Natrag

Kako je opljačkan RTB Bor

Kinezi dovode svoje osuđenike, okupirani smo

Ni zastrašujuća pljačka u RTB Bor nije mogla da se obavi bez kartela braće Vučić. Direktor Blagoje Spaskovski bio je samo izvršilac planova koje su mu dostavljali braća Aleksandar i Andrej Vučić. Protiv Aleksandra je podignuta i međunarodna optužnica zbog prodaje RTB Bor kineskoj kompaniji na nameštenom tenderu, uz proviziju tešku nekoliko stotina miliona dolara koju su na svoje račune primila braća Vučić. Objavljujemo viđenje pljačke RTB Bor iz pera tadašnjeg direktora Instituta za rudarstvo i metalurgiju prof. dr Vlastimira Trujića

Piše: prof. dr Vlastimir Trujić

Pošto se o procenjenoj vrednosti rudnog bogatstva RTB-a Bor i ostale njegove imovine, koja je sa njim prodata strancima, u široj javnosti Srbije, veoma malo zna, kao bivši direktor Instituta za rudarstvo i metalurgiju Bor od 2000 do 2014 god., smatram se obaveznim da to treba da iznesem svima na videlo. Neka svako, ko želi, primi ovo ka svom znanju i razmisli sledeći put kad uzme olovku i ide na glasanje, koga treba zaokružiti.

Ja bih prvo da nabrojim šta je, prema mom saznanju, prodato kinezima u iznosu od 63%:

Kod Majdanpeka:

-Rudnici bakra Majdanpek, Severni i Južni Revir,

-Flotacija Majdanpek,

-Upravne zgrade,

-Istražna i eksploataciona prava oko Majdanpeka.

Kod Bora:

-Površinski kop Krivelj,

-Podzemna eksploatacija Jama Bor,

-Stara i nova flotacija,

-Nova topionica,

-Nova fabrika Sumporne kiseline,

-Elektroliza bakra,

-Zlatara,

-Sva istražna i eksploataciona prava oko Bora,

-Upravne zgrade,

-Fabrika soli metala, koju sada preuređuju u spavaone za svoje radnike,

-Fabrika vodovodne armatrue, koju takođe prerađuju u spavaone za svoje radnike.

-1000 hektara zemlje

Vrednost ove imovine, po mom mišljenju je:

Grubo oko izuzmemo vrednost infrastrukture, građevinskih objekata i nove rudarske i metalurške opreme, i da kažemo da je to naše ulaganje u onaj deo od preko 63% koji ostaje nama i koji se ne prodaje, a uzmemo u obzir samo vrednost rudnih rezervi koje RTB Bor daje onda imamo da su:

-Utvrđene rudne rezerve Bora oko 1 000 000 000 t

-Utvrđene rudne rezerve Majdanpeka oko 200 000 000 t

Ukupno: 1 200 000 000 t

Ako se uzme da je prosečan sadržaj ekvivaletnog bakra (Cu + Au) u rudi oko 0,4%, sa nekom prosečnom cenom bakra od oko 6 000 USD/t, pri iskorišćenju bakra od oko 80%, sledi da vrednost ležišta bakra i zlata koji se može izvući iz rezervi Bira i Majdanpeka iznosi oko:

1 200 000 000 t x 0,004 x 6000 USD/t x 0,80 = 23 milijarde USD

Od toga kinezima će propasti 63% što iznosi oko 23 x 0,63 “ 14,5 milijardi USD

Proizilazi da se samo iz rudnih rezervi bakra i zlata Bora i Majdanpeka, može izvući u od oko 14,5 milijardi USD, što je prodato za 1,46 milijardi USD koje opet idu u zajedničke investicije Kine i Srbije u budućem zajedničkom preduzeću. Znači Bor i Srbija tu nisu ništa direktno dobii u kešu.

Preuzimanjem RTB-a Bor, Kinezi su se obavezali da će za naredne 6 godine u RTB Bor uložiti oko 1,2 milijarde dolara, kako bi se sadašnji kapacitet proizvodnje bakra od 40 000 t/godišnje povećao na oko 130 000 t, a i da će rešili najvažniji ekološki probleme.

Za povraćaj starih dugova RTB-a Bor, od strane Kineza, Srbiji je uplaćeno oko 200 miliona USD, što je manje od jedne godišnje proizvodnje bakra, za vreme prodaje.

Uz sve napred navedeno, što je građanima Bora neshvatljivo, i šta se u javnosti krije, Kinezima je dato još i :

-Turistički centar „Borsko jezero” sa skoro renoviranim hotelom posebno renoviranim odvojenim restoranom, bungalovima i uređenim plažama. U toku je pokušaj Opštine Bor da se ovaj kompleks vrati Opštini;

-Dom odmora u Brestovačkoj Banji sa uređenim smeštajima i izuzetno opremljenim restoranom za slavlja i veselja, i

-Imanja, u okolini Bora, površine od oko1000 hektara.

Nije li čudna ovolika dodatna darežljivost strancima?

Ako se sva napred obrazložena matematika uzme u obzir, šta možemo da kažemo da će Srbija ostati :

-37% od profita rada buduće RTB-a

-5% rudarske rente na neto prihod topionice. U nekim zemljama rudarska renta ide i do 10%. U naftnoj industriji ona ide i do 25%.

-Trebalo bi da dobije i 15% poreza na dobit (profit) preduzeća. Međutim, prema skoro uvedenoj Uredbi Vlade Republike Srbije, za slučaj stranih ulaganja od preko jedne milijarde dinara, uz uslov da se zaposli još 100 novih radnika, investitor se oslobađa ove obaveze do 10 godina. Za sada Kinezi to i ne plaćaju i država Srbija je uskraćena za ovaj prihod.

-Zarade radnikja od 300 do oko 1000 EU.

-Ostaće sadašnji zaposleni.

-Proširenje proizvodnje će verovatno biti obezbeđeno dolaskom novih Kineza obzirom da se uveliko pripremaju nove spavaone i za njih planira novo naselje.

-Dakle Bor će postati kosmopolitski grad.

-Sa druge strane, istočna Srbija još uvek ima mnogo svojih nezaposlenih mladih inženjera i tehničara. Nedaj bože da tako i ostane.

-Nedostatak sa kineske strane je i taj što malo njih zna engleski i problematiku Bora mnogo bolje poznajemo od njih. Oni uče od nas.

-Spori su u odlučivanju, jer za sve vreme moraju naknadno da se usaglase, verovatno sa vrhom kompanije u Kini.

-Teško donose odluke.

-Za sada ostaje i veoma veliko aerozagađenje. Na primer arsen veoma često prelazi dozvoljene granice i preko 200 puta. Uzrok ovome može biti dvojake prirode:

-Loš izbor tehnologije topljenja našeg, prethodnog menadžmenta, i/ili

-Topljenje neadekvatnog koncentrata od sadašnjeg kineskog menadžmenta, sa nedopustivim visokim sadržajem arsena i drugih štetnih primesa.

Iz svega izloženog sledi da prodaja RTB-a Bor i nije bila baš mnogo uspešna po Srbiju i njene buduće generacije. Mnogo veći uspeh po državu bi bio da su na vreme privedeni pravdi vinovnici lopovluka u RTB-u Bor.

Na kraju razgovora, za neinformisane gradjane Srbije, moram reći da zbog veoma velike blokade medija, postoji, nažalost, već prodato, drugo i dopunjeno izdanje knjige „Bakar obojen lažima i prevarama” borskog novinara Brane Filipovića, od izdavača „Građanska čitaonica Evropa”, od 2014. Godine.

U njoj su prezentovane zvanične izjave ljudi od znanja iz Bora. Ova knjiga dodatno potvrđuje moje izjave o tome kako i ko je opljačkao RTB Bor. U svakoj normalnoj državi, moje izjave i ova knjiga bi bile dovoljan dokaz da se vinovnici propadanja Bora i istočne Srbije malo ozbiljnije saslušaju pa ma ko to bio.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane