Natrag

Su(lu)dovanje

Koja mafija vlada u srpskom pravosuđu (194)

Sudnji dani korumpiranih delilaca pravde

Srpski sudovi još donose presude "U ime naroda". I, uglavnom, protiv naroda, odnosno običnih građana, koji ne pripadaju gornjoj strukturi društva, niti organizovanim kriminalnim grupama koje drže na vezi i apanaži veći broj sudija i državnih tužilaca. Za razliku od državnih tužilaca, koji svojim zamenicima mogu da izdaju obavezujuća uputstva, sudije su potpuno samostalne u svom radu i odlučivanju. Na žalost, najveći broj delilaca pravde tako se i ponaša - nasilno, priprosto, ne poštujući zakonitost ni javni moral. Za tužioce i delioce pravde u Srbiji birani su podobni i prepodobni, loši studenti i još lošiji ljudi. Zašto se nemo posmatra propadanje i sunovrat Srbije i pravosuđa? Zašto je za ministra postavljena Nela Kuburović, koja za svojih 36 godina života nije donela nijednu presudu, nije podigla nijednu optužnicu? O tome piše urednik Milan Glamočanin, bivši načelnik uprave u saveznoj policiji, u saradnji sa istraživačkim timom Magazina Tabloid

Milan Glamočanin

Marinika Tepić je 30. avgusta u nekom restoranu prišla Zagorki Dolovac i pokušala da joj uruči ugovor Telekoma i Igora Žeželja, vlasnika Kurira. Dolovac nije htela da primi ugovor, jer, kako je rekla, ne želi da se meša u politiku.

Zagorka se iznervirala zbog kamermana, rekla je da "može da zove i da mu uzmu kameru i snimke".

Gospođa Dolovac je več 10 godina javni tužilac Srbije. Ne daje glasa od sebe. Pokrila je sve grozne pljačke Ssrbije, pljačkanje banaka, budžeta, kreditnih linija, pranje novca stečenog prodajom narkotika...

Istražitelji FBI-a, DEA, Američke agencije za sprečavanje pranja novca, Europola, Interpola i evropskih obaveštajnih službi i kriminalističkih policija, idetifikovali su lica iz Vučićevog kartela, njihove zločine, pranje novca, trgovinu oružjem, podmićivanjem evropskih političara, američkih državnih službenika... ušli su u trag njihovoj imovini, nekretninama, bankovnim računima rasutim svuda po belom svetu...

Hiljade inspektora iz američke obaveštajne zajednice sročilo je izveštaje. Potrošili su mnogo novca poreskih obveznika. Njihov rad odobrili su federalni javni tužioci i federalne sudije.

Američko i evropsko pravosuđe je, srećom, još u velikoj meri nezavisno.

Protiv srpskog predsednika podignuto je nekoliko optužnica. On se nada da će sve to da reši podmićivanjem ogromnom količinom novca. Ali, to ne ide baš tako.

Potpisivanjem sporazuma, ili ugovora, u Vašingtonu, Vučić je, grubo kršeći Ustav Srbije, iznova popišao narod. Nadao se amnestiji, od američkih poternica, jer je, eto, postao prijatelj američkog predsednika, poverovao je on.

Iako njegova partija i kartel ima apsolutnu većinu, Vučić ne dozvoljava da se formiraju ni parlament, ni Vlada. Drži Srbiju u rasulu.

Doveo je u iskušenje vojsku, policiju, javne službe, pa i sledbenike.

I dok je Srbija u rasulu njegov kartel koristi poslednje dane da pljačka. Ministar finansija Siniša Mali kupio je Beograđanku, najvišu poslovnu zgradu u Beogradu, u centru grada.

Ima li Srbija snage da se oslobodi najsurovije mafije u Evropi?

Pravda je spora, ali i dostižna, kažu.

Pod lupom međunarodnih istražnih organa su Tužilaštvo za organizovani kriminal i odeljenje za korupciju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i Viši sud u Beogradu.

Oni su označeni kao zaštitnici kartela u Srbiji i njihove sluge. Posebno se prati rad Visokog saveta sudstva, kojim haraju sudije Branislava Goravica, Matija Radojičić, Savo Đurđić, Aleksandar Pantić, ministarka pravde Nela Kuburović, izvesni profesor Krećo (70) godina.

Oni biraju sudije po svojoj volji, stvarajći svoj kartel.

Treba pročitati zapisnike sa sednica na kojima glasaju o izboru.

Rasprodaja pravde ne jenjava. Ima dosta sudija koji su svesni da moraju početi da primenjuju zakon, a ne da ga tumače.

Ipak, znatan broj sudija je posvećen služenju interesima kartela. Čak kada se od njih i ne traži da donose presude kojima krše prava građana, na štetu onih iz gornje strukture vlasti, veći broj sudija su podanici.

Rak rana je Tužilaštvo za organizovani kriminal i Više javno tužilaštvo u Beogradu, na čijem čelu su Mladen Nenadić i Nataša Krivokapić, kao i Odeljenje za organizovani kriminal i Odeljenje za korupciju Višeg suda u Beogradu.

Državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić, koji zamenjuje odsutnu ministarku, ima pune ruike posla, jer predstavnici američkog ministarstva pravde zahtevaju hitnu reorganizaciju sudova i tužilaštava, smenu korupiranih nosilaca javno-tužilačkih ovlašćenja.

I evropske institucije su podrobno upoznate sa stanjem u srpskom pravosuđu, koje je u punom rasulu i punoj kriminalizaciji.

Pritisci na sudove su, takođe, prisutni od političke elite, pa i od neobavštene javnosti.

Tako je 4. septembra Apelacioni sud u Beogradu saopštio da je veće za organizovani kriminal nakon održane sednice 15. jula, ove godine, u veću čiji izvestilac je bila sudija Bojana Paunović, ukinula presudu Višeg suda u Beogradu u slučaju okrivljenih za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Prvostepena presuda doneta je nadglasavanjem sudija, a potom je vršen snažan pritisak da je potvrdi apelaciono veće. Srećom, sud se odupro pritscima.

''Posebno odeljenje za organizovani kriminal Apelacionog suda u Beogradu, nakon održane sednice veća, donelo je 15. jula 2020. godine rešenje Kž1 Po1 25/19 kojim je ukinulo prvostepenu presudu i predmet vratilo prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

Po nalaženju Apelacionog suda, osnovano se izjavljenim žalbama prvostepena presuda pobija zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, ukazivanjem da je prvostepeni sud izrekom presude povredio objektivni i subjektivni identitet optužnice i prekoračio optužbu čime je učinio bitne povrede odredaba krivičnog postupka, budući da je izreka presude nerazumljiva, razlozi presude protivrečni izreci, kao i da u presudi nisu navedeni razlozi o činjenicama koje su predmet dokazivanja a dati razlozi su potpuno nejasni i u znatnoj meri protivrečni, zbog čega nije moguće ispitati zakonitost i pravilnost presude.

U konkretnom slučaju, ovlašćeni tužilac je do kraja glavnog pretresa ostao pri činjeničnom opisu iz optužnice, a prvostepeni sud je nakon toga, izmenio činjenični opis iz optužnog akta, tako što je u činjenični opis prvostepene presude dodao određene činjenice i okolnosti koje nisu bile sadržane u optužnici. Na ovaj način su, po nalaženju Apelacionog suda, okrivljeni oglašeni krivim za nove činjenice i radnje, koje optužba ne sadrži i o kojima, u toku postupka, nisu izvođeni dokazi. Naime, uvođenjem „NN lica" u izreku presude, a koje je, prema utvrđenju prvostepenog suda, učestvovalo u radnji izvršenja krivičnog dela zajedno sa okrivljenima i to kao neposredni izvršilac i dodavanjem novih radnji okr. Radonjiću, Kuraku i Romiću prvostepeni sud je, kada je reč o načinu izvršenja krivičnog dela značajno izmenio činjenično stanje koje je po sopstvenoj oceni utvrdio, u odnosu na činjenično stanje opisano u optužnici. Pri tome se u ožalbenoj presudi ne navodi nijedan dokaz na osnovu kog bi prvostepeni sud utvrdio sa nesumnjivom izvesnošću prisustvo još jednog lica na licu mesta i to neposrednog izvršioca, niti na osnovu kojih dokaza je utvrdio da je NN lice postiglo dogovor o lišenju života oštećenog, a na šta se osnovano ukazuje žalbom Tužilaštva za organizovani kriminal, zbog čega se u žalbenom postupku, u tom delu, ne može ispitati pravilnost zaključivanja prvostepenog suda. Istovremeno, uvođenjem NN lica u činjenični opis radnje krivičnog dela, na više mesta, u različitim segmentima, izreka presude je učinjena nerazumljivom, jer najpre ostaje nejasno da li se u konkretnom slučaju radi o jednom NN licu ili su u pitanju više NN lica, da li je isto NN lice nalogodavac, lice sa kojim okrivljeni postižu prethodni dogovor, a takođe i neposredni izvršilac krivičnog dela, ili se radi o različitim NN licima.

Takođe, po nalaženju Apelacionog suda, prvostepeni sud u izreci, a i kasnije u obrazloženju presude, nije uopšte naveo na koji način su okr. Kurak i Romić omogućili NN licu da izvrši ovo krivično delo, što njihove radnje, čini nejasnim i nerazumljivim. Ovo stoga, što se iz izreke prvostepene presude ne vidi i ostaje nejasno gde su se, u momentu izvršenja krivičnog dela nad oštećenima, nalazili okr. Romić i Kurak, da li su bili zajedno ili su bili razdovojeni, dalje nejasno je na koji način i kojom svojom radnjom su omogućili NN licu izvršenje krivičnog dela i time kao saizvršioci učestvovali u izvršenju ovog krivičnog dela.

Apelacioni sud, između ostalog, nalazi da se osnovano žalbama ukazuje da u obrazloženju presude nisu dati dovoljno jasni razlozi o odlučnim činjenicama na osnovu kojih je prvostepeni sud utvrdio postojanje prethodnog dogovora između svih okrivljenih, a posebno dogovora sa NN licem. U prilog činjenici da je učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka, te da nedostaju razlozi za odlučne činjenice je i to što prvostepeni sud ne daje razloge za postojanje zajedničkog umišljaja na strani okrivljenih, niti dogovora, niti navodi iz čega zaključuje da su okr. Radonjić, Kurak i Romić postupali kao izvršioci.

U ponovnom postupku, prvostepeni sud će otkloniti nedostatke i povrede na koje je ukazano u ovoj odluci i postupiti po primedbama Apelacionog suda, a izvedene dokaze će na pravilan način izložiti, analizirati i oceniti, kako pojedinačno tako i u međusobnoj povezanosti i u sklopu sa odbranama okrivljenih, te pozvati stranke da predlože izvođenje drugih dokaza za kojima se ukaže potreba, nakon čega će doneti pravilne činjenične i pravne zaključke i za iste dati jasne, konkretne i argumentovane razloge, koje će na valjan način izložiti i obrazložiti i doneti pravilnu i zakonitu odluku.'' - navodi se u odluci koju je napisala sudija Bojana Paunović.

Razlozi koje sud navodi jasno pokazuju da je nekome stalo da se donese presuda koja se ne zasniva na dokazima, već na želji naručilaca. Ubice Slavka Čurvije sigurno moraju odgovarati, makar identifikovani, ako nisu više živi, kao i naručioci.

Dobro je što se većina sudija krivičnog odeljenja Apelacionog suda odupire pritiscima izvršne vlasti, pa i neupućene javnosti.

Ima li nade da se sudovi, sudije, tužioci i advokati vrate svojoj profesiji i časno služe zakonu?

Odlaganje Skupštine AK Beograda koja je zakazana za 12.09.2020. godine

Koga čuva Tintorova tintara?

Predsednik Advokatske komore Beograda advokat Jugoslav Titntor uputio je advokatima, o trošku Komore, cirkularno pismo, kojim odlaže zakazanu Skupštinu AK Beograda, na kojoj su advokati planirali da mu postave, mnogo konkretnih pitanja i da ga počiste sa ove vrlo profitabilne funkcije.

Ali, neda se gospodin Tintor.

.....

Poštovane kolege,

Imajući u vidu:

-da je u cilju sprečavanja širenja „korona virusa" na snazi opšta zabrana okupljanja više od trideset osoba u zatvorenim prostorima,

-da je i za događaje iz oblasti umetnosti i kulture koji podrazumevaju sedeća mesta propisana minimalna fizička distanca od 1,5 metra - kako između sedišta u istom redu, tako i između sedišta koja nisu u istom redu, ako ne postoji dovoljan razmak,

-da sala u kojoj se održavaju skupštine AK Beograda ima kapacitet od 800 sedećih mesta, pri čemu se iza svakog reda stolova nalazi po dva reda stolica između kojih nije moguće uspostaviti minimalnu fizičku distancu od 1,5 metra,

-da bi čak i u slučaju popunjavanja sale na način propisan posebnim merama u njoj bilo moguće koristiti svaki drugi red i svaku drugu stolicu u redu koji se koristi

-da bi kapacitet sale u tom slučaju bio smanjen tako da ne bi mogao stati ni kvorum

-da je poziv za skupštinu upućen na adrese sedišta svih 5.000 advokata Beograda,

-da nije moguće predvideti koliki broj advokata će se odazvati pozivu za skupštinu

-da se pleksiglas barijere mogu postaviti samo za izvestan određen broj prisutnih

-da sala ne bi ispunjavala uslove za bezbedan boravak preostalog broja prisutnih,

-da bi u slučaju dolaska advokata u broju koji prevazilazi dozvoljen broj prisutnih, jednom broju advokata iz epidemioloških razloga morao biti onemogućen pristup u salu, što bi rezultiralo ili odlaganjem skupštine ili kršenjem prava koja svakom članu AK Beograda pripadaju - da prisustvuje skupštini, učestvuje u radu i glasa,

-da onemogućavanje ostvarivanja prava članova AK Beograda ne može biti pravdano nikakvim „tehničkim razlozima", niti bilo kakvom „epidemiološkom situacijom",

-da veliki broj prisutnih u prostoru koji ima „zatvoreni sistem ventilacije" gde nije moguće provetravanje sale prirodnom ventilacijom - predstavlja realan rizik,

-da se može očekivati da će aktuelna epidemiološka situacija odvratiti jedan broj advokata od dolaska na skupštinu jer zbog godina starosti, zdravstvenog stanja ili drugih opravdnih razloga neće želeti da sebe izlažu riziku od mogućeg širenja virusa, što bi ih u pogledu ostvarivanja prava na učešće u radu skupštine dovelo u neravnopravan položaj u odnosu na druge kolege kod kojih je strah manje prisutan,

-da bi organizovanje skupštine na način protivan propisanim merama zdravstvene zaštite podrazumevalo i preuzmanje rizika za sve posledice do kojih može doći u slučaju eventualnog pogoršanja zdravstvenog stanja bilo kog od prisutnih advokata,

Upravni odbor AK Beograda je doneo odluku da se Skupština AK Beograda odloži, dok se ne steknu epidemiološki uslovi za održavanje jednog ovako masovnog skupa.

Predsednik

Advokatske komore Beograda

Jugoslav Tintor, advokat

A evo i pitanja koje mu je postavljeno.

Zašto se odlaže Skupština Advokatske komore Beograda zbog televizijskog virusa globalista "corona - covid -19"???, pitanje je koje je Tintoru postavila advokat Mirjana Mosurović.

Ne odlažete vi sednicu Skupštine AKB zbog nas, nego zbog Vas, i zbog onoga što bi veliki broj advokata na toj sednici rekao, pitao, i tražio.

Da li Vi mislite da smo svi mi retardirani i da nismo saznali da je ovo sve tv nameštaljka globalista, satanista, Rokfelera, Rotšilda, Soroša, Gejtsa i ostalih iz te ekipe "duboke države".

Gospodo iz upravnog odbora, umni ljudi su iz izjave Predsednika Belorusije Lukašenka saznali da su i njemu nudili globalisti i oni iz MMFa velike pare (prvo 90 miliona da bi krajem maja mu ponudili 900 miliona evra) da i on u svojoj zemlji proglasi da ima taj tzv. virus "covid-19", da zaustavi život u zemlji, i privredu i školstvo i sve drugo, da ponizi svoje građane, da im nabije maske na usta, da ih stavi u policijski čas i kućni pritvor danima, bez postupka i bez kazne, da bi na kraju građani njegove države pristali na obaveznu vakcinaciju, uz reči da su drugi državnici u svetu pristali da uzmu pare i zatvore svoje građane.

Ne odlažete vi sednicu Skupštine AK zbog opasnosti za advokate od nepostojećeg virusa "covid-19", već zbog toga što znate da bi na toj sednici veliki broj slobodno mislećih advokata ZATRAŽIO UKIDANJE stupidarnih, protivustavnih i protivzakonitih pravilnika sudova, i drugih državnih ustanova i organa o "obaveznom" nošenju maski, i ostalim kršenjima ustavnih prava i sloboda građana.

Kako to da mi kao advokati kada idemo na pijac, prodavnicu, na plažu na Adu Cigalniju, ne nosimo masku, ali ćemo eto da budemo rizični ako dođemo na sednicu Skupštine AK Beograda? Da li taj čudni virus ide samo tamo gde vlast proceni da će ta grupacija ljudi da traži ukidanje suludih odluka o nošenju maski, da traži odgovrnost vlasti o zamajavanju naroda sa tim tv. virusom, da traži odgovornost za ucenjivanje i ponižavanje dece iz zabavišta i osn. škola o obaveznom nošenju maski i razdvojenosti dece, dok maske nisu obavezne u srednjoj školi (kao da je taj virus "inteligentan" i zna da pravi razliku između škola), da traži odgovornost države što učestvuje u takvom programu globalista i "duboke države" i u satiranju i ponižavanju građana?

Gospodo iz Upravnog odbora AK Beograda, kada ova i ovakva vlast padne, a jednog dana će sigurno pasti, a neko i od nas preživi izbegavanjem prijema otrovnih vakcina, ostaćete zapamćeni da ste vi podržavali sumanute preporuke paradržavnih organa koji su usmenim naredbama preko tv ekrana ukidali Ustavna prava građana, iz 61. 24. i 25 Ustava Srbije zbog izmišljenog tv virusa "covid 19".

Sramota je da niste ustali u odbranu ustavnih prava i sloboda građana, bespomoćne dece, pa i nas samih advokata, već i dalje istrajavate i podržavate i naše svakodnevno ponižavanje.

A po Statutu AKS je osnovna obaveza advokata upravo zaštita osnovnih ljudskih prava i sloboda građana, a vi neželite da se tom masovnom kršenju osnovnih ljudskih sloboda i prava suprotstavite, ostavljajući i nas ponižene. Nismo vas zbog toga birali.

Postupili ste suprotno kodeksu ZDRAVOG razuma! Nisam pristala da mi tv propaganda ispira mozak na centrifugu sa propagandom globalista i "duboke države", pa ne pristajem ni da mi vi ispirate mozak po njihovoj matrici.

Gospodo iz Upravnog odbora pali ste na ispitu odbrane ljudske časti i dostojanstva. Tužno.

Mira Mosurović,

advokat iz Beograda

Otimanje bez zaštite

Obraćam Vam se ovim putem sa molbom za pomoć. Naime, moja porodica i ja smo 27.08.2020, nakon mnogobrojnih pretnji, ostali bez krova nad glavom u protivpravnoj i brutalnoj akciji privatnog sudskog izvršitelja Vidoja Stojkovića i policije u Aranđelovcu. Policija je rano ujutru, oko 5 časova, blokirala ulicu i onemogućila slobodno kretanje građana.

Privatni izvršitelj nije poslao zaključak o dolasku, niti je odgovorio na molbu mog oca o odlaganju iseljenja. Takođe sudski izvršitelj nije uručio nikakav dokument i nije pokazao svoju dokumentaciju.

Dobar deo policajaca nije imao legitimacije. Koristili su prekomernu silu i pritvorili mene i oca, kao i neke građane koji su nam pružali podršku (svi smo kažnjeni za remećenje javnog reda i mira).

Želim da Vam napomenem, pritom ostavljajući po strani veliki broj nepravilnosti u postupcima sudskih organa, veštaka i izvršitelja koji rade na ovom slučaju, da se naš zahtev već 14 meseci nalazi u drugostepenom sudu.

Ovo je naša situacija, samo ukratko, ja naravno imam svu dokumentaciju i snimke i fotografije čitavog događaja od 27.08.2020. i ako biste bili zainteresovani da mi pomognete, sve to Vam mogu i poslati.

Naša porodica je 1999. godine izbegla sa Kosova, iz Peći. Našli smo utočište u Aranđelovcu. Stan iz kojeg smo iseljeni, dobio je moj otac na korišćenje od firme u kojoj je radio. Firma je 2007. otišla u stečaj i ima svog pravnog naslednika. Druga firma, koja pokušava, i za sada je, nažalost, uspela da nas iseli, nije pravni naslednik firme koja je mom ocu ustupila stan na korišćenje, te nije ni vlasnik spornog prostora. Na delu su, kao što je kod nas čest slučaj, korupcija i zloupotreba položaja.

Da stvar bude još gora, u vreme pandemije, na ulici su ostali moj deka, star 91 godinu, ratni veteran iz Drugog svetskog rata, moja baka (rođena 1937.) srčani bolesnik, moj otac, dijabetičar na insulinu i ratni veteran sa Kosova, te moja majka koja je hronični astmatičar.

Teodora Jašović

Aranđelovac

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane