https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Drugi pišu

Penzioner Zoran Pašalić u drugom mandatu štiti vlast od građana, trošeći veliku količinu novca iz budžeta

Potentnost zaštitika skupo plaćena

Kao što smo vas prethodni put obavestili, nakon dve i po godine od usvajanja novog Zakona o Zaštitniku građana, konačno 30. aprila 2024. godine (dan uoči Uskršnjih i prvomajskih praznika) zaštitnik građana Zoran Pašalić je objavio na Oglasnoj tabli i Portalu Zaštitnika građana novi Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta. Dobili smo „Pašalićev pravilnik", imajući u vidu da je istim predviđeno da će Zoran Pašalić pored postojeća 3 zamenika imati čak 12 pomoćnika tri posebna savetnika, kojima će on lično određivati iznos naknade za rad, iako na ovo nema pravo po zakonu. Uz sekretaricu, šefa kabineta, vozača i 3 viša savetnika u svom kabinetu za stručne i savetodavne poslove, predviđeno je da će više od 1/3 zaposlenih biti njegovi zamenici, pomoćnici ili savetnici, navodi se u pismu zaposlenih u ovoj instituciji. Srbija ima i opozicionih poslanika u Narodnoj skupštini, koji bi mogli, makar javno, da ukažu na nasilje ovog bahatog čoveka, koje je slično onom koje vrši predsednik Vučić

***

Iako je rok za dostavljanje rešenja o raspoređivanju zaposlenima, shodno novom Pravilniku o sistematizaciji radnih mesta bio 30 dana od dana stupanja na snagu i da je rok istekao odavno, pojedini zaposleni i dalje nisu dobili rešenja o raspoređivanju, na koji način su praktično neraspoređeni i u strahu da će zbog toga dobiti otkaz. Sa druge strane, veći broj zaposlenih koji su dobili ova rešenja, ista su dobili nakon isteka propisanog roka. Iz navedenog proizlazi da je na ovaj način Zoran Pašalić, koji bi trebalo da kontroliše zakonitost rada organa državne uprave, postupio suprotno propisima jer zaposlenima u Zaštitniku građana rešenja o raspoređivanju nisu uručena u propisanom roku.

Ne možemo se otrgnuti utisku da se ovo radilo i radi u cilju vršenja psihičkog pritiska na zaposlene, pre svega na žene kako bi ih držao u strahu da će ostati bez posla zbog toga što ih nije u roku rasporedio na radna mesta predviđena novim Pravilnikom, kako bi ih ućutkao da ne govore o nepravilnostima i bahatosti državnog funkcionera Zorana Pašalića Ili naterao da sami daju otkaz, jer ne postoji objektivan razlog zbog kojih nije rasporedio zaposlene u roku.

Sa druge strane, sa svojom prijateljicom Mirjanom Nikolić, koju je u maju prošle godine zaposlio sa falsifikovanim podacima o radnom iskustvu u struci zbog čega smo podneli krivičnu prijavu VJT u Beogradu protiv Zorana Pašalića i Mirjane Nikolić, verujemo da je shvativši da je napravio propust pokušao da ga ispravi tako što je sa njom zaključio početkom maja ove godine ugovor o delu opet suprotno svim propisima, a na osnovu kojeg joj iz budzeta isplaćuje mesečnu naknadu od 198.000,00 dinara, za koju nema osnov u zakonu već je iznos mesečne naknade koja se plaća iz budžeta on lično odredio.

Zoran Pašalić je omogućio Mirjani Nikolić da se o državnom trošku odmara na moru, u Budvi u periodu od 7. juna do 11.juna 2024.godine, kada ju je uputio na konferenciju koju je organizovalo Udruženje pravnika Srbije, a na kojoj pritom nije bilo tema koje se odnose na zaštitu ljudskih prava kojima se bavi Zaštitnik građana.

Odmor na moru je Zoran Pašalić platio za svoju prijateljicu iz budžeta, i to sve za osobu koja nije u radnom odnosu u instituciji Zaštitnika građana, jer ugovor o delu ne predstavlja radni odnos. Pritom, u instituciji u kojoj su većina zaposlenih diplomirani pravnici sa dugogodišnjim radnim iskustvom, za Zorana Pašalića očigledno ne postoji niko od zaposlenih ko bi predstavljao ovu instituciju na skupu koji organizuje Udruženje pravnika, jer na isto upućuje osobu koja ima sumnjivu diplomu koju je stekla pre par godina na privatnom fakultetu "Primus" u Republici Srpskoj (koji je sada dom za stare), koja preti i maltretira zaposlene, poziva se na poznanastva sa visokim državnim funkcionerima, lažno se predstavljala kao šefica kabineta Zaštitnika građana i protiv koje smo zbog lažnog predstavljanja podneli krivičnu prijavu sa dokazima.

Pored navedenog, iako imenovana nije u radnom odnosu kod Zaštitnika građana već je angažovana na osnovu ugovora o delu zbog čega ne bi smela da boravi u prostorijama ove institucije, ne bi smela da ima uvid i pristup poverljivim podacima i predmetima koje vodi Zaštitnik građana, Mirjana Nikolić svakodnevno boravi u kabinetu Zorana Pašalića, ima uvid I mogućnost zloupotrebe poverljivih podataka koji su u posedu Zaštitnika građana, prisustvuje sastancima i izdaje naređenja zaposlenima u čemu ima podršku zaštitnika građana Zorana Pašalića.

Bahatost Mirjane Nikolić prema zaposlenima je bila očigledna čak i posetiocima međunarodne konferencije koju je Zaštitnik građana organizovao 13. i 14. juna ove godine, na kojoj se nije libila da u prostorijama Narodne skupštine gde se konferencija održavala, preti zaposlenima iz Zaštitnika građana pri čemu se izričito pozivala na zaštitnika građana Zorana Pašalića.

Da zaštitnik građana Zoran Pašalić nastavlja neistinito da informiše javnost o radu ove institucije i da manipuliše nadležnim organima i medijima govori i činjenica da je na sajtu Zaštitnika građana 15. juna 2024. godine povodom obeležavanja dana starijih, objavio saopštenje u kome je naveo "Institucija Zaštitnika građana daje prioritet u radu upravo zaštiti naših starijih građana". Zoran Pašalić navedeno izjavljuje iako u novom Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, ne samo što nije predviđeno da postoji organizaciona jedinica koja bi se bavila ovim pitanjem već nije predviđeno nijedno radno mesto koje u svom opisu posla ima zaštitu starijih.

Isti slučaj je i sa izjavom koju je dao 13. juna 2024. godine na konferenciji koju je organizovao Zaštitnik građana, koja je bila posvećena ulozi ombudsmana u zaštiti životne sredine, kojom prilikom je rekao da "institucija Zaštitnika građana ima dovoljno ljudskih resursa da se bavi svim pitanjima iz oblasti zaštite životne sredine" iako je svestan ili bi morao biti svestan da ove poslove obavlja samo jedan zaposleni u instituciji.

Pritom, na tu istu konferenciju koju je organizovao je u svom maniru kasnio, izlazio ranije, telefonirao, a tokom drugog dana konferencije na istoj se pojavio samo na zatvaranju konferencije, čime je pokazao nepoštovanje prema gostima, učesnicima konferencije. Vredno je pomena da su međunarodni gosti bili prisutni I pratili konferenciju oba dana trajanja, što organizator konferencije Zoran Pašalić nije. Značajno je pomenuti i to da je konferenciju otvorila Mirjana Nikolić koja se gostima konferencije predstavljala kao Pašalićeva šefica kabineta, verujemo ohrabrena time što nadležno javno tužilaštvo nije preduzelo aktivnosti povodom njenih prethodnih lažnih predstavljanja zbog kojih smo podneli krivičnu prijavu sa dokazima I obavestili tadašnju premijerku i prethodnog ministra unutrašnjih poslova.

Još jedan u nizu pokazatelja neznanja i nepoznavanja rada ove institucije od strane njenog rukovodioca je saopštenje od 17. Juna 2024. godine u kom je Zoran Pašalić najavio da će u cilju sprečavanja nasilja i nedoličnog ponašanja učenika predložiti izmene i dopune Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i s tim u vezi uvođenje društveno korisnog rada za učenike, iako ta mera već postoji u Pravilniku o obavljanju društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada u ustanovama obrazovanja i vaspitanja, odnosno primenjuje se od februara ove godine. Nedopustivo je da zaštitnik građana ne zna da je ono što planira da predloži odavno u primeni.

Zbog toga svako saopštenje Zaštitnika građana treba uzeti sa rezervom jer često sadrži neistine, sa ciljem stvaranje privida o radu zaštitnika građana Zorana Pašalića, prikrivanja neznanja, nezakonitosti, nedostojnosti, bahatosti i atmosfere straha koju sprovodi među zaposlenima.

S poštovanjem,

Zaposleni u Zaštitniku građana

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane