj koncept i politika neodrživi. Oni su pogubni pre svega za zaposlene, koji su pod sve većim pritiskom - sve siromašniji - sve zaduženiji, ali na dugi rok i za finansijske moćnike koji maksimalnom eksploatacijom radne snage guše sopstveno tržište. ,,U toj perverznoj konfiguraciji - novac je taj koji kroji prava i dostojanstvo čoveka"

Slom ekonomija je sledeća faza, dok je socijalni bunt narastao na oštar sukob radnika i finansijskog kapitala (bankstera). Radi se o dubokoj strukturnoj i institucionalnoj krizi samih osnova čisto profitnog kapitalizma danas. danas.

Diktatura kapitala je zamenila nekadašnja „diktaturu proletarijata" - žrtve su opet iste: ogromna većina ljudi. Neograničena sloboda tržišta kapitala otvara velike mogućnosti eksploatacije zaposlenih (rada). Finansijski novi gospodari sveta se naravno plaše ljudskih prava, jer je očigledno da bi ekonomska i socijalna politika, koja ih dosledno poštuje, ozbiljno ugrozila dominantni ultraliberalni poredak.

Takva politika bi kroz pravedniju raspodelu bogatstva, obezbeđujući više posla, bolje zarade i šire socijalno pokriće, zadovoljila vitalne potrebe svih društvenih slojeva. Ta raspodela je, naravno, u potpunoj suprotnosti sa liberalnom strategijom maksimalne „koncentracije kapitala i profita". Koncentracija i međunarodno povezivanje kapitala, uz narastajuću tehnologiju, vode „.istiskivanju" do tada zaposlenih.

Nezaposlenost, koja dobija razmere prave pandemije, nema karakter : ciklične, već strukturne nezaposlenosti, tako da problem dobija gotovo dugoročan karakter. To će zaoštriti do krajnjih granica i prihodnu stranu budžeta (što se već događa). Nezaposlenost će se i dalje produbljivati, što postaje jedan od najtežih dugoročnih problema. Privreda nije efikasna i ne izlazi iz krize, ako je nezaposlenost velika i ima tendenciju stalnog rasta.

Nezaposlenost u državama EU i u SAD se naglo povećala. U mnogim državama stopa nezaposlenosti je u godinama nove krize gotovo udvostručena (vrlo su ilustrativni slučajevi Grčke, Irske, Italije, Portugala, Španije, Bugarske, Kipra, Mađarske, Poljske, Rumunije). Nezaposlenost radne snage postala je masovna pojava. U EU ona već dostiže 26 miliona (10,2%), a u evrozoni 19 miliona (12.8%).

17. Kriza finansiranja javnog sektora.dugovi i koncepcija štednje

Poništavanje dostignuća socijlne države

U „lečenju krize" javnog sektora u kapitalizmu danas kroz koncepciju štednje, najveći deo se svodi na „stezanje kaiša" zaposlenih u javnom sektoru, smanjenje socijalnih rashoda, sužavanje prava zaposlenih, smanjenje plata i penzija, otpuštanja - dakle narastanje armije nezaposlenih i socijalno ugroženih. „Štednja i smanjenje javne potrošnje nigde nisu delovali kao rešenje. MMF je to pokušao u L. Americi i Aziji i svaki put se krenulo u recesiju, a posle recesije u depresiju . Štednja neće podstaknuti ekonomski rast i zaposlenost, jer je kratkoročni cilj „trojke" poništavanje socijalne države i poraz sindikalnog pokreta, a to znači da su u funkciji krupnog finansijskog kapitala.

Posleratni socijalni kapitalizam i socijalno-tržišno društvo je nešto drugo u odnosu na današnji brutalni kapitalizam. Apsolutizacija tržišnog automatizma podrazumeva privatizaciju, deregulaciju i apsolutnu slobodu kretanja kapitala, razaranje socijalne države, javnih službi i svega onoga što je vezano za „državu blagostanja".

Destruktivna pravila tranzicije kroz privatizaciju dovela su i do velike preraspodele bogatstva. Radnicima su uskraćena elementarna radna i socijalna prava. Naličje npr. „poljskog ekonomskog čuda" je da većina zaposlenih !ma oročen ugovor (ugovor na određeno vreme, za određene poslove i sl.) i da masovno dobijaju otkaz. Ovako je zaposleno čak 27% svih zaposlenih. Stoga nezaposlenost naglo raste. Plaća se skupa cena eksploatacije u tranziciji.

Razvija se haotični kapitalizam. Zaposleni i nezaposleni postaju kolateralna šteta takvog kapitalizma. Scenario narastanja krize se doslovno ponavlja. Porast dugova, porast budžetskog deficita, bankarska slabost, nelikvidnost, nezaposlenost, kriza javnog sektora i dr.

Portugal i niz drugih država EU su u dubokoj krizi. Očekuje novi talas otpuštanja i stezanja kaiša. Do 2015. godine npr. Portugal je trebao da uštedi 4,8 milijardi evra. Stanovništvo je do sada drastično osiromašilo, državne škole su sve skuplje, dok je gradski prevoz postao luksuz. Penzioneri će morati da plaćaju progresivan porez (izuzeti su samo oni s najnižim primanjima). Dodatno smanjenje potrošnje i porast štednje su „potrebne kako bi se izbegao krah" (Pedro Koeljo, premijer). Slično je i u Španiji, a slučaj Grčke je drastičan.

Finansijska aristokratija u Briselu nametnula je Grčkoj režim najsurovijeg programa štednje, što je dovelo do masovnih demonstracija, generalnih štrajkova i često potpune blokade javnih (državnih) funkcija. Nastao je drastičan pad životnog standarda, plate i penzije padaju za 30%. javne službe su u stanju kolapsa. Stoga nezaposlenost raste do 27%, uz pad BDP godišnje između 6% i 7%. Gasi se i zatvara stotine hiljada manjih radnji i trgovina.

Nezaposlenost je postala najveći problem, uz sve veće socijalne potrese i štrajkove ugroženog radništva. „Evropi ne preti revolucija zbog nezaposlenosti" (Politika, mart 2013.). Posebno se ističe da Samit EU nema ni jedan zaključak o podsticanju privrednog rasta.

Velika nezaposlenost i recesija vode smanjenju budžetskih prihoda, što povećava budžetski deficit i dovodi uu narastanja javnog duga.

Srednja klasa pri tome je gotovo uništena, dok se u EU oseća totalno preplašeno i nesigurno, gotovo u panici i potpunoj neizvesnosti (uz sve veću nezaposlenost). Ona je izgubila stabilnu socijalnu državu („državu blagostanja"), stabilan radni odnos, radnička prava, slobodu govora, slobodu udruživanja i mogućnost zaštite svojih radnih i socijalnih prava preko oslabljenih sindikata. Krupni finansijski kapital je u ofanzivi i ruši sve barijere pred sobom. Narastaju svi elementi finansijskog imperijalizma. Nastaje sistematsko uništavanje lekovina „socijalne države". Stvarna levica nikada nije bila potrebnija, ali ne na starim idejama koje više ne funkcionišu u novim uslovima. Kakva je to levica sa neoiiberalizmom u makroekonomiji? Internacionalizovani kapital ne bira sredstva u slamanju snage zaposlenih, dok nezaposleni i nemaju nikakva prava i moć.

18. Pad učešća dohodaka zaposlenih u nacionalnom dohotku i obaranjeplat a i nadnica

Nastanak i razvoj nove finansijske i ekonomske krize aktivirao je poznati scenario u teoriji kriza - pad vrednosti akcija, zajmova i životnog osiguranja, pad cena stanarina i kuća, gubitak radnih mesta, povećanje poreskog tereta i pad stope privrednog rasta u negativnu zonu. Kriza otvara prostor spekulativnom kapitalu koji doživljava ogroman gotovo eksplozivni rast. Realna potrošnja se smanjuje. Američka privreda, gde je počela nova kriza, koja „kao sunđer upija strani kapital" doživljava priliv finansijskog kapitala, dok opreznost banaka i visoki rizici u krizi smanjuju plasmane banaka. Likvidnost banaka se u krizi usiljeno povećava - da bi se „održalo na površini". Potrošnja i globalna tražnja u SAD i EU naglo padaju, a praćeni su ogromnom nezaposlenošću i svakodnevnim gubitkom radnih mesta.

Istanjila se industrijska radnička klasa (zbog pada industrijske proizvodnje u bruto domaćeg proizvoda na 8-15%). dok su se intelektualci u krizi „prodali" kapitalu. Na koga da računa i s kim da se organizuje nova levica nasuprot krupnom internacionalizovanom kapitalu? Šta to „nova levica" nudi da bi privukla mase, dobila vlast i izvršila suštinske i duboke reforme društva i privrede u korist privrede, zaposlenih i stanovništva? Da li je to uopšte levica koja svoj koncept razvoja bazira na neoliberalizmu i globalizaciji?

Recesija ili depresija - sve je to kriza

Recesija je zahvatila najveći broj država u svetu - direktno ili indirektno - zbog visoke međunarodne povezanosti kriza se brzo preliva iz jedne u drugu državu. Svetska trgovina drastično opada, dok izvozna privreda stagnira ili opada. Nezaposlenost rada, videli smo, naglo se povećava. Srednja preduzetnička klasa stvara bogatstvo i bruto domaći proizvod u korist penzionera, državnih službenika i primalaca socijalne pomoći - dakle izdržavani deo populacije koji postaje sve veći u razvijenim privredama. Gubi se sigurnost radnog mesta, dok raste zaposlenost po ugovoru i na određeno vreme. Dakle, nastankom krize nezaposlenost se naglo povećava sa tradicionalnih 5-6% u SAD na preko 10% u 200:2. godini. To dovodi i do otežanog vraćanja kredita, mase nenaplativih kredita i nelikvidnosti banaka, uz produbljavanja kreditne krize. Kriza se širi i na bankarski sektor i berzansko poslovanje.

U dosadašnjem razvoju kapitalizma (na zapadu) kapital je vodio obaranju najamnina u nacionalnom proizvodu na nekoliko načina:

1)Dislokacijom industrija u nerazvijene zemlje-s jevtinom radnom snagom u trci za profitom (uz pad učešća industrije u formiranju domaćeg bruto proizvoda),

2)Konkurencijom jevtine uvezene radne snage,

3)Inflacijom i obaranjem realnih najamnina i plata,

4)Nesigurnošću radnog mesta, slabim sindikatima, tako da je zaposlenim najvažnije zadržati radno mesto i po cenu smanjenja zarade ili privremenog odricanja od zarade „da bi se finansijski stabilizovala korporacija".

Finansijski krupni kapital ne strepi od socijalnog bunta i sloma sistema. U traganju za jevtinom radnom snagom kapital se seli iz države u državu. Sindikati i štrajkovi nisu više opasni. Opada cena radne snage.

Lomi se socijalna kičma preko nezaposlenosti ili nedovoljne zaposlenosti. Zaposleni pristaju i na ucene. Važno je sačuvati radno mesto - po svaku cenu. Restrukturisanje privreda pod neoliberalnom dogmom (posebno privatizacija) „oslobađaju" veliki deo slobodne (od rada), dakie nezaposlene, radne snage. Slab i trom privredni rast (recesija) ne ublažava nezaposlenost i socijalnu nesigurnost.

Oni se stalno povećavaju. Multinacionalni kapital u procesu globalizacije „proizvodi tamo gde su najniže nadnice, prodaje gde je roba najskuplja i gde se plaćaju najniži porezi". „Krupni kapital sve više izbegava plaćanje poreza u nacionalnim državama - što produbljava krizu i deficite javnog sektora.

Neoliberalni digitalni kapitalizam dovodi do brzog propadanja čitavih grana privrede. Međunarodne korporacije se šire, stapaju, dele ili propadaju velikom brzinom, tako da postoji velika neizvesnost da li će zaposleni zadržati radno mesto. Sukob interesa rada (zaposlenih) i krupnog finansiiskog kapitala dobija egzistencijalne razmere.

Socijalna funkcija države je potisnuta od strane neoliberalne dogme slobodnog tržišta u korist kapitala i profitabilnosti. Bez socijalne funkcije države, istopljene štednje, bez podrške sindikata, stvara se velika nesigurnost zaposlenih. Izloženost pritisku i ucenama od strane poslodavaca i nosilaca kapitala je naglo povećana.

Menja se i zakonska regulativa u korist preduzetnika i nosilaca kapitala, tako da se dodatno povećava nesigurnost i neizvesnost radnika. Proces liberalizacije tržišta rada sada nastavlja raniju politiku. Liberalizacije tržišta kapitala i bankarskog poslovanja (koji su i osnovni uzrok krize).

Velika konkurencija na tržištu rada i brutalni uslovi rada vode „isisavanju" profita i viška rada. Jaz bogatih i siromašnih se širi kao spirala otuđenosti i socijalnih potencijalnih konflikata.

'Veliki rast nezaposlenosti „mogao bi da dovede do prezaposlenosti vlasti". Štrajkovi već potresaju mnoge zemlje. U mnogima se presecaju nacionalne saobraćajne i druge vitalne arterije. Nezaposlenost će rasti i kada privreda izađe iz globalne recesije. „Nezaposlenost je najpotresnija od svih socijalnih beda", ali, ipak, otkazi pljušte na sve strane više nego ikada od Drugog svetskog rata do sada.

2)Globalizovani kapitalizam i prekarijat

U savremenom globalizovanom kapitalizmu proletarijat se transformisao u „prekarijat"' (trajno i sveopšte stanje nesigurnosti, čiji je cilj da se radnici primoraju da prihvate eksploatacijuj). (Gaj Standing: Prekarijat - nova opasna klasa, London, 2011. Videti vrlo interesantan rad A. Grubačić: Globalizacija nepristajanja, Svetovi. str. 11-21). To je ogromna masa radnika na minimalcu, na određeno vreme, mladi obrazovani, ali prezaduženi kreditima, sa kratkotrajnim ugovorima, za razliku od ranijih generacija sa stalnim zaposlenjem, osmočasovnim radnim vremenom, godišnjim odmorima, zdravstvenim i penzionim osiguranjem. Današnjim radnicima u postindustrijskom globalizovanom kapitalizmu nestaje koncept stalnog radnog mesta. Ostaje mu samo - nesigurnost i neizvesnost. (Asbjorn. Val: Uspon i pad države blagostanja, Oslo, 2012. godina).

Izloženi su fleksibilnoj eksploataciji (nesigurno radno mesto, nesigurne i neredovne plate), niska primanja, na margini društva, izložen visokim troškovima života i kreditima koje ne može da otplaćuje. To im je nametnuo neoliberalizam. EU agresivno zastupa interese kapitala. Neoliberalni koncept štednje ugrađeni su u EU, a ona se okrenula kao supranacionalno telo pre svega u interesu finansijskog kapitala. U tom pravcu ide i stvarna „eksploatacija dužničkog ropstva" svih država u krizi.

Učešće najamnina i plata u bruto nacionalnom proizvodu, videli smo, smanjeno je u ovim državama u poslednjih 15 godina za gotovo 15% (sa 68% na 54%), za koliko je povećano učešće bruto profita (kamata, rente i dr).

19. Kriza neoliberalnog koncepta i nametnuti koncept štednje

U ovoj fazi radi se o krizi neoliberalnog koncepta (ničim ograničenog, dakle deregulisanog) kapitalizma. Euforične apologete liberalnog kapitalizma su sada zaćutale i ne govore više o njegovom krajnjem trijumfu. Duže vreme su se gomilali faktori krize. Virtuelni kapital, koji je sam sebe reprodukovao i umnožavao nezavisno od realne ekonomije, doveo je do „prskanja balona" i pojave finansijske krize. Strah od gubitka radnog mesta dovodi do smanjivanja rashoda stanovništva, ali i klasične štednje. Zaduživanje kod banaka postaje sve rizičnije. Banke postaju opreznije u kreditiranju. Krediti opadaju. Rizični plasmani se gomilaju, a rezervacije banaka povećavaju uz visok neplasirani kapital.

Preduzeća sve manje investiraju i manje se zadužuju. „Nemojte verovati da moderne vlade imaju situaciju pod kontrolom". (Maks Ote: Slom dolazi, prevod. Beograd. 2004. str. 34 i 166.).

Samo u 2008.godini porastao je broj nezaposlenih za 20 miliona. U SAD do sada je nezaposlenost povećana na preko 10 miliona (10%), uz tendenciju da se pretvori u još veću milionsku bujicu.

Sarno u novembru 2008. godine u SAD je ostalo bez poosla 500.000 ljudi. Takva vest o zastrašujućem rastu nezaposlenosti dovela je do novog sloma vrednosti akcija naI Volstritu. Sve više se tvrdi da su SAD ušle u duboku i nepredvidivo dugu krizu. Isto se se odnosi i na EU.

Zbog posledica ekonomske krize samo u toku 2009. godine bez posla je u svetu ostalo 40-50 miliona tada zaposlenih. Prema jednom istraživanju neizvesnost u pogledu zadržavanja radnog mesta kreće se od 15-18% u razvijenim državama, a kod privreda u tranziciji između 20 i 25%, kod nerazvijenih i do 40%.

Istovremeno, male i nedovoljno razvijene zemlje u EU, u krizi, nekonkurentne, postaju „potrošačka pustinja", izvoziće (ako im se dozvoli) armiju jevtine radne snage da bi platile potreban uvoz, sve vreme živeći u dužničkom ropstvu (uz odliv kapitala po obavezama stranim bankama).

Razvijene zapadne države "uspevaju da održavaju inflaciju" na niskom nivou, ali je stopa nezaposlenosti izuzetno visoka i kreće se preko 10% (u nekim državama EU ova stopa se kreće i 18-27%).

Inflacija i nezaposlenost u EU u novijem periodu razvoja najbolje ilustruju takve tendencije, njihovo često istosmerno kretanje, a u poslednjim godinama snižavanje inflacije i veliki porast nezaposlenosti.

Istovremeno, male i nedovoljno razvijene zemlje u EU, u krizi, nekonkurentne, postaju „potrošačka pustinja", izvoziće (ako im se dozvoli) armiju jevtine radne snage da bi platile potreban uvoz, sve vreme živeći u dužničkom ropstvu (uz odliv kapitala po obavezama stranim bankama).

Razvijene zapadne države "uspevaju da održavaju inflaciju" na niskom nivou, ali je stopa nezaposlenosti izuzetno visoka i kreće se preko 10% (u nekim državama EU ova stopa se kreće i 18-27%).

Države iz budžeta su primorane da sve više izdvajaju za socijalne potrebe (nezaposlenost, zdravstveno, socijalno staranje, penzije) kao vrlo neelastične rashode. Otpor privatnog krupnog kapitala, širenju javnih rashoda, posebno socijalnog karaktera, je sve veći u razvijenim privredama.

Neosporno je da je slomljena socijalna poluga koja je donekle održavala socijalnu ravnotežu u kapitalizmu.

29. Spekulativnt kapital u recesiji i efekti na rast i zaposlenost

Dezinvesticije u realnu ekonomiju se poput zaraze šire privredama u svetu. Ekonomija i finansije su u velikoj turbulenciji. Da li je moguće kontrolom i ograničenjem agregatne tražnje obuzdavanje inflacije i spekulativnih plasmana? Do čega dovodi „politika stabilizacije" i štednje uz i monetarnu „stegu", a do čega politika „monetarne poplave" i jevtinog novca u novoj finansijskoj krizi?

Teorija kriza i ciklusa redovno je stajala na apriorističkom stavu da rastuću inflaciju prati i ostvarivanje gotovo pune zaposlenosti, dok fazu recesije i krize prati pad cena i rastuća nezaposlenost. Savremene privrede danas karakterišu stalna inflacija i stalno velika nezaposlenost. Dakle, javlja se produžena faza recesije (krize) i inflacija s nezaposlenošću.

Nastaje i novi pojam u ekonomiji - incesija (inflacija i recesija).

Inflacija i nezaposlenost su dakle stalno prisutni problemi, bez obzira u kojoj se fazi ciklusa nalazi privreda. To je posledica dominantno monopolskog formiranja cena u kapitalizmu i korišćenja inflacije za preraspodelu bogatstva.

Razvijeni državni intervencionizam doveo je do značajne izmene raspodele nacionalnog dohotka, uz sve veće učešće javnih prihoda i rashoda u bruto domaćem proizvodu, a time i strukture ukupnih društvenih izdataka i „troškova razvoja". Struktura cena se menja, uz sve veće učešće neelastičnih rashoda (energija, sirovine, državni socijalni izdaci), što u traženju izlaza iz kriznog stanja i teškoća u proizvodnji vodi u rast cena, monopolizaciji proizvodnje, operisanju zalihama i proizvodnjom, dakle oligopolskom ponašanju i strukturi privrede. To, pak, dovodi do inflacionističke recesije. Inflacionistička recesija dovodi do specifičnog reagovanja finansijskih tržišta u krizi.

Finansijska tržišta u krizi reaguju na taj način što zbog nemogućnosti profitabilnog realnog ulaganja novčanog kapitala i pada profitne stope, kapitali se usmeravaju na spekulativne transakcije. Finansijske bankarsko-berzanske transakcije oživljavaju, na račun ulaganja u realne investicije. Menja se i struktura investicija. Raste učešće finansijskih investicija, a pada učešće realnih investicija. Pad realnih investicija dovodi do obaranja stope privrednog rasta, zaposlenosti i pojave negativnog multiplikatora i akceleratora investicija i potrošnje.

Ekspanzivni rast zaduženosti i spekulativni kreditno-finansijski vrtlog, koji se sve više ubrzavao, delujući kao "uraganska pijavica", vodili su naglom smanjenju prosečne i marginalne „sklonosti štednji". U takvim uslovima, uz politiku niske kamatne stope, ne isplati se štedeti. Ovo posebno iz razloga što je pre krize vladao potpuni potrošački mentalitet i osećaj da će prosperitet trajati dugo. Optimističko raspoloženje i težnja za profitom i visokim standardom preko kreditne potrošnje sada, a vraćanja kredita u perspektivi, obezvređivali su štednju u bankama.

Štedna stopa drastično opada iz godine u godinu, dok se finansijski višak (ostvaren kreditima) usmerava u kupovinu hartija od vrednosti na finansijskom tržištu. Postalo je stvar prestiža da se kupi sopstvena kuća ili stan, luksuzni automobil, savremena tehnologija.

Štednja nije više vrlina i osiguranje za budućnost, odnosno kumulisanje sredstava za neku planiranu veću kupovinu (a time i izvor stabilnosti bankarskog sektora).

Štednja kod banaka u SAD samo za godinu dana (2008) pala je za dva biliona dolara (gubitak štednje kod banaka kao klasičan izvor kreditiranja i stabilan izvor sredstava banaka). Time je likvidnost banaka dodatno smanjena i ugrožena, kao i njihova kreditna politika (plasmani). Stopa štednje (iz dohodaka) pala je sa gotovo 5% iz 1990. godine na svega 0,4% u 2009. godini (SAD).

Sada se razvija novi niz, umesto poznatog klasičnog odnosa

S = 1

dakle, štednja jednaka investicijama, sada imamo sledeću relaciju:

slika 1

„Mehur finansijskih derivata", kredita i depozita banaka i kupovina nekretnina, mogao je da se ubrzano naduvava i stvara preduslove za finansijsku krizu.

„Sklonost štednji" se stalno snižava, uz rast sklonosti potrošnji. Privatna štednja dominira, dok je javni sektor deficitaran. Podsetimo se našeg uvodnog dela i međusektorskog formiranja štednje. Čak i države glavni izvoznici kapitala (Japan, Nemačka, imaju značajan pad stope štednje). Ove dve zemlje prestaju da se javljaju kao neto izvoznici kapitala.

Videli smo da stopa štednje (iz raspoloživog dohotka) opada u SAD sa 8% iz 1970. godine na svega 0,4% u 2010. godini. U uslovima liberalne kreditne politike i povoljnih kredita banaka, ne isplati se štedeti. Sve je vezano za liberalnu monetarnu i kreditnu politiku, niske kamatne stope kojim se želi stimulisanje privredne aktivnosti i investicija. Ali kapital „skreće" u kupovinu hartija od vrednosti javnog sektora zbog više kamate i sigurnosti ulaganja. Finansijske investicije rastu, realne opadaju, dok štednja iz dohodaka naglo opada (višak odlazi na spekulativne transakcije).

Razvija se novi oblik „kazino ekonomije" i finansijskih hazardnih igara. Ekonomija i finansije ulaze u sferu rizičnih ekonomija i velike neizvesnosti.

„Moramo da radimo ne na uništenju kapitalizma, jer bi to bila katastrofa, već na njegovoj moralizaciji". Traži se ekonomski sistem koji se „zasniva na vrednosti rada", a ne na finansijama". Čisti „finansijski kapitalizam je izvitoperio logiku kapitalizma". Jer, „finansijski kapitalizam je sistem neodgovornosti i stoga nemoralan. To je sistem u kome tržišna logika predstavlja izgovor za sve". Traži se suštinska reforma kapitalističkog sistema. Ne može da postoji samo jedan model - onaj američki. (Nikola Sarkozi na konferenciji „Novi svet - novi kapitalizam, u 2009. godini).

Problem kamata na javne dugove postao je ogroman teret za sledećih 15-20 godina, zbog kumulativnog delovanja kamata i stalnog rasta javnih dugova. Oštrina savremene krize najviše se ispoljava kroz budžetske deficite, javne dugove, zaduženost država i stanovništva i sve veću nezaposlenost.

Ovde treba posebno istaknuti sledeću tendenciju: stanovništvo stari, radni vek se produžava, socijalni rashodi (penzije, za nezaposlenost, socijalna davanja i sL) se povećavaju, nasuprot sve većoj potrebi ulaganja u fiksni kapital (nova tehnologija, obnova fiksnog kapitala) koji sve brže zastarevaju i odbacuju sve manju realnu profitnu stopu. Kapital seli iz realne sfere investicija u finansijske oblike (derivate, finansijske investicije, kreditiranje) uz višu kamatnu stopu.

Sfera preraspodele se napreže u odnosima piata (radnici), poreza (država) i kamata (finansijski, bankarski kapital). Funkcionalno i vremenski oplodnja realnog kapitala zaostaje za ličnim javnim rashodima - sistem se okreće dopunskim izvorima (dugovima i kreditima). Dugovi se kumuliraju (narastaju) kao kamatne obaveze. Rashodi na kamate i finansiranje postaju dominantni.

Kapital ulazi u spekulativni oblik brze oplodnje i visoke cene. Preraspodela nacionalnog dohotka postaje otvoreni sukob interesa osnovnih subjekata u društvu (radnik, država, vlasnik kapitala). Dopunsko finansiranje oslonjeno i na centralnu banku ili finansijska tržišta, dovodi do eksplozivnog rasta dugova, emisije bez pokrića i njeno usmeravanje u finansiranje budžetskih deficita i „sanaciju bankarskog sektora". Banke ponovo ulaze u spekulativne transakcije, a ne realnu ekonomiju - stvara se poseban proces autonomne monetizacije dugova.

21. Fiktivni kapital pokriva dospele obaveze i kamate - sistem je u stalnoj krizi

Fiktivni kapital (dug) sada pokriva dospele obaveze i kamate, dok nova dodatna likvidnost odlazi na finansijske plasmane (hartije od vrednosti). Nelikvidnost banaka postaje stalni problem, a dospele obaveze iz kredita iscrpljuju realni sektor privrede. Sistem bez dodatnog ubrizgavanja nove sve veće mase svežeg novca ne može funkcionisati. On je izložen permanentnim finansijskim krizama.

Pojavom krize dolazi do naglog pada emisije svih oblika vrednosnih papira, kako onih s dividendom (varijabilnim prihodom) tako i onih s čvrstom kamatom. Kursevi akcija i obligacija u krizi padaju, dok pad profitne stope i rast kamatne stope potenciraju pad cene vrednosnih papira. Vrednost čvrsto ukamaćenih vrednosnih papira opada zbog rasta kamate.

Tek postepenim izlaskom iz krize i oživljavanjem privrede, kamata opada, vrednost akcija se povećava. Interes obilnog spekulativnog zajmovnog kapitala za te vrednosne papi rebraste, uz istovremeni rast profitne stope (neto rentabilnosti kapitala). Akcije se sve više traže umesto vrednosnin papira s čvrstom kamatom, kursevi akcija naglo rastu. Dolazi do ulaganja neuposlenih kapitala, realne investicije rastu, prosperitet se ubrzava (dok ponovni nastanak krize ne preokrene ove tokove).

Spekulativno ulaganje kapitala u inflacionističkoj recesiji se stalno povećava. Često i sama država pristupa kupovini ovih akcija iz čiste emisije novca, što stvara dodatni novčani „kapital44 na tržištu, uz očekivano olakšanje izlaska iz krize. Samo, kako preokrenuti negativne tokove u krizi? Evropska centralna banka, videli smo, prišla je dodatnoj emisiji evra od 1,2 biliona u mesečnoj dinamici od 60 miliona i to bankama da bi pomogle privredu u krizi, odnosi se na kupovinu dugoročnih hartija od vrednosti, čime se emisija novca "transformiše" u novčani kapital na raspolaganju.

To dovodi ao ubrzanog procesa centralizacije kapitala. Sredstva se plasiraju u konglomerate koji su u stanju da osiguraju dovoljne stope rentabilnosti kapitala, dok se manje otporna preduzeća u kriznoj situaciji pretvaraju u akcionarska društva, ili ih država podržava dodatnim direktnim injekcijama novca i kredita.

Makroekonomska politika u tako izmenjenim uslovima i odnosima, uglavnom neokejnzijanskog tipa, sada se pokazala potpuno neefikasnom u regulisanju konjunkture. Promene u proizvodnji pojedinih grana, uz brz tehnološki razvoj, praćen neiskorišćenim kapacitetima, ne reaguju na impulse kojima se podstiče tražnja. Nove izmenjene investicije ne reaguju na takve impulse, što znači da regulisanje agregatne tražnje u kapitalističkoj privredi nije efikasan mehanizam za izlazak iz klize i pokretanje realnih investicija. S druge strane, javne investicije (državnog kapitala) najvećim delom su zasnovane na deficitarnom finansiranju i rastu javnog duga, što obara ukupnu efikasnost investicija.

Veliki deo akumulacije države odlazi na plaćanje kamata. Time i emisija novca nije u funkciji razvoja, već se koristi za pokriće državnih izdataka, što samo zaoštrava monetarnu nestabilnost i pojačava inflaciju. Savremena kriza time dobija karakter monetarne (finansijske) krize, mada je to samo spoljna manifestacija duboke strukturne knze. Naglo širenje emisije novca i kreditnog volumena ne samo da je jedan od bitnih faktora inflacije, već i faktora koji pooštravaju krizu, upravo tako što je privremeno odlaže.

U borbi protiv inflacije ekonomska teorija danas preporučuje visoku kamatnu stopu, što dovodi do daljnjeg obaranja profitne stope. Danas se ekonomska kriza nastoji ublažiti ili odgoditi monetarnom ekspanzijom i obaranjem kamata. Time je u monetarni sistem ugrađena suprotnost ciljeva i efekata ovih mera.

Inflacione tendencije su inherentne savremenom visoko koncentrisanom kapitalizmu, koje svojim delovanjem na preraspodelu dohotka dovode do relativnog obaranja najamnina u dohotku. To je ono što kapital dugo nije uspevao da učini pritiskom na radničke sindikate. To je poznati pritisak poslodavaca za snižavanje cene rada i najamnina. Time se stvara dodatni prostor za akumulaciju kapitala i rast profitne mase.

Savremena inflacija u kapitalizmu je time često svesno izazvana upravo u funkciji preraspodele. To je proizvedena inflacija od države i krupnog kapitala oko preraspodele bruto domaćeg proizvoda. Nastaje potrošačka inflacija kao faktor unutrašnjeg razaranja proizvodnog sistema. Dakle, razara se industrijski sektor, buja finansijski, koji stvara finansijske mehanizme umesto razvoja privrede. To je posledica stava ekonomske teorije da dozirana (kontrolisana) inflacija nije štetna,v eć korisna za podržavanje konjunkture i ekspanzije, a s druge strane, za „stvaranje" kapitala za razvoj.

Država u kapitalizrnu danas ne želi da ispusti iz ruku kredit i novac, upravlja njima kao snažnom polugom u razvoju, ali i iz razloga da se spreči ponavljanje velikih lomova u kreditnom sistemu, bankrota banaka i rastrojstva finansijskog sistema u celini u deflaciji i finansijskoj krizi (poučeni iskustvom iz velike ekonomske krize iz tridesetih godina i velike finansijske krize 1982. godine i nove svetske ekonomske krize).

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane