Kucni lijekovi za astmu elicea 10 mg Lijekovi za žgaravicu
Lijekovi za upalu grla ivermectin gdje kupiti Lijekovi za žgaravicu
Lijekovi za valunge Lijekovi za lijecenje oteklina. lexilium cijena Lijekovi za tinitus
lijekovi protiv raka. Lijekovi za trovanje hranom lorsilan cijena prirodni lijekovi za prehladu
prirodne tablete za spavanje lunata bez recepta Proizvodi za njegu masne kože
organizirati modafinil hrvatska Lijek za morsku bolest
lijek za suha usta normabel bez recepta lijek za artritis
lijekovi za zatvor Lijek za akne rivotril cijena sredstvo za zadržavanje vode
Lijekovi za rast kose. Sredstva za suhi kašalj xanax cijena Lijekovi za bolesti zuba.
lijek koji spašava život Lijecenje akni kod kuce. zaldiar bez recepta pojedinacni cvjetovi

  https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Policija

Hoće li se saznati ko u Ministarstvu unutrašnjih poslova pije, ko plaća, a ko čaše lomi?

Ko kome i šta uteruje u policiji

Tužilaštvu za organizovani kriminal podneta je 23. januara ove godine krivična prijava protiv bivših i sadašnjih rukovodilaca u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije, koja je, ovih dana, dostavljena na adresu više redakcija. Tragom ove prijave saznali smo da je stanje u MUP-u Srbije zaista teško. Sadašnji ministar, čuveni Bratislav Gašić, zaposlene huška protiv bivšeg ministra, a nezadovoljstvo u Srpskoj policiji, naročito u Beogradu, sve je veće i preti eskalacijom. Objavljujemo pismo neimenovanih policajaca, kao sliku stanja u policiji, koje se može prevazići jedino promenom sadašnje vlasti. Krivicu prijavljenih, ako je ima, neka utvrdi sud javnosti, ili tužilaštva.Većina sindikata ne izlazi iz pantalona Bate Gašića.

***

Na osnovu čl. 280 Zakonika o krivičnom postupku podnosimo:

KRIVIČNU PRIJAVU

Protiv: P. B, sada penzionera-bivšeg načelnika uprave kriminalističke policije, direkcije policije MUP-a RS, Eremić B, načelnika odeljenja za borbu protiv korupcije uprava kriminalističke policije, direkcija policije MUP-a RS, Lečić M, načelnika službe za kriminalističko obaveštajni rad uprava kriminalističke policije, direkcija policije MUP-a RS, Munjić O., zamenik načelnika službe za kriminalističko obaveštajni rad uprava kriminalističke policije, direkcija policije MUP-a RS, Kresoja S , načelnika odeljenja za koordinaciju i kriminalističko obaveštajni rad u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija služba za kriminalističko obaveštajni rad, uprava kriminalističke policije, direkcija policije MUP-a RS, Živković D. načelnika odeljenja za prikupljanje i analizu podataka služba za kriminalističko obaveštajni rad, uprava kriminalističke policije, direkcija policije MUP-a RS, Stanojević M , zamenika načelnika odeljenja za prikupljanje i analizu podataka služba za kriminalističko obaveštajni rad, uprava kriminalističke policije, direkcija policije MUP-a RS, Jovanović D. uhapšenog - osumnjičenog kriminalističkog inspektora odeljenja za prikupljanje i analizu podataka služba za kriminalističko obaveštajni rad, uprava kriminalističke policije, direkcija policije MUP-a RS, Spasić L. 23.03.1982. kriminalističkog inspektora odeljenja za prikupljanje i analizu podataka služba za kriminalističko obaveštajni rad, uprava kriminalističke policije, direkcija policije MUP-a RS i NN lica zaposlenih u MUP-u RS i upravi za izvršenje krivičnih sankcija MP-a RS, zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična dela: sprečavanje i ometanje dokazivanja čl. 336 KZ RS, udruživanje radi vršenja krivičnih dela čl. 346 KZ RS, zloupotreba službenog položaja čl. 359 KZ RS, trgovina uticajem čl. 366 KZ RS, odavanje službene tajne čl. 369 KZ RS, u vezi čl. 61 KZ RS, i druga krivična dela čiju će konačnu pravnu kvalifikaciju izvršiti nadležni javni tužilac.

Obrazloženje:

Postoje osnovi sumnje da je P. B sa umišljajem, u saučesništvu sa Eremić B i Lečić M počinio krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela čl. 346 KZ RS, tako što je neutvrđenog datuma stvorio grupu za vršenje krivičnih dela čiji su pripadnici zaposleni ili bili zaposleni u MUP-u RS, dodelio uloge pripadnicima i preduzimao organizacione mere neophodne za funkcionisanje grupe i vršenje krivičnih dela.

Postoje osnovi sumnje da je P. B. sa umišljajem, u saučesništvu sa Eremić B i Lečić M i drugim zasad NN licima, u 2021. i 2022. god. počinio krivično delo trgovina uticajem čl. 366 KZ RS u vezi čl. 61 KZ, tako što je koristeći svoj službeni položaj ili stvarni ili pretpostavljeni uticaj posredovao da se izvrše službene radnje koje se ne bi smele izvršiti ili da se ne izvrše službene radnje koje bi se morale izvršiti, a na osnovu kojih je više puta bez osnova pokrenuta procedura kojom je usvojeno više izmena pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u MUP-u RS.

Postoje osnovi sumnje da je P. B sa umišljajem sa svešću o tome da preduzima radnju koja je protivna zakonu, drugim propisima i interesima službe u 2021. i 2022. god. počinio krivično delo zloupotreba službenog položaja čl. 359. KZ RS u vezi čl. 61 KZ RS tako što je iskorišćavanjem svog službenog položaja ili ovlašćenja, prekoračenjem granica svog službenog ovlašćenja ili nevršenjem svoje službene dužnosti-načelnika uprave kriminalističke policije direkcije policije MUP-a RS, sam ili u saučesništvu sa Eremić B , Lečić M , Munjić O, Kresoja S, Živković D, Stanojević M, Jovanović D i drugim NN licima zaposlenim u MUP-u RS i u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde RS pribavio sebi ili drugim fizičkim ili pravnim licima korist.

Postoje osnovi sumnje da je P. B , a umišljajem u 2021. god. počinio krivično delo trgovina uticajem čl. 366 KZ RS i zloupotreba službenog položaja čl. 359. KZ RS u vezi čl. 61 KZ RS tako što je koristeći svoj službeni ili društveni položaj ili stvarni ili pretpostavljeni uticaj, posredovao da se izvrši službena radnja koja se ne bi smela izvršiti ili da se ne izvrši službena radnja koja bi se morala izvršiti u saučesništvu sa Lečić M, Munjić O , Kresoja S, Živković D, Stanojević M , i drugim zasad neidentifikovanim licima zaposlenim u MUP-u RS - u svojstvu saizvršilaca, ili pomagača ili podstrekača i bez realne potrebe i bez stvarnog osnova u 2021. godini posredovao da se pokrene postupak za izmenu pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u MUP-u RS, a iskorišćavanjem svog službenog položaja Pušić B je sa umišljajem predložio neosnovanu izmenu napred navedenog pravilnika, kojom izmenom je na štetu MUP-a RS bespotrebno povećan broj rukovodilačkih radnih mesta u službi UKP-a DP-e MUP-a RS. Postoje osnovi sumnje da je napred navedenim inkriminsanim radnjama P.B od 23.07.2021. god. Lečić M , Munjić O , Kresoja S , Živković D , Stanojević M sa napred navedenim radnim mestima, zatim šefovima odseka u službi za kriminalističko obaveštajni rad: Majkić D , Rlipović B , Stojmenović J , Stojković N Stojković N. kako od datuma raspoređivanja na izvršilačko tako i od datuma raspoređivanja na mesto šefa odseka, Kocić D , Veselinović S , Tomašević N , Cvijović D , Stanković Z , Jovanović N , i drugim licima, npr. poput uhapšenog Jovanović D , koja su na sumnjiv način raspoređena u službi za kriminalističko obaveštajni rad - uprava kriminalisitčke policije, direkcije policije MUP-a RSĆ, pribavio korist nnovčana razlika u bruto-neto zaradama u odnosu na prethodna radna mesta, dok je prekoračenjem granica svog službenog ovlašćenja P.B. omogućio korišćenje službenih vozila zaposlenima u službi za kriminalističko obaveštajni rad na način protivan podzakonskom aktu kojim je uređeno korišćenje službenih vozila u MUP-u RS, čime je P. B , sam ili u saučesništvu sa drugim licima, pribavio korist za više lica zaposlenih u službi za kriminalističko obaveštajni rad, u visini troškova korišćenja službenih vozila van radnog vremena, u privatne svrhe, u pojedinim slučajevima i tokom godišnjih odmora, protivno aktu kojim je uređeno korišćenje službenih vozila i dr. na štetu MUP-a RS.

Postoje osnovi sumnje da su na osnovu napred navedenih izmena pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u MUP-u RS stvoreni uslovi za raspoređivanje, bez konkursnog postpuka, svih zaposlenih na radna mesta u službi za kriminalističko obaveštajni rad uprava kriminalističke policije, direkcije policije MUP-a RS, od 23.07.2021. god., čime je P. B , pribavio korist većem broju lica raspoređenih ili premeštenih trajno ili privremeno u službi za kriminalističko obaveštajni rad - novčana razlika u bruto-neto zaradama u odnosu na njihove bruto-neto zarade na prethodnim radnim mestima, iako je znao da određena lica nisu ispunjavala uslove propisane zakonskim i podzakonskim aktima za raspoređivanje na rukovodeća radna mesta, odnosno na radna mesta za koja su pravnim aktima propisani drugi obavezni uslovi npr. rukovanje tajnim podacima i dr, čime je prouzrokovana šteta MUP-u RS, koja se dodatno uvećava troškovima upravnih postupaka i sporova pokrenutih od strane zaposlenih, koji su nezakonito raspoređeni na druga radna mesta u MUP-u RS, ili čija su prava na drugi način povređena.

Postoje osnovi sumnje da je P. B u 2021. i 2022. godini sa umišljajem, koristeći svoj službeni položaj ili stvarni ili pretpostavljeni uticaj posredovao da se pojedinim zaposlenima u organizacionim jedinicama uprave kriminalističke policije i direkcije policije MUP-a RS bez stvarne potrebe izdaju rešenja o privremenom premeštaju na druga radna mesta, čime im je pribavio protivpravnu korist jer u periodu privremenog premeštaja zaposleni zadržava sva prava radnog mesta sa kojeg je premešten, ako je to za njega povoljnije, a napred navedenu protivpravnu korist je pribavio i pojedinim zaposlenima u organizacionim jedinicama uprave kriminalističke policije Direkcije policije MUP-a RS tako što je prekoračenjem granica svog službenog ovlašćenja izdavao naloge za obavljanje poslova koji nisu u opisu radnih mesta.

Postoje osnovi sumnje da su P.B , Lečić M , Munjić O , Živković D , Stanojević M , Jovanović D , Spasić L , sa napred navedenim podacima o datumima rođenja i radnim mestima, i druga zasad neidentifikovana lica zaposlena u MUP-u RS, počinili krivična dela: zloupotreba službenog položaja čl. 359 KZ RS, trgovina uticajem čl. 366 KZ RS, sprečavanje i ometanje dokazivanja čl. 336 KZ RS i odavanje službene tajne čl. 369 KZ RS, u vezi čl. 61 KZ RS, na taj način što su u 2021. god. korišćenjem svojih službenih položaja, stvarnih ili pretpostavljenih uticaja, posredovali da se izvrše službene radnje koje se ne bi smele izvršiti ili da se ne izvrše službene radnje koje bi se morale izvršiti i da se donese rešenje o raspoređivanju Jovanović D. (uhapšen 3. avgusta 2022. godine zbog osnovane sumnje da je kao član organizovane kriminalne grupe počinio više krivičnih dela, kojim rešenjem je Jovanović D 23.07.2021. godine raspoređen u odeljenju za prikupljanje i analizu podataka, Služba za kriminalističko obaveštajni rad, uprava kriminalističke policije, direkcija policije, MUP-a RS, u kojoj službi su napred navedeni rukovodioci Lečić M, Munjić O, Ž. D, Stanojević M, zloupotrebom svojih službenih položaja, prekoračenjem granica svojih službenih ovlašćenja, zabranili Krstić D. od 23.07.2021. godine zvaničnom šefu odseka za prikupljanje i analizu podataka, odeljenja za prikupljanje i analizu podataka, službe za kriminalističko obaveštajni rad UKP-a DP-e MUP-a RS, do datuma neosnovane smene u 2022. god. i premeštaja odnosno raspoređivanja na drugo radno mesto, da kao nadležni rukovodilac i neposredni starešina Jovanović D , zahteva i prima izveštaje o statusu predmeta čiji je obrađivač Jovanović D , kao i da na druge propisane načine sprovodi kontrolu rada Jovanović D , čime su P. B , Lečić M , Munjić O , Živković D , Stanojević M omogućili Jovanović D vršenje krivičnnih dela sprečavanje i ometanje dokazivanja čl. 336 KZ RS i odavanje službene tajne čl. 369 KZ RS, u vezi čl. 61 KZ RS i drugih krivičnih dela, jer su Lečić M , Munjić O , Živković D , Stanojević M , Spasić L. Spasić L je od strane napred navedenih rukovodilaca neutvrđenog datuma usmenim nalogom postavljen za šefa odseka za prikupljanje i analizu podataka, odeljenja za prikupljanje i analizu podataka, službe za kriminalističko obaveštajni rad UKP-a DP-e MUP-a RS, iako je zvanično na mestu šefa tog istog odseka bio napred navedeni Krstić Dragan i druga zasad NN lica, u 2021. i 2022. god. stavljali na raspolaganje Jovanović D sredstva za izvršenje krivičnih dela, stvarali uslove ili otklanjali prepreke Jovanović D za izvršenje krivičnih dela, tako što su Jovanović D omogućili korišćenje službenog vozila na način protivan podzakonskom aktu MUP-a RS, i službene prostorije, a u jednoj službenoj prostoriji službe a kriminalističko obaveštajni rad od čijih su ulaznih vrata ključ posedovali, i istu koristili /najčešće zajedno/ uz zaključavanje iznutra i druge mere zaštite od pristupa drugih lica, Jovanović D i Spasić L .

Prilaz toj prostoriji napred navedeni rukovodioci su obezbedili šifrovanim vratima na ulazu u hodnik i video nadzorom, u toj službenoj prostoriji je po nalogu napred navedenih rukovodilaca instalirana informatičko-tehnička /hardver i softver/, elekomunikaciona i dr. oprema, a napred navedeni rukovodioci su omogućili Jovanović Danielu da dobije kredencijale za pristup evidencijama i bazama podataka i da nesmetano koristi svu napred navedenu opremu, čime su stvorili uslove da Jovanović D, bez zakonskog osnova, pristupa i rukuje tajnim podacima, koristi računarsku mrežu, evidencije i baze podataka MUP-a RS i dr., iz kojih je podatke prenosio članovima OKG, a davanjem netačnih podataka i informacija o kriminalu, ometano je usmeravanje rada policijskih jedinica koje bi otkrilo kriminalno delovanje Jovanović D i njegovih saučesnika u krivičnim delima, što implicira osnove sumnje da su Lečić M, Munjić O , Živković D, Stanojević , Spasić L i druga zasad NN lica imale ulogu pomagača Jovanović D.u krivičnm delima.

Postoje osnovi sumnje da je Pušić B od 2021. god., sa umišljajem, iskorišćavanjem svog službenog položaja ili ovlašćenja, prekoračenjem granica svog službenog ovlašćenja-načelnika uprave kriminalističke policije direkcije policije MUP-a RS, protivno propisima, iako je znao da Eremić B ne ispunjava uslove za to radno mesto, izdao nalog Eremić B da vrši dužnost načelnika odeljenja za borbu protiv korupcije, a zatim predložio raspisivanje konkursa tokom kog je protivno propisima (zakon o policiji, uredba o karijernom razvoju policijskih službenika i dr.), u saučesništvu sa zasad NN licima zaposlenim u MUP-u RS, omogućio Eremić B da, sa izvršilačkog radnog mesta, protivno čl. 12a st. 2 i dr. čl. uredbe o karijernom razvoju policijskih službenika nije bio zaposlen na rukovodećem radnom mestu sa kog bi imao pravo da se prijavi na obuku za naredni nivo rukovođenja, što je eksplicitno decidirano predviđeno napred navedenom uredbom, a što predstavlja neophodan uslov za raspoređivanje na mesto načelnika odeljenja preskakanjem nivoa rukovođenja, bude raspoređen na mesto načelnika odeljenja za borbu protiv korupcije uprava kriminalističke policije, direkcija policije MUP-a RS, čime je Pušić B pribavio Eremić B korist novčana razlika u bruto-neto zaradama u odnosu na prethodno radno mesto, troškovi korišćenja službenog vozila van radnog vremena u privatne svrhe i dr. na štetu MUP-a RS. Postoje osnovi sumnje da su Pušić B i Eremić B sa umišljajem počinili više krivičnih dela zloupotreba službenog položaja čl. 359 KZ RS u vezi čl. 61 KZ RS zbog toga što su u 2021. i 2022. god. prekoračenjem granica svojih službenih ovlašćenja izdavali nezakonita naređenja za nepostupanje odnosno odlaganje postupanja po zahtevima i nalozima javnih tužilaca posebnih odeljenja za borbu protiv korupcije, tako što su usmeno i šifrovanim porukama svojim podređenim policijskim službenicima naređivali prolongiranje postupanja po zahtevima tužilaca podnetim po čl. 282 ZKP, kao i po njihovim urgencijama, čime su pribavili sebi ili drugim fizičkim ili pravnim licima kakvu korist, a istovremeno sprečavali ili otežavali dokazivanje čime su počinili i krivično delo sprečavanje i ometanje dokazivanja (čl. 336 KZ RS u vezi čl. 61 KZRS).

Postoje osnovi sumnje da je Pušić B sa umišljajem počinio krivično delo trgovina uticajem čl. 366 KZ RS tako što je koristeći svoj službeni položaj ili stvarni ili pretpostavljeni uticaj, sam ili u saučesništvu sa zasad NN licima, posredovao da se izvrše službene radnje koje se ne bi smele izvršiti, tako što je u 2021. god. posredovao da se omogući Lečić M da, sa izvršilačkog radnog mesta, protivno čl. 12a st. 2 i dr. čl. uredbe o karijernom razvoju policijskih službenika nije bio zaposlen na rukovodećem radnom mestu sa kog bi imao pravo da se prijavi na obuku za naredni nivo rukovođenja, u ovom slučaju sa srednjeg na visoki nivo, što je eksplicitno decidirano predviđeno uredbom o karijernom razvoju policijskih službenika, a što predstavlja neophodan uslov za raspoređivanje na radno mesto visokog nivoa rukovođenja - načelnika službe u UKP-u DP-e MUP-a RS, preskakanjem nivoa rukovođenja, u 2021. god. bude raspoređen na radno mesto visokog nivoa rukovođenja - načelnika službe za kriminalističko obaveštajni rad, UKP-a DP-e MUP-a RS, čime je Pušić B sam ili u saradnji sa drugim licima, protivno propisima stvorio uslove za protivpravno raspoređivanje Lečić M na rukovodilačko radno mesto visokog nivoa i protivpravno napredovanje Lečić M u viši čin, Pušić B je znajući za napred navedene činjenice, iskorišćavanjem svog službenog položaja ili ovlašćenja-načelnika UKP-a MUP-a RS predložio i koristeći svoj službeni ili društveni položaj ili stvami ili pretpostavljeni uticaj posredovao da Lečić M bude raspoređen na radno mesto načelnik službe za kriminalističko obaveštajni rad u UKP-u DP-e MUP-a RS (visoki nivo rukovođenja), čime je Pušić B pribavio Lečić M materijalnu i nematerijalnu korist, na štetu MUP-a RS razlika u bruto-neto prihodima u odnosu na prethodno radno mesto, korišćenje službenog vozila protivno propisima i dr., rukovodeće radno mesto visokog nivoa za koje Lečić M nije ispunjavao uslove, viši čin - potpukovnik policije koji Lečić M na prethodnom-izvršilačkom radnom mestu ne bi mogao da stekne i drĆ. Postoje osnovi sumnje da je Pušić B sa umišljajem počinio krivično delo trgovina uticajem Ščl. 366 KZ RS tako što je koristeći svoj službeni položaj ili stvarni ili pretpostavljeni uticaj, sam ili u saučesništu sa zasad nn licima, posredovao da se u 2021. god. posredovao da se izvrše službene radnje koje se ne bi smele izvršiti ili da se ne izvrše službene radnje koje bi se morale izvršiti, na osnovu kojih je omogućio Munjić O da, sa radnog mesta operativnog nivoa rukovođenja, protivno čl. 12a st. 2 i dr. čl. uredbe o karijernom razvoju policijskih službenika Šnije bila zaposlena na rukovodećem radnom mestu srednjeg nivoa sa kog bi imala pravo da se prijavi na obuku za naredni nivo rukovođenja, u ovom slučaju na obuku za visoki nivo rukovođenja, što je eksplicitno decidirano predviđeno uredbom o karijernom razvoju policijskih službenika, a što predstavlja neophodan uslov za raspoređivanje na radno mesto visokog nivoa rukovođenja - zamenika načelnika službe u UKP-u DP MUP-a RS preskakanjem nivoa rukovođenja, u 2021. god. bude raspoređena na radno mesto visokog nivoa rukovođenja - zamenika načelnika službe za kriminalističko obaveštajni rad, UKP-a DP-e MUP-a RS, čime je Pušić B sam ili u saradnji sa drugim licima, protivno propisima stvorio uslove za protivpravno raspoređivanje Munjić O na rukovodilačko radno mesto visokog nivoa Pušić B je znajući za napred navedene činjenice, iskorišćavanjem svog službenog položaja ili ovlašćenja-načelnika UKP-a MUP-a RS predložio i koristeći svoj službeni ili društveni položaj ili stvarni ili pretpostavljeni uticaj posredovao da Munjić O bude raspoređena na radno mesto zamenik načelnika službe za kriminalističko obaveštajni rad u UKP-u DP-e MUP-a RS Švisoki nivo rukovođenja, čime je Pušić B pribavio Munjić O materijalnu i nematerijalnu korist, na štetu MUP-a RS razlika u bruto-neto prihodima u odnosu na prethodno radno mesto, korišćenje službenog vozila protivno propisima i dr., rukovodeće radno mesto visokog nivoa i dr.

Postoje osnovi sumnje da je Pušić B sa umišljajem počinio krivično delo trgovina uticajem (čl. 366 KZ RS) tako što je koristeći svoj službeni položaj ili stvarni ili pretpostavljeni uticaj, sam ili u saučesništu sa zasad NN licima posredovao da se 2021. god. izvrše službene radnje koje se ne bi smele izvršiti ili da se ne izvrše službene radnje koje bi se morale izvršiti u MUP-u RS, na osnovu kojih radnji je doneto nezakonito rešenje o premeštaju sa mesta načelnika Stojanović D , a potom da bude doneto rešenje kojim je poručnik policije Kresoja S u 2021. god. fiktivno premešten na radno mesto državnog službenika, a zatim da u kratkom roku, takođe u 2021. god. bude doneto novo rešenje kojim je Kresoja S , sa radnog mesta državnog službenika na kojem faktički nikada nije ni obavljao poslove, premešten na radno mesto policijskog službenika-osl, čime je pribavio korist Kresoja S tako što je posredovao da, primenom čl. 14 st. 1 uredbe o karijernom razvoju policijskih službenika, Kresoja S , fiktivnim promenama statusa iz policijskog u državnog službenika, a potom iz državnog u policijskog službenika, bude određen čin major policije, prema poslovima radnog mesta na koje se premešta, u skladu sa stažom osiguranja u efektivnom trajanju, iako je eksplicitno decidirano u napred navedenoj uredbi, u čl. 14 st. 2 predviđeno da se pod stažom osiguranja u efektivnom trajanju, u smislu st. 1 ovog člana ne računa vreme provedeno na radnom mestu sa nižom stručnom spremom, čime je Pušić B omogućio Kresoja S protivzakonito sticanje dva viša čina uz izbegavanje vremenskog uslova propisanog napred navedenom uredbom - vremena potrebnog za napredovanje iz čina poručnika policije, preko čina kapetana policije, do čina majora policije, odnosno omogućio Kresoja S da, sa izvršilačkog radnog mesta, protivno čl. 12a st. 2 i dr. čl. uredbe o karijernom razvoju policijskih službenika Šnije bio zaposlen na rukovodećem radnom mestu sa kog bi imao pravo da se prijavi na obuku za naredni nivo rukovođenja što je eksplicitno decidirano predviđeno napred navedenom uredbom, a što predstavlja neophodan uslov za raspoređivanje na mesto načelnika odeljenjaĆ preskakanjem nivoa rukovođenja (odredbe uredbe o karijernom razvoju policijskih službenika vezane za vertikalno i horizontalno napredovanje u MUP-u RS), čime je Pušić B , sam ili u saučesništvu sa drugim licima, protivpropisno stvorio uslove za protivpravno raspoređivanje Kresoja S na rukovodilačko radno mesto srednjeg nivoa i omogućio poručniku policije Kresoja S protivpravno sticanje čina majora policije, bezijednog dana provedenog u činu kapetana policije iako je minmalni period u činu kapetan policije četiri godine uz druge uslove iz uredbe ŠPušić B je znajući za napred navedene činjenice, iskorišćavanjem svog službenog položaja ili ovlašćenja-načelnika UKP-a MUP-a RS predložioĆ i koristeći svoj službeni ili društveni položaj ili stvarni ili pretpostavljeni uticaj posredovao da se izvrše službene radnje koje se ne bi smele izvršiti ili da se ne izvrše službene radnje koje bi se morale izvršiti i da Kresoja S u 2021. god. bude raspoređen na radno mesto načelnik odeljenja u službi za kriminalističko obaveštajni rad UKP-a DP-e MUP-a RS (srednji nivo rukovođenja), čime je Pušić B pribavio Kresoja S materijalnu i nematerijalnu korist, na štetu MUP-a RS (razlika u bruto-neto prihodima u odnosu na prethodno radno mesto, korišćenje službenog vozila protivno propisima i dr., rukovodeće radno mesto srednjeg nivoa, dva viša čina od prethodnog i dr).

Postoje osnovi sumnje da su Pušić B , Lečić M , Munjić O , Kresoja S , Živković D , Stanojević M sa napred navedenim podacima o datumima rođenja i radnim mestima, i druga zasad neidentifikovana lica zaposlena u MUP-u RS, počinili krivična dela zloupotreba siužbenog položaja (čl. 359 KZ RS) zloupotrebom svojih službenih položaja, prekoračenjem granica svojih službenih ovlašćenja, počev od neutvrđenog datuma 2021. god. stvarali uslove i stavljali na raspolaganje sredstva, a potom izdavali naređenja zaposlenima da bez zakonskog osnova i sudskih naredbi sprovode (posebne dokazne) radnje koje nisu u nadležnosti službe za kriminalističko obaveštajni rad, a više zasad NN lica u napred navedenoj službi je postupalo po njihovim protivzakonitim naređenjima i sprovodilo tajno praćenje i snimanje, računarsko pretraživanje podataka, bez zakonskog osnova pristupalo i obrađivalo podatke iz evidencija i baza MUP-a RS, JP Putevi Srbije, JKP Parking Servis i dr., a o preduzetim radnjama nikada nisu dostavljali izveštaje i materijale sudijama za prethodni postupak i javnim tužiocima.

Postoje osnovi sumnje da su Pušić B , Lečić M , Munjić O , Kresoja S , Živković D , Stanojević M sa napred navedenim podacima o datumima rođenja i radnim mestima, i druga zasad neidentifikovana lica zaposlena u MUP-u RS, počinili krivična dela zloupotreba službenog položaja (čl. 359 KZ RS) zloupotrebom svojih službenih položaja, prekoračenjem granica svojih službenih ovlašćenja, počev od neutvrđenog datuma stvarali uslove za rad tzv. "tajnog" odseka za obaveštajne analize u službi za kriminalističko obaveštajni rad, jer takva jedinica ne postoji ni u jednom podzakonskom aktu vezanom za sistematizaciju, usmenim nalogom rukovodioca odredili su zastavnika policije Pantelić Katarinu za šefa tzv. "tajnog" odseka, a više zaposlenih u službi za kriminalističko obaveštajni rad iz više gradova RS je dobilo usmeno naređenje od strane jednog od napred spomenutih rukovodilaca, da će ubuduće biti pod komandom Pantelić Katarine koja će im izdavati naređenja, zahtevati i primati izveštaje, a postoje osnovi sumnje da je ova fiktivna jedinica stvorena sa ciljem da angažovani u njoj bez znanja vrha MUP-a RS, bez zakonskog osnova i sudskih naredbi, sprovode računarsko pretraživanje podataka, bez zakonskog osnova pristupaju i obrađuju podatke iz evidencija i baza MUP-a RS, JP Putevi Srbije, JKP Parking Servis i dr., i da sve radnje sprovode bez izveštavanja javnih tužilaca i sudija za prethodni postupak.

Postoje osnovi sumnje da su Pušić B , Lečić M , Munjić O , Kresoja S sa napred navedenim podacima o datumima rođenja i radnim mestima, i druga zasad NN lica zaposlena u MUP-u RS i upravi za izvršenje krivičnih sankcija MP-a RS, sa umišljajem počinili krivična dela trgovina uticajem (čl. 366 KZ RS) u vezi čl. 61 KZ RS tako što su u 2021. i 2022. god. koristeći svoje službene položaje ili stvarne ili pretpostavljene uticaje posredovali da se u upravi za izvršenje krivičnih sankcija MP-a RS izvrše službene radnje koje se ne bi smele izvršiti ili da se ne izvrše službene radnje koje bi se morale izvršiti.

Postoje osnovi sumnje da su Pušić B , Eremić B i Lečić M i druga zasad nn lica sa umišljajem počinili krivična dela trgovina uticajem (čl. 366 KZ RS) u vezi čl. 61 KZ RS na taj način što su koristeći svoje službene položaje ili stvarne ili pretpostavljene uticaje, posredovali da se u MUP-u RS izvrše službene radnje koje se ne bi smele izvršiti ili da se ne izvrše službene radnje koje bi se morale izvršiti, tako što su od neutvrđenog datuma u 2021. god. posredovali i posreduju u izmenama i dopunama pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizacija radnih mesta u MUP-u RS, donošenju nezakonitih rešenja o raspoređivanjima, premeštajima i upućivanjima zaposlenih u MUP-u RS na druga radna mesta, kao i o neosnovanom novčanom nagrađivanju više lica zaposlenih u MUP-u RS.

Postoje osnovi sumnje da su Pušić B, Eremić B, Lečić M, Munjić O, Kresoja S, Živković D i Stanojević M , sa napred navedenim podacima o datumima rođenja i radnim mestima, sa umišljajem počinili krivično delo zloupotreba službenog položaja čl. 359 KZ RS u vezi čl. 61 KZ RS jer su počev od neutvrđenog datuma u 2021. god. prekoračenjem granica svojih službenih ovlašćenja pribavljali korist zaposlenima u organizacionim jedinicama MUP-a RS kojima su rukovodili ili rukovode, tako što su im izdvali naloge i odobravali korišćenje službenih vozila MUP-a RS, na način protivan podzakonskom aktu kojim je propisano korišćenje službenih vozila, a za neka od vozila postoje osnovi sumnje da su korišćena za izvršenje krivičnih dela koja dosad nisu prijavljena ili otkrivena Šnpr. u slučajevima uhapšenog-osumnjičenog Jovanović D ili Jovanović D zv. major.

Postoje osnovi sumnje da su P. B, Eremić B, Lečić M, sa napred navedenim podacima o datumima rođenja i radnim mestima, i druga zasad NN lica iz MUP-a RS, sa umišljajem počinili krivično delo zloupotreba službenog položaja čl. 359 KZ RS u vezi čl. 61 KZ RS jer su prekoračenjem granica svojih službenih ovlašćenja pribavili korist za više zaposlenih u organizacionim jedinicama MUP-a RS kojima su rukovodili ili rukovode, tako što su počev od neutvrđenog datuma u 2021. god. predlagali raspoređivanje, premeštaje i upućivanja, više lica na radna mesta, za koja radna mesta ta lica nisu ispunjavala sve predviđene uslove bezbednosna provera, zdravstvena sposobnost i dr., nakon utvrđivanja zdravstvene nesposobnosti za obavljanje poslova na radnom mestu sa statusom ovlašćenih službenih lica ili bezbednosne smetnje npr. u slučajevima Basurić D. i Šakota B, za koje je bezbednosnim proverama utvrđeno da ne ispunjavaju uslove za izdavanje sertifikata za pristup tajnim podacima, nisu preduzeli predviđene mere i radnje za sprečavanje pristupa tajnim podacima npr. u slučajevima Basurić D i Šakota B , a postoje osnovi sumnje da su napred navedeni P. B , Eremić B , Lečić M i drugi NN zaposleni u MUP-u RS prekoračili granice svojih službenih ovlašćenja umišljajnim neprijavljivanjem krivičnih dela, prekršaja i povreda službene dužnosti počinjenih od strane pojedinih policijskih službenika iz odeljenja za borbu protiv korupcije i službe za kriminalističko obaveštajni rad npr. u slučaju Jovanović D. zv. major D , spominjan u aferi Krijumčar-prevodilac i major Deki': Tvrdnje o kriminalu uz policijsku pomoć i dr., čime su tim policijskim službenicima pribavili korist, uz impliciranje postojanja osnova sumnje da su tako počinili i krivično delo sprečavanje i ometanje dokazivanja čl. 336 KZ RS u vezi čl. 61 KZ RS.

Obzirom na okolnosti verujemo da će nadležni tužilac da preduzme sve mere da spreči napred navedena lica ukoliko to već nisu učinila da uništavaju, sakrivaju, menjaju ili falsifikuju dokaze ili tragove krivičnih dela, ometaju postupak uticanjem na svedoke, saučesnike ili prikrivače. Verujemo da će nadležni javni tužilac prvenstveno sam prikupiti potrebne podatke, a nakon toga po potrebi primeniti i ostala zakonom mu dodeljena ovlašćenja.

Veliki broj dokaza se može pronaći u dokumentaciji kadrovskih i drugih evidencija MUP-a RS i dr., naročito onih koji se odnose na podatke o licima za koja postoje osnovi sumnje da im je protivprano pribavljena ili im se i dalje pribavlja korist, a za koja treba i ispitati da li su imali uloge podstrekača, pomagača ili druge uloge u inkriminisanim radnjama, kao i da li su lica za koja postoje osnovi sumnje da su počinila krivično delo trgovina uticajem zahtevala ili primila poklone i sl. Pretpostavljamo da svedočenja od značaja mogu ukoliko se ne boje za svoju bezbednost i bezbednost svoje dece, supružnika i drugih bliskih lica. ili ako nisu ucenjeni i prinuđeni da ćute pružiti policijski službenici, neki od njih se spominju u tekstu, a neki su u međuvremenu penzionisani kojima su od 2021. god. povređena prava ili su na drugi način oštećeni delovanjem navedenih lica za koje postoje osnovi sumnje da su počinili krivična dela, kao i drugi zaposleni u MUP-u RS i u MP-u RS koji imaju saznanja o napred navedenim ili drugim inkriminisanim radnjama napred navedenih lica i njihovim zasad neidentifikovanim saučesnicima.

Beograd 23. januar 2023. god.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane